ART

EVENTS

ΕλλάδαΕλλάδα

Οι Υβάδες ή η Ύβα (αρχαία ελληνικά: Ὑβάδαι), (ο δήμος: Υβάδων ή Υβαδών) ήταν αρχαίος οικισμός - πόλη και δήμος της Λεοντίδας (περιοχή της Αρχαίας Αττικής και φυλή της αρχαίας Αθήνας). Με το ίδιο όνομα (Υβάδες) ονομάζονταν οι δημότες του δήμου αυτού.

Ονομασία

Ο δήμος πήρε πιθανώς το όνομά του, σύμφωνα με την άποψη παλαιότερων ερευνητών,[1] από το ουσιαστικό «ύβος» ή το επίθετο «υβός, -ή, -όν»,[2] λόγω της τοποθεσίας στην οποία ίσως βρισκόταν.
Τοποθεσία του αρχαίου δήμου

Ο δήμος των Υβαδών, ήταν πιθανώς δήμος των Μεσογείων.[3] Η ακριβής τοποθεσία του δήμου αυτού δεν έχει προσδιορισθεί, παραμένει άγνωστη και δεν έχει ακόμα ταυτιστεί επακριβώς με κάποια σημερινή περιοχή, αλλά πιστεύεται ότι ήταν βόρεια της Αθήνας, κοντά στην Λευκονόη. Σύμφωνα με τον John S. Traill το κέντρο του δήμου βρίσκεται, είτε σε άγνωστο σημείο, είτε σε θέση νότια του Αεροδρομίου του Τατοΐου (εναλλακτικά στη θέση αυτή, ίσως να βρίσκεται ο δήμος των Αιθαλιδών).[4]

Ο ερευνητής του 19ου αιώνα Διονύσιος Σουρμελής,[1] θεωρούσε ότι ο δήμος βρισκόταν σε τοποθεσία της περιοχής, στην οποία σήμερα είναι το Καπανδρίτι, χωρίς η άποψη αυτή να έχει επαληθευτεί.
Η συμμετοχή του δήμου στην αρχαία Βουλή

Ο δήμος, η ύπαρξη του οποίου επιβεβαιώνεται και από διάφορες επιγραφές,[5] ως μέλος της Λεοντίδας φυλής, συμμετείχε με 2 βουλευτές στην αρχαία Βουλή των 500, κατά την πρώτη περίοδο (508 – 307/306 π.Χ.). Κατά τη δεύτερη (307/306 – 224/223 π.Χ.) ο δήμος αντιπροσωπευόταν με 1 ή 2 βουλευτές και την τρίτη περίοδο (224/223 – 201/200 π.Χ.) αντιπροσωπευόταν με 2 βουλευτές στη Βουλή των 600. Κατά την τέταρτη (201/200 π.Χ. – 126/127) και την πέμπτη περίοδο (126/127 – 3ος αιώνας) είναι άγνωστος ο αριθμός βουλευτών–αντιπροσώπων του δήμου.
Οι κάτοικοι των Υβαδών

Ο δημότης των αρχαίων Υβαδών ονομαζόταν Υβάδης ή αναφερόταν με τη χρήση της λέξης «εξ Υβαδών», δηλαδή προέρχεται από τις Υβάδες.[6][7]
Προσωπικότητες από τις Υβάδες

Υπήρξαν διάφοροι γνωστοί πολίτες από τον δήμο των Υβαδών, όπως ο κληρούχος και βουλευτής στην αρχαία Σάμο Δαισιάδης ο Υβάδης γιος του Ηγησία, ο Διόγνητος ο Υβάδης γιος του Υψίμου, ο βουλευτής Διονυσόδωρος ο Υβάδης, ο Δωρόθεος ο Υβάδης κ.α.[8]
Δείτε επίσης

Αρχαία Αθήνα
Λεοντίδα φυλή

Παραπομπές - σημειώσεις

Διονύσιος Σουρμελής, "Αττικά: ή περί δήμων Αττικής εν οις και περί τινων μερών του Άστεως". Υπό Διονύσιου Σουρμελή. Έκδοσις πρώτη. Τύποις Αλεξάνδρου Κ. Γκαρπολά, Εν Αθήναις 1854 και "Attika hē peri dēmōn Attikēs en hois kai peri tinōn merōn asteōs", Dionysios Surmelēs, Gkarpola, 1854, σελ. 97: [...] "Ύβα, Υβαίος και Υβάδης ο δημότης• ωνομάσθη δε από της θέσεως του τόπου, όπου κείται• διότι σχηματίζει ύβαν, ήτοι γούβαν• κείται δε υπό τας Δειράδας κατ' άρκτον, και καλείται νυν Καπαδρίτι. Ότι δε ο δήμος Ύβα είνε το νυν Καπαδρίτι, δεν θέλει αμφιβάλη τις, αφού ίδη τον τόπον αύτον, γνωρίζων όμως την σημασίαν της λέξεως ύβα• ο δήμος ούτος είνε κατοικημένος από πολλάς οικογενείας, και απέχει της πόλεως ώρας σχεδον εξ". [...]
Το ουσιαστικό: [...] "ύβος: ο / ὗβος, ΝΑ. 1. παθολογικό εξόγκωμα τής ράχης ή τού στήθους λόγω παραμορφώσεως τής σπονδυλικής στήλης ή τού στέρνου, καμπούρα. 2. το κύρτωμα στη ράχη τής καμήλας". [...], ύβος και ύβος. Το επίθετο: [...] "υβός: υβός -ή, -ό / ὑβός, -ή, -όν, ΝΑ. Κυφός, καμπούρης". [...], υβός και υβός, -ή, -όν
[...] "Hybadae: (Ὑβάδαι; Hybádai). Attic mesogeia(?) deme of the phyle Leontis, with two (one) bouleutaí . Location unknown". [...], Lohmann, Hans (Bochum), Hybadae
John S. Traill: Demos and trittys. Epigraphical and topographical studies in the organization of Attica. Athenians Victoria College, Toronto 1986, p. 131.
Υβα Attica (IG I-III), στην ιστοσελίδα: epigraphy.packhum.org
Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Ύβα. ούτως ο δήμος της Λεοντίδος φυλής. τινές δε τον δήμον Υβάδαι λέγουσι. τα τοπικά εξ Υβάδων, εις Υβάδων, εν Υβάδων". [...], σελ. 287.
Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834.Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Wörterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Ύβα, ή Υβάδαι, δήμος της Αττικής, εκ της Λεοντίδος φυλής" (Κάτοικ. Υβάδης)". [...], σελ. 376.

Δημότες των Υβαδών Αρχειοθετήθηκε 2019-04-04 στο Wayback Machine.. Αναζήτηση με τη λέξη-κλειδί στον τόπο (Place): UBADHS (στα κεφαλαία αγγλικά), στις ιστοσελίδες: empressattica.com και atheniansproject.com του Προγράμματος «Αθηναίοι» = Athenians Project

Πηγές – βιβλιογραφία

Πρωτογενείς πηγές

Ελληνικές επιγραφές - IG Υβα Attica (IG I-III).

Δευτερογενείς πηγές

Hybadae, στην ιστοσελίδα: referenceworks.brillonline.com,
John S. Traill:: The political organization of Attica: a study of the demes, trittyes, and phylai, and their representation in the Athenian Council,“Attica”. (6, 18, 46, 62, 69, 110 no. 57, table 4.). Princeton: American School of Classical Studies at Athens (ASCSA), 1975, ISBN 978-0-87661-514-0
John S. Traill: Demos and trittys. Epigraphical and topographical studies in the organization of Attica. Athenians Victoria College, Toronto 1986, p. 131.
Peter Siewert, "Die Trittyen Attikas und die Heeresreform des Kleisthenes", C.H. Beck, München 1982, ISBN 3406080634, ISBN 9783406080630

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

«Hybadai». www.ancientworlds.net. Ανακτήθηκε στις 1 Μαρτίου 2019.[νεκρός σύνδεσμος]
Traill, J. S.· Gillies, Sean· Elliott, Tom· Becker, Jeffrey (3 Φεβρουαρίου 2018). «Hybadai/Aithalidai: a Pleiades place resource». Pleiades: a gazetteer of past places (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 1 Μαρτίου 2019.
Traill, J. S.· Gillies, Sean· Kiesling, Brady· Talbert, R. (7 Ιουνίου 2018). «Aithalidai/Hybadai?: a Pleiades place resource». Pleiades: a gazetteer of past places (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 1 Μαρτίου 2019.
Aithalidai/Hybadai?, S Tatoi airport/unknown, στις ιστοσελίδες: http://imperium.ahlfeldt.se & https://web.archive.org/web/20170808012018/http://dare.ht.lu.se/, Ψηφιακός Άτλας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ("Digital Atlas of the Roman Empire", Johan Ahlfeldt, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University, Sweden), Πανεπιστήμιο Λουντ, Λουντ, Σουηδία, πρόγραμμα: Pelagios.
Δήμοι της Λεοντίδας φυλής
Τριττύς των Μεσογείων

Αιθαλίδαι Εκάλη Ευπυρίδαι Κολωναί Κρωπίδαι Παιονίδαι Πήληκες Υβάδαι Χολλείδαι

Τριττύς της Παραλίας
Δειραδιώται Ποταμός Δειραδιώται Φρεάρριοι Σούνιον
Τριττύς του Άστεως
Αλιμούς Κηττός Λευκονόη Οίον Κεραμεικόν Ποταμός Καθύπερθεν Ποταμός Υπένερθεν Σκαμβωνίδαι

Γεωγραφία της Ελλάδας

Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω

Χώρες της Ευρώπης

Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία

Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν

1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License