ART

 

.

Ο Πάπας Ιννοκέντιος ΙΒ΄ (13 Μαρτίου 1615 – 27 Σεπτεμβρίου 1700), γεννημένος Antonio Pignatelli, ήταν Πάπας από το 1691 έως το 1700. Διαδέχθηκε τον Αλέξανδρο Η΄ (1689–91).
Βιογραφία

Γεννήθηκε στη Σπινατσόλα (σημερινή Απουλία) σε μια από τις πιο αριστοκρατικέςοικογένειες του Βασιλείου της Νεάπολης, το οποίο περιελάμβανε πολλούς Αντιβασιλείς, και υπουργούς του στέμματος, και εκπαιδεύθηκε στο Ιησουιτικό κολλέγιο στη Ρώμη. Στο εικοστό του έτος έγινε ένας αξιωματούχος της αυλής του Ουρβανού Η΄ (1623–1644)· υπό τους διάδοχους Πάπες υπηρέτησε ως νούντσιο στη Φλωρεντία και τη Βιέννη και την Πολωνία· υπηρέτησε ως ιεροεξεταστής στη Μάλτα· και υπό τον Πάπα Ιννοκέντιο ΙΑ΄ (1676–1689) έγινε Καρδινάλιος-Ιερέας του Σ. Πανκράτσιο το 1681 και αρχιεπίσκοπος της Νάπολης. Αφού το κογκλάβιο που διεξήχθη μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Η΄ είχε επιμηκυνθεί για πέντε μήνες ήτα ένας συμβιβαστικός υποψήφιος μεταξύ των καρδιναλίων της Γαλλίας και της Α.Ρ. Αυτοκρατορίας.

Αμέσως μετά την εκλογή του στις 12 Ιουλίου 1691, ο Ιννοκέντιος μίλησε εναντίον του νεποτισμού ο οποίος πολύ και πολύ καιρό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Παποσύνης· η βούλα Romanum decet Pontificem, που εκδόθηκε το 1692, απαγόρευσε το αξίωμα στην κούρια του Καρδινάλιου Ανιψιού και απαγόρευσε οι Πάπες γιαπάντα να παραδίδουν κτήματα, αξιώματα, ή χρήματα σε κάποιο συγγγενή· επιπλέον, μόνο ένας συγγενής, "αν αλλιώς κατάλληλος", θα αναγορευόταν στο καρδιναλάτο. Την ίδια εποχή προσπάθησε να ελέγξει τις σιμωνιακές πρακτικές της αποστολικής κάμερας, και σε συνδυασμό με αυτό ναα παρουσιάσει έναν πιο απλό και οικονομικότερο τρόπο ζωής στην αυλή του. Ο Ιννοκέντιος ΙΒ΄ είπε ότι "οι φτωχοί ήταν τα ανίψια του", συγκρίνοντας την δημόσια ευεργεσία του με τον νεποτισμό των προκατόχων του.

Ο Ιννοκέντιος ΙΒ΄ παρουσίασε πολλές μεταρρυθμίσεις στα Παπικά Κράτη, και για την καλύτερη διοίκηση της δικαιοσύνης ανέγειρε το Forum Innocentianum. Το 1693 ανάγκασε τους Γάλλους επισκόπους να ανακαλέσουν τις τέσσερις δηλώσεις σχετικά με τις Γαλλικανικές Ελευθερίες οι οποίες είχαν διατυπωθεί από την συνέλευση του 1682. Το 1699, αποφάσισε υπέρ του Ζακ Μπενίν Μποσσέ σε αυτή την διαμάχη του ιεράρχη με τον Φενελόν για την Explication des Maximes des Saints sur la Vie Intérieure του τελευταίου. Το ποντιφικάτο του Ιννοκέντιου ΙΒ΄ διέφερε με αυτά μιας σειράς προκατόχων έχοντας χαρακτηρίσει τάσεις προς την Γαλλία αντί για τη Γερμανία.

Ο Ιννοκέντιος ΙΒ΄εμφανίζεται ως ένας από τους αφηγητές στο μακρύ ποίημα του Ρόμπερτ Μπόουνινγκ "Το Δαχτυλίδι και το Βιβλίο" (1869), βασισμένο στην αληθινή ιστορία της μεσολάβησης του Πάπα σε μια ιστορική δίκη για φόνο στη Ρώμη κατά το ποντιφικάτο του.
Monument to Innocent XII, St. Peter's Basilica.

Αυτός ο καλοκάγαθος, με αυταπάρνηση και ευσεβής Πάπας πέθανε στις 27 Σεπτεμβρίου 1700 και τον διαδέχθηκε ο Πάπας Κλήμης ΙΑ΄ (1700–1721). Ο τάφος του στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου σκαλίσθηκε από τον Φίλιππο ντε λα Βάλλε.

Πάπες της Ρώμης

1ος–4ος αιώνας Πέτρος | Λίνος | Ανάκλητος | Κλήμης Α΄ | Ευάριστος | Αλέξανδρος Α΄ | Σίξτος Α΄ | Τελεσφόρος | Υγίνος | Πίος Α΄ | Ανίκητος | Σωτήρ | Ελεύθερος | Βίκτωρ Α΄ | Ζεφυρίνος | Κάλλιστος Α΄ | Ουρβανός Α΄ | Ποντιανός | Ανθηρός | Φαβιανός | Κορνήλιος | Λούκιος Α΄ | Στέφανος Α΄ | Σίξτος Β΄ | Διονύσιος | Φήλιξ Α΄ | Ευτυχιανός | Γάιος | Μαρκελλίνος | Μάρκελλος Α΄ | Ευσέβιος | Μιλτιάδης | Σιλβέστρος Α΄ | Μάρκος | Ιούλιος Α΄ | Λιβέριος | Δάμασος Α΄ | Σιρίκιος | Αναστάσιος Α΄ |

5ος–8ος αιώνας Ιννοκέντιος Α΄ | Ζώσιμος | Βονιφάτιος Α΄ | Καιλεστίνος Α΄ | Σίξτος Γ΄ | Λέων Α΄ | Ιλάριος | Σιμπλίκιος | Φήλιξ Γ΄ | Γελάσιος Α΄ | Αναστάσιος Β΄ | Σύμμαχος | Ορμίσδας | Ιωάννης Α΄ | Φήλιξ Δ΄ | Βονιφάτιος Β΄ | Ιωάννης Β΄ | Αγαπητός Α΄ | Σιλβέριος | Βιγίλιος | Πελάγιος Α΄ | Ιωάννης Γ΄ | Βενέδικτος Α΄ | Πελάγιος Β΄ | Γρηγόριος Α΄ | Σαβινιανός | Βονιφάτιος Γ΄ | Βονιφάτιος Δ΄ | Αδεοδάτος Α΄ | Βονιφάτιος Ε΄ | Ονώριος Α΄ | Σεβερίνος | Ιωάννης Δ΄ | Θεόδωρος Α΄ | Μαρτίνος Α΄ | Ευγένιος Α΄ | Βιταλιανός | Αδεοδάτος Β΄ | Δόνος | Αγάθων | Λέων Β΄ | Βενέδικτος Β΄ | Ιωάννης Ε΄ | Κόνων | Σέργιος Α΄ | Ιωάννης ΣΤ΄ | Ιωάννης Ζ΄ | Σισίννιος | Κωνσταντίνος | Γρηγόριος Β΄ | Γρηγόριος Γ΄ | Ζαχαρίας | (Στέφανος) | Στέφανος Β΄ | Παύλος Α΄ | Στέφανος Γ΄ | Αδριανός Α΄ | Λέων Γ΄ |

9ος–12ος αιώνας Στέφανος Δ΄ | Πασχάλης Α΄ | Ευγένιος Β΄ | Βαλεντίνος | Γρηγόριος Δ΄ | Σέργιος Β΄ | Λέων Δ΄ | Βενέδικτος Γ΄ | Νικόλαος Α΄ | Αδριανός Β΄ | Ιωάννης Η΄ | Μαρίνος Α΄ | Αδριανός Γ΄ | Στέφανος Ε΄ | Φορμόζος | Βονιφάτιος ΣΤ΄ | Στέφανος ΣΤ΄ | Ρωμανός | Θεόδωρος Β΄ | Ιωάννης Θ΄ | Βενέδικτος Δ΄ | Λέων Ε΄ | Σέργιος Γ΄ | Αναστάσιος Γ΄ | Λάνδων | Ιωάννης Ι΄ | Λέων ΣΤ΄ | Στέφανος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΑ΄ | Λέων Ζ΄ | Στέφανος Η΄ | Μαρίνος Β΄ | Αγαπητός Β΄ | Ιωάννης ΙΒ΄ | Λέων Η΄ | Βενέδικτος Ε΄ | Ιωάννης ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΣΤ΄ | Βενέδικτος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΔ΄ | Ιωάννης ΙΕ΄ | Γρηγόριος Ε΄ | Σιλβέστρος Β΄ | Ιωάννης ΙΖ΄ | Ιωάννης ΙΗ΄ | Σέργιος Δ΄ | Βενέδικτος Η΄ | Ιωάννης ΙΘ΄ | Βενέδικτος Θ΄ | Σιλβέστρος Γ΄ | Γρηγόριος ΣΤ΄ | Κλήμης Β΄ | Δάμασος Β΄ | Λέων Θ΄ | Βίκτωρ Β΄ | Στέφανος Θ΄ | Νικόλαος Β΄ | Αλέξανδρος Β΄ | Γρηγόριος Ζ΄ | Βίκτωρ Γ΄ | Ουρβανός Β΄ | Πασχάλης Β΄ | Γελάσιος Β΄ | Κάλλιστος Β΄ | Ονώριος Β΄ | Ιννοκέντιος Β΄ | Καιλεστίνος Β΄ | Λούκιος Β΄ | Ευγένιος Γ΄ | Αναστάσιος Δ΄ | Αδριανός Δ΄ | Αλέξανδρος Γ΄ | Λούκιος Γ΄ | Ουρβανός Γ΄ | Γρηγόριος Η΄ | Κλήμης Γ΄ | Καιλεστίνος Γ΄ | Ιννοκέντιος Γ΄ |

13ος–16ος αιώνας Ονώριος Γ΄ | Γρηγόριος Θ΄ | Καιλεστίνος Δ΄ | Ιννοκέντιος Δ΄ | Αλέξανδρος Δ΄ | Ουρβανός Δ΄ | Κλήμης Δ΄ | Γρηγόριος Ι΄ | Ιννοκέντιος Ε΄ | Αδριανός Ε΄ | Ιωάννης ΚΑ΄ | Νικόλαος Γ΄ | Μαρτίνος Δ΄ | Ονώριος Δ΄ | Νικόλαος Δ΄ | Καιλεστίνος Ε΄ | Βονιφάτιος Η΄ | Βενέδικτος ΙΑ΄ | Κλήμης Ε΄ | Ιωάννης ΚΒ΄ | Βενέδικτος ΙΒ΄ | Κλήμης ΣΤ΄ | Ιννοκέντιος ΣΤ΄ | Ουρβανός Ε΄ | Γρηγόριος ΙΑ΄ | Ουρβανός ΣΤ΄ | Βονιφάτιος Θ΄ | Ιννοκέντιος Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΒ΄ | Μαρτίνος Ε΄ | Ευγένιος Δ΄ | Νικόλαος Ε΄ | Κάλλιστος Γ΄ | Πίος Β΄ | Παύλος Β΄ | Σίξτος Δ΄ | Ιννοκέντιος Η΄ | Αλέξανδρος ΣΤ΄ | Πίος Γ΄ | Ιούλιος Β΄ | Λέων Ι΄ | Αδριανός ΣΤ΄ | Κλήμης Ζ΄ | Παύλος Γ΄ | Ιούλιος Γ΄ | Μάρκελλος Β΄ | Παύλος Δ΄ | Πίος Δ΄ | Πίος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΓ΄ | Σίξτος Ε΄ | Ουρβανός Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΔ΄ | Ιννοκέντιος Θ΄ | Κλήμης Η΄ |

17ος–20ος αιώνας Λέων ΙΑ΄ | Παύλος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΕ΄ | Ουρβανός Η΄ | Ιννοκέντιος Ι΄ | Αλέξανδρος Ζ΄ | Κλήμης Θ΄ | Κλήμης Ι΄ | Ιννοκέντιος ΙΑ΄ | Αλέξανδρος Η΄ | Ιννοκέντιος ΙΒ΄ | Κλήμης ΙΑ΄ | Ιννοκέντιος ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΙΓ΄ | Κλήμης IB΄ | Βενέδικτος ΙΔ΄ | Κλήμης ΙΓ΄ | Κλήμης ΙΔ΄ | Πίος ΣΤ΄ | Πίος Ζ΄ | Λέων ΙΒ΄ | Πίος Η΄ | Γρηγόριος ΙΣΤ΄ | Πίος Θ΄ | Λέων ΙΓ΄ | Πίος Ι΄ | Βενέδικτος ΙΕ΄ | Πίος ΙΑ΄ | Πίος ΙΒ΄ | Ιωάννης ΚΓ΄ | Παύλος ΣΤ΄ | Ιωάννης Παύλος Α΄ | Ιωάννης Παύλος Β΄

21ος αιώνας Βενέδικτος ΙΣΤ΄| Φραγκίσκος |...

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License