ART

 

.


Ο Πάπας Αδριανός Ε΄ (περίπου 1205 – 18 Αυγούστου, 1276), διετέλεσε Πάπας Ρώμης το 1276.
Βιογραφικό

Το κοσμικό του όνομα ήταν Οτομπουόνο ντε Φιέσι (Ottobuono de' Fieschi). Άνηκε σε μια φεουδαρχική οικογένεια της Λιγουρίας, τους Φιέσι, κόμηδες του Λαβάγκνα.

Η πρώτη εκκλησιαστική του θέση ήταν το 1243, όταν έγινε παπικός εφημέριος. Το Δεκέμβριο του 1251, έγινε καρδινάλιος διάκονος του Αγίου Αδριανού από το θείο του Πάπα Ιννοκέντιο Δ΄ (1243–54). Ήταν, επιπλέον, αρχιδιάκονος της Πάρμας και της Ρεμς. Οι ημερομηνίες για την Πάρμα δεν είναι γνωστές, αλλά είναι γνωστό ότι έγινε αρχιδιάκονος της Ρεμς το 1250. Διετέλεσε επίσης πρωτοπρεσβύτερος στην πατριαρχική Λιβεριανή Βασιλική την περίοδο 1259-1276.

Στάλθηκε στην Αγγλία το 1265 από τον Πάπα Κλήμη Δ΄ (1265–68) για να μεσολαβήσει μεταξύ του Ερρίκου Γ΄ της Αγγλίας (1216–72) και των βαρόνων του και για να κηρύξει στους Σταυροφόρους. Έμεινε εκεί αρκετά χρόνια σαν απεσταλμένος του Πάπα, και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 1265 μέχρι τον Ιούλιο του 1268. Η διπλωματική του θέση ήταν τέτοια ώστε το όνομά του να βρίσκεται ακόμη στο αρχαιότερο σωζόμενο δείγμα του αγγλικού γραπτού, το Καταστατικό του Μάλμπορο του 1267. Στον επίσημο τίτλο του κειμένου αυτού αναφέρεται σαν μάρτυρας «ο λόρδος Ότομπον, την περίοδο εκείνη απεσταλμένος στην Αγγλία». (Στη νομοθεσία αυτή αναφερόταν επίσης και ένας νεαρός διπλωμάτης, ο μετέπειτα Πάπας Βονιφάτιος Η΄.) Τον Απρίλιο του 1268 εξέδωσε μία συλλογή κανόνων, οι οποίοι αποτέλεσαν τη βάση για το εκκλησιαστικό δίκαιο της Αγγλίας μέχρι την αναμόρφωσή του το δέκατο έκτο αιώνα.

Κάτω από την επιρροή του Καρόλου του Ανδεγαυού, εκλέχτηκε Πάπας, διαδεχόμενος τον Πάπα Ιννοκέντιο Ε΄ στις 12 Ιουλίου του 1276, αλλά πέθανε στο Βιτέρμπο στις 18 Αυγούστου του ίδιου έτους χωρίς καν να έχει χειροτονηθεί επίσκοπος. Είναι θαμμένος εκεί, στην εκκλησία του αγίου Φραγκίσκου. Πρακτικά εφόσον ο Αδριανός δεν έγινε ποτέ επίσκοπος, δεν έγινε στην πραγματικότητα Πάπας. Ωστόσο παραδοσιακά προσμετράται στους καταλόγους των Πάπων.

Πέτυχε λίγα κατά την περίοδο που ηγήθηκε της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ακύρωσε το δελτίο του Πάπα Γρηγόριου Ι΄ (1271–76) σχετικά με την κράτηση των κονκλάβιων, αλλά πέθανε πριν την επικύρωση των νέων κανονισμών.

Στη Θεία Κωμωδία του, ο Δάντης συναντά τον Αδριανό στο Καθαρτήριο, στο επίπεδο των φιλάργυρων, όπου ο Αδριανός εξιλεώνεται για την αμαρτία της εγκόσμιας φιλοδοξίας.
Πηγές

Ο Πάπας Αδριανός Ε΄ στην Καθολική Εγκυκλοπαίδεια του 1913
Maxwell-Stuart, P. G. Chronicle of the Popes: The Reign-by-Reign Record of the Papacy from St. Peter to the Present, Thames & Hudson, 2002, p. 117–118. ISBN 0-500-01798-0.


.

Πάπες της Ρώμης

1ος–4ος αιώνας Πέτρος | Λίνος | Ανάκλητος | Κλήμης Α΄ | Ευάριστος | Αλέξανδρος Α΄ | Σίξτος Α΄ | Τελεσφόρος | Υγίνος | Πίος Α΄ | Ανίκητος | Σωτήρ | Ελεύθερος | Βίκτωρ Α΄ | Ζεφυρίνος | Κάλλιστος Α΄ | Ουρβανός Α΄ | Ποντιανός | Ανθηρός | Φαβιανός | Κορνήλιος | Λούκιος Α΄ | Στέφανος Α΄ | Σίξτος Β΄ | Διονύσιος | Φήλιξ Α΄ | Ευτυχιανός | Γάιος | Μαρκελλίνος | Μάρκελλος Α΄ | Ευσέβιος | Μιλτιάδης | Σιλβέστρος Α΄ | Μάρκος | Ιούλιος Α΄ | Λιβέριος | Δάμασος Α΄ | Σιρίκιος | Αναστάσιος Α΄ |

5ος–8ος αιώνας Ιννοκέντιος Α΄ | Ζώσιμος | Βονιφάτιος Α΄ | Καιλεστίνος Α΄ | Σίξτος Γ΄ | Λέων Α΄ | Ιλάριος | Σιμπλίκιος | Φήλιξ Γ΄ | Γελάσιος Α΄ | Αναστάσιος Β΄ | Σύμμαχος | Ορμίσδας | Ιωάννης Α΄ | Φήλιξ Δ΄ | Βονιφάτιος Β΄ | Ιωάννης Β΄ | Αγαπητός Α΄ | Σιλβέριος | Βιγίλιος | Πελάγιος Α΄ | Ιωάννης Γ΄ | Βενέδικτος Α΄ | Πελάγιος Β΄ | Γρηγόριος Α΄ | Σαβινιανός | Βονιφάτιος Γ΄ | Βονιφάτιος Δ΄ | Αδεοδάτος Α΄ | Βονιφάτιος Ε΄ | Ονώριος Α΄ | Σεβερίνος | Ιωάννης Δ΄ | Θεόδωρος Α΄ | Μαρτίνος Α΄ | Ευγένιος Α΄ | Βιταλιανός | Αδεοδάτος Β΄ | Δόνος | Αγάθων | Λέων Β΄ | Βενέδικτος Β΄ | Ιωάννης Ε΄ | Κόνων | Σέργιος Α΄ | Ιωάννης ΣΤ΄ | Ιωάννης Ζ΄ | Σισίννιος | Κωνσταντίνος | Γρηγόριος Β΄ | Γρηγόριος Γ΄ | Ζαχαρίας | (Στέφανος) | Στέφανος Β΄ | Παύλος Α΄ | Στέφανος Γ΄ | Αδριανός Α΄ | Λέων Γ΄ |

9ος–12ος αιώνας Στέφανος Δ΄ | Πασχάλης Α΄ | Ευγένιος Β΄ | Βαλεντίνος | Γρηγόριος Δ΄ | Σέργιος Β΄ | Λέων Δ΄ | Βενέδικτος Γ΄ | Νικόλαος Α΄ | Αδριανός Β΄ | Ιωάννης Η΄ | Μαρίνος Α΄ | Αδριανός Γ΄ | Στέφανος Ε΄ | Φορμόζος | Βονιφάτιος ΣΤ΄ | Στέφανος ΣΤ΄ | Ρωμανός | Θεόδωρος Β΄ | Ιωάννης Θ΄ | Βενέδικτος Δ΄ | Λέων Ε΄ | Σέργιος Γ΄ | Αναστάσιος Γ΄ | Λάνδων | Ιωάννης Ι΄ | Λέων ΣΤ΄ | Στέφανος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΑ΄ | Λέων Ζ΄ | Στέφανος Η΄ | Μαρίνος Β΄ | Αγαπητός Β΄ | Ιωάννης ΙΒ΄ | Λέων Η΄ | Βενέδικτος Ε΄ | Ιωάννης ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΣΤ΄ | Βενέδικτος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΔ΄ | Ιωάννης ΙΕ΄ | Γρηγόριος Ε΄ | Σιλβέστρος Β΄ | Ιωάννης ΙΖ΄ | Ιωάννης ΙΗ΄ | Σέργιος Δ΄ | Βενέδικτος Η΄ | Ιωάννης ΙΘ΄ | Βενέδικτος Θ΄ | Σιλβέστρος Γ΄ | Γρηγόριος ΣΤ΄ | Κλήμης Β΄ | Δάμασος Β΄ | Λέων Θ΄ | Βίκτωρ Β΄ | Στέφανος Θ΄ | Νικόλαος Β΄ | Αλέξανδρος Β΄ | Γρηγόριος Ζ΄ | Βίκτωρ Γ΄ | Ουρβανός Β΄ | Πασχάλης Β΄ | Γελάσιος Β΄ | Κάλλιστος Β΄ | Ονώριος Β΄ | Ιννοκέντιος Β΄ | Καιλεστίνος Β΄ | Λούκιος Β΄ | Ευγένιος Γ΄ | Αναστάσιος Δ΄ | Αδριανός Δ΄ | Αλέξανδρος Γ΄ | Λούκιος Γ΄ | Ουρβανός Γ΄ | Γρηγόριος Η΄ | Κλήμης Γ΄ | Καιλεστίνος Γ΄ | Ιννοκέντιος Γ΄ |

13ος–16ος αιώνας Ονώριος Γ΄ | Γρηγόριος Θ΄ | Καιλεστίνος Δ΄ | Ιννοκέντιος Δ΄ | Αλέξανδρος Δ΄ | Ουρβανός Δ΄ | Κλήμης Δ΄ | Γρηγόριος Ι΄ | Ιννοκέντιος Ε΄ | Αδριανός Ε΄ | Ιωάννης ΚΑ΄ | Νικόλαος Γ΄ | Μαρτίνος Δ΄ | Ονώριος Δ΄ | Νικόλαος Δ΄ | Καιλεστίνος Ε΄ | Βονιφάτιος Η΄ | Βενέδικτος ΙΑ΄ | Κλήμης Ε΄ | Ιωάννης ΚΒ΄ | Βενέδικτος ΙΒ΄ | Κλήμης ΣΤ΄ | Ιννοκέντιος ΣΤ΄ | Ουρβανός Ε΄ | Γρηγόριος ΙΑ΄ | Ουρβανός ΣΤ΄ | Βονιφάτιος Θ΄ | Ιννοκέντιος Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΒ΄ | Μαρτίνος Ε΄ | Ευγένιος Δ΄ | Νικόλαος Ε΄ | Κάλλιστος Γ΄ | Πίος Β΄ | Παύλος Β΄ | Σίξτος Δ΄ | Ιννοκέντιος Η΄ | Αλέξανδρος ΣΤ΄ | Πίος Γ΄ | Ιούλιος Β΄ | Λέων Ι΄ | Αδριανός ΣΤ΄ | Κλήμης Ζ΄ | Παύλος Γ΄ | Ιούλιος Γ΄ | Μάρκελλος Β΄ | Παύλος Δ΄ | Πίος Δ΄ | Πίος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΓ΄ | Σίξτος Ε΄ | Ουρβανός Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΔ΄ | Ιννοκέντιος Θ΄ | Κλήμης Η΄ |

17ος–20ος αιώνας Λέων ΙΑ΄ | Παύλος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΕ΄ | Ουρβανός Η΄ | Ιννοκέντιος Ι΄ | Αλέξανδρος Ζ΄ | Κλήμης Θ΄ | Κλήμης Ι΄ | Ιννοκέντιος ΙΑ΄ | Αλέξανδρος Η΄ | Ιννοκέντιος ΙΒ΄ | Κλήμης ΙΑ΄ | Ιννοκέντιος ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΙΓ΄ | Κλήμης IB΄ | Βενέδικτος ΙΔ΄ | Κλήμης ΙΓ΄ | Κλήμης ΙΔ΄ | Πίος ΣΤ΄ | Πίος Ζ΄ | Λέων ΙΒ΄ | Πίος Η΄ | Γρηγόριος ΙΣΤ΄ | Πίος Θ΄ | Λέων ΙΓ΄ | Πίος Ι΄ | Βενέδικτος ΙΕ΄ | Πίος ΙΑ΄ | Πίος ΙΒ΄ | Ιωάννης ΚΓ΄ | Παύλος ΣΤ΄ | Ιωάννης Παύλος Α΄ | Ιωάννης Παύλος Β΄

21ος αιώνας Βενέδικτος ΙΣΤ΄| Φραγκίσκος |...

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License