ART

 

EVENTS

 

.

ΕλλάδαΕλλάδα

Σε παρένθεση οι κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2001.


Νομός Αιτωλοακαρνανίας

 • Βασιλάδι,το (0)

 • Κόμμα,το (0)

 • Προκοπάνιστος,ο (0)

 • Σχοινιάς,ο (0)

 • Τουρλίς,η (110)

 • Πόρος,ο (0)

 • Βαγιά,η (0)

 • Φορτί,το (0)

 • Άγιος Νικόλαος,ο (0)

Νομός Εύβοιας

 • Πασάς,ο (0)

 • Κτυπονήσιον,το (0)

 • Ποντικονήσιον,το (0)

 • Αγία Τριάς,η (0)

 • Μανδηλού,η (0)

 • Πρασούδα,η (0)

 • Μεγαλόνησος Πεταλιών,η (0)

 • Τραγονήσιον,το (0)

 • Χερσονήσιον,το (0)

 • Έξω Ποδιές, οι (0)

 • Μέσα Πόδια, τα (0)

 • Σαρακηνόν,το (0)

 • Σκυροπούλα,η (0)

 • Καβαλλιανή,η (0)

 • Μονολιά,η (0)

 • Στρογγύλη,η (0)

Νομός Φωκίδας

 • Άγιος Γεώργιος,ο (0)

 • Αψηφιά,η (0)

 • Άγιος Αθανάσιος,ο (0)

 • Άγιος Κωνσταντίνος,ο (0)

 • Άγιος Ιωάννης,ο (0)

 • Άγιος Νικόλαος,ο (0)

 • Πρασούδι,το (0)

 • Τριζόνια,τα (156)


Νομός Αργολίδας

 • Μπούρτζιον,το (0)

 • Πλατειά,η (7)

 • Ψηλή,η (0)

 • Δασκαλειό,το (0)

 • Κορωνήσι,το (0)

 • Κορωνίς,η (4)

 • Χηνίτσα,η (0)


Νομός Ηλείας

 • Καυκαλίδα,η (0)


Νομός Λακωνίας

 • Ελαφόνησος,η (625)

 • Κρανάη, η


Νομός Μεσσηνίας

 • Πρώτη,η (4)

 • Σαπιέντζα,η (7)

 • Σχίζα,η (2)

 • Σφακτηρία,η (0)


Νομός Ζακύνθου

 • Καλονήσι, το (0)

 • Άγιος Ανδρέας, ο (0)

 • Άγιος Ιωάννης, ο (0)


Νομός Κέρκυρας

 • Λαζαρέτο, το (0)

 • Ποντικονήσιον,το (0)

 • Πτυχία,η (0)

 • Περιστερές, οι (0)

 • Πλατειά, η (0)

 • Ψύλλος δύο, ο (0)

 • Ψύλλος ένα, ο (0)

 • Αντίπαξος,ο (64)

 • Παναγία,η (0)

 • Διάκοπο, το (0)

 • Διάπλο, το (0)

 • Τραχειά, η (0)


Νομός Κεφαλληνίας

 • Αστερίς,η (0)

 • Αρκούδιον,το (0)

 • Άτοκος,η (0)

 • Βρόμωνας,ο (0)

 • Δρακονέρα,η (0)

 • Καρλονήσιον,το (0)

 • Λαζαρέτο,το (0)

 • Μάκρη,η (0)

 • Οξεία,η (0)

 • Ποντικός,ο (0)

 • Προβάτιον,το (0)

 • Λυγία, η (0)

 • Βαρδιάνοι,οι (0)

 • Άπασα, η (0)

 • Γηρόβαρης, ο (0)

 • Καλόγηρος, ο (0)

 • Λαμπρινός, ο (0)

 • Μόδιο, το (0)

 • Πεταλάς,ο (0)

 • Πίστρος, ο (0)

 • Πράσο, το (0)

 • Σοφία, η (0)

 • Σωρός, η (0)

 • Τσακαλονήσιο, το (0)

 • Φίλιππος, ο (0)


Νομός Λευκάδας


Νομός Πρέβεζας

 • Παναγία,η (0)


Νομός Μαγνησίας

 • Αδελφοί,οι (11)

 • Γιούρα,τα (0)

 • Κυρά Παναγιά,η (10)

 • Περιστέρα,η (5)

 • Πιπέριον,το (2)

 • Σκάντζουρα,τα (0)

 • Ψαθούρα,η (0)

 • Αργυρόνησον,το (0)

 • Ρέπιον,το (0)

 • Τσουγκριά,η (0)

 • Αλατάς,ο (5)

 • Παλαιόν Τρικέριον,το (87)


Νομός Καβάλας

 • Κοίνυρα,η (4)


Νομός Χαλκιδικής

 • Καυκανάς,ο (0)

 • Κέλυφος,η (0)

 • Σπαλαθρονήσια,τα (3)

 • Αμμουλιανή,η (542)

 • Δρένια,τα (0)

 • Ελευθερόνησος,η (0)


Νομός Δωδεκανήσου

 • Μακρύ, το (0)

 • Χήνα, η (0)

 • Αγία Κυριακή, η (0)

 • Αυγό, το (0)

 • Γλυνό, το (0)

 • Ζαφοράς, ο (0)

 • Κουνούποι,οι (0)

 • Κουτσομύτι, το (0)

 • Μεσονήσι, το (0)

 • Οφιδούσσα,η (0)

 • Πλακίδα, η (0)

 • Ποντικούσα, η (0)

 • Στεφάνια, τα (0)

 • Σύρνα,η (0)

 • Φωκιονήσια, τα (0)

 • Χονδρό, το (0)

 • Χονδρονήσι, το (0)

 • Ίμια - Λιμνιά δύο, τα (0)

 • Ίμια - Λιμνιά ένα, τα (0)

 • Καλαβρός, ο (0)

 • Καλόλιμνος,η (20)

 • Μαυροπινάκι, το (0)

 • Νερά, τα (0)

 • Πλάτη,η (2)

 • Σαφονήδι, το (0)

 • Τέλενδος,η (54)

 • Χτένι, το (0)

 • Ψέριμος,η (130)

 • Αρμάθια,τα (0)

 • Μακρονήσι, το (0)

 • Φράγκος, ο (0)

 • Αρχάγγελος, ο (0)

 • Βελόνα, η (0)

 • Γλάρος, ο (0)

 • Κίναρος,η (2)

 • Λέβιθα,τα (8)

 • Μαύρα, τα (0)

 • Μεγάλο Λιβάδι, το (0)

 • Πηγανούσσα, η (0)

 • Πλάκα, η (0)

 • Στρογγυλή,η (0)

 • Τρυπητή, η (0)

 • Φαρμακονήσιον,το (74)

 • Άγιος Γεώργιος,ο (0)

 • Αγριέλαια, τα (0)

 • Μαύρο Ποινί, το (0)

 • Πολύφαδος δύο, ο (0)

 • Πολύφαδος ένα, ο (0)

 • Ρω,η (15)

 • Στρογγυλή,η (9)

 • Ψωμί, το (0)

 • Ψωραδιά,η (0)

 • Γυαλί,το (10)

 • Κανδελιούσσα,η (0)

 • Άγιος Αντώνιος,ο (0)

 • Στρογγύλη, η (0)

 • Παχειά, τα (0)

 • Περγούσσα, η (0)

 • Αγκαθονήσι, το (0)

 • Αγρελούσσα, η (0)

 • Άνυδρο, το (0)

 • Αρκοί,οι (54)

 • Καλόβολος, ο (0)

 • Κόμαρος, ο (0)

 • Μακρονήσι, το (0)

 • Μάραθος,η (6)

 • Νερά,τα (0)

 • Στρογγυλό, το (0)

 • Τραγονήσι, το (0)

 • Χιλιομόδι, το (0)

 • Γιαλεσίνο, το (0)

 • Διαβάτες, οι (0)

 • Κουλούνδρος, ο (0)

 • Μαρμαράς, ο (0)

 • Νίμος,η (0)

 • Σεσκλίον,το (0)

 • Χονδρός, ο (0)

 • Γάιδαρος, ο (0)

 • Αντίτηλος, η (0)

 • Άγιος Θεόδωρος,ο (0)

 • Αλιμιά,η (0)

 • Κρεβάτια, τα (0)

 • Μαελονήσι, το (0)

 • Τραγούσα, η (0)

 • Γλάρος, ο (0)

 • Κουνέλι, το (0)

 • Νερά, τα (0)

 • Ψαθονήσιο, το (0)

 • Αστακίδα, η (0)

 • Ατσακιδόπούλο, το (0)

 • Διβούνια, τα (0)

 • Σαριά,η (22)

 • Χαμηλή, η (0)

 • Ρόδος

 • Κως

 • Κάλυμνος

 • Κάρπαθος

 • Λέρος

 • Σύμη

 • Πάτμος

 • Αστυπάλαια

 • Νίσυρος

 • Κάσος

 • Τήλος

 • Λειψοί

 • Χάλκη, η (421)

 • Καστελόριζο (ή Μεγίστη)


Νομός Κυκλάδων

 • Διδύμη,η (0)

 • Στρογγυλό, το (0)

 • Γραμπονήσιο, το (0)

 • Νικούρια, τα (0)

 • Γραμβούσσα,η (0)

 • Φελούκα, η (0)

 • Ψαλίδα, η (0)

 • Άνω Αντικέρι, το (0)

 • Κάτω Αντικέρι,το (1)

 • Βαρβαρούσα, η (0)

 • Γυάρος,η (0)

 • Άνυδρος,ο (0)

 • Ασκανιά, τα (0)

 • Ασπρονήσι,το (0)

 • Εσχάτη, η (0)

 • Χριστιανή, η (0)

 • Πεταλίδι, το (0)

 • Μακρόνησος,η (5)

 • Πιπέρι, το (0)

 • Ακράθιον,το (0)

 • Ανάνες, οι (0)

 • Αντίμηλος,η (0)

 • Αρκάδιο, το (0)

 • Παξιμάδι, το (0)

 • Πηλονήσιο, το (0)

 • Πρασονήσι,το (0)

 • Δήλος,η (14)

 • Κάβουρας, ο (0)

 • Κρομμύδι, το (0)

 • Μαρμαρονήσιο, το (0)

 • Ρήνεια,η (0)

 • Σφοντήλι, το (0)

 • Κταπόδια, τα (0)

 • Τραγονήσιο, το (0)

 • Παναγία, η (0)

 • Άγιος Σπυρίδων,ο (0)

 • Δρυονήσι,το (0)

 • Μακρονήσι,το (0)

 • Αγία Καλή,η (0)

 • Άγιος Αρτέμιος,ο (0)

 • Γαϊδουρονήσι,το (0)

 • Γαλιάτσος,ο (0)

 • Γλαροπούντα, η (0)

 • Εβριόκαστρο,το (0)

 • Μαυρονήσι,το (0)

 • Μικρονήσι, το (0)

 • Παντερονήσιο, το (0)

 • Τεταρτονήσι, το (0)

 • Τηγάνι, το (0)

 • Τούρλος, ο (0)

 • Φιλίδι,το (0)

 • Φοίνισσες, οι (0)

 • Στρογγυλό, το (0)

 • Σχινονήσιο, το (0)

 • Άσπρο, το (0)

 • Νάτα, τα (0)

 • Βους, ο (0)

 • Γλαρονήσιο, το (0)

 • Σεριφοπούλα,η (0)

 • Κιτριανή,η (0)

 • Ακαμάτης, ο (0)

 • Γάιδαρος, ο (0)

 • Μεγάλο, το (0)

 • Πλατύ, το (0)

 • Πράσσο, το (0)

 • Τουρλίτης, ο (0)

 • Μακρά,η (0)

 • Μακρά,τα (0)

 • Παχειά, τα (0)

 • Φτενά,τα (0)

 • Δεσποτικό,το (0)

 • Διπλό, το (0)

 • Κάβουρας, ο (0)

 • Ρευματονήσι,το (0)

 • Στρογγυλή, η (0)

 • Τσιμηντήρι, το (0)

 • Αγία Παρασκευή,η (0)

 • Μαχαίρες, οι (0)

 • Σκυλονήσιο, το (0)

 • Στρογγυλή, η (Κ.Δ. Δονούσης) (0)

 • Βενέτικο, το (0)

 • Μεγάλος Αβελάς, ο (0)

 • Μικρός Αβελάς, ο (0)

 • Άγιος Γεώργιος,ο (0)

 • Άγιος Ευστάθιος,ο (0)

 • Κίμωλος

 • Πολύαιγος,η (0)

 • Κουφονήσιον,το (350)

 • Άγιος Ανδρέας, ο (0)

 • Βούλγαρη, η (0)

 • Γλαρονήσιο, το (0)

 • Κάτω Κουφονήσιον,το (0)

 • Κέρος,η (0)

 • Λάζαρος, ο (0)

 • Μεγάλη Πλάκα, η (0)

 • Πλακή, η (0)

 • Πρασούρα, η (0)

 • Τσουλούφι, το (0)

 • Δύσβατον,το (0)

 • Αβολαδονήσιο, το (0)

 • Καλόγερος, ο (0)

 • Κάραβος, ο (0)

 • Καρδιώτισσα, η (0)

 • Άργιλος, η (0)

 • Κλιδούρα, η (0)

 • Οφειδούσσα, η (0)

 • Άγιος Ιωάννης, ο (0)

 • Δρακονήσιο, το (0)

 • Τρία Αδέλφια, τα (0)

 • Μήλος, ηΝομός Λέσβου

 • Σεργίτσι, το (0)

 • Άγιος Βασίλειος, ο (0)

 • Πόχης, ο (0)

 • Μεγαλονήσιον,το (0)

 • Άγιος Γεώργιος,ο (1)

 • Άσπρη Πλακούδα, η (0)

 • Ασπρονήσια,τα (0)

 • Μαύρη Πλακούδα, η (0)

 • Μπαρμπαλιάς,ο (0)

 • Παναγιά,η (0)

 • Τσουκαλάς, ο (0)

 • Κουκονήσιο, το (0)

 • Αλογονήσιο, το (0)

 • Καστριά, τα (0)

 • Κόμπιον,το (0)

 • Άγιος Γεώργιος,ο (0)

 • Άγιοι Απόστολοι, οι (0)

 • Ρούμπος, ο (0)


Νομός Σάμου

 • Άγιος Νικόλαος,ο (0)

 • Διαπόρτι, το (0)

 • Κασονήσι, το (0)

 • Μακρόνησο,το (0)

 • Πρασονήσιο, το (0)

 • Στρογγυλό, το (0)

 • Σαμιοπούλα,η (5)

 • Άγιος Μηνάς,ο (3)

 • Αλατονήσι,το (0)

 • Ανθρωποφάς,ο (0)

 • Θύμαινα,η (140)

 • Θυμαινάκι,το (0)

 • Κισηριά,η (0)

 • Μακρονήσι,το (0)

 • Μικρός Ανθρωποφάς,ο (0)

 • Πετροκάραβο, το (0)

 • Πλάκα,η (0)

 • Πλακάκι, το (0)

 • Στρογγυλό,το (0)


Νομός Χίου

 • Γλαστριά, η (0)

 • Μαργαρίτι, το (0)

 • Σαρακηνόπετρα, η (0)

 • Στροβίλι, το (0)

 • Κέρτης, ο (0)

 • Βενέτικο, το (0)

 • Πελαγόνησος, η (0)

 • Άγιος Στέφανος, ο (0)

 • Καλόγερος, ο (0)

 • Νησάκι, το (0)

 • Οινούσσες,οι (999)

 • Άγιος Παντελεήμων,ο (0)

 • Αρχοντόνησο, το (0)

 • Βάτος, η (0)

 • Γάδρος, ο (0)

 • Γαϊδουρόνησος, η (0)

 • Μαλλιαρόπετρα, η (0)

 • Μονάφτης, ο (0)

 • Νησί Παναγιάς, το (0)

 • Νησί Πίττας, το (0)

 • Παπαποντικάδικο, το (0)

 • Πασάς,ο (0)

 • Πατερόνησο,το (0)

 • Ποντικονήσι, το (0)

 • Πρασονήσια, τα (0)

 • Σάντα Παναγιά, η (0)

 • Άγιος Στέφανος, ο (0)

 • Άγιο Νικολάκι, το (0)

 • Αντίψαρα,τα (0)

 • Δακαλιό, το (0)

 • Κάτω Νησί, το (0)

 • Ψαρά, τα (422)

 • Χίος


Νομός Ηρακλείου

 • Δία,η (0)

 • Μακρονήσι,το (0)

 • Μικρονήσι,το (0)

 • Τράφος,η (0)


Νομός Λασιθίου

 • Άγιοι Πάντες,οι (0)

 • Μικρονήσιον,το (0)

 • Καλυδών,η (0)

 • Βρυονήσι, το (0)

 • Χρυσή,η (3)

 • Κουφονήσιον,το (0)

 • Αυγό, το (0)

 • Γιανυσάδα, η (0)

 • Δραγονάδα, η (0)

 • Παξιμάδα, η (0)


Νομός Ρεθύμνης

 • Παξιμάδια δύο, τα (0)

 • Παξιμάδια ένα, τα (0)


Νομός Χανίων

 • Άγιοι Θεόδωροι,οι (0)

 • Σούδα,η (0)

 • Γαυδοπούλα,η (3)


Νομαρχία Δυτικής Αττικής

 • Παχάκιον,το (0)


Νομός Πειραιά

 • Ψυττάλεια,η (0)

 • Σταχτορροή,η (0)

 • Υψηλή,η (0)

 • Άγιος Γεώργιος,ο (0)

 • Λέρος,η (0)

 • Μακρόνησος,η (0)

 • Ρεβυθούσα,η (0)

 • Ν. Κανάκια,τα (0)

 • Βελοπούλα,η (0)

 • Σπετσοπούλα,η (8)

 • Άγιος Γεώργιος,ο (0)

 • Άγιος Ιωάννης,ο (0)

 • Άγιος Νικόλαος,ο (0)

 • Βένιζα,η (0)

 • Δοκός,η (43)

 • Κιβωτός,η (0)

 • Λιμιόνιζα,η (0)

 • Παραπόλα,η (0)

 • Πέτασι,το (0)

 • Πλατονήσι,το (0)

 • Σταυρονήσι,το (0)

 • Τρίκερι,το (4)

Γεωγραφία της Ελλάδας

Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος

Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω

Χώρες της Ευρώπης

Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία

Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν

1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License