ART

 

.

Ο Άγιος Μιλτιάδης, ή Μελχιάδης ο Αφρικανός, ήταν Πάπας από τις 2 Ιουλίου του 311 έως και το θάνατό του στις 10 Ιανουαρίου του 314.[1]

Παρουσιάζεται σαν Αφρικανός εκ γενετής, αλλά δεν είναι γνωστή καμία πληροφορία για τη ζωή του πριν την άνοδό του στο παπικό αξίωμα. Εξελέγη μετά από μία περίοδο χηρείας του παπικού αξιώματος (sede vacante), που διήρκεσε από το θάνατό του Πάπα Ευσέβιου στις 17 Αυγούστου του 310 ή, με βάση άλλους, από το 309, οπότε ο Ευσέβιος εξορίστηκε στη Σικελία.

Πάπας Μιλτιάδης

Ο άγιος Μιλτιάδης έγινε Πάπας μετά την έκδοση ενός διατάγματος από το Ρωμαίο αυτοκράτορα Γαλέριο με το οποίο τερματίζονταν οι διωγμοί εναντίον των Χριστιανών. Κατά τη διάρκεια της παποσύνης του, εκδόθηκε το 313 το διάταγμα των Μεδιολάνων από τους τετράρχες Κωνσταντίνο και Λικίνιο, το οποίο θέσπισε την ανεξιθρησκεία και αποκατέστησε την εκκλησιαστική περιουσία. Ο Κωνσταντίνος δώρισε στον Πάπα το παλάτι του Λατερανού που έγινε η παπική κατοικία και έδρα της χριστιανικής διακυβέρνησης.

Το ίδιο έτος, ο Μιλτιάδης προήδρευσε στη Σύνοδο του Λατερανού στη Ρώμη στην οποία ο Καικιλιανός απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που τον βάρυναν, και ο Μέγας Δονάτος κατηγορήθηκε σαν αιρετικός (βλέπε Δονατισμός). Αργότερα κλήθηκε στη Σύνοδο της Αρελάτης, την πρώτη συνεδρίαση των χριστιανών επισκόπων της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά πέθανε πριν τη διεξαγωγή της.

Το Liber Pontificalis, που καταρτίστηκε από τον πέμπτο αιώνα και μετέπειτα, απέδωσε στο Μιλτιάδη την εισαγωγή πολλών εθίμων, που εισήχθησαν αργότερα.

Το δέκατο τρίτο αιώνα, η γιορτή του αγίου Μελχιάδη (όπως αποκαλούνταν τότε) συμπεριλήφθηκε με το λανθασμένο χαρακτηρισμό του «μάρτυρα», στο «Ρωμαιοκαθολικό Ημερολόγιο των Αγίων», με ημερομηνία εορτασμού τη δεκάτη Δεκεμβρίου. Το 1969 αφαιρέθηκε από το ημερολόγιο αυτό λόγω υποχρεωτικών λειτουργικών εορτασμών[2] και η εορτή του μεταφέρθηκε την ημέρα του θανάτου του, στις 10 Ιανουαρίου, ενώ το όνομά του διορθώθηκε σε «Μιλτιάδης» και αφαιρέθηκε ο χαρακτηρισμός «μάρτυρας».[3]

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον άγιο Μιλτιάδη στις 10 Απριλίου.[4]
Παραπομπές

↑ Annuario Pontificio 2008 (Libreria Editrice Vaticana ISBN 978-88-209-8021-4), σελ. 8*
↑ Calendarium Romanum (Libreria Editrice Vaticana 1969), σελ. 148
↑ Martyrologium Romanum (Libreria Editrice Vaticana 2001 ISBN 88-209-7210-7)
↑ Συναξαριστής

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ο Πάπας Μιλτιάδης στην Καθολική Εγκυκλοπαίδεια του 1913
Το ιστορικό «δώρο του Κωνσταντίνου» (Historical "Gift of Constantine"): Άρθρο περιοδικού που αφορά τον Μέγα Κωνσταντίνο και τον άγιο Μιλτιάδη.
Opera Omnia

Πάπες της Ρώμης

1ος–4ος αιώνας Πέτρος | Λίνος | Ανάκλητος | Κλήμης Α΄ | Ευάριστος | Αλέξανδρος Α΄ | Σίξτος Α΄ | Τελεσφόρος | Υγίνος | Πίος Α΄ | Ανίκητος | Σωτήρ | Ελεύθερος | Βίκτωρ Α΄ | Ζεφυρίνος | Κάλλιστος Α΄ | Ουρβανός Α΄ | Ποντιανός | Ανθηρός | Φαβιανός | Κορνήλιος | Λούκιος Α΄ | Στέφανος Α΄ | Σίξτος Β΄ | Διονύσιος | Φήλιξ Α΄ | Ευτυχιανός | Γάιος | Μαρκελλίνος | Μάρκελλος Α΄ | Ευσέβιος | Μιλτιάδης | Σιλβέστρος Α΄ | Μάρκος | Ιούλιος Α΄ | Λιβέριος | Δάμασος Α΄ | Σιρίκιος | Αναστάσιος Α΄ |

5ος–8ος αιώνας Ιννοκέντιος Α΄ | Ζώσιμος | Βονιφάτιος Α΄ | Καιλεστίνος Α΄ | Σίξτος Γ΄ | Λέων Α΄ | Ιλάριος | Σιμπλίκιος | Φήλιξ Γ΄ | Γελάσιος Α΄ | Αναστάσιος Β΄ | Σύμμαχος | Ορμίσδας | Ιωάννης Α΄ | Φήλιξ Δ΄ | Βονιφάτιος Β΄ | Ιωάννης Β΄ | Αγαπητός Α΄ | Σιλβέριος | Βιγίλιος | Πελάγιος Α΄ | Ιωάννης Γ΄ | Βενέδικτος Α΄ | Πελάγιος Β΄ | Γρηγόριος Α΄ | Σαβινιανός | Βονιφάτιος Γ΄ | Βονιφάτιος Δ΄ | Αδεοδάτος Α΄ | Βονιφάτιος Ε΄ | Ονώριος Α΄ | Σεβερίνος | Ιωάννης Δ΄ | Θεόδωρος Α΄ | Μαρτίνος Α΄ | Ευγένιος Α΄ | Βιταλιανός | Αδεοδάτος Β΄ | Δόνος | Αγάθων | Λέων Β΄ | Βενέδικτος Β΄ | Ιωάννης Ε΄ | Κόνων | Σέργιος Α΄ | Ιωάννης ΣΤ΄ | Ιωάννης Ζ΄ | Σισίννιος | Κωνσταντίνος | Γρηγόριος Β΄ | Γρηγόριος Γ΄ | Ζαχαρίας | (Στέφανος) | Στέφανος Β΄ | Παύλος Α΄ | Στέφανος Γ΄ | Αδριανός Α΄ | Λέων Γ΄ |

9ος–12ος αιώνας Στέφανος Δ΄ | Πασχάλης Α΄ | Ευγένιος Β΄ | Βαλεντίνος | Γρηγόριος Δ΄ | Σέργιος Β΄ | Λέων Δ΄ | Βενέδικτος Γ΄ | Νικόλαος Α΄ | Αδριανός Β΄ | Ιωάννης Η΄ | Μαρίνος Α΄ | Αδριανός Γ΄ | Στέφανος Ε΄ | Φορμόζος | Βονιφάτιος ΣΤ΄ | Στέφανος ΣΤ΄ | Ρωμανός | Θεόδωρος Β΄ | Ιωάννης Θ΄ | Βενέδικτος Δ΄ | Λέων Ε΄ | Σέργιος Γ΄ | Αναστάσιος Γ΄ | Λάνδων | Ιωάννης Ι΄ | Λέων ΣΤ΄ | Στέφανος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΑ΄ | Λέων Ζ΄ | Στέφανος Η΄ | Μαρίνος Β΄ | Αγαπητός Β΄ | Ιωάννης ΙΒ΄ | Λέων Η΄ | Βενέδικτος Ε΄ | Ιωάννης ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΣΤ΄ | Βενέδικτος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΔ΄ | Ιωάννης ΙΕ΄ | Γρηγόριος Ε΄ | Σιλβέστρος Β΄ | Ιωάννης ΙΖ΄ | Ιωάννης ΙΗ΄ | Σέργιος Δ΄ | Βενέδικτος Η΄ | Ιωάννης ΙΘ΄ | Βενέδικτος Θ΄ | Σιλβέστρος Γ΄ | Γρηγόριος ΣΤ΄ | Κλήμης Β΄ | Δάμασος Β΄ | Λέων Θ΄ | Βίκτωρ Β΄ | Στέφανος Θ΄ | Νικόλαος Β΄ | Αλέξανδρος Β΄ | Γρηγόριος Ζ΄ | Βίκτωρ Γ΄ | Ουρβανός Β΄ | Πασχάλης Β΄ | Γελάσιος Β΄ | Κάλλιστος Β΄ | Ονώριος Β΄ | Ιννοκέντιος Β΄ | Καιλεστίνος Β΄ | Λούκιος Β΄ | Ευγένιος Γ΄ | Αναστάσιος Δ΄ | Αδριανός Δ΄ | Αλέξανδρος Γ΄ | Λούκιος Γ΄ | Ουρβανός Γ΄ | Γρηγόριος Η΄ | Κλήμης Γ΄ | Καιλεστίνος Γ΄ | Ιννοκέντιος Γ΄ |

13ος–16ος αιώνας Ονώριος Γ΄ | Γρηγόριος Θ΄ | Καιλεστίνος Δ΄ | Ιννοκέντιος Δ΄ | Αλέξανδρος Δ΄ | Ουρβανός Δ΄ | Κλήμης Δ΄ | Γρηγόριος Ι΄ | Ιννοκέντιος Ε΄ | Αδριανός Ε΄ | Ιωάννης ΚΑ΄ | Νικόλαος Γ΄ | Μαρτίνος Δ΄ | Ονώριος Δ΄ | Νικόλαος Δ΄ | Καιλεστίνος Ε΄ | Βονιφάτιος Η΄ | Βενέδικτος ΙΑ΄ | Κλήμης Ε΄ | Ιωάννης ΚΒ΄ | Βενέδικτος ΙΒ΄ | Κλήμης ΣΤ΄ | Ιννοκέντιος ΣΤ΄ | Ουρβανός Ε΄ | Γρηγόριος ΙΑ΄ | Ουρβανός ΣΤ΄ | Βονιφάτιος Θ΄ | Ιννοκέντιος Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΒ΄ | Μαρτίνος Ε΄ | Ευγένιος Δ΄ | Νικόλαος Ε΄ | Κάλλιστος Γ΄ | Πίος Β΄ | Παύλος Β΄ | Σίξτος Δ΄ | Ιννοκέντιος Η΄ | Αλέξανδρος ΣΤ΄ | Πίος Γ΄ | Ιούλιος Β΄ | Λέων Ι΄ | Αδριανός ΣΤ΄ | Κλήμης Ζ΄ | Παύλος Γ΄ | Ιούλιος Γ΄ | Μάρκελλος Β΄ | Παύλος Δ΄ | Πίος Δ΄ | Πίος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΓ΄ | Σίξτος Ε΄ | Ουρβανός Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΔ΄ | Ιννοκέντιος Θ΄ | Κλήμης Η΄ |

17ος–20ος αιώνας Λέων ΙΑ΄ | Παύλος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΕ΄ | Ουρβανός Η΄ | Ιννοκέντιος Ι΄ | Αλέξανδρος Ζ΄ | Κλήμης Θ΄ | Κλήμης Ι΄ | Ιννοκέντιος ΙΑ΄ | Αλέξανδρος Η΄ | Ιννοκέντιος ΙΒ΄ | Κλήμης ΙΑ΄ | Ιννοκέντιος ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΙΓ΄ | Κλήμης IB΄ | Βενέδικτος ΙΔ΄ | Κλήμης ΙΓ΄ | Κλήμης ΙΔ΄ | Πίος ΣΤ΄ | Πίος Ζ΄ | Λέων ΙΒ΄ | Πίος Η΄ | Γρηγόριος ΙΣΤ΄ | Πίος Θ΄ | Λέων ΙΓ΄ | Πίος Ι΄ | Βενέδικτος ΙΕ΄ | Πίος ΙΑ΄ | Πίος ΙΒ΄ | Ιωάννης ΚΓ΄ | Παύλος ΣΤ΄ | Ιωάννης Παύλος Α΄ | Ιωάννης Παύλος Β΄

21ος αιώνας Βενέδικτος ΙΣΤ΄| Φραγκίσκος |...

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License