Γεγονότα, Hμερολόγιο

 

.

Το ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR) είναι μια μορφή ραντάρ που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δισδιάστατων εικόνων ή τρισδιάστατων ανακατασκευών αντικειμένων, όπως τοπία.[1] Το SAR χρησιμοποιεί την κίνηση της κεραίας ραντάρ πάνω από μια περιοχή στόχο για να παρέχει λεπτότερη χωρική ανάλυση από τα συμβατικά σταθερά ραντάρ σάρωσης δέσμης. Το SAR είναι συνήθως τοποθετημένο σε μια κινούμενη πλατφόρμα, όπως ένα αεροσκάφος ή ένα διαστημόπλοιο, και έχει τις ρίζες του σε μια προηγμένη μορφή αερομεταφερόμενου ραντάρ πλευρικής όψης (SLAR). Η απόσταση που διανύει η συσκευή SAR πάνω από έναν στόχο κατά την περίοδο που φωτίζεται η σκηνή στόχος δημιουργεί το μεγάλο διάφραγμα της συνθετικής κεραίας (το μέγεθος της κεραίας). Συνήθως, όσο μεγαλύτερο είναι το διάφραγμα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ανάλυση της εικόνας, ανεξάρτητα από το αν το διάφραγμα είναι φυσικό (μια μεγάλη κεραία) ή συνθετικό (μια κινούμενη κεραία) – αυτό επιτρέπει στο SAR να δημιουργεί εικόνες υψηλής ανάλυσης με σχετικά μικρές φυσικές κεραίες. Για σταθερό μέγεθος και προσανατολισμό κεραίας, τα αντικείμενα που βρίσκονται πιο μακριά παραμένουν φωτισμένα περισσότερο - επομένως το SAR έχει την ιδιότητα να δημιουργεί μεγαλύτερα συνθετικά ανοίγματα για πιο μακρινά αντικείμενα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα μια σταθερή χωρική ανάλυση σε ένα εύρος αποστάσεων θέασης.

Για να δημιουργηθεί μια εικόνα SAR, μεταδίδονται διαδοχικοί παλμοί ραδιοκυμάτων για να «φωτίσουν» μια σκηνή στόχο και η ηχώ κάθε παλμού λαμβάνεται και καταγράφεται. Οι παλμοί μεταδίδονται και τα σήματα αντανάκλασης λαμβάνονται χρησιμοποιώντας μια ενιαία κεραία σχηματισμού δέσμης, με μήκη κύματος ενός μέτρου έως αρκετά χιλιοστά. Καθώς η συσκευή SAR στο αεροσκάφος ή το διαστημόπλοιο κινείται, η θέση της κεραίας σε σχέση με τον στόχο αλλάζει με το χρόνο. Η επεξεργασία σήματος των διαδοχικών εγγεγραμμένων σημάτων αντανάκλασης επιτρέπει το συνδυασμό των εγγραφών από αυτές τις πολλαπλές θέσεις κεραίας. Αυτή η διαδικασία σχηματίζει το διάφραγμα της συνθετικής κεραίας και επιτρέπει τη δημιουργία εικόνων υψηλότερης ανάλυσης από ό,τι θα ήταν διαφορετικά εφικτό με μια δεδομένη φυσική κεραία.[2]

Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License