Γεγονότα, Hμερολόγιο

 

.

Το Nucflash αναφέρεται σε έκρηξη ή πιθανή έκρηξη πυρηνικού όπλου που δημιουργεί κίνδυνο έκρηξης πυρηνικού πολέμου. Τα γεγονότα που μπορούν να ταξινομηθούν Nucflash περιλαμβάνουν:

Τυχαία, μη εξουσιοδοτημένη ή ανεξήγητη πυρηνική έκρηξη ή πιθανή έκρηξη.
Τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη εκτόξευση πυρηνικού ή πυρηνικού πυραύλου προς την κατεύθυνση ή που έχει την ικανότητα να φτάσει σε άλλη χώρα με πυρηνική ικανότητα.
Μη εξουσιοδοτημένη πτήση ή απόκλιση από εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης από αεροσκάφος με πυρηνικά ή πυρηνικά ικανά αεροσκάφη με δυνατότητα διείσδυσης στον εναέριο χώρο άλλης χώρας με ικανότητα πυρηνικής ενέργειας.
Ανίχνευση αγνώστων αντικειμένων από σύστημα προειδοποίησης πυραύλων ή παρεμβολές (που παρουσιάζονται από ένα τέτοιο σύστημα ή σχετικές επικοινωνίες) που εμφανίζονται απειλητικές και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρηνικού πολέμου.

Αυτός ο όρος είναι μια αναφορά που έχει την υψηλότερη προτεραιότητα στη δομή αναφορών OPREP-3. Όλοι οι άλλοι όροι αναφοράς, όπως Broken Arrow, Empty Quiver, κ.λπ., αν και πολύ σημαντικοί, είναι δευτερεύοντες σε αυτήν την αναφορά.[3]

Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License