ART

 

.

O Άγιος Ιούλιος Α΄ (πέθανε 12 Απριλίου 352) ήταν Πάπας από τις 6 Φεβρουαρίου 337 μέχρι τις 12 Απριλίου 352.

Καταγόταν από τη Ρώμη και επιλέχθηκε ως διάδοχος του Μάρκου αφότου η Ρωμαϊκή έδρα ήταν σε χηρεία επί τέσσερις μήνες. Είναι κυρίως γνωστός για τον ρόλο που έπαιξε στο θέμα του Αρειανισμού. Αφότου οι υποστηρικτές του Ευσέβιου Νικομηδείας (ο οποίος πλέον ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης) είχαν ανανεώσει την καθαίρεση του Αθανασίου σε μια σύνοδο που έγινε στην Αντιόχεια το 341, αποφάσισαν να στείλουν αντιπροσώπους στον Κώνσταντα, Αυτοκράτορα της Δύσης, και επίσης στο Ιούλιο, καθορίζοντας την πορεία στην οποία είχαν προχωρήσει. Ο Ιούλιος, αφότου εξέφρασε μια γνώμη ευνοϊκή προς τον Αθανάσιο, επιδέξια κάλεσε τα δύο μέρη να θέσουν το ζήτημα σε μια σύνοδο στην οποία θα προέδρευε ο ίδιος. Αυτή την πρόταση, όμως, αρνήθηκαν να την δεχθούν οι Αρειανοί Ανατολικοί επίσκοποι.

Πάπας Ιούλιος Α΄

Σε αυτή την δεύτερη αποπομπή από την Αλεξάνδρεια, ο Αθανάσιος πήγε στη Ρωμη και αναγνωρίστηκε ως κανονικός επίσκοπος από την σύνοδο που προέδρευσε ο Ιούλιος το 342. Ο Ιούλιος έστειλε ένα γράμμα στους Ανατολικούς επισκόπους το οποίο αποτελεί ένα πρώιμο δείγμα των ισχυρισμών του παπισμού περί του πρωτείου του επισκόπου της Ρώμης. Ακόμη και αν ο Αθανάσιος και οι σύντροφοι του ήταν μεμπτοί, αναφέρει το γράμμα, η Αλεξανδρινή Εκκλησία έπρεπε πρώτα να είχε γράψει στον πάπα. "Μπορεί να αγνοείτε," γράφει ο Ιούλιος, "ότι αυτό είναι το έθιμο, ότι έπρεπε να ενημερωθούμε εμείς πρώτα, ούτως ώστε από εδώ να μπορεί να οριστεί τι είναι δίκαιο" (Epistle of Julius to Antioch, c. xxii).

Μέσω της επιρροής του Ιουλίου, σε μια ύστερη ημερομηνία, διεξάχθηκε η σύνοδος της Σερδικής στην Ιλλυρία, στην οποία συμμετείχαν μόνο εβδομήντα έξι Ανατολικοί επίσκοποι, οι οποίοι ταχέως αποσύρθηκαν στο Φιλιππούπολη και καθαίρεσαν τον Ιούλιο στη σύνοδο της Φιλιππούπολης, μαζί με τον Αθανάσιο και άλλους. Οι τριακόσιοι Δυτικοί επίσκοποι που απέμειναν, επιβεβαίωσαν τις προηγούμενες αποφάσεις της Ρωμαϊκής συνόδου· και με το 3ο, 4ο και 5ο διάταγμά της σχετικά με τα δικαιώματα αναθεώρησης που διεκδικούσε ο Ιούλιος, η σύνοδος της Σερδικής βοήθησε αισθητά τα αιτήματα του Επισκόπου Ρώμης. Ο Ιούλιος πέθανε στις 12 Απριλίου 352 και τον διαδέχθηκε ο Λιβέριος.

Ο Ιούλιος θεωρείται άγιος στην Καθολική Εκκλησία, με ημέρα εορτής στις 12 Απριλίου.

Ο Ιούλιος επίσης πιστώνεται με τον καθορισμό των γενεθλίων του Ιησού στις 25 Δεκεμβρίου.[1]
Αναφορές

↑ Christmas. History Channel. Ανακτήθηκε στις 19 June 2011.

"Pope St. Julius I" in the 1913 Catholic Encyclopedia.
Duff, Eamon. Saints and Sinners: A History of the Popes, Yale University Press, 2001, pp. 30–32. ISBN 0-300-09165-6

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Opera Omnia by Migne
Translations of Jaffe-Kaltenbrunner's Register of the Pontiff.

Original text from the 9th edition (1880) of an unnamed encyclopedia

Πάπες της Ρώμης

1ος–4ος αιώνας Πέτρος | Λίνος | Ανάκλητος | Κλήμης Α΄ | Ευάριστος | Αλέξανδρος Α΄ | Σίξτος Α΄ | Τελεσφόρος | Υγίνος | Πίος Α΄ | Ανίκητος | Σωτήρ | Ελεύθερος | Βίκτωρ Α΄ | Ζεφυρίνος | Κάλλιστος Α΄ | Ουρβανός Α΄ | Ποντιανός | Ανθηρός | Φαβιανός | Κορνήλιος | Λούκιος Α΄ | Στέφανος Α΄ | Σίξτος Β΄ | Διονύσιος | Φήλιξ Α΄ | Ευτυχιανός | Γάιος | Μαρκελλίνος | Μάρκελλος Α΄ | Ευσέβιος | Μιλτιάδης | Σιλβέστρος Α΄ | Μάρκος | Ιούλιος Α΄ | Λιβέριος | Δάμασος Α΄ | Σιρίκιος | Αναστάσιος Α΄ |

5ος–8ος αιώνας Ιννοκέντιος Α΄ | Ζώσιμος | Βονιφάτιος Α΄ | Καιλεστίνος Α΄ | Σίξτος Γ΄ | Λέων Α΄ | Ιλάριος | Σιμπλίκιος | Φήλιξ Γ΄ | Γελάσιος Α΄ | Αναστάσιος Β΄ | Σύμμαχος | Ορμίσδας | Ιωάννης Α΄ | Φήλιξ Δ΄ | Βονιφάτιος Β΄ | Ιωάννης Β΄ | Αγαπητός Α΄ | Σιλβέριος | Βιγίλιος | Πελάγιος Α΄ | Ιωάννης Γ΄ | Βενέδικτος Α΄ | Πελάγιος Β΄ | Γρηγόριος Α΄ | Σαβινιανός | Βονιφάτιος Γ΄ | Βονιφάτιος Δ΄ | Αδεοδάτος Α΄ | Βονιφάτιος Ε΄ | Ονώριος Α΄ | Σεβερίνος | Ιωάννης Δ΄ | Θεόδωρος Α΄ | Μαρτίνος Α΄ | Ευγένιος Α΄ | Βιταλιανός | Αδεοδάτος Β΄ | Δόνος | Αγάθων | Λέων Β΄ | Βενέδικτος Β΄ | Ιωάννης Ε΄ | Κόνων | Σέργιος Α΄ | Ιωάννης ΣΤ΄ | Ιωάννης Ζ΄ | Σισίννιος | Κωνσταντίνος | Γρηγόριος Β΄ | Γρηγόριος Γ΄ | Ζαχαρίας | (Στέφανος) | Στέφανος Β΄ | Παύλος Α΄ | Στέφανος Γ΄ | Αδριανός Α΄ | Λέων Γ΄ |

9ος–12ος αιώνας Στέφανος Δ΄ | Πασχάλης Α΄ | Ευγένιος Β΄ | Βαλεντίνος | Γρηγόριος Δ΄ | Σέργιος Β΄ | Λέων Δ΄ | Βενέδικτος Γ΄ | Νικόλαος Α΄ | Αδριανός Β΄ | Ιωάννης Η΄ | Μαρίνος Α΄ | Αδριανός Γ΄ | Στέφανος Ε΄ | Φορμόζος | Βονιφάτιος ΣΤ΄ | Στέφανος ΣΤ΄ | Ρωμανός | Θεόδωρος Β΄ | Ιωάννης Θ΄ | Βενέδικτος Δ΄ | Λέων Ε΄ | Σέργιος Γ΄ | Αναστάσιος Γ΄ | Λάνδων | Ιωάννης Ι΄ | Λέων ΣΤ΄ | Στέφανος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΑ΄ | Λέων Ζ΄ | Στέφανος Η΄ | Μαρίνος Β΄ | Αγαπητός Β΄ | Ιωάννης ΙΒ΄ | Λέων Η΄ | Βενέδικτος Ε΄ | Ιωάννης ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΣΤ΄ | Βενέδικτος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΔ΄ | Ιωάννης ΙΕ΄ | Γρηγόριος Ε΄ | Σιλβέστρος Β΄ | Ιωάννης ΙΖ΄ | Ιωάννης ΙΗ΄ | Σέργιος Δ΄ | Βενέδικτος Η΄ | Ιωάννης ΙΘ΄ | Βενέδικτος Θ΄ | Σιλβέστρος Γ΄ | Γρηγόριος ΣΤ΄ | Κλήμης Β΄ | Δάμασος Β΄ | Λέων Θ΄ | Βίκτωρ Β΄ | Στέφανος Θ΄ | Νικόλαος Β΄ | Αλέξανδρος Β΄ | Γρηγόριος Ζ΄ | Βίκτωρ Γ΄ | Ουρβανός Β΄ | Πασχάλης Β΄ | Γελάσιος Β΄ | Κάλλιστος Β΄ | Ονώριος Β΄ | Ιννοκέντιος Β΄ | Καιλεστίνος Β΄ | Λούκιος Β΄ | Ευγένιος Γ΄ | Αναστάσιος Δ΄ | Αδριανός Δ΄ | Αλέξανδρος Γ΄ | Λούκιος Γ΄ | Ουρβανός Γ΄ | Γρηγόριος Η΄ | Κλήμης Γ΄ | Καιλεστίνος Γ΄ | Ιννοκέντιος Γ΄ |

13ος–16ος αιώνας Ονώριος Γ΄ | Γρηγόριος Θ΄ | Καιλεστίνος Δ΄ | Ιννοκέντιος Δ΄ | Αλέξανδρος Δ΄ | Ουρβανός Δ΄ | Κλήμης Δ΄ | Γρηγόριος Ι΄ | Ιννοκέντιος Ε΄ | Αδριανός Ε΄ | Ιωάννης ΚΑ΄ | Νικόλαος Γ΄ | Μαρτίνος Δ΄ | Ονώριος Δ΄ | Νικόλαος Δ΄ | Καιλεστίνος Ε΄ | Βονιφάτιος Η΄ | Βενέδικτος ΙΑ΄ | Κλήμης Ε΄ | Ιωάννης ΚΒ΄ | Βενέδικτος ΙΒ΄ | Κλήμης ΣΤ΄ | Ιννοκέντιος ΣΤ΄ | Ουρβανός Ε΄ | Γρηγόριος ΙΑ΄ | Ουρβανός ΣΤ΄ | Βονιφάτιος Θ΄ | Ιννοκέντιος Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΒ΄ | Μαρτίνος Ε΄ | Ευγένιος Δ΄ | Νικόλαος Ε΄ | Κάλλιστος Γ΄ | Πίος Β΄ | Παύλος Β΄ | Σίξτος Δ΄ | Ιννοκέντιος Η΄ | Αλέξανδρος ΣΤ΄ | Πίος Γ΄ | Ιούλιος Β΄ | Λέων Ι΄ | Αδριανός ΣΤ΄ | Κλήμης Ζ΄ | Παύλος Γ΄ | Ιούλιος Γ΄ | Μάρκελλος Β΄ | Παύλος Δ΄ | Πίος Δ΄ | Πίος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΓ΄ | Σίξτος Ε΄ | Ουρβανός Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΔ΄ | Ιννοκέντιος Θ΄ | Κλήμης Η΄ |

17ος–20ος αιώνας Λέων ΙΑ΄ | Παύλος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΕ΄ | Ουρβανός Η΄ | Ιννοκέντιος Ι΄ | Αλέξανδρος Ζ΄ | Κλήμης Θ΄ | Κλήμης Ι΄ | Ιννοκέντιος ΙΑ΄ | Αλέξανδρος Η΄ | Ιννοκέντιος ΙΒ΄ | Κλήμης ΙΑ΄ | Ιννοκέντιος ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΙΓ΄ | Κλήμης IB΄ | Βενέδικτος ΙΔ΄ | Κλήμης ΙΓ΄ | Κλήμης ΙΔ΄ | Πίος ΣΤ΄ | Πίος Ζ΄ | Λέων ΙΒ΄ | Πίος Η΄ | Γρηγόριος ΙΣΤ΄ | Πίος Θ΄ | Λέων ΙΓ΄ | Πίος Ι΄ | Βενέδικτος ΙΕ΄ | Πίος ΙΑ΄ | Πίος ΙΒ΄ | Ιωάννης ΚΓ΄ | Παύλος ΣΤ΄ | Ιωάννης Παύλος Α΄ | Ιωάννης Παύλος Β΄

21ος αιώνας Βενέδικτος ΙΣΤ΄| Φραγκίσκος |...

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License