ART

 

.

Ο Πάπας Αναστάσιος Δ΄ (περ. 1073[1] – 3 Δεκεμβρίου 1154), γεννημένος Corrado Demetri della Suburra, ήταν Πάπας από το 1153 μέχρι το 1154.

Πρώιμη ζωή

Ήταν Ρωμαίος, γιος του Βενέδικτου ντε Σουμπούρα, πιθανώς της οικογένειας των Ντεμέτρι,[2] και έγινε κοσμικός υπάλληλος.[3] Χρίστηκε καρδινάλιος-ιερέας της Σ. Πουντεντσιάνα από τον Πάπα Πασχάλη Β΄ όχι αργότερα από το 1114.[4] Το 1127 ή 1128 ο Πάπας Ονώριος Β΄[5] τον προήγαγε στην εικονική (suburbicarian) Επισκοπική Έδρα της Σαμπίνα.[6] Είχε λάβει μέρος στην διπλή παπική εκλογή του 1130 και ήταν ένας από τους πιο αποφασισμένους αντιπάλους του Αντιπάπα Ανάκλητου Β΄ και, όταν ο Πάπας Ιννοκέντιος Β΄ διέφυγε στη Γαλλία, τον είχε αφήσει πίσω του ως βικάριο στην Ιταλία. Την εποχή της εκλογής του στον θρόνο τον Ιούλιο 1153 ήταν Αρχηγός του Κολλεγίου των Καρδιναλίων και πιθανώς το γηραιότερο μέλος του σώματος αυτού.
Ποντιφικάτο

Κατά το βραχύ ποντιφικάτο του έπαιξε τον ρόλο ειρηνοποιού· συμβιβάσθηκε με τον Φρειδερίκο Α΄ στο ακανθώδες ζήτημα της Έδρας του Μαγδεβούργου και έκλεισε την μακρόχρονη διαμάχη, η οποία είχε διαρκέσει επί τέσσερα ποντιφικάτα, σχετικά με τον διορισμό του Ουίλλιαμ Φίτζχερμπερτ (κοινώς γνωστό ως Άγιο Γουλιέλμο της Υόρκης) στην έδρα της Υόρκης αποστέλλοντάς του το πάλλιο παρά την συνεχή αντίδραση του ισχυρού Κιστερκιανού τάγματος. Ο Πάπας Αναστάσιος Δ΄ πέθανε στις 3 Δεκεμβρίου 1154 και τον διαδέχθηκε ο Καρδινάλιος Νίκολας του Αλμπάνο ως Πάπας Αδριανός Δ΄.
Σημειώσεις

↑ This date is according to Encyclopædia Britannica; Klewitz, p. 220 says that he was 80 years old at the time of his election to the papacy
↑ Tillmann, H. (1972). "Ricerche sull'origine dei membri del collegio cardinalizio nel XII secolo". RSC 26: 313–353 [p. 328].
↑ According to older historiography (incl. Klewitz, p. 128 and 220) he was abbot of the Augustinian monastery of St.-Ruf at Avignon, but this view has been recently abandoned (see I.S.Robinson, p. 73)
↑ H.W.Klewitz, p. 128 no. 31; Brixius, p. 36 no. 26. His first subscription of the papal bulls took place on 25 February 1114 (Jaffé, p. 478)
↑ Anastasius IV is sometimes referred to as a nephew of Honorius II, but this is not proven and is very unlikely; Anastasius IV came from Roman aristocracy, while Honorius II was a Bolognese. Brixius, p. 78 rejects the statement about relationship between Anastasius and Honorius as without foundation and adds that it appears for the first time in 16th century. Hans Walter Klewitz and Helene Tillmann, who have made an extensive study about the origins of the cardinals of the beginning of 12th century, either deny or do not mention this relationship.
↑ First subscription as cardinal-bishop on 7 May 1128 (Jaffé, p. 549)

Βιβλιογραφία

Klewitz, Hans Walter (1957). Reformpapsttum und Kardinalskolleg. Darmstadt. σελ. 128 no. 31 and p. 220.
Brixius, Johannes M. (1912). Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130–1181. Berlin.
Robinson, Ian Stuart (1990). The Papacy, 1073–1198: Continuity and Innovation. New York: Cambridge University Press. ISBN 0521264987.
Jaffé, Philipp (1851). Regesta pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII. Berlin.

Πάπες της Ρώμης

1ος–4ος αιώνας Πέτρος | Λίνος | Ανάκλητος | Κλήμης Α΄ | Ευάριστος | Αλέξανδρος Α΄ | Σίξτος Α΄ | Τελεσφόρος | Υγίνος | Πίος Α΄ | Ανίκητος | Σωτήρ | Ελεύθερος | Βίκτωρ Α΄ | Ζεφυρίνος | Κάλλιστος Α΄ | Ουρβανός Α΄ | Ποντιανός | Ανθηρός | Φαβιανός | Κορνήλιος | Λούκιος Α΄ | Στέφανος Α΄ | Σίξτος Β΄ | Διονύσιος | Φήλιξ Α΄ | Ευτυχιανός | Γάιος | Μαρκελλίνος | Μάρκελλος Α΄ | Ευσέβιος | Μιλτιάδης | Σιλβέστρος Α΄ | Μάρκος | Ιούλιος Α΄ | Λιβέριος | Δάμασος Α΄ | Σιρίκιος | Αναστάσιος Α΄ |

5ος–8ος αιώνας Ιννοκέντιος Α΄ | Ζώσιμος | Βονιφάτιος Α΄ | Καιλεστίνος Α΄ | Σίξτος Γ΄ | Λέων Α΄ | Ιλάριος | Σιμπλίκιος | Φήλιξ Γ΄ | Γελάσιος Α΄ | Αναστάσιος Β΄ | Σύμμαχος | Ορμίσδας | Ιωάννης Α΄ | Φήλιξ Δ΄ | Βονιφάτιος Β΄ | Ιωάννης Β΄ | Αγαπητός Α΄ | Σιλβέριος | Βιγίλιος | Πελάγιος Α΄ | Ιωάννης Γ΄ | Βενέδικτος Α΄ | Πελάγιος Β΄ | Γρηγόριος Α΄ | Σαβινιανός | Βονιφάτιος Γ΄ | Βονιφάτιος Δ΄ | Αδεοδάτος Α΄ | Βονιφάτιος Ε΄ | Ονώριος Α΄ | Σεβερίνος | Ιωάννης Δ΄ | Θεόδωρος Α΄ | Μαρτίνος Α΄ | Ευγένιος Α΄ | Βιταλιανός | Αδεοδάτος Β΄ | Δόνος | Αγάθων | Λέων Β΄ | Βενέδικτος Β΄ | Ιωάννης Ε΄ | Κόνων | Σέργιος Α΄ | Ιωάννης ΣΤ΄ | Ιωάννης Ζ΄ | Σισίννιος | Κωνσταντίνος | Γρηγόριος Β΄ | Γρηγόριος Γ΄ | Ζαχαρίας | (Στέφανος) | Στέφανος Β΄ | Παύλος Α΄ | Στέφανος Γ΄ | Αδριανός Α΄ | Λέων Γ΄ |

9ος–12ος αιώνας Στέφανος Δ΄ | Πασχάλης Α΄ | Ευγένιος Β΄ | Βαλεντίνος | Γρηγόριος Δ΄ | Σέργιος Β΄ | Λέων Δ΄ | Βενέδικτος Γ΄ | Νικόλαος Α΄ | Αδριανός Β΄ | Ιωάννης Η΄ | Μαρίνος Α΄ | Αδριανός Γ΄ | Στέφανος Ε΄ | Φορμόζος | Βονιφάτιος ΣΤ΄ | Στέφανος ΣΤ΄ | Ρωμανός | Θεόδωρος Β΄ | Ιωάννης Θ΄ | Βενέδικτος Δ΄ | Λέων Ε΄ | Σέργιος Γ΄ | Αναστάσιος Γ΄ | Λάνδων | Ιωάννης Ι΄ | Λέων ΣΤ΄ | Στέφανος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΑ΄ | Λέων Ζ΄ | Στέφανος Η΄ | Μαρίνος Β΄ | Αγαπητός Β΄ | Ιωάννης ΙΒ΄ | Λέων Η΄ | Βενέδικτος Ε΄ | Ιωάννης ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΣΤ΄ | Βενέδικτος Ζ΄ | Ιωάννης ΙΔ΄ | Ιωάννης ΙΕ΄ | Γρηγόριος Ε΄ | Σιλβέστρος Β΄ | Ιωάννης ΙΖ΄ | Ιωάννης ΙΗ΄ | Σέργιος Δ΄ | Βενέδικτος Η΄ | Ιωάννης ΙΘ΄ | Βενέδικτος Θ΄ | Σιλβέστρος Γ΄ | Γρηγόριος ΣΤ΄ | Κλήμης Β΄ | Δάμασος Β΄ | Λέων Θ΄ | Βίκτωρ Β΄ | Στέφανος Θ΄ | Νικόλαος Β΄ | Αλέξανδρος Β΄ | Γρηγόριος Ζ΄ | Βίκτωρ Γ΄ | Ουρβανός Β΄ | Πασχάλης Β΄ | Γελάσιος Β΄ | Κάλλιστος Β΄ | Ονώριος Β΄ | Ιννοκέντιος Β΄ | Καιλεστίνος Β΄ | Λούκιος Β΄ | Ευγένιος Γ΄ | Αναστάσιος Δ΄ | Αδριανός Δ΄ | Αλέξανδρος Γ΄ | Λούκιος Γ΄ | Ουρβανός Γ΄ | Γρηγόριος Η΄ | Κλήμης Γ΄ | Καιλεστίνος Γ΄ | Ιννοκέντιος Γ΄ |

13ος–16ος αιώνας Ονώριος Γ΄ | Γρηγόριος Θ΄ | Καιλεστίνος Δ΄ | Ιννοκέντιος Δ΄ | Αλέξανδρος Δ΄ | Ουρβανός Δ΄ | Κλήμης Δ΄ | Γρηγόριος Ι΄ | Ιννοκέντιος Ε΄ | Αδριανός Ε΄ | Ιωάννης ΚΑ΄ | Νικόλαος Γ΄ | Μαρτίνος Δ΄ | Ονώριος Δ΄ | Νικόλαος Δ΄ | Καιλεστίνος Ε΄ | Βονιφάτιος Η΄ | Βενέδικτος ΙΑ΄ | Κλήμης Ε΄ | Ιωάννης ΚΒ΄ | Βενέδικτος ΙΒ΄ | Κλήμης ΣΤ΄ | Ιννοκέντιος ΣΤ΄ | Ουρβανός Ε΄ | Γρηγόριος ΙΑ΄ | Ουρβανός ΣΤ΄ | Βονιφάτιος Θ΄ | Ιννοκέντιος Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΒ΄ | Μαρτίνος Ε΄ | Ευγένιος Δ΄ | Νικόλαος Ε΄ | Κάλλιστος Γ΄ | Πίος Β΄ | Παύλος Β΄ | Σίξτος Δ΄ | Ιννοκέντιος Η΄ | Αλέξανδρος ΣΤ΄ | Πίος Γ΄ | Ιούλιος Β΄ | Λέων Ι΄ | Αδριανός ΣΤ΄ | Κλήμης Ζ΄ | Παύλος Γ΄ | Ιούλιος Γ΄ | Μάρκελλος Β΄ | Παύλος Δ΄ | Πίος Δ΄ | Πίος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΓ΄ | Σίξτος Ε΄ | Ουρβανός Ζ΄ | Γρηγόριος ΙΔ΄ | Ιννοκέντιος Θ΄ | Κλήμης Η΄ |

17ος–20ος αιώνας Λέων ΙΑ΄ | Παύλος Ε΄ | Γρηγόριος ΙΕ΄ | Ουρβανός Η΄ | Ιννοκέντιος Ι΄ | Αλέξανδρος Ζ΄ | Κλήμης Θ΄ | Κλήμης Ι΄ | Ιννοκέντιος ΙΑ΄ | Αλέξανδρος Η΄ | Ιννοκέντιος ΙΒ΄ | Κλήμης ΙΑ΄ | Ιννοκέντιος ΙΓ΄ | Βενέδικτος ΙΓ΄ | Κλήμης IB΄ | Βενέδικτος ΙΔ΄ | Κλήμης ΙΓ΄ | Κλήμης ΙΔ΄ | Πίος ΣΤ΄ | Πίος Ζ΄ | Λέων ΙΒ΄ | Πίος Η΄ | Γρηγόριος ΙΣΤ΄ | Πίος Θ΄ | Λέων ΙΓ΄ | Πίος Ι΄ | Βενέδικτος ΙΕ΄ | Πίος ΙΑ΄ | Πίος ΙΒ΄ | Ιωάννης ΚΓ΄ | Παύλος ΣΤ΄ | Ιωάννης Παύλος Α΄ | Ιωάννης Παύλος Β΄

21ος αιώνας Βενέδικτος ΙΣΤ΄| Φραγκίσκος |...

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License