ART

 

Γεγονότα, Hμερολόγιο


Η αραβική γλώσσα η αλλιώς αράβικη (اللغة العربية al-luġatu l-‘arabiyyah ή απλώς عربي ‘arabī) είναι το μεγαλύτερο μέλος του σημιτικού κλάδου της αφροασιατικής γλωσσικής οικογένειας (ταξινόμηση: νότια κεντρική σημιτική) και είναι στενά συγγενής με την εβραϊκή γλώσσα και την αραμαϊκή γλώσσα. Ομιλείται σ'ολόκληρο τον αραβικό κόσμο και είναι ευρέως γνωστή και αντικείμενο σπουδής στον ισλαμικό κόσμο. Τα αραβικά είναι λογοτεχνική γλώσσα τουλάχιστον από τον 16ο αιώνα και είναι επίσης η λειτουργική γλώσσα του Ισλάμ.

Ο όρος αραβικά μπορεί να αναφέρεται είτε στα λογοτεχνικά/λόγια αραβικά, που δεν μιλά κανένας Άραβας ως μητρική γλώσσα, είτε στα Σύγχρονα Πρότυπα Αραβικά ή ακόμη στις πολλές ομιλούμενες παραλλαγές των αραβικών κοινά γνωστές ως «καθομιλούμενα αραβικά». Οι Άραβες θεωρούν τα λόγια αραβικά ως την πρότυπη γλώσσα και τείνουν να βλέπουν όλα τα άλλα μόνο σαν διαλέκτους. Τα λόγια αραβικά, al-luġatu-l-ʿarabīyatu-l-fuṣḥā (στην κυριολεξία: η πιο εύγλωττη αραβική γλώσσα—اللغة العربية الفصحى) αναφέρονται και στη γλώσσα των σύγχρονων μέσων στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και στην πιο αρχαϊκή γλώσσα του Κορανίου. (Ο όρος μέσα εδώ συμπεριλαμβάνει τους περισσότερους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, και όλα τα γραπτά, συμπεριλαμβανομένων όλων των βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, εγγράφων κάθε είδους, και αναγνωστικών αλφαβηταριών για μικρά παιδιά). Τα καθομιλούμενα ή «διαλεκτικά» Αραβικά αναφέρονται στις πολλές εθνικές ή τοπικές διαλέκτους/γλώσσες που προέρχονται από τα κλασικά αραβικά, που ομιλούνται καθημερινά στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, και αποτελούν την καθημερινή ομιλουμένη γλώσσα. Αυτά διαφέρουν μερικές φορές τόσο που δεν είναι αμοιβαία κατανοητά. Αυτές οι διάλεκτοι τυπικά δεν γράφονται, αν και υπάρχει ένας συγκεκριμένος όγκος λογοτεχνίας (ιδιαίτερα θεατρικών έργων και ποίησης) σε πολλές απ'αυτές. Επίσης χρησιμοποιούνται σε διάφορους βαθμούς στην ανεπίσημη γλώσσα των μέσων, όπως στις σαπουνόπερες και τις εκπομπές κουβέντας.

Διγλωσσία
Τα Αραβικά πλέον έχουν διαφοροποιηθεί σε πολλές διαλέκτους, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό ακατανόητες μεταξύ τους. Οι σύγχρονοι αραβόφωνοι γνωρίζουν τουλάχιστον δύο μορφές της γλώσσας τους: Στον γραπτό λόγο τα "Σύγχρονα Πρότυπα" Αραβικά που είναι κοινά για όλους και στον προφορικό τη ξεχωριστή διάλεκτο του τόπου τους.

Η κοινωνιογλωσσολογική κατάσταση των αραβικών στη σύγχρονη εποχή παρέχει ένα εξαίρετο παράδειγμα του γλωσσολογικού φαινομένου της διγλωσσίας – η κανονική χρήση δύο διαφορετικών παραλλαγών της ίδιας γλώσσας, συνήθως σε διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις. Στην περίπτωση των αραβικών, οι μορφωμένοι Άραβες -ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας μπορεί να είναι- υποτίθεται ότι μιλάνε και την τοπική τους διάλεκτο και την διδαχθείσα στο σχολείο λόγια αραβική (στον ίσο ή σε λιγότερο βαθμό). Αυτή η διγλωσσική κατάσταση διευκολύνει την αλλαγή κώδικα κατά την οποία ένας ομιλητής αλλάζει κώδικες ακουσίως μεταξύ των δύο παραλλαγών της γλώσσας, μερικές φορές ακόμη και στην ίδια πρόταση. Σε περιπτώσεις που Άραβες διαφορετικών εθνικοτήτων εμπλέκονται σε μία συζήτηση και διαπιστώνουν πως δεν μπορούν να συνεννοηθούν (πχ. ένας Μαροκινός που συνομιλεί με έναν Λιβανέζο), και οι δύο θα μπορούσαν να αλλάξουν κώδικα και να μιλήσουν για χάρη της επικοινωνίας στα λόγια αραβικά.

Αφού τα γραπτά αραβικά σήμερα διαφέρουν σημαντικά από τα γραπτά αραβικά της εποχής του Κορανίου, είναι σύνηθες στην δυτική ακαδημία και μεταξύ μη-Αράβων ακαδημαϊκών των Αραβικών να αναφέρονται στη γλώσσα του Κορανίου ως Κλασικά Αραβικά και στη σύγχρονη γλώσσα των μέσων και των επίσημων ομιλιών ως τα Σύγχρονα Πρότυπα Αραβικά. Από την άλλη, οι Άραβες συχνά χρησιμοποιούν τον όρο Fuṣḥa για να αναφερθούν και στις δύο μορφές, θέτοντας έτσι μεγαλύτερη έμφαση στις ομοιότητες μεταξύ των δύο.

Είναι δύσκολο μερικές φορές να μεταφραστούν ισλαμικές ιδέες, και ιδέες ειδικές στον αραβικό πολιτισμό, χωρίς να χρησιμοποιηθεί η πρωτότυπη αραβική ορολογία. Το Κοράνι εκφράζεται στα αραβικά και παραδοσιακά οι μουσουλμάνοι κρίνουν πως είναι αδύνατο να μεταφραστεί με τέτοιο τρόπο που να αντανακλά επαρκώς το ακριβές νόημά του – μάλιστα, μέχρι πρόσφατα, μερικές σχολές σκέψεις υποστήριζαν πως δεν θα έπρεπε να μεταφραστεί καθόλου. Ενώ τα αραβικά είναι στενά συνδεδεμένα με το Ισλάμ, ομιλούνται επίσης από Άραβες Χριστιανούς, Ανατολικούς (Σεφαρδίτες) Εβραίους, και μικρότερες ομάδες. Και φυσικά, η μεγάλη πλειονότητα των μουσουλμάνων του κόσμου δεν τα μιλάνε πραγματικά. Γνωρίζουν μόνο μερικές συγκεκριμένες φράσεις, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στην ισλαμική προσευχή.

Μερικές γνωστές αραβικές λέξεις που έχουν περάσει στο δυτικό κόσμο είναι τα: αλγόριθμος, άλγεβρα, αλχημεία, αλκοόλ, ναδίρ, ζενίθ κλπ. Η μαλτεζική γλώσσα που ομιλείται στο μεσογειακό νησί της Μάλτας είναι η μόνη επιζώσα ευρωπαϊκή γλώσσα που προέρχεται αρχικά από τα αραβικά (μια βορειοαφρικανική διάλεκτο), αν και περιέχει έναν μεγάλο αριθμό ιταλικών και αγγλικών δανείων.
Αλφάβητο

Το αραβικό αλφάβητο προέρχεται από την αραμαϊκή γραφή, στην οποία φέρει μια αόριστη ομοιότητα όπως το κοπτικό ή το κυριλλικό αλφάβητο με το ελληνικό αλφάβητο. Παραδοσιακά, υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στη δυτική (μαγκρέμπι) και ανατολική εκδοχή του αλφαβήτου. Ωστόσο, η παλαιά μαγκρέμπι εκδοχή έχει εγκαταλειφθεί εκτός από καλλιγραφικούς σκοπούς στο ίδιο το Μαγκρέμπ, και παραμένει σε χρήση βασικά στα κορανικά σχολεία της δυτικής Αφρικής. Τα αραβικά, όπως και οι άλλες σημιτικές γλώσσες, γράφονται από δεξιά προς τα αριστερά.
Καλλιγραφία

Κύριο λήμμα: Αραβική καλλιγραφία

Μετά τον οριστικό προσδιορισμό του Αραβικού αλφαβήτου περίπου το 786, από τον Καλίλ ιμπν Αχμάντ αλ Φαραχιντί, πολλά στυλ αναπτύχθηκαν, για την γραφή του Κορανίου και άλλων βιβλίων, και για τις επιγραφές σε μνημεία ως διακόσμηση. Η αραβική καλλιγραφία δεν υπέπεσε σε αχρηστία όπως στον δυτικό κόσμο, και ακόμη θεωρείται από τους Άραβες ως μείζονα μορφή τέχνης. Οι καλλιγράφοι απολαμβάνουν μεγάλης εκτίμησης. Όντας συνεχές από τη φύση του, αντίθετα με το λατινικό αλφάβητο, το αραβικό αλφάβητο χρησιμοποιείται για να γράφει ένας στίχος του Κορανίου, ή απλά ένα γνωμικό, σε μια εντυπωσιακή σύνθεση που συχνά είναι δυσανάγνωστη. Η σύνθεση είναι συχνά αφηρημένη, αλλά μερικές φορές η γραφή είναι σχηματισμένη για να πάρει μια πραγματική μορφή όπως αυτή ενός ζώου.
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Commons logo
Τα Wikimedia Commons έχουν πολυμέσα σχετικά με το θέμα
Αραβική γλώσσα
Sister project Τα Βικιβιβλία έχουν ένα βιβλίο σχετικά, με τίτλο
en:Arabic
wiktionary logo
Το Βικιλεξικό έχει σχετικό λήμμα:
αραβικά
Wikipedia
Έκδοση της Βικιπαίδειας στην Αραβική γλώσσα

Ελληνοαραβικό λεξικό από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
Arabic-Media Online πρόσβαση σε Αραβικές εφημερίδες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς
Εκμάθηση της Αραβικής γλώσσας online με ακουστική προφορά από την St. Takla Egyptian Church
σε απευθείας σύνδεση αραβικό μαθήματα
Μαθήματα εκμάθησης της Αραβικής γλώσσας με ακουστική
Αραβικό-Αγγλικό Λεξικό: από το Webster's Online Dictionary - the Rosetta Edition.
Διάλεκτοι των Αραβικών
Αραβική γλώσσα MP3. Αραβική γλώσσα Online MP3.
Learn Arabic Language of the Gulf - μαθήμαματα Αραβικών online με ακουστική προφορά, Διάλεκτος του
Αραβικά μαθήματα λεξιλογίου


Σύνδεσμοι σε καταλόγους καθιερωμένων όρων

GND: 4241223-7 SUDOC: 027219623 NDL: 00560295

Αραβική γλώσσα
Γενικά

Γλώσσα Αλφάβητο Ιστορία Ρομανισμός Αριθμολογία Επιρροή σε άλλες γλώσσες

Αλφάβητο
Ναβαταιανικό Περσοαραβικό Αρχαία βόρεια γραφή Αρχαία νότια γραφή Γραφή Ζαμπούρ Αραβικοί αριθμοί Ανατολικοί αριθμοί Αραβικό Μπράιγ Αλγερινό Μπράιγ Αραβικά τονικά σημεία Τασκίλ Χαρακάτ Τανουίν Σαντά Χάμζα
Γράμματα
Άλεφ Μπετ Τάου Τα Γκιμέλ Χεθ Χα Νταλέτ Νταλ Ρες Ζαγίν Σιν Τσάντε Νταντ Τεθ Ζα Αγίν Γκαγίν Πε Κοφ Καφ Λαμέντ Μιμ Νουν Χε Βάου Γιόντ Χάμζα
Διάλεκτοι
ε Αραβικές διάλεκτοι
Λογοτεχνία και
γλωσσολογία

Λογοτεχνία Ονόματα Φωνολογία Γράμματα του Ηλίου και της Σελήνης Καταλήξεις Γραμματική Σημιτικές ρίζες Σώμα κειμένων αραβικών Κορανιού

ΚαλλιγραφίαΓραφή


Ντιβάνι Αλφάβητο Τζάβι Κουφικά Ρασμ Μασκ Γραφή Χιχάζι Μουχακάκ Θουλούθ Γραφή Νασχ Γραφή Ρούκα Γραφή Ταλίκ Γραφή Νασταλίκ Αλφάβητο Σαχμουχί Γραφή Σίνι
Τεχνικά
Αραβικό πληκτρολόγιο Αραβική γραφή στο Unicode ISO/IEC 8859-6 Κωδικοποίηση Windows-1256 Κωδικοποίηση MS-DOS 708 Κωδικοποίηση MS-DOS 709 Κωδικοποίηση MS-DOS 710 Κωδικοποίηση MS-DOS 711 Κωδικοποίηση MS-DOS 720 Κωδικοποίηση MS-DOS 864 Κωδικοποίηση MacArabic
Category Κατηγορία Commons page Κοινά
[ Επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ

Αγγλική Αραβική Γαλλική Ισπανική Κινεζική Ρωσική

Γλώσσα, Εγκυκλοπαίδεια

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org και el.wiktionary.org/. Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

 HellenicaWorld News