ART

 

.

Ο Κλήμης Β΄, κοσμικό όνομα Σούιντιγκερ του Μορσλέμπεν και του Χόρνμπουργκ (1005 - 9 Οκτωβρίου 1047) ήταν Πάπας από τις 15 Δεκεμβρίου 1046 μέχρι τον θάνατό του. Ήταν ο πρώτος από μια σειρά αναμορφωτών παπών από την Γερμανία.


Άγαλμα του Κλήμη Β΄ στο Χόρνμπουργκ

Γεννήθηκε στο Χόρνμπουργκ της Κάτω Σαξωνίας στην Γερμανία. Ήταν γιος του Κόμη Κόνραντ του Μορσλέμπεν και του Χόρνμπουργκ και της συζύγου του, Αμουλάρντ.

Το 1040 έγινε επίσκοπος του Μπάμπεργκ. Το 1046 συνόδευσε τον Βασιλιά Ερρίκο Γ΄ στην εκστρατεία του στην Ιταλία και τον Δεκέμβριο συμμετείχε στην Σύνοδο του Σούτρι, η οποία καθαίρεσε τους πρώην πάπες Βενέδικτο Θ΄ και Σίλβεστρο Γ΄ και έπεισε τον Γρηγόριο ΣΤ΄ να παραιτηθεί. Ο Βασιλιάς Ερρίκος πρότεινε τον Σουίντιγκερ και η σύνοδος τον εξέλεξε και έλαβε το όνομα Κλήμης Β΄. Αμέσως μετά την εκλογή, ο Ερρίκος και ο νέος Πάπας πήγαν στην Ρώμη, όπου ο Κλήμης έστεψε τον Ερρίκο Γ΄ Αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Το σύντομο ποντιφικάτο του Κλήμη Β΄ άρχισε με την Σύνοδο της Ρώμης το 1047, η οποία βελτίωσε την κατάσταση στην Ρωμαϊκή Εκκλησία, κυρίως με διατάγματα κατά της σιμωνίας. Επιπλέον λύθηκε και η διαμάχη για την προτεραιότητα μεταξύ των επισκοπικών εδρών της Ραβέννας, του Μιλάνου και της Ακουηλία, υπέρ της Ραβέννας

Η εκλογή του δέχτηκε αργότερα κριτική από την αναμορφωτική ομάδα της παπικής αυλής, εξαιτίας της βασιλικής ανάμιξης στην διαδικασία και του γεγονότος ότι ο νέος Πάπας ήταν ήδη επίσκοπος άλλης επισκοπής. Αντίθετα με την μετέπειτα πρακτική, η Κλήμης κράτησε την παλιά επισκοπική έδρα, έτσι ήταν επίσκοπος Ρώμης και επίσκοπος Μπάμπεργκ ταυτόχρονα.

Ο Κλήμης συνόδευσε τον Αυτοκράτορα στην θριαμβική πορεία του στην Νότια Ιταλία και επέβαλε στο Μπενεβέντο Ακοινωνησία για την άρνηση της πόλης να τους ανοίξει τις πύλες. Πηγαίνοντας με τον Ερρίκο στην Γερμανία αγιοποίησε την Βιμποράντα, μια μοναχή του Αβαείου του Αγίου Γάλλου που μαρτύρησε από τους Ούνους το 925. Πέθανε κατά την επιστροφή του στην Ρώμη και τάφηκε κοντά στο Πέσαρο τον Οκτώβριο του 1047. Το λείψανό του μεταφέρθηκε στο Μπάμπεργκ και ενταφιάστηκε στο δυτικό χοροστάσιο του Καθεδρικού ναού του Μπάμπεργκ. Είναι ο μοναδικός Πάπας που βρίσκεται ενταφιασμένος βορείως των Άλπεων.

Μια πρόσφατη τοξικολογική μελέτη στα λείψανά του επιβεβαίωσε φήμες αιώνων ότι ο Πάπας είχε δηλητηριαστεί με οξικό μόλυβδο. Δεν είναι όμως βέβαιο το αν δολοφονήθηκε ή του χορηγήθηκε ο μόλυβδος σαν φάρμακο, καθώς η τοξικότητα του μολύβδου ήταν άγνωστη εκείνη την εποχή.


Πηγές
«Πάπας Κλήμης Β΄» στην Καθολική Εγκυκλοπαίδεια του 1913.

Πάπες της Ρώμης

1ος–4ος αιώνας Πέτρος | Λίνος | Ανάκλητος | Κλήμης Α΄ | Ευάριστος | Αλέξανδρος Α΄ | Σίξτος Α΄ | Τελεσφόρος | Υγίνος | Πίος Α΄ | Ανίκητος | Σωτήρ | Ελεύθερος | Βίκτωρ Α΄ | Ζεφυρίνος | Κάλλιστος Α΄ | Ουρβανός Α΄ | Ποντιανός | Ανθηρός | Φαβιανός | Κορνήλιος | Λούκιος Α΄ | Στέφανος Α΄ | Σίξτος Β΄ | Διονύσιος | Φήλιξ Α΄ | Ευτυχιανός | Γάιος | Μαρκελλίνος | Μάρκελλος Α΄ | Ευσέβιος | Μιλτιάδης | Σιλβέστρος Α΄ | Μάρκος | Ιούλιος Α΄ | Λιβέριος | Δάμασος Α΄ | Σιρίκιος | Αναστάσιος Α΄ |

5ος–8ος αιώνας Ιννοκέντιος Α΄ | Ζώσιμος | Βονιφάτιος Α΄ | Καιλεστίνος Α΄ | Σίξτος Γ΄ | Λέων Α΄ | Ιλάριος | Σιμπλίκιος | Φήλιξ Γ΄ | Γελάσιος Α΄ | Αναστάσιος Β΄ | Σύμμαχος | Ορμίσδας | Ιωάννης Α΄ | Φήλιξ Δ΄ | Βονιφάτιος Β΄ | Ιωάννης Β΄ | Αγαπητός Α΄ | Σιλβέριος | Βιγίλιος | Πελάγιος Α΄ | Ιωάννης Γ΄ | Βενέδικτος Α΄ | Πελάγιος Β΄ | Γρηγόριος Α΄ | Σαβινιανός | Βονιφάτιος Γ΄ | Βονιφάτιος Δ΄ | Αδεοδάτος Α΄ | Βονιφάτιος Ε΄ | Ονώριος Α΄ | Σεβερίνος | Ιωάννης Δ΄ | Θεόδωρος Α΄ | Μαρτίνος Α΄ | Ευγένιος Α΄ | Βιταλιανός | Αδεοδάτος Β΄ | Δόνος | Αγάθων | Λέων Β΄ | Βενέδικτος Β΄ | Ιωάννης Ε΄ | Κόνων | Σέργιος Α΄ | Ιωάννης ΣΤ΄ | Ιωάννης Ζ΄ | Σισίννιος | Κωνσταντίνος | Γρηγόριος Β΄ | Γρηγόριος Γ΄ | Ζαχαρίας | (Στέφανος) | Στέφανος Β΄ | Παύλος Α΄ | Στέφανος Γ΄ | Αδριανός Α΄ | Λέων Γ΄ |

9ος–12ος αιώνας Στέφανος Δ΄ | Πασχάλης Α΄ | Ευγένιος Β΄ | Βαλεντίνος | Γρηγόριος Δ΄ | Σέργιος Β΄ | Λέων Δ΄ | Βενέδικτος Γ΄ | Νικόλαος Α΄ | Αδριανός Β΄ | Ιωάννης Η΄ | Μαρίνος Α΄ | Αδριανός Γ΄ | Στέφανος Ε΄ | Φορμόζος | Βονιφάτιος ΣΤ΄ | Στέφανος ΣΤ΄ | Ρωμανός | Θεόδωρος Β΄ | Ιωάννης Θ΄ | Βενέδικτος Δ΄ | Λέων Ε΄ | Σέργιος Γ΄ | Αναστάσιος Γ΄ | Λάνδων | Ιωάννης Ι΄ | Λέων ΣΤ΄ | Στέφανος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΑ΄ | Λέων Ζ΄ | Στέφανος Η΄ | Μαρίνος Β΄ | Αγαπητός Β΄ | Ιωάννης ΙΒ΄ | Λέων Η΄ | Βενέδικτος Ε΄ | Ιωάννης ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΣΤ΄ | Βενέδικτος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΔ΄ | Ιωάννης ΙΕ΄ | Γρηγόριος Ε΄ | Σιλβέστρος Β΄ | Ιωάννης ΙΖ΄ | Ιωάννης ΙΗ΄ | Σέργιος Δ΄ | Βενέδικτος Η΄ | Ιωάννης ΙΘ΄ | Βενέδικτος Θ΄ | Σιλβέστρος Γ΄ | Γρηγόριος ΣΤ΄ | Κλήμης Β΄ | Δάμασος Β΄ | Λέων Θ΄ | Βίκτωρ Β΄ | Στέφανος Θ΄ | Νικόλαος Β΄ | Αλέξανδρος Β΄ | Γρηγόριος Ζ΄ | Βίκτωρ Γ΄ | Ουρβανός Β΄ | Πασχάλης Β΄ | Γελάσιος Β΄ | Κάλλιστος Β΄ | Ονώριος Β΄ | Ιννοκέντιος Β΄ | Καιλεστίνος Β΄ | Λούκιος Β΄ | Ευγένιος Γ΄ | Αναστάσιος Δ΄ | Αδριανός Δ΄ | Αλέξανδρος Γ΄ | Λούκιος Γ΄ | Ουρβανός Γ΄ | Γρηγόριος Η΄ | Κλήμης Γ΄ | Καιλεστίνος Γ΄ | Ιννοκέντιος Γ΄ |

13ος–16ος αιώνας Ονώριος Γ΄ | Γρηγόριος Θ΄ | Καιλεστίνος Δ΄ | Ιννοκέντιος Δ΄ | Αλέξανδρος Δ΄ | Ουρβανός Δ΄ | Κλήμης Δ΄ | Γρηγόριος Ι΄ | Ιννοκέντιος Ε΄ | Αδριανός Ε΄ | Ιωάννης ΚΑ΄ | Νικόλαος Γ΄ | Μαρτίνος Δ΄ | Ονώριος Δ΄ | Νικόλαος Δ΄ | Καιλεστίνος Ε΄ | Βονιφάτιος Η΄ | Βενέδικτος ΙΑ΄ | Κλήμης Ε΄ | Ιωάννης ΚΒ΄ | Βενέδικτος ΙΒ΄ | Κλήμης ΣΤ΄ | Ιννοκέντιος ΣΤ΄ | Ουρβανός Ε΄ | Γρηγόριος ΙΑ΄ | Ουρβανός ΣΤ΄ | Βονιφάτιος Θ΄ | Ιννοκέντιος Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΒ΄ | Μαρτίνος Ε΄ | Ευγένιος Δ΄ | Νικόλαος Ε΄ | Κάλλιστος Γ΄ | Πίος Β΄ | Παύλος Β΄ | Σίξτος Δ΄ | Ιννοκέντιος Η΄ | Αλέξανδρος ΣΤ΄ | Πίος Γ΄ | Ιούλιος Β΄ | Λέων Ι΄ | Αδριανός ΣΤ΄ | Κλήμης Ζ΄ | Παύλος Γ΄ | Ιούλιος Γ΄ | Μάρκελλος Β΄ | Παύλος Δ΄ | Πίος Δ΄ | Πίος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΓ΄ | Σίξτος Ε΄ | Ουρβανός Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΔ΄ | Ιννοκέντιος Θ΄ | Κλήμης Η΄ |

17ος–20ος αιώνας Λέων ΙΑ΄ | Παύλος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΕ΄ | Ουρβανός Η΄ | Ιννοκέντιος Ι΄ | Αλέξανδρος Ζ΄ | Κλήμης Θ΄ | Κλήμης Ι΄ | Ιννοκέντιος ΙΑ΄ | Αλέξανδρος Η΄ | Ιννοκέντιος ΙΒ΄ | Κλήμης ΙΑ΄ | Ιννοκέντιος ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΙΓ΄ | Κλήμης IB΄ | Βενέδικτος ΙΔ΄ | Κλήμης ΙΓ΄ | Κλήμης ΙΔ΄ | Πίος ΣΤ΄ | Πίος Ζ΄ | Λέων ΙΒ΄ | Πίος Η΄ | Γρηγόριος ΙΣΤ΄ | Πίος Θ΄ | Λέων ΙΓ΄ | Πίος Ι΄ | Βενέδικτος ΙΕ΄ | Πίος ΙΑ΄ | Πίος ΙΒ΄ | Ιωάννης ΚΓ΄ | Παύλος ΣΤ΄ | Ιωάννης Παύλος Α΄ | Ιωάννης Παύλος Β΄

21ος αιώνας Βενέδικτος ΙΣΤ΄| Φραγκίσκος |...

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License