ART

 

Γεγονότα, Hμερολόγιο

 

.

Ο Κλαύδιος Γαληνός (Πέργαμος 129 μ.Χ. – Ρώμη 199 μ.Χ) ήταν ο δεύτερος σπουδαιότερος Έλληνας ιατρός της Αρχαιότητας μετά τον Ιπποκράτη και ο τελευταίος χρονικά από όλους τους σημαντικούς ιατρούς του ελληνορωμαϊκού κόσμου.[1] Δε μαρτυρείται το ρωμαϊκό του όνομα, αλλά τα δύο αρχικά του Cl. που παραδίδονται, πιθανότατα προέρχονται από το λατινικό Clarissimus = ενδοξότατος και όχι από το Claudius . Δεν υπάρχει σχεδόν ιατρικός κλάδος που να μην απασχόλησε τον Γαληνό. Οι εμπεριστατωμένες μελέτες του αναφέρονται στην ανατομική, τη φυσιολογία, τη χειρουργική, την οφθαλμολογία, τη μαιευτική, την παθολογία, τη θεραπευτική, την υγιεινή και τη φαρμακολογία. Τα πολυσύνθετα φαρμακευτικά σκευάσματα, που ο ίδιος παρασκεύαζε είναι γνωστά στη βιβλιογραφία ως «γαληνικά» και η αντίστοιχη φαρμακοτεχνία ονομάζεται «γαληνική φαρμακευτική» Σώζονται περί τις εκατό μελέτες του, που προώθησαν σημαντικά την ιατρική επιστήμη. Το βιολογικό του δόγμα, ο «γαληνισμός», επεκράτησε στην ευρωπαϊκή ιατρική επί δεκατέσσερις αιώνες (κατά τον Μεσαίωνα και στον αραβικό κόσμο). Οποιαδήποτε παρατήρηση ερχόταν σε αντίθεση με τη διδασκαλία του Γαληνού, απορριπτόταν. Μόνο μετά το 1540, ιδίως με τις ανατομικές έρευνες του Βεζάλιου, άρχισε να αντικαθίσταται ο γαληνισμός.

Βίος
Γαληνός και Ιπποκράτης, ιταλική τοιχογραφία.

Ο Γαληνός ήταν ιατρός και ακόλουθος του Ασκληπιού από την Πέργαμο με εκτενείς ανατομικές και χειρουργικές γνώσεις, ο οποίος ταξίδεψε και δίδαξε σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ώσπου εγκαταστάθηκε στη Ρώμη κι έγινε ο ιδιωτικός ιατρός του Μάρκου Αυρηλίου. Ο Γαληνός συστηματοποίησε μία εκλογικευμένη ιατρική πρακτική που πατούσε στην κληρονομιά του Ιπποκράτη, έδινε έμφαση στη φλεβοτομή ως καθολική θεραπευτική μέθοδο και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη τη Μεσόγειο, υποσκελίζοντας κάθε άλλο ιατρικό σύστημα. Με τις νεκροψίες του σε ζώα βρήκε ότι οι φλέβες και οι αρτηρίες μεταφέρουν αίμα και όχι αέρα όπως πιστευόταν (Ερασίστρατος, Ηρόφιλος) ως τότε, με αποτέλεσμα το σύστημα του να δίνει στο αίμα σπουδαιότερο ρόλο σε σχέση με τους άλλους σωματικούς χυμούς. Ίσως η σπουδαιότερη συμβολή του όμως είναι ότι, από κοινού με τον Πλίνιο τον πρεσβύτερο και τον Κλαύδιο Πτολεμαίο, συγκέντρωσαν, συστηματοποίησαν και κωδικοποίησαν σε κοινή γλώσσα, και βεβαίως ο καθένας τους στους τομείς της ειδίκευσης του, τη συσσωρευμένη φιλοσοφική γνώση του μεσογειακού κόσμου των προηγούμενων επτά αιώνων.
Ιδιαίτερες αναφορές

Επεκτείνοντας του έργου του Ιπποκράτη ακολούθησε την αρχή, ότι ένα πείραμα δεν αξίζει τίποτα, εφόσον η εκτέλεσή του δε στηρίζεται σε κάποια θεμελιωμένη συλλογιστική. Οι τέσσερις χυμοί του Ιπποκράτη αντιστοιχούν-όπως υποστήριζε- σε 4 χαρακτηριστικούς ανθρώπινους τύπους: στον αιματώδη τύπο (το αίμα), στον φλεγματικό τύπο (το φλέγμα), στον χολερικό τύπο (η κίτρινη χολή) και στον μελαγχολικό τύπο (η μαύρη χολή)που, κατά την άποψή του,προδιαθέτει στην ανάπτυξη καρκίνου «και μάλισθ΄ο καρκίνος υπό μελαγχολικού γίνεται χυμού» ή «όσα μέν γάρ υπό μελαγχολικού σκιρρούται (σκληραίνει, στοκάρει) χυλού καρκινώδη τε πάντα έστιν.[2]

" «Ειδικότερα ισχυρίστηκε ότι το πνεύμα διακρίνεται σε «ψυχικό» με έδρα τον εγκέφαλο, σε «ζωτικό» με έδρα την καρδιά και σε «φυσικό» με έδρα το ήπαρ. Γνώριζε την [[άδηλη αναπνοή]] που οι αναπνευστικές κινήσεις γίνονται με τη βοήθεια των θωρακικών και μεσοπλεύριων μυών και του διαφράγματος και μεταξύ πολλών άλλων (άσθμα, αφωνία, πνευμονία, πλευρίτιδα) χαρακτήρισε την πνευμονική φυματίωση σαν μια νόσο μεταδοτική για τη θεραπεία της οποίας συνιστούσε διαιτητική αγωγή και αλλαγή κλίματος [3]» "
Εργογραφία
"Τῆς ἰατρικῆς ἐστιν εἴδη πέντε· ἡ μὲν φαρμακευτική͵ ἡ δὲ χειρουργική͵ ἡ δέ διαιτητική͵ ἡ δέ νοσογνωμονική͵ ἡ δὲ βοηθητική· ἡ μἐν φαρμακευτική διά φαρμάκων ἰᾶται τὰς ἀρρωστίας, ἡ δὲ χειρουργικὴ διά τοῦ τέμνειν καὶ καίειν ὑγιάζει͵ ἡ δὲ διαιτητικὴ διά τοῦ διαιτᾶν ἀπαλλάττει τῆς ἀρρωστίας͵ ἡ δὲ νοσογνωμονική διὰ τοῦ γνῶναι τὸ ἀρρώστημα͵ ἡ δὲ βοηθητική διά τοῦ βοηθῆσαι εἰς τὸ παραχρῆμα ἀπαλλάττει τῆς ἀλγηδόνος."


Τέχνη ιατρική- Ars Medica
Προτρεπτικός επ΄ιατρικήν
Περί της αρίστης διδασκαλίας - De optima doctrina
Ότι άριστος ιατρός και φιλόσοφος
Υγιεινών λόγος De sanitate tuenda Libri IV
Περί κράσεων -De tempramenentes libri iii
Περί φυσικών δυνάμεων
Περί ευχημίας και κοκακοχυμίας -De rebus boni malique quod
Ότι ταις του σώματος κράσεσιν αι της ψυχής δυνάμεις έπονται
Περί διαφοράς νοσημάτων-De morborum differentis
Περἰ αφροδισίων - De venereis
Περί χρήσεως μορίων-De usu partium
Περί χρείας σφυγμών-De usu pulsum
Περί χρείας αναπνοής -De ultitate respirative liber
Περί σπέρματος -De semine libri ii
Περί ευεξίας -De bono habitur liber
Περί μυών ανατομής
Περί φλεβοτομίας προς Ερασίστρατον
Περί αρίστης κατασκευής του σώματος - De optima corporis nostri constitione
Περί φλεβών και αρτηριών ανατομής (διαρθρωτικές διαφορές)
Περί νεύρων ανατομής
Περί μήτρας ανατομής- De utteri dessictione
Περί κυουμένων διαπλάσεως (εμβρύων)- De foetuum formatione libely
Περί ανατομικών εγχειρήσεων
Περί μελαίνης χολής - De atra bile
Περί λεπτενούσης διαίτης- De victu attenuanta
Περί οσφρήσεως οργάνων -De instrumento odoratus
Περί οστών τοις εισαγομένοις -De ossibus ad tirones
Περί πτισάνης (περί συνταγής και δόσεως χυλού εκ κριθής)-De ptisina
Insomnis Dignotione Libelis (τό όνειρο ως αντανάκλαση των βασάνων του σώματος) κ.α.

Παραπομπές

Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 2ος , Εκδοτική Αθηνών 1983
C. Singer, Galen on Anatomical Prosedures (Λονδίνο 1956)

W.L.H. Duckworth, Galen on Anatomical Procedures (Καίμπριτζ 1962)

Πηγές
Μ.ΜακΝτόναλντ, Galenus Medicus,Πανεπιστήμιο Irvine της Καλιφόρνιας (1998)
ΑΘηνά. Σύνγραμμα περιοδικόν της εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας. Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου των αδελφών Περρή. 1890. Ανακτήθηκε στις 22 Μαρτίου 2010.

 Εγκυκλοπαίδεια Ιατρικής

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License