- Art Gallery -

 

.

Ορθόδοξο εορτολόγιο

1 Αυγούστου:

Η πρόοδος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ήτοι η έξοδος αυτού εκ του ιερού Παλατιού εις την Πόλιν
Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων, των Μακκαβαίων Αβείμ, Αντωνίου, Αχείμ, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσεβωνά και Μαρκέλλου, της μητρός αυτών Σολομονής και Ελεαζάρου (†166 π.Χ.), του διδασκάλου αυτών
Των εν Πέργη αγίων Εννέα Μαρτύρων: Αλεξάνδρου, Άττου, Ευκλέου, Κατούνου, Κινδέου, Κυριάκου, Λεοντίου, Μηναίου και Μνησιθέου
Μαρτύρων Θεοδώρου, Κηρύκου, Μηναίου, Μήνου, Πάπα του Νέου και Πολυεύκτου
Οσιομάρτυρος Ελέσης, της εν Κυθήροις
Οσίων Τιμοθέου επισκόπου Προκοννήσου, του θαυματουργού και Αντωνίου του Νέου, του εν Βερροία


2 Αυγούστου:

Εύρεση και ανακομιδή των λειψάνων του αγίου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου (428)
Μάρτυρος Φωκά
Νεομάρτυρος Θεοδώρου, του εν Δαρδανελλίοις (†1690)
Οσίων Ιουστινιανού Β' του ευσεβούς βασιλέως και Βασιλείου του δια Χριστόν σαλού
Οσίας Φωτεινής της εν Κύπρω

3 Αυγούστου:

Ιερομάρτυρος Στεφάνου Πάπα Ρώμης και των συν αυτώ
Αγίας Μυροφόρου Σαλώμης
Οσίων Ισαακίου, Δαλματίου, Φαύστου
Ιωάννου του μονάχου, επισκόπου Εφέσου και Ιωάννου του νέου
Ιωάννου του ομολογητού και Αντωνίου του Ρώσου
Οσίων Θεοκλητούς και Θεοδώρας της εξ Αιγίνης
Ολυμπίου Επάρχου
Οσίων Θεοδώρας και Θεοπίστης

4 Αυγούστου:

Των εν Εφέσω αγίων Επτά Παίδων: Αντωνίνου, Διονυσίου, Εξακουστιδιανού, Ιαμβλίχου, Κωνσταντίνου, Μαξιμιλιανού καί Μαρτινιανού
Μαρτύρων Θαθουήλ και Ιάς
Οσίου Ιωάννου, του Νέου
Οσίας Ευδοκίας
Εγκαίνια Μονής Παντοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως (1136)

5 Αυγούστου:

Προεόρτια της Θείας Μεταμορφώσεως
Ιερομάρτυρος Φαβίου (Φαβιανού), επισκόπου Ρώμης
Μάρτυρος Ευσιγνίου (†362)
Μαρτύρων Καττιδιανού και Καττιδίου των αδελφών και Σόλεβ, του Αιγυπτίου
Οσβάλδου, βασιλέως Νορθουμβρίας
Της αγίας μάρτυρος Ιάς
Ευθυμίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (†917) και Θύρσου επισκόπου Καρπασίας
Της αγίας Νόννας, μητρός του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
Οσίου Ευγενίου Αιτωλού (†1682)
Χρήστου εκ Πρεβέζης
Ιωάννου (Ρουμάνου) του Χοζεβίτου (+1960)

6 Αυγούστου:

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού

7 Αυγούστου:

Οσιομαρτύρων Αστερίου του θαυματουργού και Δομετίου του Πέρσου (†363)
Οσίας Ποταμιάς της θαυματουργού
Νεομάρτυρος Αββακούμ, του εν Θεσσαλονίκη (†1628)
Δαβίδ του «Γέροντος», του εν Ευβοία, Νικάνορος (†1519) του εν «Ζάβορδα», του θαυματουργού, Υπερεχίου, Ώρ, Δομετίου του Σημειοφόρου, Ποιμένος εν τω Σπηλαίω του πολύπαθους του Ρώσου (†1110) και Ποιμένος του Νηστευτού
Μάρτυρος Σώζοντος του εκ Νικομηδείας
Οσίων Θεοδοσίου του Νέου, του ιαματικού, του εξ Αθηνών και εν Άργει ασκήσαντος
Των εν Θηβαΐδι Μυρίων (10.000) Ασκητών
Οσίας Κανδίδας της Βυζαντίας
Ιερομάρτυρος Νάρκισσου, επισκόπου Ιεροσολύμων
Βάρταν εξ Αρμενίας
Ανάμνηση της διασώσεως παρά Χριστού τη μεσιτεία της Θεοτόκου εκ των από ξηράς και θαλάσσης κυκλωσάντων την Πόλιν αθέων εχθρών

8 Αυγούστου:

Αιμιλιανού επισκόπου Κυζίκου (†813-820) του ομολογητού και Μύρωνος επισκόπου Κνωσσού του θαυματουργού (†350)
Μαρτύρων Ελευθερίου και Λεωνίδου, Στυρακίου και Ερμολάου
Νεομαρτύρων Τριαντάφυλλου, του από Ζαγοράς (†1680) και Αναστασίου (Βουλγάρου), του εν Θεσσαλονίκη (†1794)
Θεοδοσίου του νέου, ηγουμένου εν τοις Οροβοίς και Γρηγορίου ζωγράφου, του Ρώσου
Των Αγίων Δέκα Οσίων Ασκητών
Των Αγίων Δύο Μαρτύρων εκ Τύρου
Ανάμνηση Εγκαινίων των Αγίων Αποστόλων
Εγκαίνια Ναού Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα
Ανάμνησις της επί τρίωρον εκλείψεως ηλίου εν ακμή μεσημβρίας ώστε αστέρας φανήναι (891)

9 Αυγούστου:

Αποστόλου Ματθία
Μαρτύρων Αλεξίου, Δημητρίου, Ιακώβου, Ιουλιανού, Ιωάννου, Λεοντίου, Μαρκιανού, Πέτρου, Φωτίου, Μαρίας και Μάρθας της πατρικίας, των δια την εικόνα του Σωτήρος Χριστού αθλησάντων, και Αντωνίου του Αλεξανδρέως
Οσίων Ψόη και Γερμανού
Κωνσταντίνου Κωνσταντινουπόλεως
Εύρεση Αχειροποιήτου Εικόνος Χριστού

10 Αυγούστου:

Σίξτου (ή Ξυστού), Πάπα Ρώμης, του εξ Αθηνών (†258)
Λαυρεντίου αρχιδιακόνου
Λαυρεντίου της Καλούγας, του δια Χριστόν σαλού
Ήρωνος του φιλοσόσφου
Ιππολύτου
Ηραΐδου, μάρτυρος
Αγαθονίκης της Παρθενομάρτυς της εν Καρχηδόνι
Των αγίων έξι μαρτύρων των εν Βιζύη

11 Αυγούστου:

Μαρτύρων Εύπλου του διακόνου (†304), Γαΐου, Γαϊανού, Ζήνωνος, Μακαρίου
Μάρκου και Νεοφύτου
Όσιομαρτύρων Βασιλείου και Θεοδώρου των Ρώσων
Νεομαρτύρων Αναστασίου (Πανερά) του εξ Ασωμάτου και Δημητρίου (Μπεγιαζή) εξ Αγιάσου της νήσου Λέσβου καταγόμενων και εν Κασαμπά της Μικράς Ασίας αθλησάντων (†1816)
Νήφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του από Θεσσαλονίκης (†1460)
Οσίου Πασσαρίωνος
Ανάμνησις του εν Κερκύρα θαύματος του αγίου Σπυρίδωνος, καθ' ο απηλλάγη η πόλις το 1716 της πολιορκίας των Τούρκων

12 Αυγούστου:

Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου
Των 12 Στρατιωτών Μαρτύρων εν Κρήτη
Οσίων Κάστορος, Παμφίλου και Καπίτωνος
Σεργίου και Στεφάνου

13 Αυγούστου:

Απόδοσις της εορτής της Μεταμορφώσεως
Μάρτυρος Κορωνάτου
Οσίων Δωροθέου και Δοσιθέου, του υποτακτικού αυτού
Σέριδος ηγουμένου εν Γάζη
Ανακομιδή και Μετάθεση Λειψάνου Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού
Ευδοκίας βασιλίσσης, συζύγου του Θεοδοσίου του Μικρού
Ειρήνης (συζύγου του Ιωάννη Β' Κομνηνού), της διά κουράς μετονομασθείσης εις Ξένην μοναχήν, κτιτορίσσης της Μονής Παντοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως (1134)

14 Αυγούστου:

Προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Μιχαίου του προφήτου
Μάρτυρος Μαρκέλλου, επισκόπου Απαμείας Συρίας
Μάρτυρος Ουρσικίου του Τριβούνου και Λουκίου του στρατιώτου
Νεομάρτυρος Συμεώνος του Τραπεζουντίου (†1653)
Η εις το Παλάτιον επάνοδος του Τιμίου Σταυρού

15 Αυγούστου:

Κοίμηση Υπεραγίας Θεοτόκου

16 Αυγούστου:

Ανάμνησις της εισόδου της αχειροτεύκτου Μορφής του Κυρίου Ιησού Χριστού του Αγίου Μανδηλίου (†944), εκ της Εδεσσηνών πόλεως εις ταύτην την θεοφύλακτον και βασιλίδα των πόλεων ανακομισθείσης
Γερασίμου του Νέου ασκητού (†1579), πατρός και προστάτου νήσου Κεφαλληνίας
Μαρτύρων Αλκιβιάδου και Διομήδους (†298)
Νεομαρτύρων Δημητρίου οσίου, του εκ Σαμαρίνης, Νικόδημου του εκ Μετεώρων (†1551)
Αποστόλου του εν Πηλίω (†1686)
Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων: Σεραφείμ, Δωροθέου, Ιακώβου, Βασιλείου, Δημητρίου και Σαράντη
Μακαρίου αρχιεπισκόπου και Τιμοθέου επισκόπου Ευρίπου, κτίτορος της ιεράς Μονής Πεντέλης (†1578)

17 Αυγούστου:

Μαρτύρων Μύρωνος, Παύλου και Ιουλιανής (†257)
Ευτυχιανού, Κυπριανού, Μακαρίου οσίου, Στράτωνος Στρατονίκου και Φιλίππου
Ευτυχίου επισκόπου Γορτύνης και των οσίων αδελφών αυτού Ευτυχιανού και Κασσιανής
Οσίων Αίγλωνος του αναχωρητού και Αλυπίου ζωγράφου, του Ρώσου
Οσιομάρτυρος Δημητρίου (†1808)
Παναγίας της Γουμενίσσης

18 Αυγούστου:

Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου (†β΄ αι.)
Πατρόκλου και Ιουλιανής
Λέοντος του παρά την θάλασσαν της Λυκίας
Ερμίου, Πολυαίνου καί Σεραπίωνος
Οσιομάρτυρος Δημητρίου του εκ Σαμαρίνης Γρεβενών (†1808)
Ιωάννου και Γεωργίου, πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως
Οσίων Βαρνάβα και Σωφρονίου, των Αθηναίων και Χριστόφορου, παλαιών και νέων Ιδρυτών της σεβάσμιας Μονής Παναγίας εν Σουμελά
Σωφρονίου του εν Άθω
Οσίου Αρσενίου του νέου, του εν τη νήσω Πάρω ασκήσαντος (†1877)

19 Αυγούστου:

Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατηλάτου († δ΄αι.)
Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου, Θέκλης
Ευτυχιανού, Στρατηγίου και Μύρωνος (†304)
Οσίου Θεοχάρους, προστάτου και πολιούχου Ναούσης, του θαυματουργού

20 Αυγούστου:

Σαμουήλ προφήτου
Αγίου Θεοχάρη του Νεαπολίτου
Των εν Βιζύη (Θράκης) 37 οσίων Μαρτύρων
Σεβήρου και Μέμνωνος, Λουκίου του βουλευτού, Ηλιοδώρου και Δοσά, Φωτεινής, Ευδαίμονος, Ρηγίνου, Ορέστου και Φιλονίδου πρεσβυτέρου
Οσίου Αβραμίου του Ρώσου

21 Αυγούστου:

Αποστόλου Θαδδαίου
Μαρτύρων Βάσσης και των τέκνων αυτής Αγαπίου, Θεογνίου καί Πιστού († γ΄αι.)
Αλεξάνδρου του εν Ικονίω

22 Αυγούστου:

Μάρτυρος Αγαθονίκου και των συν αυτώ Ακινδύνου, Ζήνωνος, Ζωτικού, Θεοπρεπίου και Σεβηριανού (†δ΄αι.)
Μαρτύρων Ειρηναίου, Ορόψεως και Ωρ
Ανθούσης οσίας και Αθανασίου επισκόπου
Χαρισίμου, Νεοφύτου, Αριάδνης της βασιλίσσης και Λουκίου

23 Αυγούστου:

Απόδοσις της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίας Προυσσιώτισσας)
Ιερομαρτύρων Ειρηναίου επισκόπου Σιρμίου και Ειρηναίου του των «αποστόλων διαδόχου» καί επισκόπου Λυώνος (†202)
Μάρτυρος Λούπου (†δ΄αι.)
Καλλινίκου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Νικολάου του Σικελιώτου

24 Αυγούστου:

Ιερομαρτύρων Ευτυχούς († β΄αι.) και Κοσμά εθναποστόλου, του Αιτωλού (†1779)
Μαρτύρων Γεωργίου, οσίου του Λιμνιώτου και Τατίωνος
Ανακομιδή ιερού λειψάνου του Διονυσίου επισκόπου Αιγίνης, του εν Ζακύνθω (1624)

25 Αυγούστου:

Βαρθολομαίου αποστόλου
Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης
Ιωάννου του Καππαδόκη, Επιφανίου, Μηνά και Γεννάδιου Σχολάριου, Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως
Σάββα Βενεθάλων
Κυρίλλου επισκόπου Γόρτυνας
Ιωάννου του Καρπάθιου

26 Αυγούστου:

Των εν Νικομηδεία δια ξίφους τελειωθέντων Αδριανού και Ναταλίας (†δ΄αι.)
Ανατολίου, Ανθίμου, Αντιόχου, Γεντηλίου, Ελευθερίου, Ερμογένους, Ευηθίου, Ευρετού, Ευτυχίου, Θεαγώνη, Θεοδώρου, Θύρσου, Ιωάννου, Καρτερίου, Κλαυδίου, Κυριάκου, Μαρδωνίου, Μαρίνου, Μηνωδίου, Πλάτωνος, Συνετού, Τρωαδίου και Φαρετρίου
Μαρτύρων Αδριανού, Αττικού και Σισινίου
Οσίων Ιβιστίωνος, Ιωάσαφ υιού βασιλέως Αιθιοπίας Αβενίρ
Τιθόη, του εν τω «Ευεργετινώ»

27 Αυγούστου:

Μάρτυρος Ανθούσης της νέας
Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του θαυματουργού
Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης (†450) και Λιβερίου πάπα Ρώμης, του ομολογητού

28 Αυγούστου:

Μαρτύρων Δάμωνος πρεσβυτέρου, Διομήδους και Λαυρεντίου
Μαρτύρων Εζεκίου του δικαίου βασιλέως
Οσίου Μωϋσέως του Αιθίοπος (†δ΄αι.)

29 Αυγούστου:

Αποτομή τιμίας κεφαλής Ιωάννου Προδρόμου
Οσίων Αρκαδίου, επισκόπου Σαλαμίνος εν Κύπρω, του θαυματουργού, Θεοδώρας της εξ Αιγίνης, Βασιλείου αυτοκράτορας, του Μακεδόνος

30 Αυγούστου:

Απόδοσις της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου
Ιερομαρτύρων Ιανουαρίου πρεσβυτέρου, Φήλικος επισκόπου και Φιλωνίδου επισκόπου Κουρίου
Μαρτύρων Σεπτεμίνου και Φουρτουνάτου
Αλεξάνδρου (†340), Ιωάννου (†595), Παύλου (†784), Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως
Ευλαλίου του ιεράρχου εν Κύπρω
Οσίων Φαντίνου του θαυματουργού, του εν Θεσσαλονίκη και Βρυαίνης της μητρός αυτού
Φύλακος και Σαρματά
Άρχοντος Βλαδιμηρίας και Νεαπόλεως Αλεξάνδρου του Νευαίου

31 Αυγούστου:

Ανάμνησις της εν τη «αγία σορώ» καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου
Μαρτύρων Ανδρέου, Διαδόχου, Ηρακλείου, Μήνα, Φαύστου, Φιλέορτου
Των εν Νικομηδεία 366 αγίων Μαρτύρων

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License