- Art Gallery -

 

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

 

.

Πτολεμαίος Στ' Φιλομήτωρ
Δυναστεία: Πτολεμαίοι
Πατέρας: Πτολεμαίος Στ' Φιλομήτωρ
Μητέρα: Κλεοπάτρα Β'

Ο Πτολεμαίος Ζ' Νέος Φιλοπάτωρ, ( π. 152 – 145 π.Χ. ) συνήθως ταυτίζεται από τους μελετητές με τον γιο του φαραώ της Αιγύπτου, Πτολεμαίου Στ' Φιλομήτορα και της Κλεοπάτρας Β' που επρόκειτο να ανακηρυχθεί βασιλιάς μετά το θάνατο του πατέρα του, αλλά τελικά δολοφονήθηκε. Έζησε κατά την ελληνιστική περίοδο και ήταν μέλος της Δυναστείας των Πτολεμαίων. Η βασιλεία του είναι αμφιλεγόμενη και κατά πάσα πιθανότητα δεν έλαβε χώρα ποτέ, αλλά του αποδόθηκε ο τίτλος τιμητικά μετά θάνατον.

Βιογραφικά Στοιχεία

Η πραγματική ταυτότητα του μικρού βασιλιά και ακόμη και η ίδια η ύπαρξή του αποτελούν, ωστόσο, θέμα αντιγνωμίας ανάμεσα στους ιστορικούς, καθώς τόσο ο Πτολεμαίος Στ' όσο και ο Πτολεμαίος Η' είχαν και άλλους γιους με το χαρακτηριστικό για τη δυναστεία όνομα Πτολεμαίος.


Το όνομα του Νέου Φιλοπάτορος εμφανίζεται στον κατάλογο της οικογενειακής λατρείας των θεοποιημένων φαραώ (που ανακαλύφθηκε το 19ο αιώνα) ανάμεσα στα ονόματα των ανταγωνιζόμενων αδερφών Πτολεμαίου Στ' Φιλομήτορα και Πτολεμαίου Η' Φύσκονος, αλλά η σχέση τους μαζί του δεν αποσαφηνίζεται. Σύγχρονοι μελετητές αμφισβητούν το στοιχείο αυτό τονίζοντας πως οι αρχαίοι ιστορικοί δεν παρέχουν την πληροφορία πως το δολοφονημένο παιδί υπήρξε συμβασιλέας.


Μια θεωρία τον θέλει γιο του Πτολεμαίου Στ' και της Κλεοπάτρας Β' που συμβασίλεψε για σύντομο χρονικό διάστημα με τον πατέρα του μετά το θάνατο του μεγαλύτερου αδερφού του Πτολεμαίου του Ευπάτορος. Μετά το θάνατο του πατέρα του το 145 π.Χ. πρέπει να θεωρήθηκε βασιλιάς. Ωστόσο ο θείος του Πτολεμαίος Η', που είχε συμβασιλέψει με τον αδερφό του στο παρελθόν και που διέμενε στην Κυρηναϊκή, αναζητούσε με κάθε τρόπο την επάνοδό του στο θρόνο της Αλεξάνδρειας. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς με ποιο τρόπο το πέτυχε μιας και ο οργανωμένος στρατός της χώρας έλειπε στη Συρία και είχε διαλυθεί μετά το θάνατο του Φιλομήτορος. Εκείνη την εποχή η Αλεξάνδρεια ήταν διαιρεμένη στα δύο, με το ένα κόμμα να ζητά στο θρόνο την Κλεοπάτρα και το γιο της, και το άλλο την επάνοδο του Πτολεμαίου Η'. Ο Ιουστίνος (Junianus Justinus ή απλά Justin) αναφέρει πως ο τελευταίος ανέβηκε στο θρόνο χωρίς μάχη, διεκδίκησε τον τίτλο του Ευεργέτη όπως ο δημοφιλής πρόγονός του Πτολεμαίος Γ' και το χέρι της αδερφής του, χήρας του αποθανόντος φαραώ. Εκείνη πρέπει να συναίνεσε ζητώντας κάποιες εξασφαλίσεις για το μέλλον του γιου της, αλλά εκείνος τελικά θανάτωσε τον ανηψιό του μπροστά στη μητέρα του.

Μια εναλλακτική λύση είναι η ταύτιση του Νέου Φιλοπάτορα με το παιδί του Πτολεμαίου Η' από την Κλεοπάτρα Β' που γεννήθηκε κατά τη στέψη του στη Μέμφιδα και είναι γνωστός ως Πτολεμαίος Μεμφίτης. Ο τελευταίος κατόπιν θανατώθηκε από τον πατέρα του. Ωστόσο αυτό δεν εξηγεί γιατί το όνομά του τοποθετήθηκε υψηλότερα στη λίστα των θεοποιημένων βασιλέων από αυτό του πατέρα του. Μιας και κανείς δεν αποδεικνύει πως το παιδί αυτό βασίλεψε αυτόνομα, ορισμένες αριθμήσεις ιστορικών, ανάμεσά τους και αυτή του E.R. Bevan (“The House of Ptolemies”), τον αγνοούν και μειώνουν την παραδοσιακή αρίθμηση των βασιλέων της δυναστείας κατά ένα. Τα προσωνυμία φυσικά, που προέρχονται από την αρχαιότητα, παραμένουν αναλλοίωτα.


Χρονολόγιο


Δυναστεία των Πτολεμαίων
Βασιλείς

Πτολεμαίος Α' Σωτήρ
Πτολεμαίος Β' Φιλάδελφος
Πτολεμαίος Γ' Ευεργέτης
Πτολεμαίος Δ' Φιλοπάτωρ
Πτολεμαίος Ε' Επιφανής
Πτολεμαίος Στ' Φιλομήτωρ
Πτολεμαίος Ζ' Νέος Φιλοπάτωρ
Πτολεμαίος Η' Φύσκων
Πτολεμαίος Θ' Λάθυρος
Πτολεμαίος Ι' Αλέξανδρος
Πτολεμαίος ΙΑ' Αλέξανδρος Β'
Πτολεμαίος ΙΒ' Αυλήτης
Πτολεμαίος ΙΓ'
Πτολεμαίος ΙΔ'
Πτολεμαίος ΙΕ' Καισαρίων

Βασίλισσες

Αρσινόη Α'
Αρσινόη Β'
Αρσινόη Γ'
Αρσινόη Δ'
Βερενίκη Α'
Βερενίκη Β'
Βερενίκη Γ'
Ευρυδίκη
Κλεοπάτρα Α'
Κλεοπάτρα Β'
Κλεοπάτρα Γ'
Κλεοπάτρα Δ'
Κλεοπάτρα Ε'
Κλεοπάτρα Στ'
Κλεοπάτρα Ζ'
Κλεοπάτρα Σελήνη Α'
Κλεοπάτρα Σελήνη Β’

Άλλα μέλη...

Έτος (π.Χ.) Γεγονός
π. 152 π.Χ. Γέννηση του Πτολεμαίου Ζ' Νέου Φιλοπάτορος, γιου του φαραώ της Αιγύπτου και της Κλεοπάτρας Β'. (Σύμφωνα με μια άλλη θεωρία ήταν γιος του Πτολεμαίου Η' Φύσκονος).
Ονομάζεται συμβασιλέας του πατέρα του, μετά το θάνατο του μεγαλύτερου αδερφού του Πτολεμαίου Ευπάτορος.
145 π.Χ. Θάνατος του πατέρα του από τραύμα στη μάχη στη Συρία. Ο Πτολεμαίος είναι ο πιθανός διάδοχος από κοινού με τη μητέρα του.
145 π.Χ. Δολοφονία του Πτολεμαίου Ζ' από τον Πτολεμαίο Η'.

Δυναστεία των Πτολεμαίων


 

 

Φαραώ
♀ γυναίκα Φαραώ • αβέβαιο

Προδυναστική περίοδος
(πριν από 3150 π.Χ.)

Κάτω Αίγυπτος

Χσέκιου Κάγιου Τιου Τες Νεχέμπ Γουάζνερ Μεκ Ώρος Σερέκ

Άνω Αίγυπτος

Σκορπιός Α΄ Ώρος Ιρύ Ώρος Κα Σκορπιός Β΄ Νάρμερ/Μήνης

Πρώιμη δυναστική περίοδος
(3150–2686 π.Χ.)

1η Δυναστεία

Νάρμερ/Μήνης Ώρος Αχά Ζερ Ώρος Ζετ Μερνείθ♀ Ντεν Ανετζίμπ Σεμερκέτ Ώρος Κάα Σνεφέρκα Ώρος Πουλί

2η Δυναστεία

Ώρος Χετέπ Σεχεμουί Καιέχως Ώρος Νινουτέρ Μπα Νουμπνεφέρ Ώρος Σα Τλας Ουατζένες Σεθένης Περιψέν Σέσωχρις Νεφερκάρα Α' Νεφερχέτης Χουνττζέφα Α' Χασεχεμουί

Αρχαίο βασίλειο
(2686–2181 π.Χ.)

1η Μεταβατική περίοδος
(2181–2040 π.Χ.)

7η & 8η Δυναστεία

Γουαντζκάρε Κακαρέ Ιμπί

9η & 10η Δυναστεία

Ουακάρε Χέτι Α' Μεργίμπρε Χέτι Μερικάρε Κανεφέρε Νεμπκάουρε Αχτόι

Μέσο βασίλειο
(2040–1782 π.Χ.)

2η Μεταβατική περίοδος
(1782–1570 π.Χ.)

13η Δυναστεία

Ουεγκάφ Αμενεμχέτ Δ' Χορ Σομπεκχοτέπ Β΄ Χενζέρ Σομπεκχοτέπ Γ΄ Νεφερχοτέπ Α' Σομπεκχοτέπ Δ΄ Μερνεφέρε Άϊ Μερχοτέπρε Ίνι

14η Δυναστεία

Νεχέσι Γιακούμπ-Χαρ

15η Δυναστεία

Σακίρ-Χαρ Χιάν Απέπι Χαμούντι

16η Δυναστεία

Ντζεχούτι Σομπεκχοτέπ Η' Νεφερχοτέπ Γ' Μεντουχοτέπ ΣΤ' Νεμπιριράου Α' Νεμπιριράου Β' Σεμένρε Σεουσερένρε Μπεμπιάνχ Σεχέμρε Σεντουάστ

17η Δυναστεία

Ραχοτέπ Σομπεκεμσάφ Α' Σομπεκεμσάφ Β' Ιντέφ Ε' Ιντέφ Ζ' Σεναχτένρε Τάο Καμόσε

Νέο βασίλειο
(1570–1070 π.Χ.)

18η Δυναστεία

Άμωσις Α΄ Αμένωφις Α΄ Τούθμωσις Α΄ Τούθμωσις Β΄ Τούθμωσις Γ΄ Χατσεψούτ♀ Αμένωφις Β΄ Τούθμωσις Δ΄ Αμένωφις Γ΄ Ακενατών Σμενκαρέ Τουταγχαμών Άι Χορεμχέμπ

19η Δυναστεία

Ραμσής Α΄ Σέθος Α΄ Ραμσής Β΄ Μερναφθά Αμενμνέσις Σέθος Β΄ Σιπτάχ Ταουζέρτ

20η Δυναστεία

Σετνάχτ Ραμσής Γ΄ Ραμσής Δ΄ Ραμσής Ε΄ Ραμσής ΣΤ΄ Ραμσής Ζ΄ Ραμσής Η΄ Ραμσής Θ΄ Ραμσής Ι΄ Ραμσής ΙΑ΄

3η Μεταβατική περίοδος
(1069–525 π.Χ.)

21η Δυναστεία

Σμένδις Α΄ Αμενεμνέσου Ψουσέννης Α΄ Αμενεμοπέ Οζορκών ο Πρεσβύτερος Σιαμών Ψουσέννης Β΄

22η Δυναστεία

Σωσένκ Α΄ Οζορκών Α΄ Σωσένκ Β΄ Τακελότ Α΄ Οζορκών Β΄ Τακελότ Β΄ Σωσένκ Γ΄ Σωσένκ Δ΄ Παμί Σωσένκ Ε΄ Οζορκών Δ΄

23η Δυναστεία

Πετοβάτης Σωσένκ ΣΤ΄ Οζορκών Γ΄ Τακελότ Γ΄ Ρουντιμέν Ιουπούτ

24η Δυναστεία

Τεφνάχτ Βόκχορις

25η Δυναστεία

Πιύ Σαμπάκα Σεμπιτκού Ταχάρκα Τανουταμών

26η Δυναστεία

Ψαμμήτιχος Α΄ Νεχώ Β΄ Ψαμμήτιχος Β΄ Απρίης Άμωσις Β΄ Ψαμμήτιχος Γ΄

Ύστερη περίοδος
(525–332 π.Χ.)

27η Δυναστεία

Καμβύσης Β΄ Δαρείος Α΄ Ξέρξης Α΄ Αρταξέρξης Α΄ Δαρείος Β΄

28η Δυναστεία

Αμυρταίος

29η Δυναστεία

Νεφερίτης Α΄ Ψαμμύθης Άκορις Νεφερίτης Β΄

30η Δυναστεία

Νεκτανεβώ Α΄ Τέως Νεκτανεβώ Β΄

31η Δυναστεία

Αρταξέρξης Γ΄ Άρσης Δαρείος Γ΄

Ελληνιστική περίοδος
(332–30 π.Χ.)

Γενεολογικά δέντρα δυναστειών: 4η 11η 12η 18η 19η 20η 21η-23η 25η 26η 27η 31η Πτολεμαϊκή

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License