ART

 

.


Ο Ιωάννης Ζ΄ ήταν πάπας από το 705 μέχρι το 707. Όπως και ο προκάτοχός του, Ιωάννης ΣΤ΄ ήταν Έλληνας. Η καταγωγή του ωστόσο δεν είναι γνωστή, εικάζεται ότι κατάγονταν από το Ροσσάνο της Καλαβρίας, ωστόσο είναι πιθανό και να κατάγονταν από την Κωνσταντινούπολη.

Ο πατέρας του Ιωάννη, Πλάτων, είχε το αξίωμα cura palatii urbis Romae. Έτσι ο Ιωάννης είναι ο πρώτος πάπας που ήταν γιος Βυζαντινού αξιωματούχου.[1] Η μητέρα του λέγονταν Μπλάττα[1]

Ο Ιωάννης ο Ζ΄ είχε καλές σχέσεις με του Λομβαρδούς, οι οποίοι κυβερνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της Ιταλίας. Οι σχέσεις του όμως με τον Ιουστινιανό Β΄ δεν ήταν καλές. Οι σχέσεις των παπών με το Βυζάντιο είχαν χειροτερεύση μετά την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο του 692. Για την στάση του πάπα Ιωάννη ως προς τους κανόνες υπάρχει διαφωνία μεταξύ των λογίων [2][3][4] Δεν επικύρωσε τους Κανόνες, οι οποίοι εξαιρετικά μη δημοφιλείς στην Ιταλία, παρ' όλα αυτά δέχθηκε ασυνήθιστη κριτική στο Liber Pontificalis για αυτό:

"Αυτός [ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός Β΄] απέστειλε δύο μητροπολίτες, στέλνοτας μαζί τους και εντολή με την οποία ζητούσε και προέτρεπε τον ποντίφικα [Ιωάννη Ζ΄] να συγκαλέσει σύνοδο της αποστολικής εκκλησίας και να επιβεβαιώσει αυτούς που δεχόταν και να ακυρώσει και να απορρίψει αυτούς με τους οποίους ήταν αντίθετος. Αλλά αυτός, τρομοκρατημένος από την ανθρώπινη αδυναμία του, τους έστειλε πίσω στον πρίγκιπα με τους ίδιους μητροπολίτες χωρίς καμία διόρθωση".[5]

Αρκετά μνημεία στην Ρώμη είναι συνδεδεμένα με τον Ιωάννη. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι ο Ναός της Σάντα Μαρία Αντίκουα στους πρόποδες του Παλατίνου λόφου. Στον Παλατίνο Λόφο ανακαλύφθηκαν ίχνη από ένα επισκοπικό παλάτι, ή Episcopium το οποίο επίσης συνδέεται με τον Ιωάννη Ζ΄.[6] Ο Ιωάννης Ζ΄ κατασκεύασε και ένα παρεκκλήσιο αφιερωμένο στην Θεοτόκο. Το παρεκκλήσιο βρίσκονταν μέσα στην παλαιά Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Υπολείμματα του μωσαϊκού βρίσκονται στην Κρύπτη του Βατικανού. Επιπλέον μια ευμεγέθης εικόνα, γνωστή ως «Παναγία της Επιείκειας», που βρίσκεται στην Σάντα Μαρία ιν Τραστέβερε,[7] πιστεύεται ότι είχε παραγγελθεί από τον Ιωάννη.[8] Αναστήλωσε ακόμα το μοναστήρι του Subiaco, που είχε καταστραφεί από τους Λομβαρδούς το 601.

Ο Ιωάννης ο Ζ΄ πέθανε στις 18 Οκτωβρίου 707 και ενταφιάστηκε στον Άγιο Πέτρο. Τον διαδέχτηκε ο Σισίνιος.
Αναφορές

↑ 1,0 1,1 Kelly, J. N. D. The Oxford Dictionary of Popes. Oxford University Press, 1986, p. 84.
↑ Breckenridge, J. D. "Evidence for the Nature of Relations between Pope John VII and the Byzantine Emperor Justinian II". Byzantinische Zeitschrift, Vol. 65, 1972.
↑ Nordhagen, P. J. "Constantinople on the Tiber".
↑ Smith, J. M. H. (ed.). Early Medieval Rome and the Christian West. Leiden, 2000.
↑ Davis, R. The Book of Pontiffs: the ancient biographies of the first ninety Roman bishops to AD 715. Liverpool University Press, 2000, p. 91.
↑ Augenti, A. Il Palatino nel Medioevo. Roma, 1996.
↑ Φωτογραφία της εικόνας αυτής είναι διαθέσιμη εδώ.
↑ Nordhagen, J. P. "Icons designed for the display of sumptuous votive gifts". Dumbarton Oaks Papers, Vol. 41, 1988.

Πηγές

Claudio Rendina, I Papi. Storia e segreti, Newton Compton, Rome, 1984.
Η αρχική αγγλική έκδοση του άρθρου περιελάμβανε κείμενο από την 11η έκδοση της Encyclopædia Britannica η οποία πλέον αποτελεί κοινό κτήμα

Πάπες της Ρώμης

1ος–4ος αιώνας Πέτρος | Λίνος | Ανάκλητος | Κλήμης Α΄ | Ευάριστος | Αλέξανδρος Α΄ | Σίξτος Α΄ | Τελεσφόρος | Υγίνος | Πίος Α΄ | Ανίκητος | Σωτήρ | Ελεύθερος | Βίκτωρ Α΄ | Ζεφυρίνος | Κάλλιστος Α΄ | Ουρβανός Α΄ | Ποντιανός | Ανθηρός | Φαβιανός | Κορνήλιος | Λούκιος Α΄ | Στέφανος Α΄ | Σίξτος Β΄ | Διονύσιος | Φήλιξ Α΄ | Ευτυχιανός | Γάιος | Μαρκελλίνος | Μάρκελλος Α΄ | Ευσέβιος | Μιλτιάδης | Σιλβέστρος Α΄ | Μάρκος | Ιούλιος Α΄ | Λιβέριος | Δάμασος Α΄ | Σιρίκιος | Αναστάσιος Α΄ |

5ος–8ος αιώνας Ιννοκέντιος Α΄ | Ζώσιμος | Βονιφάτιος Α΄ | Καιλεστίνος Α΄ | Σίξτος Γ΄ | Λέων Α΄ | Ιλάριος | Σιμπλίκιος | Φήλιξ Γ΄ | Γελάσιος Α΄ | Αναστάσιος Β΄ | Σύμμαχος | Ορμίσδας | Ιωάννης Α΄ | Φήλιξ Δ΄ | Βονιφάτιος Β΄ | Ιωάννης Β΄ | Αγαπητός Α΄ | Σιλβέριος | Βιγίλιος | Πελάγιος Α΄ | Ιωάννης Γ΄ | Βενέδικτος Α΄ | Πελάγιος Β΄ | Γρηγόριος Α΄ | Σαβινιανός | Βονιφάτιος Γ΄ | Βονιφάτιος Δ΄ | Αδεοδάτος Α΄ | Βονιφάτιος Ε΄ | Ονώριος Α΄ | Σεβερίνος | Ιωάννης Δ΄ | Θεόδωρος Α΄ | Μαρτίνος Α΄ | Ευγένιος Α΄ | Βιταλιανός | Αδεοδάτος Β΄ | Δόνος | Αγάθων | Λέων Β΄ | Βενέδικτος Β΄ | Ιωάννης Ε΄ | Κόνων | Σέργιος Α΄ | Ιωάννης ΣΤ΄ | Ιωάννης Ζ΄ | Σισίννιος | Κωνσταντίνος | Γρηγόριος Β΄ | Γρηγόριος Γ΄ | Ζαχαρίας | (Στέφανος) | Στέφανος Β΄ | Παύλος Α΄ | Στέφανος Γ΄ | Αδριανός Α΄ | Λέων Γ΄ |

9ος–12ος αιώνας Στέφανος Δ΄ | Πασχάλης Α΄ | Ευγένιος Β΄ | Βαλεντίνος | Γρηγόριος Δ΄ | Σέργιος Β΄ | Λέων Δ΄ | Βενέδικτος Γ΄ | Νικόλαος Α΄ | Αδριανός Β΄ | Ιωάννης Η΄ | Μαρίνος Α΄ | Αδριανός Γ΄ | Στέφανος Ε΄ | Φορμόζος | Βονιφάτιος ΣΤ΄ | Στέφανος ΣΤ΄ | Ρωμανός | Θεόδωρος Β΄ | Ιωάννης Θ΄ | Βενέδικτος Δ΄ | Λέων Ε΄ | Σέργιος Γ΄ | Αναστάσιος Γ΄ | Λάνδων | Ιωάννης Ι΄ | Λέων ΣΤ΄ | Στέφανος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΑ΄ | Λέων Ζ΄ | Στέφανος Η΄ | Μαρίνος Β΄ | Αγαπητός Β΄ | Ιωάννης ΙΒ΄ | Λέων Η΄ | Βενέδικτος Ε΄ | Ιωάννης ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΣΤ΄ | Βενέδικτος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΔ΄ | Ιωάννης ΙΕ΄ | Γρηγόριος Ε΄ | Σιλβέστρος Β΄ | Ιωάννης ΙΖ΄ | Ιωάννης ΙΗ΄ | Σέργιος Δ΄ | Βενέδικτος Η΄ | Ιωάννης ΙΘ΄ | Βενέδικτος Θ΄ | Σιλβέστρος Γ΄ | Γρηγόριος ΣΤ΄ | Κλήμης Β΄ | Δάμασος Β΄ | Λέων Θ΄ | Βίκτωρ Β΄ | Στέφανος Θ΄ | Νικόλαος Β΄ | Αλέξανδρος Β΄ | Γρηγόριος Ζ΄ | Βίκτωρ Γ΄ | Ουρβανός Β΄ | Πασχάλης Β΄ | Γελάσιος Β΄ | Κάλλιστος Β΄ | Ονώριος Β΄ | Ιννοκέντιος Β΄ | Καιλεστίνος Β΄ | Λούκιος Β΄ | Ευγένιος Γ΄ | Αναστάσιος Δ΄ | Αδριανός Δ΄ | Αλέξανδρος Γ΄ | Λούκιος Γ΄ | Ουρβανός Γ΄ | Γρηγόριος Η΄ | Κλήμης Γ΄ | Καιλεστίνος Γ΄ | Ιννοκέντιος Γ΄ |

13ος–16ος αιώνας Ονώριος Γ΄ | Γρηγόριος Θ΄ | Καιλεστίνος Δ΄ | Ιννοκέντιος Δ΄ | Αλέξανδρος Δ΄ | Ουρβανός Δ΄ | Κλήμης Δ΄ | Γρηγόριος Ι΄ | Ιννοκέντιος Ε΄ | Αδριανός Ε΄ | Ιωάννης ΚΑ΄ | Νικόλαος Γ΄ | Μαρτίνος Δ΄ | Ονώριος Δ΄ | Νικόλαος Δ΄ | Καιλεστίνος Ε΄ | Βονιφάτιος Η΄ | Βενέδικτος ΙΑ΄ | Κλήμης Ε΄ | Ιωάννης ΚΒ΄ | Βενέδικτος ΙΒ΄ | Κλήμης ΣΤ΄ | Ιννοκέντιος ΣΤ΄ | Ουρβανός Ε΄ | Γρηγόριος ΙΑ΄ | Ουρβανός ΣΤ΄ | Βονιφάτιος Θ΄ | Ιννοκέντιος Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΒ΄ | Μαρτίνος Ε΄ | Ευγένιος Δ΄ | Νικόλαος Ε΄ | Κάλλιστος Γ΄ | Πίος Β΄ | Παύλος Β΄ | Σίξτος Δ΄ | Ιννοκέντιος Η΄ | Αλέξανδρος ΣΤ΄ | Πίος Γ΄ | Ιούλιος Β΄ | Λέων Ι΄ | Αδριανός ΣΤ΄ | Κλήμης Ζ΄ | Παύλος Γ΄ | Ιούλιος Γ΄ | Μάρκελλος Β΄ | Παύλος Δ΄ | Πίος Δ΄ | Πίος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΓ΄ | Σίξτος Ε΄ | Ουρβανός Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΔ΄ | Ιννοκέντιος Θ΄ | Κλήμης Η΄ |

17ος–20ος αιώνας Λέων ΙΑ΄ | Παύλος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΕ΄ | Ουρβανός Η΄ | Ιννοκέντιος Ι΄ | Αλέξανδρος Ζ΄ | Κλήμης Θ΄ | Κλήμης Ι΄ | Ιννοκέντιος ΙΑ΄ | Αλέξανδρος Η΄ | Ιννοκέντιος ΙΒ΄ | Κλήμης ΙΑ΄ | Ιννοκέντιος ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΙΓ΄ | Κλήμης IB΄ | Βενέδικτος ΙΔ΄ | Κλήμης ΙΓ΄ | Κλήμης ΙΔ΄ | Πίος ΣΤ΄ | Πίος Ζ΄ | Λέων ΙΒ΄ | Πίος Η΄ | Γρηγόριος ΙΣΤ΄ | Πίος Θ΄ | Λέων ΙΓ΄ | Πίος Ι΄ | Βενέδικτος ΙΕ΄ | Πίος ΙΑ΄ | Πίος ΙΒ΄ | Ιωάννης ΚΓ΄ | Παύλος ΣΤ΄ | Ιωάννης Παύλος Α΄ | Ιωάννης Παύλος Β΄

21ος αιώνας Βενέδικτος ΙΣΤ΄| Φραγκίσκος |...

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License