ART

 

.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (συντμ. ΠΠ) είναι πανεπιστήμιο στο Δήμο Ρίου, κοντά στην Πάτρα, στο Νομό Αχαΐας. Είναι ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα της Ελλάδας. Αποτελείται από τέσσερεις σχολές και είκοσι-δύο τμήματα, ενώ σε αυτό φοιτούν περίπου 21.500 προπτυχιακοί φοιτητές και 3.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Ιστορία

Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 4425 στις 11 Νοεμβρίου 1964 ως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Κράτους, στα πλαίσια του Προγράμματος Διοικητικής Ανάπτυξης της Χώρας. Οι στόχοι της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την εποχή ιδρύσεώς του ήταν:

Η διδασκαλία και έρευνα θεμάτων που ανάγονται στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας με έμφαση στις θετικές επιστήμες, στην τεχνολογία, στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες και στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων
Η εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού για κάλυψη των αναγκών της χώρας
Η μείωση της τάσης φυγής των Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό
Η προσέλκυση Ελλήνων επιστημόνων και καθηγητών που σταδιοδρομούν στα πανεπιστήμια της αλλοδαπής πίσω στην Ελλάδα
Η εξέλιξη του ιδρύματος σε πρότυπο πανεπιστήμιο, πράγμα που θα επιφέρει βελτίωση του προγράμματος και του επιπέδου σπουδών των υπαρχόντων ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης,
Η παροχή υπηρεσιών και σε άλλες χώρες του ίδιου επιπέδου ανάπτυξης με την Ελλάδα

Τα εγκαίνια της λειτουργίας του πανεπιστημίου έγιναν στις 30 Νοεμβρίου 1966, εορτή του Αγίου Ανδρέου, προστάτη της πόλεως των Πατρών. Ο Άγιος Ανδρέας, στο σταυρό σε σχήμα Χ, αποτελεί το έμβλημα του ιδρύματος.

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου ανατέθηκε αρχικά σε πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αργότερα έγινε με το Ν.Δ. 4591/1966 επταμελής. Έργο της επιτροπής αυτής ήταν η οργάνωση και ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των σχολών και η συγκρότηση των οργάνων διοίκησης και διαχείρισής του πανεπιστημίου. Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή διορίστηκε την 9η Ιανουαρίου 1965 με έδρα την Αθήνα. Αργότερα, η έδρα της επιτροπής μεταφέρθηκε στην Πάτρα και σταμάτησε να ασκεί τα καθήκοντά της όταν τον Οκτώβριο του 1974 εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση των καθηγητών οι πρώτες πανεπιστημιακές αρχές και η πρώτη Σύγκλητος, με ετήσια αρχικά θητεία.
Διατελέσαντες Πρυτάνεις

Στα περισσότερα από 40 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διετέλεσαν Πρυτάνεις οι:
Πρύτανης Περίoδος
Αναστάσιος Ζούμπος 1974-1975
Κωνσταντίνος Γούδας 1975-1976
Κωνσταντίνος Σύρος 1976-1977
Αθανάσιος Πανάγος 1977-1978
Γλαύκος Γαλανός 1978-1979
Αλέξανδρος Θεοδοσίου 1979-1980
Αντώνιος Γραμματικός 1980-1981
Γεώργιος Μανιάτης 1981-1982
Γεώργιος Ρούσσας 1982-1983
Αθανάσιος Σαφάκας 1983-1986
Βασίλειος Πρώιμος 1986-1988
Αλέξιος Λυκουργιώτης 1988-1994
Σταμάτης Αλαχιώτης 1994-2000
Νικόλαος Ζούμπος 2000-2003
Χρήστος Χατζηθεοδώρου 2003-2006
Σταύρος Κουμπιάς 2006-2010
Γεώργιος Παναγιωτάκης 2010-
Γεωγραφία

Το πανεπιστήμιο βρίσκεται 6 km βορειοανατολικά του κέντρου της Πάτρας, 3 km νότια της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 206 km δυτικά των Αθηνών, 106 km βορειοανατολικά του Πύργου και 2 km ανατολικά του Ρίο. Το υψόμετρο είναι γύρω στα 50 m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.

Η έκταση της πανεπιστημιούπολης είναι 4,5 km².[1] Εκτός από τις σχολές και τα τμήματα, περιλαμβάνει την Φοιτητική Εστία στα βορειοδυτικά και τα γραφεία του πανεπιστημίου στα νοτιοδυτικά.

Η οροσειρά 'Παναχαϊκό' βρίσκεται στα νοτιοανατολικά. Ο στίβος και τα αθλητικά γήπεδα είναι στο νότιο μέρος. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο δυτικό, στο κεντρικό και στο νότιο μέρος. Μερικά σχολεία και κολέγια βρίσκονται σε αυτό το κομμάτι.

Κοντά στην ιδιοκτησία του πανεπιστημίου είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, το οποίο βρίσκεται στα βορειοανατολικά. Η Σχολή Ιατρικής βρίσκεται δυτικά του νοσοκομείου, με τις θέσεις στάθμευσης στα δυτικά του Ρίο και ένα ποτάμι με την Λεωφόρο Παπανδρέου στα νοτιοδυτικά της. Η διασταύρωση Ρίο/Πανεπιστήμιο Πατρών/Δρέπανο βρίσκεται βόρεια.
Είσοδοι

Η πανεπιστημιούπολη έχει τέσσερεις εισόδους. Αυτές είναι η Είσοδος Πλάτωνος και η Είσοδος Διονυσίου Σολωμού, οι οποίες βρίσκονται στα δυτικά δίπλα στη Λεωφόρο Παπανδρέου, η ανατολική Είσοδος Γεωργίου Σεφέρη και η βόρεια Είσοδος Γεωργίου Ρίτσου δίπλα στην παλιά εθνική οδό GR-8A.
Σχολές και τμήματα

Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από είκοσι-δύο τμήματα. Από αυτά τα δύο είναι ανεξάρτητα, ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν σε τέσσερεις σχολές. Κατά έτος ίδρυσης οι σχολές και τα τμήματα είναι τα εξής:
Σχολή Θετικών Επιστημών

Ιδρύθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1966 ως Φυσικομαθηματική Σχολή και μετονομάσθηκε το 1983. Περιλαμβάνει έξι τμήματα, στο νότιο και δυτικό μέρος του Πανεπιστημίου:

Τμήμα Φυσικής, 1966
Τμήμα Χημείας, 1966
Τμήμα Μαθηματικών, 1966
Τμήμα Βιολογίας, 1966
Τμήμα Γεωλογίας, 1978
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, 2000

Πολυτεχνική Σχολή

Ιδρύθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1967. Υπάρχουν επτά τμήματα:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 1967 (μετονομασία το 1995 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 1972 (μετονομασία το 1996 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών)
Τμημα Πολιτικών Μηχανικών, 1972
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 1978
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, 1980
Γενικό Τμήμα, 1983
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 1999

Σχολή Επιστημών Υγείας

Ιδρύθηκε στις 22 Ιουλίου 1977 ως Ιατρική Σχολή και αναδιοργανώθηκε το 1983 ως Σχολή Επιστημών Υγείας. Αποτελείται από δύο τμήματα:

Τμήμα Ιατρικής, 1983
Τμήμα Φαρμακευτικής, 1983 (αρχικά ανήκε στην Φυσικομαθηματική Σχολή το 1978)

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ιδρύθηκε στις 16 Ιουνίου 1989. Τα τμήματά της είναι τα ακόλουθα πέντε:

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, 1983
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 1983
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, 1989
Τμήμα Φιλολογίας, 1997
Τμήμα Φιλοσοφίας, 1999

Ανεξάρτητα Τμήματα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 1985
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 1999

Υποδομές

To πανεπιστήμιo στεγάστηκε αρχικά σε oίκημα πoυ παραχωρήθηκε από τoν Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) στo κέντρo της Πάτρας. Για τη δημιoυργία της Πανεπιστημιoύπoλης, επελέγη τo 1968 έκταση 2.500 περίπoυ στρεμμάτων, στην περιoχή τoυ Ρίoυ, 12 χιλιόμετρα από τo κέντρo της Πάτρας που απαλλoτριώθηκε υπέρ τoυ Πανεπιστημίoυ. Σήμερα, με την απόκτηση επιπλέον δημoσίων εκτάσεων, τo εμβαδόν της πανεπιστημιoύπoλης είναι περίπου 4.500 στρέμματα.
Κτίρια Α και Β

Οι πρώτες εγκαταστάσεις στην πανεπιστημιούπολη ήταν προκατασκευασμένου τύπου και ολοκληρώθηκαν το 1984. Τo 1972 άρχισε η ανέγερση των δύo πρώτων κτιρίων συμβατικών κατασκευών που είναι γνωστά με τoν χαρακτηρισμό Α και Β αντίστοιχα. Είναι δύo όμoια κτίρια πoυ oλoκληρώθηκαν τo 1975 και στεγάζoυν σήμερα τις διoικητικές υπηρεσίες τoυ πανεπιστημίoυ και ακαδημαϊκές λειτoυργίες διαφόρων τμημάτων, ενώ περιλαμβάνoυν αμφιθέατρα, εργαστήρια και αίθoυσες διδασκαλίας. Τo 1972 επίσης, ανατέθηκε η εκπόνηση τoυ ρυθμιστικoύ σχεδίoυ της πανεπιστημιoύπoλης, η oπoία oλoκληρώθηκε σε δύo φάσεις και εγκρίθηκε από τo Πανεπιστήμιo τoν Ιoύνιo τoυ 1973.

Στo κτίριo Α βρίσκονται τα γραφεία της Πρυτανείας, του προϊσταμένου γραμματείας, της γενικής διεύθυνσης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, της επιτροπής ερευνών, της νομικής υπηρεσίας, του πρωτοκόλλο, oι αίθoυσες συνεδριάσεων της Συγκλήτoυ και τoυ Πρυτανικoύ συμβoυλίoυ και η αίθoυσα τελετών τoυ πανεπιστημίoυ.
Βιλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Κεντρική Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφοριών (ΒΥΠ)

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών από τον Αύγουστο του 2003 στεγάζεται σε νέο κτίριο στον ανατολικό τομέα της πανεπιστημιούπολης, έκτασης 8.000m². Η ΒΥΠ είναι μέλος του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) και στις υπηρεσίες της μπορούν να έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι συλλογές της ΒΥΠ περιλαμβάνουν:

Την κύρια συλλογή βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού με περίπου 90.000 τόμους
Τις συλλογές δωρεών με κυριότερη αυτή του Β.Β. Αντωνόπουλου
Τις συλλογές των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης όπου παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερα από 12.000 ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία και σε ένα μεγάλο αριθμό βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων

Επίσης στις ηλεκτρονικές πηγές της ΒΚΠ περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης:

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων 'Πασιθέη'
Το Ιδρυματικό Αποθετήριο 'Νημερτής'
Η συλλογή 'Δεξαμένη'
Οι ψηφιακές συλλογές 'Κοσμόπολις'
Η ψηφιακή συλλογή 'Δανϊηλίς'

Φοιτητική εστία
Η Φοιτητική Εστία Πατρών.

Η Φοιτητική Εστία Πατρών (ΦΕΠ) είναι ένα κτιριακό συγκρότημα μέσα στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης. Η Φ.Ε.Π. υπάγεται στη δικαιοδοσία του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ) και άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1978-1979. Φιλοξενεί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΙΝ.
Συγκροτήματα Αμφιθεάτρων Σχολών

Στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου περιλαμβάνονται συγκροτήματα κοινόχρηστων από τα τμήματα της κάθε σχολής αμφιθεάτρων διαδασκαλίας. Αυτά είναι των πρoκλινικών λειτoυργιών του τμήματος Ιατρικής, των αμφιθεάτρων Σχολής Θετικών Επιστημών (ΑΘΕ) και της Πολυτεχνικής Σχολής (ΑΠ).
Λοιπές Εγκαταστάσεις

Στο χώρο της πανεπιστημιούπολης υπάρχουν και λειτουργούν επίσης:

Το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του πανεπιστημίου
Το αθλητικό κέντρο και γυμναστήριο του πανεπιστημίου
Μουσεία (Βοτανικό, Γεωλογικό, Επιστημών και Τεχνολογίας, Παιδείας)
Το σχολικό συγκρότημα 'Ε. Παπανούτσος' (πειραματικά σχολεία)
Διδασκαλείο ξένων γλωσσών
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Ραδιοφωνικός σταθμός ('UPfm')
Σταθμός μέριμνας ζώων
Δύο εστιατόρια για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ('Επίκεντρο', 'Πάρκο της Ειρήνης')

Υπό Κατασκευή

Στo στάδιo κατασκευής ευρίσκoνται τα κτίρια των τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληρoφoρικής, Φαρμακευτικής, τoυ φoιτητικoύ κέντρoυ, τoυ Μoυσείoυ Επιστημών και Τεχνoλoγίας, και κτίρια αιθoυσών διδασκαλίας συνoλικής μικτής επιφάνειας 40.000m². Γίνονται, τέλος, επιπλέον επεκτάσεις στα κτίρια των τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Ηλεκτρoλόγων Μηχανικών και Τεχνoλoγίας Υπoλoγιστών και Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών.
Έρευνα

Το πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από αξιολογήσεις από φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της περιόδου 2002-2005, στο πανεπιστήμιο παράγεται σημαντικό ερευνητικό έργο με μέσο όρο 1,028 δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ ανά έτος[2]. Ο δείκτης αυτός είναι σημαντικά υψηλότερος τόσο από τον εθνικό μέσο όρο (0,587), όσο και από τον αντίστοιχο των προηγούμενων ετών για το πανεπιστήμιο Πατρών (0,731 για τα έτη 1998-2001 και 0,66 για τα έτη 1990-1997). Με βάση τα στοιχεία αυτά το πανεπιστήμιο Πατρών βρισκόταν το 2005 στην τρίτη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημιών σε απόλυτο αριθμό δημοσιεύσεων, αλλά με σημαντικά μικρότερο αριθμό μελών ΔΕΠ από τα δύο προπορευόμενα ιδρύματα. Επίσης, το ίδρυμα βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων όσον αφορά στις δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ ανά έτος. Σήμερα, από τα ερευνητικά προγράμματα αμείβεται ερευνητικό προσωπικό που φθάνει τα 3.000 άτομα[3].

Σε παγκόσμια κλίμακα, το πανεπιστήμιο Πατρών, αν και συμμετέχει για πρώτη φορά το 2010 στις συνολικές λίστες κατάταξης στις θέσεις 501-550, όσον αφορά τις ειδικότητες των Χημικών Μηχανικών και των Πολιτικών Μηχανικών τοποθετείται στις θέσεις μεταξύ 101-150[4].
Ερευνητικά Ινστιτούτα

Τα τμήματα του πανεπιστημίου Πατρών συνεργάζονται στενά με τα ακόλουθα ερευνητικά ινστιτούτα[5]:

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος": Συνεργάζεται με τo τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρoνικών Υπoλoγιστών και Πληρoφoρικής
Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (E.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ.-ΙΤΕ): Συνεργάζεται με τα τμήματα Χημικών Μηχανικών και Επιστήμης των Υλικών
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων: Συνεργάζεται με τo τμήμα Ηλεκτρoλόγων Μηχανικών και Τεχνoλoγίας Υπoλoγιστών και τo τμήμα Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών

Τα επόμενα ινστιτούτα έχoυν επίσης συσταθεί με απόφαση της Συγκλήτoυ:

Ινστιτoύτo Nανoκρυσταλλικών και Άμoρφων Yλικών: Συνεργάζεται με τo Γενικό Τμήμα
Iνστιτoύτo Περιβαλλoντoλoγίας και Eφαρμoσμένης Bιoλoγίας: Συνεργάζεται με τo τμήμα Βιoλoγίας
Γενετικών Aσθενειών και Bιoiατρικής Έρευνας: Συνεργάζεται με τα τμήματα Ιατρικής και Βιoλoγίας

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με τα εξής ιδρύματα[6]:

Flag of Egypt.svg Πανεπιστήμιο Αλεξάνδρειας, Αλεξάνδρεια
Flag of Egypt.svg Πανεπιστήμιο Μανσούρα, Μανσούρα
Flag of Albania.svg Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων, Τίρανα
Flag of Albania.svg Πολυτεχνείο Τιράνων, Τίρανα
Flag of Algeria.svg Πανεπιστήμιο Αμπντελαχίμ Ιμπν Μπαντίς, Μοσταγκάνεμ
Flag of France.svg Πανεπιστήμιο Πώ, Πώ
Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Πανεπιστήμιο Μπάνια Λούκα, Μπάνια Λούκα
Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Πανεπιστήμιο Σαράγεβο, Σαράγεβο
Flag of Bulgaria.svg Πανεπιστήμιο Νεοφίτ Ρίλσκι, Μπλαγκόεβγκραντ
Flag of the United States.svg Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Γεωργίας, Ατλάντα
Flag of the United States.svg Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, Βοστώνη
Flag of the United States.svg Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, Βαλτιμόρη
Flag of Jordan.svg Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Ιορδανίας, Αρ Ράμθα
Ulster banner.svg Πανεπιστήμιο Ούλστερ, Κόουλρεϊν
Flag of Spain.svg Πανεπιστήμιο Γρανάδα, Γρανάδα
Flag of Israel.svg Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ, Τελ Αβίβ
Flag of Italy.svg Πανεπιστήμιο Καλαβρίας, Κοζέντσα
Flag of Italy.svg Πανεπιστήμιο Ρώμη 3, Ρώμη
Flag of Canada.svg Πανεπιστήμιο Μόντρεαλ, Μόντρεαλ
Flag of Canada.svg Πανεπιστήμιο Σάιμον Φρέιζερ, Μπάρναμπι
Flag of the People's Republic of China.svg Πανεπιστήμιο Γιαντάι, Γιαντάι
Flag of South Korea.svg Πανεπιστήμιο Σιανγκουνκουάν, Σεούλ
Flag of Cyprus.svg Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Flag of Belarus.svg Διεθνές Περιβαλλοντολογικό Πανεπιστήμιο Σακχάροβ, Μινσκ
Flag of Belarus.svg Κρατικό Πανεπιστήμιο Πολότσκ. Πολότσκ
Flag of Lebanon.svg Αραβικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού, Βηρυτός
Flag of Hungary.svg Πολυτεχνείο Βουκουρεστίου, Βουκουρέστι
Flag of Poland.svg Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μπιαλιστόκ, Μπιαλιστόκ
Flag of Poland.svg Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Γκντανσκ, Γκντανσκ
Flag of Poland.svg Πανεπιστήμιο Καζίμιερζ Βιέλκι, Μπιντγκός
Flag of Portugal.svg Πανεπιστήμιο Κοΐμπρα, Κοΐμπρα
Flag of Romania.svg Πανεπιστήμιο Τρανσυλβανίας, Μπρασόβ
Flag of Romania.svg Πανεπιστήμιο Κλούζ-Ναπόκα, Κλούζ-Ναπόκα
Flag of Russia.svg Κρατικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μόσχας Μπόμαν, Μόσχα
Flag of Russia.svg Κρατικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κουμπάν, Κρασνοντάρ
Flag of Russia.svg Κρατικό Πολυτεχνείο Αγίας Πετρούπολης, Αγία Πετρούπολη
Flag of Serbia.svg Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου, Βελιγράδι
Flag of Serbia.svg Πανεπιστήμιο Νις, Νις
Flag of Kosovo.svg Πανεπιστήμιο Πρίστινα, Μιτρόβιτσα

Συγκοινωνία
Με αυτοκίνητο

Το πανεπιστήμιο είναι προσβάσιμο από την Εθνική Οδό 8α και από την περιφερειακή λεωφόρο, με δύο διασταυρώσεις δυτικά και βορειοανατολικά. Επίσης, πρόσβαση μπορεί να έχει κανείς από την παλιά Εθνική Οδό 8 και την Λεωφόρο Παπανδρέου, η οποία ενώνει το Καστρίτσι και την οροσειρά Παναχαϊκό.
Με τρένο

Από τον Ιούλιο του 2010, ο ΟΣΕ ξεκίνησε τη λειτουργία γραμμής προαστιακού Πάτρας[7]. Το πανεπιστήμιο εξυπηρετείται κάθε μία ώρα (με μετεπιβίβαση σε αστικό από Καστελλόκαμπο προς Πανεπιστήμιο και αντίστροφα με το ίδιο εισιτήριο).
Με λεωφορείο

Υπάρχουν δύο γραμμές του αστικού ΚΤΕΛ Πατρών που εξυπηρετούν το Πανεπιστήμιο, οι 6 και 9.
Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών
Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών
Ιστορία

Οι Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Ο.Φ.Π.Π.) λειτουργούν από το 1981. Δημιουργήθηκαν οι πρώτες ομάδες και αρχικά η χρηματοδότηση από το πανεπιστήμιο γινόταν με πόρους των «ΦΕΠΑΠ». Ο χώρος συναντήσεων, προβών και πραγματοποίησης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην αρχή ήταν το αμφιθέατρο του παραρτήματος του πανεπιστημίου στο κέντρο της Πάτρας.

Το 1990 δημιουργήθηκε ο σύλλογος Πολιτιστικές Ομάδες Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ ήδη από το 1988 είχε τη στήριξη του ιδρύματος Ι. & Ε. Τοπάλη. Το 1996 σύλλογος μετονομάστηκε σε Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς υπήρχε σύγκρουση επωνυμίας με πρότερη πολιτιστική ομάδα υποστηριζόμενη από τη διοίκηση του πανεπιστημίου.

Ο χώρος που σήμερα στεγάζεται ο σύλλογος ονομάζεται 'Στέκι των Π.Ο.Φ.Π.Π.' και στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο στο κέντρο της Πάτρας στην οδό Αλ. Υψηλάντου.
Οργάνωση-Διοίκηση

Οι Π.Ο.Φ.Π.Π. είναι νομικό πρόσωπο, με καταστατικό εγκεκριμένο από το πρωτοδικείο ως "μη κερδοσκοπικός σύλλογος". Διοικούνται από την γενική τους συνέλευση στην οποία αποφασίζονται όλα τα ζητήματα που απασχολούν το σύλλογο. Υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, ελεγκτική επιτροπή και εκπρόσωπος του συλλόγου στην Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης του πανεπιστημίου Πατρών. Ο σύλλογος συμμετέχει με δύο μέλη του στο διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Ι. & Ε. Τοπάλη. Το 2012 στο σύλλογο ήταν εγκεγραμμένα πάνω από 600 άτομα. Τα άτομα που συμμετέχουν παροδικά είναι πολλαπλάσια. Πρόεδρος το συλλόγου για το έτος 2012 είναι η Στέλα Χατζηστάμου (τμήμα Εικαστκών).

ΤΟ 2012 λειτουργούν τα εξής τμήματα:

Θεατρικό Τμήμα
Κινηματογραφικό Τμήμα
Εικαστικό Τμήμα
Μουσικό Τμήμα
Φωτογραφικό Τμήμα
Λογοτεχνικό Τμήμα
Τμήμα μοντέρνου Χορού
Τμήμα παραδοσιακών χορών
Τμήμα φλαμένγκο
Τμήμα Λάτιν
Τμήμα Αργεντίνικου Τάνγκο
Τμήμα RnB
Τμήμα Break Dance
Τμήμα debate
Τμήμα capoeira
Παράλληλες δράσεις και δραστηριότητες που έχουν συμφωνηθεί από τη γενική συνέλευση του συλλόγου

Συμμετοχή στις Π.Ο.Φ.Π.Π.

Στις πολιτιστικές ομάδες συμμετέχουν ως μέλη φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά μπορούν να συμμετάσχουν και φοιτητές του ΑΤΕΙ Πάτρας. Επίσης, μπορεί να συμμετάσχει και οποιοσδήποτε ως 'συνεργάτης'. Υπάρχει ετήσια συνδρομή για τα μέλη των Π.Ο.Φ.Π.Π. που το αντίτιμό της καθορίζεται από την εκάστοτε διοίκηση.
Εκδηλώσεις

Οι Π.Ο.Φ.Π.Π. μέσω των τμημάτων τους, οργανώνουν διαφόρων ειδών εκδηλώσεις τόσο στο χώρο του Πανεπιστημίου όσο και στην Πάτρα. Πολλά τμήματα διοργανώνουν και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις άλλων πανεπιστημίων ή τοπικών φορέων ανά την Ελλάδα, καθώς επίσης και σε σεμινάρια πάνω στο αντικείμενο ενδιαφέροντός τους.
Παραπομπές

↑ Υποδομές Πανεπιστημιούπολης
↑ Έρευνα και Πανεπιστήμιο Πατρών
↑ ΠΠ-Έρευνα
↑ Παγκόσμια κατάταξη
↑ Ινστιτούτα ΠΠ
↑ [1] Συνεργαζόμενα ιδρύματα με το Π.Π. εκτός Ελλάδος
↑ Έναρξη λειτουργίας προαστιακού Πάτρας

Πηγές

Ιστορικό πανεπιστημίου
Διατελέσαντες Πρυτάνεις
Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών
To blog των Π.Ο.Φ.Π.Π.
Υποδομές Παν. Πάτρας
Εγκαταστάσεις Παν. Πάτρας
Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης Παν. Πάτρας

Εξωτερικός σύνδεσμος

Ο δικτυακός ιστότοπος του Πανεπιστημίου Πατρών

Τα 24 ελληνικά πανεπιστήμια
Αττική
Μακεδονία - Θράκη
Πελοπόννησος
Κεντρική Ελλάδα
Νησιωτική Ελλάδα

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License