- Art Gallery -

 

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

 

.

Ο Μανώλης Φλωράτος (Αθήνα 1947) είναι Έλληνας φυσικομαθηματικός.

Γεννήθηκε στη Αθήνα, σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε με λίαν καλώς (8 και 1/3) το 1970, και έπειτα ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και έλαβε το διδακτορικό Δίπλωμα στην Θεωρητική Φυσική το 1973 με επιβλέποντα τον καθ. Φωκίωνα Χατζηϊωάννου με βαθμό άριστα (10).
Ερευνητική Δραστηριότητα

Τον Ιανουάριο του 1976 έλαβε μεταδιδακτορική υποτροφία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για Πυρηνικές Έρευνες CERN στην Γενεύη όπου παρέμεινε μέχρι το 1978. Στο CERN εργάσθηκε στη νέα περιοχή για την εποχή εκείνη της υπό Έλεγχο Θεωρίας των Ισχυρών Αλληλεπιδράσεων των Στοιχειωδών Σωματιδίων της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής, της Θεωρίας των Quarks and Gluons. Oι εργασίες του (σε συνεργασία με τους Chris Sachrajda and Douglas Ross) για την παραβίαση της συμμετρίας κλίμακος στην βαθέως μη ελαστική σκέδαση ηλεκτρονίων πρωτονίων όπως και οι εργασίες για την παραγωγή τριών πιδάκων αδρονίων από την σύγκρουση ηλεκτρονίων ποζιτρονίων σε υψηλές ενέργειες (σε συνεργασία με τους John Ellis, Marry Gaillard, Álvaro de Rújula) έγιναν βασικές αναφορές σε εκατοντάδες άρθρα μεγάλων πειραμάτων που επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις των εξαιρετικά περίπλοκων και πρωτοποριακών υπολογισμών όπως και σε δεκάδες διδακτορικά ανά τον κόσμο καθώς και σε βασικά μεταπτυχιακά συγγράμματα της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Κατά την διάρκεια του 1978 ήταν επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής του CNRS Μασσαλίας και συνεργάστηκε με τον Καθηγητή Eduardo de Rafael στις προβλέψεις της κβαντικής χρωμοδυναμικής για τις σχέσεις των μαζών των quarks με τις μάζες και τις σταθερές διάσπασης των μεσονίων. Οι προβλέψεις αυτές είναι πειραματικά μετρήσιμες επιβεβαιώνονται από το πείραμα και έτυχαν πλήθους αναφορών στην διεθνή βιβλιογραφία. Οι εργασίες αυτές συνεισέφεραν στην καθιέρωση της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής σαν μοναδική θεωρία των ισχυρών αλληλεπιδράσεων και αποτελούν βασικό μέρος του καθιερωμένου πρότυπου των αλληλεπιδράσεων των στοιχειωδών σωματιδίων. Συνέχισε την έρευνα στις ισχυρές αλληλεπιδράσεις τα επόμενα δύο χρόνια με μεταδιδακτορική σύμβαση στο ερευνητικό κέντρο SACLAY (1978 – 1980), Παρίσι. Μέσα σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον περιβάλλον Θεωρητικής Φυσικής με τους Claude Itzykson, Roger Balian, Zinn-Justin, Édouard Brézin, Zuber etc, όπου σε συνεργασία με τους Robert Lacaze και Κώστα Κουννά επανέλαβαν με τελείως διαφορετική μέθοδο, τους προηγούμενους υπολογισμούς στο CERN και η οποία επέτρεπε την έκταση την επέκταση των υπολογισμών σε συγκρούσεις ηλεκτρονίων – ποζιτρονίων για παραγωγή αδρονίων με μεγάλες εγκάρσιες ορμές. Οι υπολογισμοί αυτοί επιβεβαιώθηκαν από αντίστοιχα πειράματα μετά από αρκετά χρόνια. Επίσης σε συνεργασία με τους Laurent Baulieu και Κώστα Κουννά θεμελίωσαν τις εξισώσεις Altarelli – Parisi σε όλες τις τάξεις της θεωρίας Διαταραχών στην Κβαντική Χρωμοδυναμική.

Το 1980 – 1981 εργάστηκε στην Θεωρητική ομάδα της École Normale Supérieure και σε συνεργασία με τον Ιγνάτιο Αντωνιάδη μελέτησε τις συνέπειες υπερσυμμετρικών συμμετριών στην Κβαντική Χρωμοδυναμική και απέδειξαν στην προσέγγιση των δύο βρόγχων άπειρο αριθμό σχέσεων μεταξύ των εκθετών της παραβίασης της συμμετρίας κλίμακος.

Από το 1981 και μετά ασχολήθηκε κυρίως με μη διαταρακτικές μεθόδους της θεωρίας πεδίου. Από το 1981 – 1983 εργάστηκε στο Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής του Πανεπιστημίου της Βέρνης σε προβλήματα παραβίασης της Συμμετρίας Χειρός μέσα από δυναμικούς μηχανισμούς δημιουργίας μάζας σε σωματίδια μηδενικής μάζας. Οι υπολογισμοί αυτοί ήταν οι πρώτοι που έγιναν σε δεύτερη τάξη στην Θεωρία Διαταραχών στο συνεχές, μέσα σε πεπερασμένο όγκο με περιοδικές συνθήκες. Οι υπολογισμοί αυτοί αναφέρονται στην βιβλιογραφία όπως και σε διεθνή συγγράμματα της θεωρίας πεδίου.

Το 1983 εκλέχτηκε και διορίστηκε πρώτος τακτικός καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Τμήμα Φυσικής και εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στο Ηράκλειο. Η ερευνητική του προσπάθεια επικεντρώνεται πλέον σε ανάπτυξη μεθόδων της Θεωρίας Πεδίου για προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η Θεωρία Διαταραχών. Η συνέχεια των εργασιών του στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης ολοκληρώνεται με υπολογισμούς μαζών σε μη γραμμικά σ-μοντέλα με συμμετρίες SU [n] που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τις Θεωρίες YM (Yang – Mills). Όπως και φερμιονικών συμπυκνωμάτων σε μοντέλα τύπου Gross – Neveu. Mία άλλη μέθοδος έξω από το συναρτησιακό ολοκλήρωμα, η στοχαστική κβάντωση γίνεται αντικείμενο συνεργασίας του με τον Καθ. Γιάννη Ηλιόπουλο της École Normale Supérieure όπως και με τον Καθηγητή του NYU Daniel Zwanziger. Αποδεικνύουν την ύπαρξη μεθόδων για τον υπολογισμό των συναρτήσεων Green των Θεωριών YM μέσω των λύσεων στοχαστικών εξισώσεων χωρίς την ανάγκη της κβάντωσης Faddeev – Popov. Oι εργασίες αυτές τυγχάνουν σημαντικής αναγνώρισης και προκαλούν δραστηριότητα γύρω από το πρόβλημα.

Από το 1985 – 1986 ασχολείται με την κβάντωση εκτεταμένων αντικειμένων όπως οι χορδές και οι μεμβράνες. Σε συνεργασία με τους Π. Δίτσα, Ιγνάτιο Αντωνιάδη, Σωκράτη Τζαγιούση, Γ. Τικτόπουλο και Γιάννη Ηλιόπουλο, μελετούν τις απειροδιάστατες συμμετρίες των αντικειμένων αυτών αναζητώντας κβαντομηχανικές αναπαραστάσεις των συμμετριών και τη δυνατότητα προσδιορισμού του ενεργειακού τους φάσματος. Η έρευνα αυτή τον οδηγεί σε μία συνεπή διακριτοποίηση των μεμβρανών και των συμμετριών τους οι οποίες οδηγούν σε μη μεταθετική γεωμετρία. Δέκα χρόνια αργότερα οι ίδιες ιδέες προτείνονται από τον Leonard Susskind και συνεργάτες σε διαφορετικό πλαίσιο σα βάση της Θεωρίας Μ, της επικαλούμενης Θεωρίας των Πάντων. Η μη μεταθετική γεωμετρία της επιφάνειας της μεμβράνης με οδηγεί σε μία φυσική αναπαράσταση της ως πεπερασμένη κβαντομηχανική πάνω σε διακριτοποιημένο χώρο των φάσεων, δηλαδή την διακριτοποιημένη μεμβράνη και προτείνεται ως μία μέθοδος κβάντωσης της μεμβράνης. Την ίδια εποχή συμμετέχει σε συνεργασίες σε ερευνητικά προγράμματα του Ιγνάτιου Αντωνιάδη (η πρώτη εργασία για τις Θεωρίες Υπερβαρύτητος στις τέσσερις διαστάσεις που περιγράφουν τις Θεωρίες Χορδών με χαμηλές ενέργειες) και του Γιάννη Ηλιόπουλου, Θοδωρή Τομαρά για την αστάθεια της γεωμετρίας deSitter κάτω από διεγέρσεις κβαντικής βαρύτητος (εκπομπή βαρυτονίων) που δημιουργούν πρόβλημα στην γεωμετρία σε μεγάλες αποστάσεις. Οι εργασίες αυτές έτυχαν σημαντικής αναγνώρισης στην διεθνή βιβλιογραφία. Οι εργασίες του στις μεμβράνες έχουν και μία άλλη πτυχή στην προσπάθεια της κατανόησης του κβαντομηχανικού κενού αυτήν της ύπαρξης λύσεων των ευκλείδειων εξισώσεων της μεμβράνης οι οποίες ικανοποιούν εξισώσεις αυτοδυϊκότητος (Instantons). Οι εξισώσεις αυτές αποτελούν ένα από τα λίγα ενδιαφέροντα ολοκληρώσιμα συστήματα Θεωρίας Πεδίου σε 2+1 διαστάσεις (συνεργασία με Γ. Λεοντάρη). Αυτή η εργασία προκαλεί το ενδιαφέρον ειδικών και ακολουθούν εργασίες στην διεθνή βιβλιογραφία πάνω στο νέο αυτό πρόβλημα.

Την πενταετία 1990 – 1995 ολοκληρώνει μια σειρά μελετών γύρω από την πεπερασμένη και διακριτή κβαντομηχανική σαν μοντέλο μη μεταθετικής γεωμετρίας του χωροχρόνου σε συνεργασία με τους Γρηγόρη Αθανασίου και Σταμάτη Νίκολη.

Από το 1995 – 2005 συνεχίζει να εργάζεται στις εξισώσεις αυτοδυϊκότητος των μεμβρανών και της κβαντικής βαρύτητας σε ανώτερες διαστάσεις χρησιμοποιώντας την άλγεβρα των οκτονίων και της συμμετρίες της. Ανακαλύπτει σε συνεργασία με τους Λεοντάρη, Πολυχρονάκο και Τζανή λύσεις των εξισώσεων με περίπλοκες γεωμετρίες των μεμβρανών Instantons. Σε συνεργασία με τον κ. Λεοντάρη βρίσκουν μία πολύ ενδιαφέρουσα λύση Instanton της μεμβράνης στις έξι διαστάσεις η οποία πάλλεται σε πεπερασμένο χρόνο μεταξύ του απείρου και μίας πεπερασμένης διαμέτρου και η οποία ταυτόχρονα περιστρέφεται στις έξι διαστάσεις. Η χρησιμότητα τέτοιου τύπου λύσεων είναι η μοντελοποίηση κοσμολογικών Instantons για την κβαντομηχανική γέννηση του σύμπαντος. Σε συνεργασία με τον Αλέκο Κεχαγιά κατασκεύασαν για πρώτη φορά νέες λύσεις των Ευκλείδιων εξισώσεων της Κβαντική Βαρύτητα (Βαρυτικά Instantons) με γεωμετρία Exceptional Helonomy (G2, SO(8)). Επίσης με τους, Αλέκο Κεχαγιά και Γιάννη Μπάκα κατασκεύασαν λύσεις που επεκτείνουν τις λύσεις Egush-Hanson σε 8 διαστάσεις. Οι λύσεις αυτές εμπεριέχονται σε λύσεις υπερβαρύτητας στη 10, 11 διαστάσεις. Οι εργασίες αυτές ήσαν οι πρώτες από μια μεγάλη σειρά εργασιών στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Σε συνεργασία με τους Μ. Αξενίδη και Λ. Περιβολαρόπουλο μελετούν σε μία σειρά από εργασίες κοσμολογικά συμπυκνώματα (Q-balls). Υποψήφια αστρικά σώματα για την σκοτεινή ύλη όπως και τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης επιτάχυνσης της διαστολής του σύμπαντος στο ποσοστό σκοτεινής ύλης που απαιτείται για να εξηγηθεί το περιστροφικό φάσμα των γαλαξιών η σμήνους γαλαξιών. Με την ίδια ομάδα μελετούνται επίσης νέες λύσεις περιστρεφόμενων σφαιρικών η ελλειψοειδών μεμβρανών στις έξι διαστάσεις και βρίσκουμε ευσταθείς σφαιρικές λύσεις. Με τον Γ. Λεοντάρη εργάζοντε επίσης στον ακριβή προσδιορισμό της παραβίασης του Νόμου του Νεύτωνα στις τρεις διαστάσεις από την ύπαρξη επιπλέον διαστάσεων με συμπαγή γεωμετρία τόρου. Η εργασία αυτή ευρίσκει απήχηση από πειραματικές ομάδες που με τα πειράματα τους βάζουν αυστηρά όρια τις παραβιάσεις του Νόμου της Βαρύτητας. Τέλος με τον Καθ. κ. Ηλιόπουλο προτείνουν μία νέα διατύπωση των Θεωριών Yang Mills SU [n] στις τέσσερις διαστάσεις σαν θεωρίες στις 4+2 διαστάσεις με μη μεταθετική γεωμετρία. Αποδεικνύεται η ισοδυναμία αυτή σε κάθε τάξη της ανάπτυξης σε 1/Ν.
Ακαδημαϊκή και Θεσμική / Διοικητική Δραστηριότητα

Η διοικητική όπως και η διδακτική του εμπειρία ουσιαστικά άρχισαν από την ανάληψη των καθηκόντων του ως καθηγητή του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο (1983). Πολύ σύντομα ανέλαβε στο νέο αναπτυσσόμενο τμήμα καθήκοντα ως Προεδρεύοντος πριν ακόμη αυτονομηθεί από το 1983 – 1985 και μετά την αυτονόμησή του από το 1985 - 1987. Σε αυτή την περίοδο ήταν μέλος της διοικούσης επιτροπής του Πανεπιστημίου έως την εκλογή των Πρυτανικών αρχών. Τα πρώτα χρόνια του Πανεπιστημίου είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον διότι οι πρώτοι καθηγητές συμμετείχαν στα εκλεκτορικά σώματα άλλων τμημάτων όπως Πληροφορικής, Μαθηματικών κ.α., και υπήρχε δυνατότητα της άμεσης επαφής με το γίγνεσθαι και άλλων τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών. Στην περίοδο αυτή οργανώθηκαν με διεθνή πρότυπα οι μεταπτυχιακές σπουδές του Φυσικού Τμήματος και ο κανονισμός λειτουργίας του όπως και οι πρώτες υποδομές. Το πανεπιστημιακό περιβάλλον ήταν εξαιρετικό και ευνοούσε υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και ερευνητικής δραστηριότητας.

Το 1991 – 1993 όπως το 1993 – 1995 επανεξελέγη Πρόεδρος του Τμήματος και συνέβαλε στην ομαλή λειτουργία της διδασκαλίας και της έρευνας όπως και στην ομαλή λειτουργία των οργάνων διοίκησης του τμήματος. Με το όνομα ενός καλού Φυσικού Τμήματος κατάφεραν να προσελκύσουν υψηλού επιπέδου νέα Πανεπιστημιακά στελέχη. Σε όλα τα ανωτέρω ο ρόλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στην προώθηση των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του τμήματος ήταν εξαιρετικά σημαντικός.

Από το 1993 – 1996 είχε ορισθεί Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή του ΝΑΤΟ για τα διεθνή συνέδρια και υποστήριξε επιτυχώς πλήθος Ελληνικών προτάσεων.

Από το 1994 – 1999 υπήρξε μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και το έτος 1997 Αντιπρόεδρος.

Από το 1994 έως 2010 ήταν Εθνικός Εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού CERN και συνέβαλε στην δημιουργία ενός πλαισίου συμφωνίας προς όφελος της χώρας μας για την ομαλή μετάβαση στην πλήρη συνεισφορά μας από το 1995 – 2005, συμφωνία μοναδική μεταξύ των άλλων Μελών Κρατών του Οργανισμού. Υποστήριξε την σύναψη συμφωνιών για την συμμετοχή όλων των σχετικών Εργαστηρίων των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων στα πειράματα του CERN όπως και την εξεύρεση πόρων από τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την οικονομική ενίσχυση της δημιουργίας των εργαστηρίων κατασκευής ανιχνευτικών συστημάτων και επεξεργασίας σημάτων όπως και της συνεισφοράς στα κοινά έξοδα των πειραμάτων στο CERN. Υπάρχουν ακόμη βέβαια σημαντικές εκκρεμότητες από μέρους της πολιτείας σε αυτή την προσπάθεια. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε το Γραφείο Σύνδεσης της Ελληνικής Βιομηχανίας με το CERN το οποίο υποστήριξε με συνεχή ενημέρωση, εκθέσεις, ημερίδες και έντυπο υλικό τις Ελληνικές εταιρείες να διεισδύσουν στο CERN για κατασκευές, παροχές υπηρεσιών και προϊόντων όπως και για μελέτες. Σήμερα έχουμε ένα ποσοστό επιτυχίας 60% με αρχικό σημείο αφετηρίας 5% το 1994 και απομένει σημαντική προσπάθεια στον τομέα της προσέλκυσης Ελληνικών εταιρειών στις προκηρύξεις για έργα στο CERN.

Από το 1995 – 2000 και από το 2000 – 2003 ήταν Διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Από το 1996 – 2000 υπήρξε μέλος του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας και συνέβαλε στην δημιουργία Ινστιτούτων και στη δημιουργία εισηγητικών κειμένων για την ερευνητική πολιτική της ΓΓΕΤ.

Από το έτος 2003 έως 2005 υπήρξε Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.ΦΕ. «Δημόκριτος» και τα πεπραγμένα της διετίας επισυνάπτονται και μπορείτε να δείτε εδώ.
Αναφορές - Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα του καθηγητή Εμμανουήλ Φλωράτου
Higher Order Effects in Asymptotically Free Gauge Theories: The Anomalous Dimensions of Wilson Operators.

E.G. Floratos, D.A. Ross, Christopher T. Sachrajda (CERN). CERN-TH-2326. May 1977. 32 pp. Published in Nucl.Phys. B129 (1977) 66-88

QCD Predictions for Hadronic Final States in e+ e- Annihilation.

A. De Rujula, John R. Ellis, E.G. Floratos, M.K. Gaillard (CERN). CERN-TH-2455. Feb 1978. 60 pp. Published in Nucl.Phys. B138 (1978) 387

Higher Order Effects in Asymptotically Free Gauge Theories. 2. Flavor Singlet Wilson Operators and Coefficient Functions.

E.G. Floratos, D.A. Ross, Christopher T. Sachrajda (CERN). CERN-TH-2566. Oct 1978. 41 pp. Published in Nucl.Phys. B152 (1979) 493

Higher Order QCD Effects in Inclusive Annihilation and Deep Inelastic Scattering.

E.G. Floratos, C. Kounnas (Ecole Normale Superieure), R. Lacaze (Saclay). LPTENS-81-3. Mar 1981. 73 pp. Published in Nucl.Phys. B192 (1981) 417

Asymptotic Freedom Beyond the Leading Order.

A.J. Buras, E.G. Floratos, D.A. Ross, Christopher T. Sachrajda (CERN). CERN-TH-2340. Jul 1977. 30 pp. Published in Nucl.Phys. B131 (1977) 308

Space and Timelike Cut Vertices in QCD Beyond the Leading Order. 1. Nonsinglet Sector.

E.G. Floratos, R. Lacaze (Saclay), C. Kounnas (Ecole Polytechnique). SACLAY-DPh-T 80/77. 19810000. 10 pp. Published in Phys.Lett. B98 (1981) 89

A Note on the Classical Symmetries of the Closed Bosonic Membranes.

E.G. Floratos (Crete U.), J. Iliopoulos (Ecole Normale Superieure). 1988. Published in Phys.Lett. B201 (1988) 237-240

A NOTE ON SU(infinity) CLASSICAL YANG-MILLS THEORY.

E.G. Floratos (CERN), J. Iliopoulos (Ecole Normale Superieure), G. Tiktopoulos (Natl. Tech. U., Athens). CERN-TH-5188-88. Sep 1988. 7 pp. Published in Phys.Lett. B217 (1989) 285

And Timelike Cut Vertices In Qcd Beyond The Leading Order. 2. The Singlet Sector.

E.G. Floratos, R. Lacaze (Saclay), C. Kounnas (Ecole Polytechnique). SACLAY-DPh-T 80/83. Jun 1980. 11 pp. Published in Phys.Lett. B98 (1981) 285

Detailed Description Of The Violations Of Bjorken Scaling In Qcd (including Higher Order Corrections).

E.G. Floratos, D.A. Ross, Christopher T. Sachrajda (CERN). CERN-TH-2570. Oct 1978. 12 pp. Published in Phys.Lett. B80 (1979) 269

Low scale unification, Newton's law and extra dimensions.

E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Crete U.), G.K. Leontaris (Ioannina U.). IOA-TH-99-6. Jun 1999. 12 pp. Published in Phys.Lett. B465 (1999) 95-100 e-Print: hep-ph/9906238

The Heisenberg-weyl Group On The Z(n) X Z(n) Discretized Torus Membrane.

E.G. Floratos (CERN). CERN-TH-5414/89. Jun 1989. 13 pp. Published in Phys.Lett. B228 (1989) 335

Parton Model Interpretation Of The Cut Vertex Formalism.

L. Baulieu (Ecole Normale Superieure), E.G. Floratos (Saclay), C. Kounnas (Ecole Polytechnique). SACLAY-DPh-T 79/138. Oct 1979. 24 pp. Published in Nucl.Phys. B166 (1980) 321

A Study Of A Possible Quark - Gluon Symmetry In Qcd.

Ignatios Antoniadis (Ecole Polytechnique), E.G. Floratos (Ecole Normale Superieure). LPTENS 81/1. Feb 1981. 17 pp. Published in Nucl.Phys. B191 (1981) 217

Virtual Photoproduction of Hadrons at Large p(T) as a Probe for Gluon Bremsstrahlung.

E.G. Floratos (CERN). CERN-TH-2261. Dec 1976. 18 pp. Published in Nuovo Cim. A43 (1978) 241

A Covariant Ghost Free Perturbation Expansion For Yang-mills Theories.

E.G. Floratos (Bern U.), J. Iliopoulos (Ecole Normale Superieure), D. Zwanziger (New York U.). BUTP-83/14. Aug 1983. 10 pp. Published in Nucl.Phys. B241 (1984) 221

Integrability Of The Selfdual Membranes In (4+1)-dimensions And The Toda Lattice.

E.G. Floratos, G.K. Leontaris (CERN). CERN-TH-5320/89. Mar 1989. 7 pp. Published in Phys.Lett. B223 (1989) 153

Tree Level Scattering Amplitudes In De Sitter Space Diverge.

E.G. Floratos, J. Iliopoulos, T.N. Tomaras (Crete U.). 1987. Published in Phys.Lett. B197 (1987) 373-378

Octonionic gravitational instantons.

I. Bakas (Patras U.), E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Crete U.), A. Kehagias (CERN). CERN-TH-98-320, DEMO-HEP-98-04. Oct 1998. 17 pp. Published in Phys.Lett. B445 (1998) 69-76 e-Print: hep-th/9810042

A Two Loop Calculation Of The Mass Gap For The 0(n) Model In Finite Volume.

E.G. Floratos (Crete U.), D. Petcher (Bern U.). BUTP-29/84. Sep 1984. 48 pp. Published in Nucl.Phys. B252 (1985) 689

The Many body problem for the Q oscillators.

E.G. Floratos (Ecole Normale Superieure). LPTENS-90-25. Nov 1990. 17 pp. Published in J.Phys.A A24 (1991) 4739-4750

Representations Of The Quantum Group Gl-q(2) For Values Of Q On The Unit Circle.

E.G. Floratos (CERN). CERN-TH-5482/89. Jul 1989. 11 pp. Published in Phys.Lett. B233 (1989) 395

Holomorphic quantization on the torus and finite quantum mechanics.

G.G. Athanasiu (Crete U. & FORTH, Heraklion), E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr.), S. Nicolis (Tours U.). LPTENS-95-43, LMPM-95-12. Sep 1995. 11 pp. Published in J.Phys.A A29 (1996) 6737 e-Print: hep-th/9509098

On The Relation Between The Gauge Covariant Formulation Of String Field Theories.

E.G. Floratos (Crete U. & CERN), Y. Kazama (CERN), K. Tamvakis (Ioannina U. & CERN). CERN-TH-4281/85. Oct 1985. 10 pp. Published in Phys.Lett. B166 (1986) 295

Large top and bottom Yukawa couplings in minimal supersymmetry.

E.G. Floratos (Crete U.), G.K. Leontaris (CERN). CERN-TH-7366-94, CRETE-TH-07-94, IOA-306-94. Jul 1994. 10 pp. Published in Phys.Lett. B336 (1994) 194-199 e-Print: hep-ph/9407229

Finite Temperature Closed Bosonic String In A Finite Volume.

P. Ditsas, E.G. Floratos (Crete U.). 1988. Published in Phys.Lett. B201 (1988) 49-53

On The Stability Of Static Bosonic Membranes.

E.G. Floratos, G.K. Leontaris (CERN). CERN-TH-5295/89. Feb 1989. 7 pp. Published in Phys.Lett. B223 (1989) 37

Q-balls and the proton stability in supersymmetric theories.

M. Axenides, E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr.), G.K. Leontaris (Ioannina U.), N.D. Tracas (Natl. Tech. U., Athens). IOA-TH-12-98, NTUA-100-98. Nov 1998. 15 pp. Published in Phys.Lett. B447 (1999) 67-74 e-Print: hep-ph/9811371

Eight-dimensional selfdual spaces.

E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Crete U.), A. Kehagias (CERN). CERN-TH-98-46, DEMO-HEP-98-02. Feb 1998. 16 pp. Published in Phys.Lett. B427 (1998) 283-290 e-Print: hep-th/9802107

A Quantum mechanical analog for the Q oscillator.

E.G. Floratos (Ecole Normale Superieure & Crete U.), T.N. Tomaras (Crete U.). LPTENS-90-20. Aug 1990. 8 pp. Published in Phys.Lett. B251 (1990) 163-166

On the instanton solutions of the selfdual membrane in various dimensions.

E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr.), G.K. Leontaris (Ioannina U.), A.P. Polychronakos (Ioannina U. & Uppsala U.), R. Tzani (Ioannina U.). CERN-TH-97-311, IOA-TH-97-15, UUTP-22-97. Oct 1997. 13 pp. Published in Phys.Lett. B421 (1998) 125-130 e-Print: hep-th/9711044

Coherent states in finite quantum mechanics.

G.G. Athanasiu, E.G. Floratos (Crete U.). PRINT-94-0015 (CRETE). Jan 11, 1994. 38 pp. Published in Nucl.Phys. B425 (1994) 343-364

Some dynamical effects of the cosmological constant.

M. Axenides, E.G. Floratos, L. Perivolaropoulos (Democritos Nucl. Res. Ctr.). Apr 2000. 5 pp. Published in Mod.Phys.Lett. A15 (2000) 1541-1550 e-Print: astro-ph/0004080

Spin Wedge And Vertex Operator Representations Of Trigonometric Algebras And Their Central Extensions.

E.G. Floratos (CERN). CERN-TH-5507-89. Aug 1989. 17 pp. Published in Phys.Lett. B232 (1989) 467

Octonionic selfduality for supermembranes.

E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Crete U.), G.K. Leontaris (Ioannina U. & CERN). Oct 1997. 21 pp. Published in Nucl.Phys. B512 (1998) 445-459 e-Print: hep-th/9710064

An SU(2) analog of the Azbel-Hofstadter Hamiltonian.

E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr.), S. Nicolis (Tours U.). LPTENS-95-37. Aug 1995. 7 pp. Published in J.Phys.A A31 (1998) 3961-3975 e-Print: hep-th/9508111

MSSM phenomenology in the large tan beta regime.

E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr.), G.K. Leontaris (Ecole Polytechnique), S. Lola (Heidelberg U.). HD-THEP-95-28, IOA-226-95. Jul 1995. 12 pp. Published in Phys.Lett. B365 (1996) 149-156 e-Print: hep-ph/9507402

Large gauged Q balls.

K.N. Anagnostopoulos (Crete U.), M. Axenides (Democritos Nucl. Res. Ctr.), E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Athens U.), N. Tetradis (Crete U. & Athens U.). Sep 2001. 13 pp. Published in Phys.Rev. D64 (2001) 125006 e-Print: hep-ph/0109080

GLUON IDENTIFICATION IN PLANAR e+ e- EVENTS.

E.G. Floratos, F. Hayot, A. Morel (Saclay). Print-80-0046 (SACLAY). Jan 1980. 11 pp. Published in Phys.Lett. B90 (1980) 297

The Matrix model and the noncommutative geometry of the supermembrane.

E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Crete U.), G.K. Leontaris (Ioannina U. & CERN). Aug 1999. 11 pp. Published in Phys.Lett. B464 (1999) 30-37 e-Print: hep-th/9908106

Uncertainty relation and nondispersive states in finite quantum mechanics.

E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Crete U.), G.K. Leontaris (Ioannina U.). NRCPS-TH-97-07, IOA-TH-97-10. Jun 1997. 16 pp. Published in Phys.Lett. B412 (1997) 35-41 e-Print: hep-th/9706156

Analytic approach to the MSSM mass spectrum in the large tan Beta regime.

E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr.), G.K. Leontaris (Ecole Polytechnique). IOA-320-95. Mar 1995. 28 pp. Published in Nucl.Phys. B452 (1995) 471-495 e-Print: hep-ph/9503455

Manin's quantum spaces and standard quantum mechanics.

E.G. Floratos (Ecole Normale Superieure). LPTENS-90-21. Aug 1990. 11 pp. Published in Phys.Lett. B252 (1990) 97-100


The Static Potential Of Open Bosonic Membranes.

E.G. Floratos (CERN). CERN-TH-5239-88. Nov 1988. 8 pp. Published in Phys.Lett. B220 (1989) 61

The Static Potential Of Closed Bosonic Membranes.

E.G. Floratos, G.K. Leontaris (CERN). CERN-TH-5257/88. Dec 1988. 5 pp. Published in Phys.Lett. B220 (1989) 65

String Localization And Vacuum Energy Finiteness.

A. Casher, E.G. Floratos, N.C. Tsamis (CERN). CERN-TH-4844/87. Sep 1987. 5 pp. Published in Phys.Lett. B199 (1987) 377

Crossing Relations For Deep Inelastic And Annihilation Processes.

L. Baulieu (Ecole Normale Superieure), E.G. Floratos (Saclay), C. Kounnas (Ecole Polytechnique). LPTENS 79/16. Aug 1979. 13 pp. Published in Phys.Lett. B89 (1979) 84

The Mass Gap Of The Gross-neveu Model For Elementary Fermions.

E.G. Floratos (Crete U. & CERN), N.D. Vlachos (Hannover U.). CERN-TH-4608/86, ITP-UH 15/86. Dec 1986. 8 pp. Published in Phys.Lett. B189 (1987) 137

Finite Size Effects And The Mass Gap Of The O(n) Model For Arbitrary Values Of N.

E.G. Floratos (Crete U.), D. Petcher (NIKHEF, Amsterdam). NIKHEF-H/85-3. Mar 1985. 19 pp. Published in Phys.Lett. B160 (1985) 271

A Perturbative Approach To The Chiral Symmetry Breaking.

E.G. Floratos (Crete U. & CERN). CERN-TH-4024/84. Sep 1984. 13 pp. Published in Phys.Lett. B154 (1985) 173

Rotating toroidal branes in supermembrane and matrix theory.

M. Axenides (Democritos Nucl. Res. Ctr.), E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Athens Natl. Capodistrian U.), L. Perivolaropoulos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Patras U.). Jun 2002. 7 pp. Published in Phys.Rev. D66 (2002) 085006 e-Print: hep-th/0206116

Quantum mechanics on the hypercube.

E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr.), S. Nicolis (Tours U., CNRS). Jun 2000. 8 pp. e-Print: hep-th/0006006

Fast quantum maps.

G.G. Athanasiu (Crete U. & FORTH, Heraklion), E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr.), S. Nicolis (Tours U.). May 1998. 10 pp. Published in J.Phys.A A31 (1998) L655 e-Print: math-ph/9805012

A Note on the supersymmetries of the selfdual supermembrane.

E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Crete U.), G.K. Leontaris (Ioannina U.). DEMO-HEP-98-01, IOA-TH-98-01. Feb 1998. 12 pp. Published in Phys.Lett. B428 (1998) 75-81 e-Print: hep-th/9802018

Higher Order Corrections In The Cut Vertex Formalism.

L. Baulieu (Ecole Normale Superieure), E.G. Floratos (Saclay), C. Kounnas (Ecole Polytechnique). PRINT-80-0546 (ECOLE-POLY). Apr 1980. 43 pp. Published in Phys.Rev. D23 (1981) 2464

World volume supermembrane instantons in the light cone frame.

E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Crete U.), G.K. Leontaris (Ioannina U.). IOA-TH-99-05. May 1999. 21 pp. Talk given at SPIRES Conference C98/09/30.1 (Conference information coming soon) e-Print: math-ph/0011027

A Lagrangian resolution of the momentum problem for two-dimensional ferromagnets.

E.G. Floratos (Crete U.). 1992. Published in Phys.Lett. B279 (1992) 117-123

Gravitational Atom in Compactified Extra Dimensions.

E.G. Floratos (Athens U. & Democritos Nucl. Res. Ctr.), G.K. Leontaris (Ioannina U.), N.D. Vlachos (Aristotle U., Thessaloniki). Aug 2010. 12 pp. Published in Phys.Lett. B694 (2011) 410-416 e-Print: arXiv:1008.0765 [hep-ph]

Gauge theories and non-commutative geometry.

E.G. Floratos (Athens U.), J. Iliopoulos (Ecole Normale Superieure). LPTENS-05-27. Sep 2005. 12 pp. Published in Phys.Lett. B632 (2006) 566-570 e-Print: hep-th/0509055

Metastability of Spherical Membranes in Supermembrane and Matrix Theory.

M. Axenides, E.G. Floratos, L. Perivolaropoulos (Democritos Nucl. Res. Ctr.). Jul 2000. 8 pp. Published in JHEP 0011 (2000) 020 e-Print: hep-th/0007198

The Mass Gap Of The 2-d Cp(n-1) Model In Finite Volume.

E.G. Floratos, N.D. Vlachos (Crete U.). 1986. Published in Nucl.Phys. B278 (1986) 170-188

Gauge theories formulated on surfaces with non-commutative geometry.

E.G. Floratos (Athens U.), J. Iliopoulos (Ecole Normale Superieure, CNRS). LPTENS-0419. Apr 2004. 14 pp. e-Print: hep-th/0404221

Noncommutative solitons in finite quantum mechanics.

E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Athens U.), S. Nicolis (Tours U.). Sep 2002. 3 pp. Published in Nucl.Phys.Proc.Suppl. 119 (2003) 947-949 Contributed to SPIRES Conference C02/06/24 (Conference information coming soon) e-Print: hep-lat/0209032

Quadrupole instabilities of relativistic rotating membranes.

M. Axenides (Democritos Nucl. Res. Ctr.), E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Athens Natl. Capodistrian U.), L. Perivolaropoulos (Democritos Nucl. Res. Ctr.). May 2001. 5 pp. Published in Phys.Rev. D64 (2001) 107901 e-Print: hep-th/0105292

The Gross-Neveu chiral condensate in finite volume.

E.G. Floratos (Ecole Normale Superieure), N.D. Tracas (Natl. Tech. U., Athens), N.D. Vlachos (Thessaloniki U.). LPTENS-90-23. Sep 1990. 12 pp. Published in Phys.Lett. B253 (1991) 399-402

A Note On The Connection Between The Sl(2,r) Current Algebra And General Covariance.

E.N. Argyres, C.G. Papadopoulos (Democritos Nucl. Res. Ctr.), E.G. Floratos (Crete U.). 1990. Published in Phys.Lett. B234 (1990) 304-306

Fermion Bound States In Localized Static Magnetic Fields.

E.G. Floratos (Crete U.), K. Tamvakis (Ioannina U.), G. Tiktopoulos (Natl. Tech. U., Athens). IOANNINA-178. Aug 1984. 13 pp. Published in Phys.Lett. B149 (1984) 187

Nambu Quantum Mechanics on Discrete 3-Tori.

M. Axenides (Democritos Nucl. Res. Ctr.), E.G. Floratos (Athens U.), S. Nicolis (Tours U., CNRS). Jan 2009. 14 pp. Published in J.Phys.A A42 (2009) 275201 e-Print: arXiv:0901.2638 [hep-th]

Unitary evolution on the Z(2**n) x Z(2n) phase space.

E.G. Floratos (Athens U.), S. Nicolis (Tours U., CNRS). May 2005. 8 pp. e-Print: hep-th/0505229

Period of K system generator of pseudorandom numbers.

N.Z. Akopov (Yerevan Phys. Inst.), G.G. Athanasiu (Crete U.), E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Crete U.), G.K. Savvidy (Crete U. & Yerevan Phys. Inst.). CRETE-TH-DEC-95. Jan 1996. 14 pp. e-Print: hep-lat/9601003

Analytic Results For The Finite Volume Mass Gap Of The Cp(n-1) Model.

E.G. Floratos, N.D Vlachos (Crete U.). 1986. Published in Phys.Lett. B174 (1986) 196-198

Two Jet Profiles Of Heavy 1-- Onia.

E.G. Floratos (Saclay). 1979. Published in Phys.Lett. B86 (1979) 196-198

Noncollapsing membrane instantons in higher dimensions.

E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Athens U. & CERN), G.K. Leontaris (Ioannina U. & CERN). CERN-TH-2002-198. Aug 2002. 14 pp. Published in Phys.Lett. B545 (2002) 190-196 e-Print: hep-th/0208151

Prime decomposition and entanglement measure of finite quantum systems.

D. Ellinas (Crete, Tech. U.), E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Crete U.). Jun 1998. 8 pp. Published in J.Phys.A A32 (1999) L63-L69 e-Print: quant-ph/9806007

K system generator of pseudorandom numbers on Galois field.

G.G. Athanasiu (Crete U.), E.G. Floratos (Democritos Nucl. Res. Ctr. & Crete U.), G.K. Savvidy (Democritos Nucl. Res. Ctr.). DEMO-HEP-97-03. Feb 1997. 13 pp. e-Print: physics/9703024

Energy perturbations of magnetic bubbles in (2+1)-dimensions.

E.G. Floratos (Crete U.). 1992. Published in Phys.Lett. B275 (1992) 103-108

Bohm-Aharonov interactions and q-quantum mechanics.

E.G. Floratos (Crete U.). Jul 1991. Prepared for Joint International Lepton Photon Symposium at SPIRES Conference C91/07/25 (Conference information coming soon)

A Quantum mechanical analog for the q oscillator.

E.G. Floratos (Ecole Normale Superieure & Crete U.). 1990. Published in Nucl.Phys.Proc.Suppl. 22A (1991) 144-147

Higher Order Qcd Corrections For The Scaling Violation Of Fragmentation Functions. (talk).

E.G. Floratos (Saclay). 1981. Published in Phys.Scripta 23 (1981) 938-939

Bethe-Salpeter Spinor Equation at p (mu) = 0 and SO(5) Spinor Spherical Harmonics.

E.G. Floratos (Athens U.). 1976. Published in J.Math.Phys. 17 (1976) 706-709

Generalized Funk-Hecke Theorem and Nonlocal O(1,f) Symmetric Potentials.

E.G. Floratos (Athens U.), E. Kyriakopoulos (Democritos Nucl. Res. Ctr.). 1976. Published in J.Phys.A A9 (1976) 1241-1251

Εγκυκλοπαίδεια Φυσικής

Κατάλογος μελών Ακαδημίας Αθηνών

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License