- Art Gallery -

 

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

 

.

Ο Ερίγυιος (γιός του Λαρίχου, πέθανε το 328 π.Χ.) ήταν Μακεδόνας αξιωματικός του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου με καταγωγή από τη Λέσβο, από όπου είχε έρθει ο πατέρας του και είχε εγκατασταθεί στην Αμφίπολη.[1] Κατά την διάρκεια της διένεξης μεταξύ του Φιλίππου Β´ και του Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος τον εξόρισε μαζί με άλλους στενούς φίλους του Αλεξάνδρου. Επέστρεψε στη Μακεδονία μαζί με τον αδερφό του τον Λαομέδωντα, όταν ο Αλέξανδρος έγινε ο νέος βασιλιάς το 336 π.Χ.. Λίγα χρόνια έπειτα, στη μάχη των Γαυγαμήλων το 331 π.Χ. ήταν ο διοικητής του ιππικού των συμμάχων, όπως και αργότερα όταν ο Αλέξανδρος ξεκίνησε από τα Εκβάτανα καταδιώκοντας τον Δαρείο Γ´ το 330 π.Χ.. Αργότερα του ανατέθηκε η διοίκηση 3 μεραρχιών κατά την προέλαση του Αλεξάνδρου στην Υρκανία, και υπήρξε ένας από τους στρατηγούς οι οποίοι στάλθηκαν να αντιμετωπίσουν την εξέγερση του Σατιβαρζάνη τον οποίο και σκότωσε ο ίδιος. Το 329 π.Χ., μαζί με τον Κρατερό και τον Ηφαιστίωνα, και με τη βοήθεια του μάντη Αρίστανδρου, προσπάθησε να αποτρέψει τον Αλέξανδρο από το να περάσει με τα στρατεύματα του τον Ιαξάρτη ποταμό εναντίον των Σκυθών. Πέθανε το 328 π.Χ., όταν και σκοτώθηκε σε μάχη εναντίον μιας ομάδας Βακτριανών φυγάδων.[2][3][4][5]


Παραπομπές

«Ερίγυιος ( ; - 328 π.Χ.) - Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.». www.greekencyclopedia.com. Ανακτήθηκε στις 2016-05-26.
Αρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις, iii. 6, 11, 20, 23, 28, iv. 4; Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη, xvii. 57; Κουίντος Κούρτιος Ρούφος, Historiae Alexandri Magni, vi. 4, vii. 3-4, viii. 2
Smith, William, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, "Erigyius", Boston, (1867)
Livius, Erigyius,Jona Lendering
Pothos.org, Erigyius, son of Larichus

Στρατηγοί του Μεγάλου Αλεξάνδρου


Στρατηγοί Φιλίππου Β΄ : Άτταλος - Παρμενίων - Αντίπατρος - Ευμένης

Οι Σωματοφύλακες (Οι πλέον επίλεκτοι των Εταίρων) : Αριστόνους (ως το 323 π.Χ.) - Αρύββας (ως το 332 π.Χ.) - Βάλακρος (ως το 333 π.Χ.) - Δημήτριος (ως το 331 π.Χ.) - Λυσίμαχος (ως το 323 π.Χ.) - Πτολεμαίος (ως το 334 π.Χ.) - Πτολεμαίος του Σελεύκου (ως το 333 π.Χ.) - Πείθων (ως το 323 π.Χ.) - Ηφαιστίωνας (ως το 324 π.Χ.) - Μένης (ως το 330 π.Χ.) - Λεοννάτος (ως το 323 π.Χ.) - Περδίκκας (ως το 323 π.Χ.) - Πτολεμαίος ο Σωτήρ (ως το 323 π.Χ.) - Πευκέστας (ως το 323 π.Χ.)

Σατράπες με βάση τη Συμφωνία της Βαβυλώνας (323 π.Χ.) : Αντίπατρος (Μακεδονία & λοιπή Ελλάδα) - Φίλωνας (Ιλλυρία & Ήπειρος) - Λυσίμαχος (Θράκη) - Λεοννάτος (Ελλησποντική Φρυγία) - Αντίγονος (Φρυγία) - Άσανδρος (Καρία) - Νέαρχος (Λυκία & Παμφυλία) - Μένανδρος (Λυδία) - Φιλώτας(3) (Κιλικία) - Ευμένης (Καππαδοκία & Παφλαγονία) - Πτολεμαίος (Αίγυπτος) - Λαομέδων ο Μυτιληναίος (Συρία) - Νεοπτόλεμος (Αρμενία) - Πευκέστας (Βαβυλωνία) - Αρχεσίλας (Μεσοποταμία) - Πείθων (Μηδία) - Τηλεπόλεμος (Περσία) - Νικάνωρ(2) (Παρθία) - Αντιγένης (Σουσιανή) - Άρχων (Πελασγία) - Φίλιππος (Υρκανία) - Στασάνωρ (Αρία & Δραγγιανή) - Σιβύρτιος (Αραχωσία & Γεδρωσία) - Αμύντας (Βακτρία) - Σκυθαίος (Σογδιανή)

Σατράπες με βάση τη Συμφωνία του Τριπαραδείσου (321 π.Χ.) : Αντίπατρος (Μακεδονία & λοιπή Ελλάδα) - Λυσίμαχος (Θράκη) - Φίλιππος Αρριδαίος (Ελλησποντική Φρυγία) - Αντίγονος (Φρυγία, Λυκία & Παμφυλία) Κάσσανδρος (Καρία) - Κλείτος ο Λευκός (Λυδία) - Φιλόξενος (Κιλικία) - Νικάνωρ(2) (Καππαδοκία & Παφλαγονία) - Πτολεμαίος (Αίγυπτος) - Λαομέδων ο Μυτιληναίος (Συρία) - Πευκέστας (Περσία) - Αμφίμαχος (Μεσοποταμία) - Πείθων (Μηδία) - Τηλεπόλεμος (Καρμανία) - Φίλιππος (Παρθία) - Αντιγένης (Σουσιανή) - Σέλευκος (Βαβυλωνία) - Στασάνωρ (Βακτρία & Σογδιανή) - Στάσανδρος (Αρία & Δραγγιανή) - Σιβύρτιος (Αραχωσία & Γεδρωσία)

Στρατηγοί Μακεδονικού Ιππικού ή των Εταίρων : Περδίκκας - Ηφαιστίωνας - Φιλώτας(4) - Πτολεμαίος ο Σωτήρ - Κλείτος ο Μέλας - Αντίγονος - Λυσίμαχος - Μένανδρος - Λεοννάτος - Λαομέδων ο Μυτιληναίος - Νεοπτόλεμος - Ερίγυιος

Στρατηγοί Μακεδονικού Πεζικού ή των Φαλαγγών : Μελέαγρος - Κρατερός - Σέλευκος - Πολυπέρχων - Αντιγένης - Κοίνος - Πτολεμαίος του Σελεύκου

Στρατηγοί διαφόρων λοιπών στρατιωτικών σωμάτων : Αλκέτας - Αμφίμαχος - Αμύντας - Αρχεσίλας - Άρχων - Άσανδρος - Κλείτος ο Λευκός - Νέαρχος (Ναύαρχος) - Νικάνωρ(1) - Νικάνωρ(2) - Πείθων(5) - Πείθων του Αγήνορα(6) - Πευκέστας - Φίλιππος - Φίλωνας - Φιλώτας (3) - Φιλόξενος - Σκυθαίος - Σιβύρτιος - Στασάνωρ - Στάσανδρος - Τηλεπόλεμος

(1) Γιος του Παρμενίωνα, πέθανε το 330 π.Χ., να μην συγχέεται με (2)
(2) Σατράπης της Μηδίας μετά τη Συμφωνία της Βαβυλώνας και αργότερα της Καππαδοκίας, πιθανόν ο Νικάνωρ των Σταγείρων.
(3) Σατράπης της Κιλικίας μετά τη Συμφωνία της Βαβυλώνας.
(4) Γιος του Παρμενίωνα, πέθανε το 330 π.Χ., να μην συγχέεται με (3)
(5) Γιος του Κρατεύα, σωματοφύλακας και σατράπης της Μηδίας να μην συγχέεται με (6)
(6) Ανέλαβε μετά την Πολιορκία των Μαλλών τη σατραπεία της Γανδάρας και στη συνέχεια της Πενταποταμίας.

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License