ART

 

.

Ο Πάπας Ευγένιος Α΄, διετέλεσε Πάπας Ρώμης από τις 10 Αυγούστου του 654 έως την 1 Ιουνίου του 657.

Ήταν Ρωμαίος και ο πατέρας του ονομαζόταν Ρουφινιανός. Εξελέγη Πάπας στις 10 Αυγούστου του 654, ενθρονίστηκε το 655, και πέθανε την πρώτη Ιουνίου του 657 από φυσικά αίτια.

Πρώτα χρόνια

Λιγοστές είναι οι πληροφορίες για τη ζωή του Ευγένιου πριν την ιεροσύνη, πέρα από το ότι ήταν Ρωμαίος, καταγόταν από την Αβεντίνη και ήταν γνωστός για την αγιότητα, την ευγένεια και την φιλανθρωπία του. Χειροτονήθηκε ιερέας σε μικρή ηλικία και κατέλαβε διάφορες θέσεις στην Εκκλησία της Ρώμης.[1]
Εκλογή κάτω από περίεργες συνθήκες

Εκλέχθηκε από τον κλήρο της Ρώμης πριν τον θάνατο του προκατόχου του και τούτο λόγω της εξορίας του προκατόχου του, Μαρτίνου Α΄, στην Κριμαία, από το βυζαντινό αυτοκράτορα Κώνστα Β'. Γενικά έδειξε μεγαλύτερη υποχωρητικότητα απέναντι στον αυτοκράτορα, και δεν εκφράστηκε δημόσια για την προσχώρηση στο Μονοθελητισμό των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως.

Ο Πάπας Μαρτίνος εξορίστηκε από τη Ρώμη στη Κριμαία στις 18 Ιουνίου του 653, και παρέμεινε στην εξορία μέχρι το Σεπτέμβριο του 655. Δεν είναι γνωστά πολλά πράγματα σχετικά με την κατάσταση στη Ρώμη μετά την αποχώρηση του Μαρτίνου, ωστόσο την περίοδο αυτή συνηθιζόταν ο αρχιερέας και ο αρχιδιάκονος να ενεργούν ως τοποτηρητές της Αγίας Έδρας.

Μετά την παρέλευση ενός έτους και δύο μηνών, διάδοχος του Μαρτίνου βρέθηκε στο πρόσωπο του Ευγένιου.
Παποσύνη

Μόλις μετά την εκλογή του, ο Ευγένιος αναγκάστηκε να ασχοληθεί με την αίρεση του Μονοθελητισμού, η οποία υποστήριζε ότι ο Χριστός είχε μόνο μία φύση.
Υπόθεση της επιστολής από την Κωνσταντινούπολη

Μία από τις πρώτες ενέργειες του Ευγένιου ήταν να στείλει απεσταλμένους στη Ρώμη με επιστολές προς τον αυτοκράτορα Κώνστα, στις οποίες τον ενημέρωνε για την εκλογή του και διακήρυσσε ην πίστη του. Οι αντιπρόσωποι ωστόσο ξεγελάστηκαν ή δωροδοκήθηκαν και επέστρεψαν με επιστολή του νέου Πατριάρχη Πέτρου (656-666), ενώ ο αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα που τους συνόδευε, έφερε δώρα για τον άγιο Πέτρο και μία παράκληση προς τον Πάπα να έλθει σε επαφή με τον Πατριάρχη. Το γράμμα του Πατριάρχη ήταν γραμμένο με δυσνόητη γραφή και απόφευγε σε αυτό να κάνει αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα, όπως για παράδειγμα στον αριθμό των φύσεων του Χριστού. Όταν η αποστολή αναγνώστηκε ενώπιον κλήρου και λαού στη Βασιλική της Αγίας Μαρίας, οι τελευταίοι, όχι μόνο την απέρριψαν με αγανάκτηση, αλλά και δεν άφησαν τον Πάπα να εγκαταλείψει τη βασιλική προτού τους υποσχεθεί ότι δε θα δεχόταν σε καμία περίπτωση αυτά που αναγράφονταν σε αυτή (656).

Η άρνηση των επιθυμιών του αυτοκράτορα και του Πατριάρχη έκανε έξαλλους του βυζαντινούς αξιωματούχους, ώστε απείλησαν ότι μόλις οι καταστάσεις το επέτρεπαν θα εξουδετέρωναν τον Ευγένιο και όσους συμφωνούσαν με αυτόν, όπως είχαν κάνει και με το Μαρτίνο. Ο Ευγένιος απέφυγε την τύχη του προκατόχου του εξαιτίας; της προέλασης των Μουσουλμάνων, οι οποίο κατέλαβαν τη Ρόδο το 654, και νίκησαν τον Κώνστα στη ναυμαχία του Φοίνικα (655).
Κατοπινά χρόνια

Υπήρξε με βεβαιότητα ο Πάπας, ο οποίος συναντήθηκε με το νεαρό τότε άγιο Γουίλφρεντ κατά την πρώτη του επίσκεψη στη Ρώμη (περ. 654). Στη Ρώμη κέρδισε την εύνοια του αρχιδιακόνου Βονιφάτιου, συμβούλου του Πάπα, ο οποίος τον παρουσίασε σε αυτόν. Ο Ευγένιος "τοποθέτησε το αγιασμένο χέρι του στο κεφάλι του νεαρού υπηρέτη του Θεού, προσευχήθηκε για αυτόν, και τον ευλόγησε." Τίποτε περισσότερο δεν είναι γνωστό για τον Ευγένιο πέρα από το ότι χειροτόνησε εικοσιένα επισκόπους από διάφορα μέρη του κόσμου και ότι τάφηκε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Πέθανε το 657, ανακηρύχθηκε άγιος από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και εορτάζεται στις 2 Ιουνίου, αν και σύμφωνα με τον Ανααστάσιο το βιβλιοθηκάριο, πέθανε την πρώτη του μηνός.
Παραπομπές

↑ Πάπας Ευγένιος Α΄, Οι Πάπες

Πηγές

Το βιβλίο των Αγίων (The Book of Saints), από τους μοναχούς του Ραμσγκέιτ (αγγλικά)

Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνεται κείμενο από την 9η έκδοση της Encyclopædia Britannica (1879).
Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνεται κείμενο από την Καθολική Εγκυκλοπαίδεια, που αποτελεί κοινό κτήμα.

Πάπες της Ρώμης

1ος–4ος αιώνας Πέτρος | Λίνος | Ανάκλητος | Κλήμης Α΄ | Ευάριστος | Αλέξανδρος Α΄ | Σίξτος Α΄ | Τελεσφόρος | Υγίνος | Πίος Α΄ | Ανίκητος | Σωτήρ | Ελεύθερος | Βίκτωρ Α΄ | Ζεφυρίνος | Κάλλιστος Α΄ | Ουρβανός Α΄ | Ποντιανός | Ανθηρός | Φαβιανός | Κορνήλιος | Λούκιος Α΄ | Στέφανος Α΄ | Σίξτος Β΄ | Διονύσιος | Φήλιξ Α΄ | Ευτυχιανός | Γάιος | Μαρκελλίνος | Μάρκελλος Α΄ | Ευσέβιος | Μιλτιάδης | Σιλβέστρος Α΄ | Μάρκος | Ιούλιος Α΄ | Λιβέριος | Δάμασος Α΄ | Σιρίκιος | Αναστάσιος Α΄ |

5ος–8ος αιώνας Ιννοκέντιος Α΄ | Ζώσιμος | Βονιφάτιος Α΄ | Καιλεστίνος Α΄ | Σίξτος Γ΄ | Λέων Α΄ | Ιλάριος | Σιμπλίκιος | Φήλιξ Γ΄ | Γελάσιος Α΄ | Αναστάσιος Β΄ | Σύμμαχος | Ορμίσδας | Ιωάννης Α΄ | Φήλιξ Δ΄ | Βονιφάτιος Β΄ | Ιωάννης Β΄ | Αγαπητός Α΄ | Σιλβέριος | Βιγίλιος | Πελάγιος Α΄ | Ιωάννης Γ΄ | Βενέδικτος Α΄ | Πελάγιος Β΄ | Γρηγόριος Α΄ | Σαβινιανός | Βονιφάτιος Γ΄ | Βονιφάτιος Δ΄ | Αδεοδάτος Α΄ | Βονιφάτιος Ε΄ | Ονώριος Α΄ | Σεβερίνος | Ιωάννης Δ΄ | Θεόδωρος Α΄ | Μαρτίνος Α΄ | Ευγένιος Α΄ | Βιταλιανός | Αδεοδάτος Β΄ | Δόνος | Αγάθων | Λέων Β΄ | Βενέδικτος Β΄ | Ιωάννης Ε΄ | Κόνων | Σέργιος Α΄ | Ιωάννης ΣΤ΄ | Ιωάννης Ζ΄ | Σισίννιος | Κωνσταντίνος | Γρηγόριος Β΄ | Γρηγόριος Γ΄ | Ζαχαρίας | (Στέφανος) | Στέφανος Β΄ | Παύλος Α΄ | Στέφανος Γ΄ | Αδριανός Α΄ | Λέων Γ΄ |

9ος–12ος αιώνας Στέφανος Δ΄ | Πασχάλης Α΄ | Ευγένιος Β΄ | Βαλεντίνος | Γρηγόριος Δ΄ | Σέργιος Β΄ | Λέων Δ΄ | Βενέδικτος Γ΄ | Νικόλαος Α΄ | Αδριανός Β΄ | Ιωάννης Η΄ | Μαρίνος Α΄ | Αδριανός Γ΄ | Στέφανος Ε΄ | Φορμόζος | Βονιφάτιος ΣΤ΄ | Στέφανος ΣΤ΄ | Ρωμανός | Θεόδωρος Β΄ | Ιωάννης Θ΄ | Βενέδικτος Δ΄ | Λέων Ε΄ | Σέργιος Γ΄ | Αναστάσιος Γ΄ | Λάνδων | Ιωάννης Ι΄ | Λέων ΣΤ΄ | Στέφανος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΑ΄ | Λέων Ζ΄ | Στέφανος Η΄ | Μαρίνος Β΄ | Αγαπητός Β΄ | Ιωάννης ΙΒ΄ | Λέων Η΄ | Βενέδικτος Ε΄ | Ιωάννης ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΣΤ΄ | Βενέδικτος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΔ΄ | Ιωάννης ΙΕ΄ | Γρηγόριος Ε΄ | Σιλβέστρος Β΄ | Ιωάννης ΙΖ΄ | Ιωάννης ΙΗ΄ | Σέργιος Δ΄ | Βενέδικτος Η΄ | Ιωάννης ΙΘ΄ | Βενέδικτος Θ΄ | Σιλβέστρος Γ΄ | Γρηγόριος ΣΤ΄ | Κλήμης Β΄ | Δάμασος Β΄ | Λέων Θ΄ | Βίκτωρ Β΄ | Στέφανος Θ΄ | Νικόλαος Β΄ | Αλέξανδρος Β΄ | Γρηγόριος Ζ΄ | Βίκτωρ Γ΄ | Ουρβανός Β΄ | Πασχάλης Β΄ | Γελάσιος Β΄ | Κάλλιστος Β΄ | Ονώριος Β΄ | Ιννοκέντιος Β΄ | Καιλεστίνος Β΄ | Λούκιος Β΄ | Ευγένιος Γ΄ | Αναστάσιος Δ΄ | Αδριανός Δ΄ | Αλέξανδρος Γ΄ | Λούκιος Γ΄ | Ουρβανός Γ΄ | Γρηγόριος Η΄ | Κλήμης Γ΄ | Καιλεστίνος Γ΄ | Ιννοκέντιος Γ΄ |

13ος–16ος αιώνας Ονώριος Γ΄ | Γρηγόριος Θ΄ | Καιλεστίνος Δ΄ | Ιννοκέντιος Δ΄ | Αλέξανδρος Δ΄ | Ουρβανός Δ΄ | Κλήμης Δ΄ | Γρηγόριος Ι΄ | Ιννοκέντιος Ε΄ | Αδριανός Ε΄ | Ιωάννης ΚΑ΄ | Νικόλαος Γ΄ | Μαρτίνος Δ΄ | Ονώριος Δ΄ | Νικόλαος Δ΄ | Καιλεστίνος Ε΄ | Βονιφάτιος Η΄ | Βενέδικτος ΙΑ΄ | Κλήμης Ε΄ | Ιωάννης ΚΒ΄ | Βενέδικτος ΙΒ΄ | Κλήμης ΣΤ΄ | Ιννοκέντιος ΣΤ΄ | Ουρβανός Ε΄ | Γρηγόριος ΙΑ΄ | Ουρβανός ΣΤ΄ | Βονιφάτιος Θ΄ | Ιννοκέντιος Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΒ΄ | Μαρτίνος Ε΄ | Ευγένιος Δ΄ | Νικόλαος Ε΄ | Κάλλιστος Γ΄ | Πίος Β΄ | Παύλος Β΄ | Σίξτος Δ΄ | Ιννοκέντιος Η΄ | Αλέξανδρος ΣΤ΄ | Πίος Γ΄ | Ιούλιος Β΄ | Λέων Ι΄ | Αδριανός ΣΤ΄ | Κλήμης Ζ΄ | Παύλος Γ΄ | Ιούλιος Γ΄ | Μάρκελλος Β΄ | Παύλος Δ΄ | Πίος Δ΄ | Πίος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΓ΄ | Σίξτος Ε΄ | Ουρβανός Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΔ΄ | Ιννοκέντιος Θ΄ | Κλήμης Η΄ |

17ος–20ος αιώνας Λέων ΙΑ΄ | Παύλος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΕ΄ | Ουρβανός Η΄ | Ιννοκέντιος Ι΄ | Αλέξανδρος Ζ΄ | Κλήμης Θ΄ | Κλήμης Ι΄ | Ιννοκέντιος ΙΑ΄ | Αλέξανδρος Η΄ | Ιννοκέντιος ΙΒ΄ | Κλήμης ΙΑ΄ | Ιννοκέντιος ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΙΓ΄ | Κλήμης IB΄ | Βενέδικτος ΙΔ΄ | Κλήμης ΙΓ΄ | Κλήμης ΙΔ΄ | Πίος ΣΤ΄ | Πίος Ζ΄ | Λέων ΙΒ΄ | Πίος Η΄ | Γρηγόριος ΙΣΤ΄ | Πίος Θ΄ | Λέων ΙΓ΄ | Πίος Ι΄ | Βενέδικτος ΙΕ΄ | Πίος ΙΑ΄ | Πίος ΙΒ΄ | Ιωάννης ΚΓ΄ | Παύλος ΣΤ΄ | Ιωάννης Παύλος Α΄ | Ιωάννης Παύλος Β΄

21ος αιώνας Βενέδικτος ΙΣΤ΄| Φραγκίσκος |...

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License