ART

 

.


Ο Πάπας Ιννοκέντιος ΣΤ΄ (1282 – 12 Σεπτεμβρίου 1362), γεννημένος Ετιέν Ομπέρ, Πάπας στην Αβινιόν από το 1352 έως το 1362, ο διάδοχος του Πάπα Κλήμη ΣΤ΄ (1342–52), ήταν ιθαγενής του οικισμού της Λε Μοντ, στην επισκοπή της Λιμόζ (σήμερα μέρος των κοινοτήτων του Μπευσσάκ, στο νομό της Κορρέζ), και, αφού διδάχθηκε αστικό δίκαιο στην Τουλούζη, έγινε διαδοχικά επίσκοπος της Νογιόν και επίσκοπος της Κλερμόν.

Το 1342, ανήλθε στην θέση του καρδιναλίου. Με το θάνατο του Κλήμεντα ΣΤ΄, αφού οι καρδινάλιοι είχαν ορίσει στους εαυτούς τους μια συγκεκριμένη γραμμή τακτικής κατά την οποία θα έπρεπε να εκλεγεί, ο Ομπέρ επιλέχθηκε (18 Δεκεμβρίου 1352), παίρνοντας το όνομα Ιννοκέντιος ΣΤ΄· μια από τις πρώτες πράξεις του ποντιφικάτου του ήταν να κηρύξει το σύμφωνο παράνομο και άκυρο.

Η μεταγενέστερη πολιτική του συγκρίνεται ευνοϊκά με αυτή των άλλων Παπών της Αβινιόν. Επέφερε πολλές μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση των εκκλησιαστικών ζητημάτων, και με τον λεγάτο του, Καρδινάλιο Αλμπορνόθ, ο οποίος συνοδευόταν από τον Ριέντσι, προσπάθησε να επαναφέρει τη τάξη στη Ρώμη, όπου, το 1355, ο Κάρολος Δ΄ (1346–78) στέφθηκε με την έγκριση του, αφού πρώτα ορκίσθηκε ότι θα εγκατέλειπε την πόλη την ημέρα της τελετής.

Ήταν μέσω των κόπων του Ιννοκέντιου ΣΤ΄ που το Σύμφωνο του Μπρετινύ (1360) μεταξύ τηςΓαλλία και της Αγγλίας επήλθε. Κατά την διάρκεια του ποντιφικάτου του, ο Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος (1341–47, 1354–76, 1379–90, 1390–91) πρόσφερε την υποταγή της Ελληνικής εκκλησίας στην Ρωμαϊκή Έδρα με την προϋπόθεση της προσφοράς βοήθειας εναντίον του Ιωάννη Καντακουζηνού (1347–54).


Ο περισσότερος πλούτος που συσσωρεύθηκε από τον Πάπα Ιωάννη ΚΓ΄ και τον Βενέδικτο ΙΒ΄ χάθηκε κατά την διάρκεια του σπάταλου ποντιφικάτου του Κλήμεντα ΣΤ΄. Ο Ιννοκέντιος ΣΤ εξοικονόμησε περικόπτοντας το προσωπικό του παρεκκλησίου ή "capellani capelle" από δώδεκα σε οκτώ. Έργα τέχνης πωλήθηκαν παρά παραγγέλθηκαν. Το ποντιφικάτο του κυριαρχήθηκε από τον πόλεμο στην Ιταλία και την ανάκαμψη της Αβινιόν από την πανούκλα, τα οποία αμφότερα είχαν αφαιμακτικές απαιτήσεις από τον πλούτο του. Κατά το 1357, παραπονείτο για φτώχεια.
Αναφορές

Modified text from the 9th edition (1879) of an unnamed encyclopedia
Tomasello, Music and ritual at Papal Avignon 1309-1403. http://www.newgaso.fr/result_famille_alpha.php3?lettre=A ( coat of arms familly Aubert de Bulbon d'Apchon )
geneanet. Dictionnaire de la noblesse de France by François Alexandre de La Chesnaye Desbois (1863). Bulletin de la societe' nivernaise des sciences ,lettres et arts (1870) 312p
Louis XI (king of France)-1905 ;Lettre de Louis XI ,roi de France: 1481-1482. 1905 -page 15 (Googles Livres) *Louis XI (king of France),Josepf Frederic ,Louis Vaesen,Etienne Charavay,Bernard Edouard de Mandrot-1905.(Googles Livres) *Societe' d'etudes de la province de Cambrai,Lille-1907 *Innocent VI :le reformateur ,deuxieme pape Limousin (1352-1362) Antoine Pellisier -(1961)-218 pages

.

Πάπες της Ρώμης

1ος–4ος αιώνας Πέτρος | Λίνος | Ανάκλητος | Κλήμης Α΄ | Ευάριστος | Αλέξανδρος Α΄ | Σίξτος Α΄ | Τελεσφόρος | Υγίνος | Πίος Α΄ | Ανίκητος | Σωτήρ | Ελεύθερος | Βίκτωρ Α΄ | Ζεφυρίνος | Κάλλιστος Α΄ | Ουρβανός Α΄ | Ποντιανός | Ανθηρός | Φαβιανός | Κορνήλιος | Λούκιος Α΄ | Στέφανος Α΄ | Σίξτος Β΄ | Διονύσιος | Φήλιξ Α΄ | Ευτυχιανός | Γάιος | Μαρκελλίνος | Μάρκελλος Α΄ | Ευσέβιος | Μιλτιάδης | Σιλβέστρος Α΄ | Μάρκος | Ιούλιος Α΄ | Λιβέριος | Δάμασος Α΄ | Σιρίκιος | Αναστάσιος Α΄ |

5ος–8ος αιώνας Ιννοκέντιος Α΄ | Ζώσιμος | Βονιφάτιος Α΄ | Καιλεστίνος Α΄ | Σίξτος Γ΄ | Λέων Α΄ | Ιλάριος | Σιμπλίκιος | Φήλιξ Γ΄ | Γελάσιος Α΄ | Αναστάσιος Β΄ | Σύμμαχος | Ορμίσδας | Ιωάννης Α΄ | Φήλιξ Δ΄ | Βονιφάτιος Β΄ | Ιωάννης Β΄ | Αγαπητός Α΄ | Σιλβέριος | Βιγίλιος | Πελάγιος Α΄ | Ιωάννης Γ΄ | Βενέδικτος Α΄ | Πελάγιος Β΄ | Γρηγόριος Α΄ | Σαβινιανός | Βονιφάτιος Γ΄ | Βονιφάτιος Δ΄ | Αδεοδάτος Α΄ | Βονιφάτιος Ε΄ | Ονώριος Α΄ | Σεβερίνος | Ιωάννης Δ΄ | Θεόδωρος Α΄ | Μαρτίνος Α΄ | Ευγένιος Α΄ | Βιταλιανός | Αδεοδάτος Β΄ | Δόνος | Αγάθων | Λέων Β΄ | Βενέδικτος Β΄ | Ιωάννης Ε΄ | Κόνων | Σέργιος Α΄ | Ιωάννης ΣΤ΄ | Ιωάννης Ζ΄ | Σισίννιος | Κωνσταντίνος | Γρηγόριος Β΄ | Γρηγόριος Γ΄ | Ζαχαρίας | (Στέφανος) | Στέφανος Β΄ | Παύλος Α΄ | Στέφανος Γ΄ | Αδριανός Α΄ | Λέων Γ΄ |

9ος–12ος αιώνας Στέφανος Δ΄ | Πασχάλης Α΄ | Ευγένιος Β΄ | Βαλεντίνος | Γρηγόριος Δ΄ | Σέργιος Β΄ | Λέων Δ΄ | Βενέδικτος Γ΄ | Νικόλαος Α΄ | Αδριανός Β΄ | Ιωάννης Η΄ | Μαρίνος Α΄ | Αδριανός Γ΄ | Στέφανος Ε΄ | Φορμόζος | Βονιφάτιος ΣΤ΄ | Στέφανος ΣΤ΄ | Ρωμανός | Θεόδωρος Β΄ | Ιωάννης Θ΄ | Βενέδικτος Δ΄ | Λέων Ε΄ | Σέργιος Γ΄ | Αναστάσιος Γ΄ | Λάνδων | Ιωάννης Ι΄ | Λέων ΣΤ΄ | Στέφανος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΑ΄ | Λέων Ζ΄ | Στέφανος Η΄ | Μαρίνος Β΄ | Αγαπητός Β΄ | Ιωάννης ΙΒ΄ | Λέων Η΄ | Βενέδικτος Ε΄ | Ιωάννης ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΣΤ΄ | Βενέδικτος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΔ΄ | Ιωάννης ΙΕ΄ | Γρηγόριος Ε΄ | Σιλβέστρος Β΄ | Ιωάννης ΙΖ΄ | Ιωάννης ΙΗ΄ | Σέργιος Δ΄ | Βενέδικτος Η΄ | Ιωάννης ΙΘ΄ | Βενέδικτος Θ΄ | Σιλβέστρος Γ΄ | Γρηγόριος ΣΤ΄ | Κλήμης Β΄ | Δάμασος Β΄ | Λέων Θ΄ | Βίκτωρ Β΄ | Στέφανος Θ΄ | Νικόλαος Β΄ | Αλέξανδρος Β΄ | Γρηγόριος Ζ΄ | Βίκτωρ Γ΄ | Ουρβανός Β΄ | Πασχάλης Β΄ | Γελάσιος Β΄ | Κάλλιστος Β΄ | Ονώριος Β΄ | Ιννοκέντιος Β΄ | Καιλεστίνος Β΄ | Λούκιος Β΄ | Ευγένιος Γ΄ | Αναστάσιος Δ΄ | Αδριανός Δ΄ | Αλέξανδρος Γ΄ | Λούκιος Γ΄ | Ουρβανός Γ΄ | Γρηγόριος Η΄ | Κλήμης Γ΄ | Καιλεστίνος Γ΄ | Ιννοκέντιος Γ΄ |

13ος–16ος αιώνας Ονώριος Γ΄ | Γρηγόριος Θ΄ | Καιλεστίνος Δ΄ | Ιννοκέντιος Δ΄ | Αλέξανδρος Δ΄ | Ουρβανός Δ΄ | Κλήμης Δ΄ | Γρηγόριος Ι΄ | Ιννοκέντιος Ε΄ | Αδριανός Ε΄ | Ιωάννης ΚΑ΄ | Νικόλαος Γ΄ | Μαρτίνος Δ΄ | Ονώριος Δ΄ | Νικόλαος Δ΄ | Καιλεστίνος Ε΄ | Βονιφάτιος Η΄ | Βενέδικτος ΙΑ΄ | Κλήμης Ε΄ | Ιωάννης ΚΒ΄ | Βενέδικτος ΙΒ΄ | Κλήμης ΣΤ΄ | Ιννοκέντιος ΣΤ΄ | Ουρβανός Ε΄ | Γρηγόριος ΙΑ΄ | Ουρβανός ΣΤ΄ | Βονιφάτιος Θ΄ | Ιννοκέντιος Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΒ΄ | Μαρτίνος Ε΄ | Ευγένιος Δ΄ | Νικόλαος Ε΄ | Κάλλιστος Γ΄ | Πίος Β΄ | Παύλος Β΄ | Σίξτος Δ΄ | Ιννοκέντιος Η΄ | Αλέξανδρος ΣΤ΄ | Πίος Γ΄ | Ιούλιος Β΄ | Λέων Ι΄ | Αδριανός ΣΤ΄ | Κλήμης Ζ΄ | Παύλος Γ΄ | Ιούλιος Γ΄ | Μάρκελλος Β΄ | Παύλος Δ΄ | Πίος Δ΄ | Πίος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΓ΄ | Σίξτος Ε΄ | Ουρβανός Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΔ΄ | Ιννοκέντιος Θ΄ | Κλήμης Η΄ |

17ος–20ος αιώνας Λέων ΙΑ΄ | Παύλος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΕ΄ | Ουρβανός Η΄ | Ιννοκέντιος Ι΄ | Αλέξανδρος Ζ΄ | Κλήμης Θ΄ | Κλήμης Ι΄ | Ιννοκέντιος ΙΑ΄ | Αλέξανδρος Η΄ | Ιννοκέντιος ΙΒ΄ | Κλήμης ΙΑ΄ | Ιννοκέντιος ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΙΓ΄ | Κλήμης IB΄ | Βενέδικτος ΙΔ΄ | Κλήμης ΙΓ΄ | Κλήμης ΙΔ΄ | Πίος ΣΤ΄ | Πίος Ζ΄ | Λέων ΙΒ΄ | Πίος Η΄ | Γρηγόριος ΙΣΤ΄ | Πίος Θ΄ | Λέων ΙΓ΄ | Πίος Ι΄ | Βενέδικτος ΙΕ΄ | Πίος ΙΑ΄ | Πίος ΙΒ΄ | Ιωάννης ΚΓ΄ | Παύλος ΣΤ΄ | Ιωάννης Παύλος Α΄ | Ιωάννης Παύλος Β΄

21ος αιώνας Βενέδικτος ΙΣΤ΄| Φραγκίσκος |...

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License