ART

 

.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας. Βρίσκεται στο Ακρωτήρι Χανίων, στο Νομό Χανίων, 7 km βορειοανατολικά της πόλης. Ιδρύθηκε το 1977 και αποτελείται από πέντε ενεργά τμήματα.

Γενικά

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1977 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 1984. Το πρώτο τμήμα που λειτούργησε ήταν αυτό των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.
Άποψη της Πολυτεχνειόπολης από ψηλά.

Η Πολυτεχνειόπολη καταλαμβάνει έκταση 2900 στρεμμάτων. Εκτός από την έκταση αυτή, το ίδρυμα έχει στην κατοχή του και άλλα παραδοσιακά και ιστορικά κτίρια, όπως τη Γαλλική Σχολή και το Ενετικό Συγκρότημα.

Η Γαλλική Σχολή βρίσκεται στην περιοχή της Χαλέπας. Η περιοχή αυτή βρίσκεται ανάμεσα στην Πολυτεχνειόπολη (Ακρωτήρι) και στην πόλη των Χανίων (απέχει περίπου 3 χλμ. από την κάθε περιοχή). Στη Γαλλική Σχολή, γίνονται τα περισσότερα μαθήματα της σχολής των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ενώ όποτε χρειαστεί λειτουργεί σαν Συνεδριακό Κέντρο.

Το Ενετικό Συγκρότημα απαρτίζεται από τα κτίρια των Παλαιών Φυλακών και των Στρατώνων και στεγάζει σήμερα την Πρυτανεία και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Το κτίριο της πρώην Μεραρχίας, επίσης τμήμα του Ενετικού συγκροτήματος και ιδιοκτησία του Ιδρύματος πρόκειται σύντομα να ανακαινιστεί.
Ακαδημαϊκή οργάνωση

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργούν 5 τμήματα μηχανικών πενταετούς φοίτησης, καθώς και το Γενικό Τμήμα, το οποίο προσφέρει επικουρικό έργο στα υπόλοιπα τμήματα. Το Γενικό Τμήμα προσφέρει μαθήματα και εργαστήρια για τους τομείς των Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Μηχανικής και Κοινωνικών Επιστημών. Ο σκοπός του Γενικού Τμήματος είναι να προετοιμάσει τον φοιτητή σε διάφορα πεδία της ειδικότητά του. Τα τμήματα με τα αρχικά τους, κατά σειρά έναρξης λειτουργίας είναι τα εξής:

Γενικό Τμήμα, 1984
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), 1984
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧ.ΟΠ ή ΜΟΠ), 1987
Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ), 1990
Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ), 1997
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΧ. ΜΗΧ), 2004

Στα παραπάνω τμήματα φοιτούν περίπου 2600 προπτυχιακοί και 700 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το προσωπικό του ιδρύματος ανέρχεται σε 120 μόνιμους καθηγητές, περίπου 50 συμβασιούχους καθηγητές, 250 συμβασιούχους ερευνητές, 85 εργαστηριακούς υπαλλήλους, 40 τεχνικούς και 110 διοικητικούς υπαλλήλους.
Φοιτητική Μέριμνα
Σίτιση

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργεί εσωτερικά ιδιωτική λέσχη, στην οποία οι φοιτητές μπορούν να σιτίζονται. Όλοι οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για δικαίωμα δωρεάν σίτισης, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Υπόψιν για παροχή δωρεάν σίτισης λαμβάνονται το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας του φοιτητή, καθώς και διάφορα άλλα κριτήρια (όπως ο αριθμός των παιδιών της οικογενείας του φοιτητή, διαζευγμένοι ή θανόντες γονείς κ.α.).
Στέγαση

Εσωτερικά στην Πολυτεχνειόπολη λειτουργεί φοιτητική εστία, στην οποία οι επιλαχόντες φοιτητές μπορούν να διαμένουν δωρεάν. Αιτήσεις για δωρεάν στέγαση στη φοιτική εστία γίνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και η επιλογή γίνεται με κριτήρια παρόμοια με αυτά για την παροχή δωρεάν σίτισης. Η εστία χωράει 73 φοιτητές από όλα τα τμήματα του πολυτεχνείου Κρήτης.

Μέχρι και την περίοδο 2005-2006, οι φοιτητές μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση επιδότησης ενοικίου, με την οποία το Πολυτεχνείο τους κάλυπτε εν μέρει τα έξοδα ενοικίου τους. Από την έναρξη της περιόδου 2006-2007 ανακοινώθηκε από την Πρυτανεία η διακοπή παροχής επιδοτήσεων ενοικίου από το Πολυτεχνείο.
Υποτροφίες

Κατά την περίοδο 2006-2007 θεσπίστηκε η απονομή υποτροφιών επίδοσης και αριστείας στους πρωτεύσαντες φοιτητές κάθε τμήματος. Αφορά περίπου το 10% των φοιτητών κάθε έτους για τα 4 πρώτα έτη. Οι υποτροφίες αριστείας απονέμονται στον πρώτο φοιτητή κάθε τμήματος και κάθε έτους, δηλαδή συνολικά απονέμονται 25 υποτροφίες αριστείας. Η επιλογή γίνεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει ο κάθε φοιτητής, τα οποία υπολογίζονται με μια μέθοδο που λαμβάνει υπ'όψιν τόσο τον αριθμό μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής, όσο και την βαθμολογία του σε αυτά. Οι υποτροφίες είναι οικονομικής φύσεως και ανέρχονται σε 1000€ για τις υποτροφίες επίδοσης και σε 1500€ για τις υποτροφίες αριστείας.

Από την περίοδο 2009-2010 απονέμονται πλέον βραβεία αριστείας, βραβεία επίδοσης και υποτροφίες αποπεράτωσης σπουδών, με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικογενειακή κατάσταση.[2] Τα βραβεία αριστείας απονέμονται στον πρώτο φοιτητή κάθε τμήματος και κάθε έτους και περιλαμβάνουν έπαινο αριστείας και χρηματικό βραβείο 500€. Τα βραβεία επίδοσης περιλαμβάνουν έπαινο επίδοσης και χρηματικό βραβείο 100€. Οι υποτροφίες αποπεράτωσης σπουδών περιλαμβάνουν χρηματική υποστήριξη ύψους 1000€.
Συγκοινωνίες

Η Πολυτεχνειούπολη εξυπηρετείται από τις γραμμές 18 (Κουνουπιδιανά) και 23 (Πολυτεχνείο Κρήτης). Η γραμμή 23 έχει δρομολογηθεί σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μετακινουμένων από και προς την Πολυτεχνειούπολη κατά τις ώρες αιχμής. Η Γαλλική Σχολή εξυπηρετείται από τη γραμμή 11 (Χαλέπα). Οι τιμές του φοιτητικού εισιτηρίου για την Πολυτεχνειούπολη και τη Γαλλική Σχολή ανέρχονται σε 1,10€ και 0,80€ αντίστοιχα. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα απόκτησης μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών για τις παραπάνω γραμμές με κόστος 15€.[3]
Βιβλιοθήκη

H βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1985 και λειτουργεί εσωτερικά της Πολυτεχνειούπολης. To προσωπικό της αποτελείται από δέκα άτομα πλήρους απασχόλησης, ενώ κατά καιρούς προκηρρύσονται θέσεις εργασίας για φοιτητές διάρκειας μερικών μηνών. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει έντυπο και μη έντυπο υλικό και οι υπηρεσίες της παρέχονται, όχι μόνο στους φοιτητές και στο προσωπικό του Ιδρύματος αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται.

Επομένως, κάθε ιδιώτης και κάθε οργανισμός (δημόσιος ή ιδιωτικός) μπορεί να δανειστεί και να φωτοτυπήσει υλικό της Βιβλιοθήκης σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ακόμα, προσφέρονται υπηρεσίες διαδανεισμού στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα σε συνεργασία με άλλες Βιβλιοθήκες. Επίσης, εντός του κτιρίου της Βιβλιοθήκης, υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά μηχανήματα για καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της.
Παραπομπές

↑ http://www.rodiaki.gr/article.php?id=69700&catid=2&subcatid=12
↑ http://www.tuc.gr/71.html
↑ http://www.tuc.gr/fileadmin/various/kathestos_epidotisis_foithtikoi_eisitriou_20090108.pdf

Πηγές

Επίσημη σελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης
http://www.mred.tuc.gr/p16.htm
http://www.tuc.gr/protoeteis/pages/1/index.htm

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επίσημη σελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License