Γεγονότα, Hμερολόγιο

.


Ο Μελέτιος Τυπάλδος υπήρξε μητροπολίτης Φιλαδελφίας το 17ο αιώνα. Γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά. Διδάχτηκε τα Ελληνικά, Λατινικά και Ιταλικά. Έγινε ρήτορας με φυσική ευγλωττία και γλυκύτητα. Ως μητροπολίτης Φιλαδελφείας αποστάτησε από την ανατολική εκκλησία και προσκολλήθηκε στο αρχιερείο της Ρώμης, γινόμενος αρχηγός του σχίσματος.

Πηγές

Μελέτιος, μητροπολίτης Αθηνών (1783-1795). Εκκλησιαστική Ιστορία, μετενεχθείσα εκ της ελληνικής εις την ημετέραν απλοελληνικήν φράσιν, εις τόμους τρεις διαιρεθείσα και πλουτισθείσα με πολλάς χρησίμους, και αναγκαίας υποσημειώσεις, και ακριβείς πίνακας παρά Γεωργίου Βενδότη εκ Ζακύνθου, και παρ' αυτού διορθωθείσα.. Εν Βιέννη της Αουστρίας: Παρά Ιωσήπω Βαουμεϊστέρω, Νομοδιδασκάλω, και Τυπογράφω. Ανακτήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2011.

Βιβλιογραφία

Βασιλική Μπόμπου Σταμάτη, Ανέκδοτα κείμενα του Μελετίου Τυπάλδου: Η lettera και η Informazione. H Apologia του Abate Fardella, Εώα και Εσπερία, τομ.2 (1994-1996),σελ.135-227

Τυπάλδος, Αναστάσιος (1809 – 1865) , Νομικός
Τυπάλδος, Γεώργιος Ιακωβάτος
Τυπάλδος, Γεώργιος Κοζάκης
Τυπάλδος, Γεώργιος Κοζάκης (γιος)
Τυπάλδος, Ιωάννης ή Τζουάννε (1805 – 1868). Νομικός
Τυπάλδος, Ιωάννης (1851 – 1908) , Ιατρός
Τυπάλδος ,Κωνσταντίνος Αλφονσάτος
Τυπάλδος, Μακάριος (18ος – 19ος αι.). Λόγιος, κληρικός
Τυπάλδος, Μελέτιος
Τυπάλδος, Νικόλαος Ξυδιάς
Τυπάλδος, Στυλιανός
Τυπάλδος, Χαράλαμπος Πρετεντέρης

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License