ART

 

.

Ο Πάπας Παύλος Γ΄ (29 Φεβρουαρίου 1468 – 10 Noεμβρίου 1549), γεννημένος Αλεσσάντρο Φαρνέζε, ήταν Πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από το 1534 έως το θάνατο του το 1549. Ανήλθε στον παπικό θρόνο σε μια περίοδο που ακολούθησε την λεηλασία της Ρώμης το 1527 και διάχυτη από αβεβαιότητες στη Καθολική Εκκλησία που ακολούθησαν την Μεταρρύθμιση. Κατά την διάρκεια της εξουσίας τους, και στο πνεύμα της Αντιμεταρρύθμισης, νέα καθολικά θρησκευτικά τάγματα, όπως οι Ιησουίτες, οι Βαρναβίτες κ.ά. προσέλκυαν πλήθος πιστών και ο ίδιος συγκάλεσε τη Σύνοδο του Τρέντο το 1545. Ήταν προστάτης των τεχνών και μέσω του νεποτισμού αύξησε την εξουσία του και την περιουσία του ίδιου και της οικογενείας του.

Ο Πάπας Παύλος Γ' με τον Alessandro Farnese και Ottavio, Titian

Ο Πάπας Παύλος Γ' ., Titian

Ο Πάπας Παύλος Γ' ., TitianΠρώιμη ζωή και καριέρα

Γεννημένος στο Κανίνο, στο Λάτιο (τότε τμήμα των Παπικών Κρατών), ο Αλεσσάντρο Φαρνέζε ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Πιέρ Λουίτζι Φαρνέζε, Σινιόρε ντι Μοντάλτο (1435-1487) και της συζύγου του Τζιοβάννα Καετάνι, ένα μέλος της οικογένειας Καετάνι από την οποία είχε επίσης προέλθει ο Πάπας Βονιφάτιος Η΄. Η οικογένεια Φαρνέζε είχε ευημερήσει ανά τους αιώνες αλλά ήταν η επιρροή του Αλεσσάντρο στον παπισμό και η αφιέρωση του στα επιπρόσθετα οικογενειακά ενδιαφέροντα η οποία έφερε την απέραντα σημαντική αύξηση του οικογενειακού πλούτου και της δύναμης.

Ο Πάπας Παύλος Γ' εμψυχωμένος από την πίστη στη σύνοδο, Sebastiano Ricci

Η ουμανιστική εκπαίδευση του Αλεσσάντρο έγινε στο Πανεπιστήμιο της Πίζας και στη αυλή του Λαυρέντιου των Μεδίκων.[1] Αρχικά εκπαιδευμένος ως ένας αποστολικός συμβολαιογράφος , έγινε μέλος της Ρωμαϊκής Κούριας το 1491 και το 1493 ο Πάπας Αλέξανδρος ΣΤ΄ τον διόρισε Καρδινάλιο -Διάκονο του Σάντι Κοσμά ε Νταμιάνο.[2] Υπό τον Κλήμη Ζ΄ (1523–34) έγινε Καρδινάλιος Επίκσοπος της Όστια και αρχιμανδρίτης του Κολλεγίου των Καρδιναλίων,και με το θάνατο του Κλήμη Ζ΄το 1534, εκέχθηκε ως Πάπας Παύλος Γ΄.
Ένας πάτρονας των τεχνών και οικογενειακών ενδιαφερόντων

Ένας από τους λίγους πάπες που είχε αποκτήσει παιδιά πριν την εκλογή του, είχε τέσσερα παράνομους απογόνους. Από την Σίλβια Ρουφφίνι, ήταν πατέρας του Πιερ Λουίτζι Φαρνέζε, οτον οποίο έκανε Δούκα της Πάρμα· άλλα περιελάμβαναν τον Ρανούτσιο Φαρνέζε και την Κωστάντζα Φαρνέζε. Ο πρώτος διορισμός του στις 18 Δεκεμβρίου 1534, ήταν να κάνει καρδινάλιους τους εγγονούς τους· την εποχή που ο Αλεσάντρο Φαρνέζε και ο Γκουίντο Ασκάνιο Σφόρτσα ήταν δεκατεσσάρων και δεκαέξι ετών αντίστοιχα. Επόμενοι διορισμοί περιελάμβαναν τους Γκάσπαρο Κονταρίνι, Σαντολέτο, Ρέτζιναλντ Πόλε και Τζιοβάνι Πιέτρο Καράφα, αργότερα Πάπας Παύλος Δ'.


Πηγές

"The problem of slavery in Western culture", David Brion Davis, Oxford University Press US, 1988, ISBN 0-19-505639-6
"Indigenous peoples and human rights", Patrick Thornberry, Manchester University Press, 2002, ISBN 0-7190-3794-8
"Slavery and the Catholic Church,The history of Catholic teaching concerning the moral legitimacy of the institution of slavery", John Francis Maxwell, 1975 , Chichester Barry-Rose, ISBN 0-85992-015-1
"The Popes and Slavery", Father Joel S Panzer, The Church In History Centre, 22 April 2008[1], retrieved 9 August 2009
"That the world may believe: the development of Papal social thought on aboriginal rights", Michael Stogre S.J, Médiaspaul, 1992, ISBN 2-89039-549-9
"The Truth About the Catholic Church and Slavery", Rodney Stark, Christianity Today, 7 January 2003[2]
"Encyclopedia of the middle passage", Toyin Falola, Amanda Warnock,Greenwood Publishing Group, 2007, ISBN 0-313-33480-3
"The problem of slavery in Western culture", David Brion Davis, Oxford University Press US, 1988, ISBN 0-19-505639-6
"That the world may believe: the development of Papal social thought on aboriginal rights", Michael Stogre S.J, Médiaspaul, 1992, ISBN 2-89039-549-9
"Religions and the abolition of slavery - a comparative approach", W. G. Clarence-Smith[3], Professor of the Economic History of Asia and Africa, University of London, retrieved 11 August 2009[4]
"The Encyclopedia Of Christianity", Volume 5, Wm. B. Eerdmans Publishing, 2008, ISBN 0-8028-2417-X
"Christianity in the Caribbean: essays on church history", Armando Lampe, 2001,University of the West Indies Press,ISBN 976-640-029-6
"Slavery and the Catholic Church", John Francis Maxwell, Barry Rose Publishers, 1975

Παραπομπές

↑ Verellen Till R. Pope Paul III (Alessandro Farnese) Oxford Art Online
↑ Η αδελφή του Φαρνέζε, Τζούλια ήταν σύμφωνα με φήμες μια ερωμένη του Αλέξανδρου ΣΤ΄ και ίσως ήταν καθοριστική στην εξασφάλιση αυτού του διορισμού του αδελφού της.

Πάπες της Ρώμης

1ος–4ος αιώνας Πέτρος | Λίνος | Ανάκλητος | Κλήμης Α΄ | Ευάριστος | Αλέξανδρος Α΄ | Σίξτος Α΄ | Τελεσφόρος | Υγίνος | Πίος Α΄ | Ανίκητος | Σωτήρ | Ελεύθερος | Βίκτωρ Α΄ | Ζεφυρίνος | Κάλλιστος Α΄ | Ουρβανός Α΄ | Ποντιανός | Ανθηρός | Φαβιανός | Κορνήλιος | Λούκιος Α΄ | Στέφανος Α΄ | Σίξτος Β΄ | Διονύσιος | Φήλιξ Α΄ | Ευτυχιανός | Γάιος | Μαρκελλίνος | Μάρκελλος Α΄ | Ευσέβιος | Μιλτιάδης | Σιλβέστρος Α΄ | Μάρκος | Ιούλιος Α΄ | Λιβέριος | Δάμασος Α΄ | Σιρίκιος | Αναστάσιος Α΄ |

5ος–8ος αιώνας Ιννοκέντιος Α΄ | Ζώσιμος | Βονιφάτιος Α΄ | Καιλεστίνος Α΄ | Σίξτος Γ΄ | Λέων Α΄ | Ιλάριος | Σιμπλίκιος | Φήλιξ Γ΄ | Γελάσιος Α΄ | Αναστάσιος Β΄ | Σύμμαχος | Ορμίσδας | Ιωάννης Α΄ | Φήλιξ Δ΄ | Βονιφάτιος Β΄ | Ιωάννης Β΄ | Αγαπητός Α΄ | Σιλβέριος | Βιγίλιος | Πελάγιος Α΄ | Ιωάννης Γ΄ | Βενέδικτος Α΄ | Πελάγιος Β΄ | Γρηγόριος Α΄ | Σαβινιανός | Βονιφάτιος Γ΄ | Βονιφάτιος Δ΄ | Αδεοδάτος Α΄ | Βονιφάτιος Ε΄ | Ονώριος Α΄ | Σεβερίνος | Ιωάννης Δ΄ | Θεόδωρος Α΄ | Μαρτίνος Α΄ | Ευγένιος Α΄ | Βιταλιανός | Αδεοδάτος Β΄ | Δόνος | Αγάθων | Λέων Β΄ | Βενέδικτος Β΄ | Ιωάννης Ε΄ | Κόνων | Σέργιος Α΄ | Ιωάννης ΣΤ΄ | Ιωάννης Ζ΄ | Σισίννιος | Κωνσταντίνος | Γρηγόριος Β΄ | Γρηγόριος Γ΄ | Ζαχαρίας | (Στέφανος) | Στέφανος Β΄ | Παύλος Α΄ | Στέφανος Γ΄ | Αδριανός Α΄ | Λέων Γ΄ |

9ος–12ος αιώνας Στέφανος Δ΄ | Πασχάλης Α΄ | Ευγένιος Β΄ | Βαλεντίνος | Γρηγόριος Δ΄ | Σέργιος Β΄ | Λέων Δ΄ | Βενέδικτος Γ΄ | Νικόλαος Α΄ | Αδριανός Β΄ | Ιωάννης Η΄ | Μαρίνος Α΄ | Αδριανός Γ΄ | Στέφανος Ε΄ | Φορμόζος | Βονιφάτιος ΣΤ΄ | Στέφανος ΣΤ΄ | Ρωμανός | Θεόδωρος Β΄ | Ιωάννης Θ΄ | Βενέδικτος Δ΄ | Λέων Ε΄ | Σέργιος Γ΄ | Αναστάσιος Γ΄ | Λάνδων | Ιωάννης Ι΄ | Λέων ΣΤ΄ | Στέφανος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΑ΄ | Λέων Ζ΄ | Στέφανος Η΄ | Μαρίνος Β΄ | Αγαπητός Β΄ | Ιωάννης ΙΒ΄ | Λέων Η΄ | Βενέδικτος Ε΄ | Ιωάννης ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΣΤ΄ | Βενέδικτος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΔ΄ | Ιωάννης ΙΕ΄ | Γρηγόριος Ε΄ | Σιλβέστρος Β΄ | Ιωάννης ΙΖ΄ | Ιωάννης ΙΗ΄ | Σέργιος Δ΄ | Βενέδικτος Η΄ | Ιωάννης ΙΘ΄ | Βενέδικτος Θ΄ | Σιλβέστρος Γ΄ | Γρηγόριος ΣΤ΄ | Κλήμης Β΄ | Δάμασος Β΄ | Λέων Θ΄ | Βίκτωρ Β΄ | Στέφανος Θ΄ | Νικόλαος Β΄ | Αλέξανδρος Β΄ | Γρηγόριος Ζ΄ | Βίκτωρ Γ΄ | Ουρβανός Β΄ | Πασχάλης Β΄ | Γελάσιος Β΄ | Κάλλιστος Β΄ | Ονώριος Β΄ | Ιννοκέντιος Β΄ | Καιλεστίνος Β΄ | Λούκιος Β΄ | Ευγένιος Γ΄ | Αναστάσιος Δ΄ | Αδριανός Δ΄ | Αλέξανδρος Γ΄ | Λούκιος Γ΄ | Ουρβανός Γ΄ | Γρηγόριος Η΄ | Κλήμης Γ΄ | Καιλεστίνος Γ΄ | Ιννοκέντιος Γ΄ |

13ος–16ος αιώνας Ονώριος Γ΄ | Γρηγόριος Θ΄ | Καιλεστίνος Δ΄ | Ιννοκέντιος Δ΄ | Αλέξανδρος Δ΄ | Ουρβανός Δ΄ | Κλήμης Δ΄ | Γρηγόριος Ι΄ | Ιννοκέντιος Ε΄ | Αδριανός Ε΄ | Ιωάννης ΚΑ΄ | Νικόλαος Γ΄ | Μαρτίνος Δ΄ | Ονώριος Δ΄ | Νικόλαος Δ΄ | Καιλεστίνος Ε΄ | Βονιφάτιος Η΄ | Βενέδικτος ΙΑ΄ | Κλήμης Ε΄ | Ιωάννης ΚΒ΄ | Βενέδικτος ΙΒ΄ | Κλήμης ΣΤ΄ | Ιννοκέντιος ΣΤ΄ | Ουρβανός Ε΄ | Γρηγόριος ΙΑ΄ | Ουρβανός ΣΤ΄ | Βονιφάτιος Θ΄ | Ιννοκέντιος Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΒ΄ | Μαρτίνος Ε΄ | Ευγένιος Δ΄ | Νικόλαος Ε΄ | Κάλλιστος Γ΄ | Πίος Β΄ | Παύλος Β΄ | Σίξτος Δ΄ | Ιννοκέντιος Η΄ | Αλέξανδρος ΣΤ΄ | Πίος Γ΄ | Ιούλιος Β΄ | Λέων Ι΄ | Αδριανός ΣΤ΄ | Κλήμης Ζ΄ | Παύλος Γ΄ | Ιούλιος Γ΄ | Μάρκελλος Β΄ | Παύλος Δ΄ | Πίος Δ΄ | Πίος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΓ΄ | Σίξτος Ε΄ | Ουρβανός Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΔ΄ | Ιννοκέντιος Θ΄ | Κλήμης Η΄ |

17ος–20ος αιώνας Λέων ΙΑ΄ | Παύλος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΕ΄ | Ουρβανός Η΄ | Ιννοκέντιος Ι΄ | Αλέξανδρος Ζ΄ | Κλήμης Θ΄ | Κλήμης Ι΄ | Ιννοκέντιος ΙΑ΄ | Αλέξανδρος Η΄ | Ιννοκέντιος ΙΒ΄ | Κλήμης ΙΑ΄ | Ιννοκέντιος ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΙΓ΄ | Κλήμης IB΄ | Βενέδικτος ΙΔ΄ | Κλήμης ΙΓ΄ | Κλήμης ΙΔ΄ | Πίος ΣΤ΄ | Πίος Ζ΄ | Λέων ΙΒ΄ | Πίος Η΄ | Γρηγόριος ΙΣΤ΄ | Πίος Θ΄ | Λέων ΙΓ΄ | Πίος Ι΄ | Βενέδικτος ΙΕ΄ | Πίος ΙΑ΄ | Πίος ΙΒ΄ | Ιωάννης ΚΓ΄ | Παύλος ΣΤ΄ | Ιωάννης Παύλος Α΄ | Ιωάννης Παύλος Β΄

21ος αιώνας Βενέδικτος ΙΣΤ΄| Φραγκίσκος |...

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License