ART

 

.

Ο Πάπας Ιωάννης Δ΄ διετέλεσε Πάπας Ρώμης από τις 24 Δεκεμβρίου του 640 έως και το θάνατό του στις 12 Οκτωβρίου του 642. Εκλέχτηκε μετά από μία τετράμηνη περίοδο χηρείας του παπικού θρόνου. (sede vacante).

Η οικογένεια του καταγόταν από την Αλβανία, αλλά εκείνος γεννήθηκε στη Δαλματία και πιθανότατα στην πόλη Σάλωνα. Ο πατέρας του ονομαζόταν Βενάντιος και ήταν «σχολαστικός» (δικηγόρος). Την περίοδο της εκλογής του ήταν αρχιδιάκονος της Εκκλησίας της Ρώμης, που αποτελούσε σημαντική θέση για τη διακυβέρνηση της Αγίας Έδρας. Καθώς η ενθρόνιση του Ιωάννη έγινε στις 24 Δεκεμβρίου, ημερομηνία πολύ κοντινή στην εκλογή του, εικάζεται ότι η παπική εκλογή επικυρώθηκε από το βυζαντινό έξαρχο στη Ραβέννα και όχι από τον ίδιο το βυζαντινό αυτοκράτορα.

Τα προβλήματα που προέκυψαν από τις επιδρομές των Σλάβων στην ιδιαίτερη πατρίδα του, προσέλκυσαν την προσοχή του Πάπα στην περιοχή αυτή. Για να απαλύνει τον πόνο των κατοίκων, ο Ιωάννης έστειλες τον ηγούμενο Μαρτίνο στη Δαλματία και την Ίστρια με μεγάλα χρηματικά ποσά για την εξαγορά των αιχμαλώτων. Καθώς οι κατεστραμμένοι ναοί δεν μπορούσαν να ξαναχτιστούν, τα λείψανα ορισμένων από τους σημαντικότερους Δαλματούς αγίους μεταφέρθηκαν στη Ρώμη. Ο Ιωάννης ανέγειρα ένα παρεκκλήσι προς τιμή τους, το οποίο διατηρείται ακόμη. Διακοσμήθηκε με ψηφιδωτά, στα οποία απεικονίζεται ο Πάπας να κρατά στα χέρια του το παρεκκλήσι. Δεν ασχολήθηκε όμως μόνο με την αποκατάσταση των θυμάτων.. Θέλησε να εκχριστιανίσει και τους ίδιους τους Σλάβους. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος λέει ότι ο Πόργκα, δούκας των Κροατών της Δαλματίας, τον οποίο κάλεσε στη Δαλματία ο Ηράκλειος, έστειλε επιστολή σε κάποιον αυτοκράτορα Ηράκλειο ζητώντας του χριστιανούς δασκάλους. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον ίδιο το βυζαντινό αυτοκράτορα, ο οποίος με τη σειρά του ζήτησε τη βοήθεια του Πάπα Ιωάννη.

Μετά την εκλογή του και πριν την ενθρόνισή του, ο Ιωάννης και οι επίσκοποι της Ρώμης έστειλαν επιστολή στον κλήρο της Βόρειας Ιρλανδίας για να τους επισημάνουν τα λάθη που έκαναν στην επιλογή της ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα, και να τους στηρίξουν στον αγώνα τους ενάντια στην αίρεση του Πελαγιανισμόυ. Την ίδια περίοδο καταδίκασε το Μονοθελητισμό. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος αμέσως αποκήρυξε το μονοθελητιστικό κείμενο γνωστό σαν «Έκθεση». Στο γιο του Ηράκλειου, Κωνσταντίνο Γ', ο Ιωάννης απέστειλε την απολογία του για τον Πάπα Ονώριο Α΄, στην οποία αποδοκίμαζε την προσπάθεια σύνδεσης του ονόματος του Ονώριου με τον Μονοθελητισμό. Ο Ονώριος, σύμφωνα με τον Ιωάννη, μιλώντας για μία θέληση του Ιησού, προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν υπήρχαν δύο αντικρουόμενες θελήσεις.

Πέθανε στις 12 Οκτωβρίου του 642 και τάφηκε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.
Πηγές

Sereno Detoni, Giovanni IV. Papa dalmata, Libreria Editrice Vaticana, 2006 ISBN 978-88-209-7889-1
Luciano Rota, I Papi Caio e Giovanni IV, in Istria e Dalmazia. Uomini e tempi, II, Dalmazia, Udine, Del Bianco 1992

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ο Πάπας Ιωάννης Δ΄ στην Καθολική Εγκυκλοπαίδεια του 1913 (αγγλικά)
Καρδινάλιοι της Εκκλησίας της Ρώμης (αγγλικά)

Πάπες της Ρώμης

1ος–4ος αιώνας Πέτρος | Λίνος | Ανάκλητος | Κλήμης Α΄ | Ευάριστος | Αλέξανδρος Α΄ | Σίξτος Α΄ | Τελεσφόρος | Υγίνος | Πίος Α΄ | Ανίκητος | Σωτήρ | Ελεύθερος | Βίκτωρ Α΄ | Ζεφυρίνος | Κάλλιστος Α΄ | Ουρβανός Α΄ | Ποντιανός | Ανθηρός | Φαβιανός | Κορνήλιος | Λούκιος Α΄ | Στέφανος Α΄ | Σίξτος Β΄ | Διονύσιος | Φήλιξ Α΄ | Ευτυχιανός | Γάιος | Μαρκελλίνος | Μάρκελλος Α΄ | Ευσέβιος | Μιλτιάδης | Σιλβέστρος Α΄ | Μάρκος | Ιούλιος Α΄ | Λιβέριος | Δάμασος Α΄ | Σιρίκιος | Αναστάσιος Α΄ |

5ος–8ος αιώνας Ιννοκέντιος Α΄ | Ζώσιμος | Βονιφάτιος Α΄ | Καιλεστίνος Α΄ | Σίξτος Γ΄ | Λέων Α΄ | Ιλάριος | Σιμπλίκιος | Φήλιξ Γ΄ | Γελάσιος Α΄ | Αναστάσιος Β΄ | Σύμμαχος | Ορμίσδας | Ιωάννης Α΄ | Φήλιξ Δ΄ | Βονιφάτιος Β΄ | Ιωάννης Β΄ | Αγαπητός Α΄ | Σιλβέριος | Βιγίλιος | Πελάγιος Α΄ | Ιωάννης Γ΄ | Βενέδικτος Α΄ | Πελάγιος Β΄ | Γρηγόριος Α΄ | Σαβινιανός | Βονιφάτιος Γ΄ | Βονιφάτιος Δ΄ | Αδεοδάτος Α΄ | Βονιφάτιος Ε΄ | Ονώριος Α΄ | Σεβερίνος | Ιωάννης Δ΄ | Θεόδωρος Α΄ | Μαρτίνος Α΄ | Ευγένιος Α΄ | Βιταλιανός | Αδεοδάτος Β΄ | Δόνος | Αγάθων | Λέων Β΄ | Βενέδικτος Β΄ | Ιωάννης Ε΄ | Κόνων | Σέργιος Α΄ | Ιωάννης ΣΤ΄ | Ιωάννης Ζ΄ | Σισίννιος | Κωνσταντίνος | Γρηγόριος Β΄ | Γρηγόριος Γ΄ | Ζαχαρίας | (Στέφανος) | Στέφανος Β΄ | Παύλος Α΄ | Στέφανος Γ΄ | Αδριανός Α΄ | Λέων Γ΄ |

9ος–12ος αιώνας Στέφανος Δ΄ | Πασχάλης Α΄ | Ευγένιος Β΄ | Βαλεντίνος | Γρηγόριος Δ΄ | Σέργιος Β΄ | Λέων Δ΄ | Βενέδικτος Γ΄ | Νικόλαος Α΄ | Αδριανός Β΄ | Ιωάννης Η΄ | Μαρίνος Α΄ | Αδριανός Γ΄ | Στέφανος Ε΄ | Φορμόζος | Βονιφάτιος ΣΤ΄ | Στέφανος ΣΤ΄ | Ρωμανός | Θεόδωρος Β΄ | Ιωάννης Θ΄ | Βενέδικτος Δ΄ | Λέων Ε΄ | Σέργιος Γ΄ | Αναστάσιος Γ΄ | Λάνδων | Ιωάννης Ι΄ | Λέων ΣΤ΄ | Στέφανος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΑ΄ | Λέων Ζ΄ | Στέφανος Η΄ | Μαρίνος Β΄ | Αγαπητός Β΄ | Ιωάννης ΙΒ΄ | Λέων Η΄ | Βενέδικτος Ε΄ | Ιωάννης ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΣΤ΄ | Βενέδικτος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΔ΄ | Ιωάννης ΙΕ΄ | Γρηγόριος Ε΄ | Σιλβέστρος Β΄ | Ιωάννης ΙΖ΄ | Ιωάννης ΙΗ΄ | Σέργιος Δ΄ | Βενέδικτος Η΄ | Ιωάννης ΙΘ΄ | Βενέδικτος Θ΄ | Σιλβέστρος Γ΄ | Γρηγόριος ΣΤ΄ | Κλήμης Β΄ | Δάμασος Β΄ | Λέων Θ΄ | Βίκτωρ Β΄ | Στέφανος Θ΄ | Νικόλαος Β΄ | Αλέξανδρος Β΄ | Γρηγόριος Ζ΄ | Βίκτωρ Γ΄ | Ουρβανός Β΄ | Πασχάλης Β΄ | Γελάσιος Β΄ | Κάλλιστος Β΄ | Ονώριος Β΄ | Ιννοκέντιος Β΄ | Καιλεστίνος Β΄ | Λούκιος Β΄ | Ευγένιος Γ΄ | Αναστάσιος Δ΄ | Αδριανός Δ΄ | Αλέξανδρος Γ΄ | Λούκιος Γ΄ | Ουρβανός Γ΄ | Γρηγόριος Η΄ | Κλήμης Γ΄ | Καιλεστίνος Γ΄ | Ιννοκέντιος Γ΄ |

13ος–16ος αιώνας Ονώριος Γ΄ | Γρηγόριος Θ΄ | Καιλεστίνος Δ΄ | Ιννοκέντιος Δ΄ | Αλέξανδρος Δ΄ | Ουρβανός Δ΄ | Κλήμης Δ΄ | Γρηγόριος Ι΄ | Ιννοκέντιος Ε΄ | Αδριανός Ε΄ | Ιωάννης ΚΑ΄ | Νικόλαος Γ΄ | Μαρτίνος Δ΄ | Ονώριος Δ΄ | Νικόλαος Δ΄ | Καιλεστίνος Ε΄ | Βονιφάτιος Η΄ | Βενέδικτος ΙΑ΄ | Κλήμης Ε΄ | Ιωάννης ΚΒ΄ | Βενέδικτος ΙΒ΄ | Κλήμης ΣΤ΄ | Ιννοκέντιος ΣΤ΄ | Ουρβανός Ε΄ | Γρηγόριος ΙΑ΄ | Ουρβανός ΣΤ΄ | Βονιφάτιος Θ΄ | Ιννοκέντιος Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΒ΄ | Μαρτίνος Ε΄ | Ευγένιος Δ΄ | Νικόλαος Ε΄ | Κάλλιστος Γ΄ | Πίος Β΄ | Παύλος Β΄ | Σίξτος Δ΄ | Ιννοκέντιος Η΄ | Αλέξανδρος ΣΤ΄ | Πίος Γ΄ | Ιούλιος Β΄ | Λέων Ι΄ | Αδριανός ΣΤ΄ | Κλήμης Ζ΄ | Παύλος Γ΄ | Ιούλιος Γ΄ | Μάρκελλος Β΄ | Παύλος Δ΄ | Πίος Δ΄ | Πίος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΓ΄ | Σίξτος Ε΄ | Ουρβανός Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΔ΄ | Ιννοκέντιος Θ΄ | Κλήμης Η΄ |

17ος–20ος αιώνας Λέων ΙΑ΄ | Παύλος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΕ΄ | Ουρβανός Η΄ | Ιννοκέντιος Ι΄ | Αλέξανδρος Ζ΄ | Κλήμης Θ΄ | Κλήμης Ι΄ | Ιννοκέντιος ΙΑ΄ | Αλέξανδρος Η΄ | Ιννοκέντιος ΙΒ΄ | Κλήμης ΙΑ΄ | Ιννοκέντιος ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΙΓ΄ | Κλήμης IB΄ | Βενέδικτος ΙΔ΄ | Κλήμης ΙΓ΄ | Κλήμης ΙΔ΄ | Πίος ΣΤ΄ | Πίος Ζ΄ | Λέων ΙΒ΄ | Πίος Η΄ | Γρηγόριος ΙΣΤ΄ | Πίος Θ΄ | Λέων ΙΓ΄ | Πίος Ι΄ | Βενέδικτος ΙΕ΄ | Πίος ΙΑ΄ | Πίος ΙΒ΄ | Ιωάννης ΚΓ΄ | Παύλος ΣΤ΄ | Ιωάννης Παύλος Α΄ | Ιωάννης Παύλος Β΄

21ος αιώνας Βενέδικτος ΙΣΤ΄| Φραγκίσκος |...

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License