- Art Gallery -

 

Sculptor

Tadolini, Giulio

Tajiri, Shinkichi

Taketaro, Shinkai

Taubman Frank Mowbray

Tauriscus (See Apollonius of Tralles)

Telephanes
Telesarchides
Telesias of Athens
Teleson and Mnasitimus
Theocles (gr. Theokles) the son of Hegylus (gr. Hegylos)
Theodorus of Samos

Theodoulou, Theodoulos

Thomas, James Havard

Thorak, Josef

Thornycroft, Hamo

Thorvaldsen, Bertel

Thrason
Thrasymedes of Paros
Thymilus

Tieck Christian Friedrich

Tilden Douglas

Tilgner, Viktor

Timarchus , son of Praxiteles
Timocharis of Eleuthernae

Toft Albert

Todt, Emil

Troschel, Julius

Tuaillon, Louis

Tucker William G.

Artist

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M -
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Sculptures

World

Index

Hellenica World - Scientific Library