ART

 

.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας[1] είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Επανιδρύθηκε το 1984[2] και εδρεύει διοικητικά στη Μυτιλήνη. Συναπαρτίζεται από πέντε σχολές και συνολικά δεκαεπτά τμήματα, που δραστηριοποιούνται στη Μυτιλήνη, τη Χίο, το Καρλόβασι, τη Ρόδο, την Σύρο και τη Λήμνο, συγκροτώντας ένα εκπαιδευτικό δίκτυο που καλύπτει όλους τους νομούς του Αιγαίου Πελάγους. Βάσει της έκθεσης αξιολόγησης του πανεπιστημίου από την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), «το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι μοναδικό Ίδρυμα, στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη»[3] σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική του εξακτίνωση.

Αξιολόγηση

Πρόσφατη αξιολόγηση του ερευνητικού έργου που συντελείται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναγνώρισε την ποιότητα της έρευνας ως ένα από σημεία υπεροχής του, με δεδομένη μάλιστα την έλλειψη χρηματοδότησης και υποδομής. Ωστόσο, τονίζεται πως το ερευνητικό έργο καθορίζεται συχνά από τα προσωπικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ, με αποτέλεσμα να είναι αποτέλεσμα τυχαίων συνθηκών και όχι προγραμματισμού ή τοπικών αναγκών [4]

Στα πλαίσια της αξιολόγησης του Πανεπιστημίου από την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), επισημάνθηκαν σειρά δυσλειτουργιών που επηρεάζουν αρνητικά την διδασκαλία και έρευνα που συντελείται στο ίδρυμα. Στο πόρισμα επισημαίνεται ότι, παρά τη σταθερή πρόοδο που έχει συντελεσθεί από ιδρύσεως του Πανεπιστημίου, η πλήρης ανάπτυξη "θεσμικού ακαδημαϊκού ήθους" απαιτεί πολύ χρόνο.[5]. Γίνεται επίσης μνεία στην ασάφεια ρόλων, καθηκόντων και δικαιωμάτων, ιδιαίτερα του μη μόνιμου διδακτικού προσωπικού [6], στην ακαδημαϊκή απομόνωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας [7], και στις συχνές και συστηματικές απουσίες του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού από το ίδρυμα.[8]

Στο διοικητικό τομέα, καταλογίζεται στο πανεπιστήμιο ανορθολογισμός στην αξιοποίηση του προσωπικού [9]. Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, το ίδιο πόρισμα αναφέρει πως δείχνουν να μην έχουν εξοικειωθεί με τις βιβλιοθήκες, και ότι οι εργασίες που απαιτούν βιβλιογραφική έρευνα, αν και "συνηθίζονται σε πολλά πανεπιστήμια, αποτελούν την εξαίρεση στο πανεπιστήμιο αυτό". [10] Κτηριακά, υποστηρίζεται πως οι υποδομές στη Ρόδο και στη Σύρο είναι ανεπαρκείς για την αποστολή του ιδρύματος.[11]

Για την άρση αυτών των προβλημάτων, η επιτροπή προβαίνει σε επτά συστάσεις για την καλύτερη λειτουργία του, που αφορούν στη συνέχιση της δρομολογημένης διαδικασίας βελτίωσης της ποιότητας, την αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, την ενδυνάμωση της φωνής των φοιτητών στα θέματα που τους αφορούν, στην ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα του πανεπιστημίου, την ανάπτυξη καθαρής ερευνητικής στρατηγικής και της γνωστοποίησης του παραγόμενου έργου.
Ακαδημαϊκή οργάνωση
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Εδρεύει στη Μυτιλήνη και αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Το τμήμα Γεωγραφίας έχει έδρα την Μυτιλήνη. Είναι το πρώτο τμήμα σχετιζόμενο με την επιστήμη της Γεωγραφίας στην Ελλάδα και λειτουργεί προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Σχολή Περιβάλλοντος

Εδρεύει στη Μυτιλήνη και αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Τμήμα Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής "Περιβαλλοντική Χαρτογραφία"

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

Εδρεύει στη Χίο και αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Εδρεύει στη Σάμο και αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Τμήμα Μαθηματικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Εδρεύει στη Ρόδο και αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: ιδρύθηκε στη Ρόδο και το 1999 άρχισε τη λειτουργία του. Διδάσκονται επιστήμες του Μεσογειακού χώρου και λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις, Αρχαιολογίας, Γλωσσολογίας και Διεθνών Σχέσεων. Καθηγητές του είναι μεταξύ άλλων ο βυζαντινολόγος Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης.

Στο Πανεπιστήμιο ανήκει επίσης και το ανεξάρτητο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με έδρα τη Σύρο.
Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Ρόδο, λειτουργούν τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών:

Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.
Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.
Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

Ακαδημαϊκή Συνεργασία Πανεπιστημίων Αιγαίου, Κρήτης και Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπέγραψαν πρωτόκολλο ακαδημαϊκής συνεργασίας στη Μυτιλήνη στις 16 Δεκεμβρίου 2007[12]. Το κείμενο της συμφωνίας όπως και επιπλέον πληροφοριακό και οπτικοακουστικό υλικό είναι αναρτημένο στη διεύθυνση http://www.aegean.gr/aegeancrete.
Σημειώσεις - παραπομπές

↑ Υπουργείο Παιδείας Κατάλογος Πανεπιστημίων
↑ Σύμφωνα το δικτυακό τόπο του πανεπιστημίου, οι ρίζες του ιδρύματος ανάγονται στο σκεπτικό της πρότασης του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή περί της ίδρυσης του Ιωνικού Πανεπιστημίου, εξαιτίας της ανεπάρκειας της Αθήνας ως μοναδικού κέντρου παιδείας του Ελληνισμού.
↑ EUA evaluation report σελ. 5
↑ EUA evaluation report σελ. 17
↑ EUA evaluation report σελ. 8
↑ EUA evaluation report σελ. 9
↑ EUA evaluation report σελ. 9 και 12
↑ EUA evaluation report σελ. 13
↑ EUA evaluation report σελ. 14
↑ EUA evaluation report σελ. 12
↑ EUA evaluation report σελ. 11
↑ Παραπομπή-Άρθρο με περισσότερες πληροφορίες

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ο δικτυακός τόπος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License