Γεγονότα, Hμερολόγιο

 

.

Ο Κλειτόμαχος ο Καρχηδόνιος (2ος αιών π.Χ.), μαθητής του Καρνεάδη (159-140 π.Χ.), έγινε (129 π.Χ.) διευθυντής της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Ήταν Καρχηδόνιος (με το όνομα Ασδρούβας) στην καταγωγή, δίδαξε στην Καρχηδόνα πριν έρθει στην Αθήνα, όπου ακολούθησε την σκεπτιστική σχολή, συγγράφοντας βιβλία για τον σκεπτικισμό, και άλλα. Από τα γραπτά του μεταφέρθηκαν οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε σήμερα για τον Καρνεάδη. Ο θάνατος του ήταν εκούσιος (αυτοκτόνησε). Σύμφωνα με τον Ιωάννη Στοβαίο, θεωρούσε ότι τα πάντα διέπονται από την τύχη[1].

«Κλειτόμαχος Καρχηδόνιος. οὗτος ἐκαλεῖτο μὲν Ἀσδρούβας καὶ τῇ ἰδίᾳ φωνῇ κατὰ τὴν πατρίδα ἐφιλοσόφει. ἐλθὼν δ᾽ εἰς Ἀθήνας ἤδη τετταράκοντ᾽ ἔτη γεγονὼς ἤκουσε Καρνεάδου: κἀκεῖνος ἀποδεξάμενος αὐτοῦ τὸ φιλόπονον γράμματά τ᾽ ἐποίησε μαθεῖν καὶ συνήσκει τὸν ἄνδρα. ὁ δὲ εἰς τοσοῦτον ἤλασεν ἐπιμελείας, ὥστε ὑπὲρ τὰ τετρακόσια βιβλία συνέγραψε. καὶ διεδέξατο τὸν Καρνεάδην καὶ τὰ αὐτοῦ μάλιστα διὰ τῶν συγγραμμάτων ἐφώτισεν. ἀνὴρ ἐν ταῖς τρισὶν αἱρέσεσι διαπρέψας, ἔν τε τῇ Ἀκαδημαϊκῇ καὶ περιπατητικῇ καὶ στωικῇ» [2].
Παραπομπές

Πελεγρίνης, Θεοδόσης (2004). Λεξικό της Φιλοσοφίας. Αθήνα: ελληνικά γράμματα. σελ. 902.
Λαέρτιος, Διογένης (1972). Lives of Eminent Philosophers. Cabridge: Harvard University Press. σελ. 1 [67].

 

Εγκυκλοπαίδεια Φιλοσοφίας

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License