- Art Gallery -

 

.

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Καβάφης

 


Έργα
Ποιήματα

Τείχη (1896)
Ένας γέρος (1897)
Τα άλογα του Αχιλλέως (1897)
Δέησις (1898)
Η κηδεία του Σαρπηδόνος (1898)
Κεριά (1899)
Το πρώτο σκαλί (1899)
Che fece .... il gran rifiuto (1901)
Η ψυχές των γερόντων (1901)
Διακοπή (1901)
Τα παράθυρα (1903)
Θερμοπύλες (1903)
Απιστία (1904)
Περιμένοντας τους βαρβάρους (1904)
Φωνές (1904)
Επιθυμίες (1904)
Τρώες (1905)
Ο Βασιλεύς Δημήτριος (1906)
Η Συνοδεία του Διονύσου (1907)
Μονοτονία (1908)
Ούτος Εκείνος (1909)
Τα βήματα (1909)
Η πόλις (1910)
Η Σατραπεία (1910)
Ιθάκη (1911)
Μάρτιαι Ειδοί (1911)
Τελειωμένα (1911)
Απολείπειν ο θεός Αντώνιον (1911)
Ιωνικόν (1911)
Η Δόξα των Πτολεμαίων (1911)
Τα επικίνδυνα (1911)
Τυανεύς Γλύπτης (1911)
Αλεξανδρινοί Βασιλείς (1912)
Φιλέλλην (1912)
Ηρώδης Αττικός (1912)
Επέστρεφε (1912)
Στην εκκλησία (1912)
Οσο μπορείς (1913)
Πολύ σπανίως (1913)
Του μαγαζιού (1913)
Επήγα (1913)
Λυσίου γραμματικού τάφος (1914)
Ευρίωνος τάφος (1914)
Πολυέλαιος (1914)
Μακρυά (1914)
Σοφοί δε Προσιόντων (1915)
Ο Θεόδοτος (1915)
Στου καφενείου την είσοδο (1915)
Ομνύει (1915)
Μια νύχτα (1915)
Θάλασσα του πρωϊού (1915)
Ζωγραφισμένα (1915)
Οροφέρνης (1915)
Η Μάχη της Μαγνησίας (1915)
Μανουήλ Κομνηνός (1915)
Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου (1915)
Όταν διεγείρονται (1916)
Εν τη οδώ (1916)
Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος (1916)
Εν πόλει της Οσροηνής (1917)
Πέρασμα (1917)
Ένας Θεός των (1917)
Εν εσπέρα (1917)
Ηδονή (1917)
Γκρίζα (1917)
Ιασή Τάφος (1917)
Εν Τω Μηνί Αθύρ (1917)
Ιγνατίου τάφος (1917)
Η προθήκη του καπνοπωλείου (1917)
Μέρες του 1903 (1917)
Για τον Αμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610 (1917)
Ετσι πολύ ατένισα (1917)
Καισαρίων (1918)
Θυμήσου, σώμα... (1918)
Λάνη τάφος (1918)
Νόησις (1918)
Η διορία του Νέρωνος (1918)
Πρέσβεις απ' την Αλεξάνδρεια (1918)
Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628–655 μ.Χ. (1918)
Αριστόβουλος (1918)
Εις το επίνειον (1918)
Απ'τες εννιά (1918)
Κάτω απ΄το σπίτι (1918)
Το διπλανό τραπέζι (1918)
Ο ήλιος του απογεύματος (1919)
Ίμενος (1919)
Να μείνει (1919)
Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.Χ.) (1919)
Του Πλοίου (1919)
Των Εβραίων (50 μ.Χ.) (1919)
Είγε ετελεύτα (1920)
Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.) (1920)
Για Νάρθουν- (1920)
Ο Δαρείος (1920)
Άννα Κομνηνή (1920)
Βυζαντινός Άρχων, Εξόριστος, Στιχουργών (1921)
Η Αρχή των (1921)
Εύνοια του Αλεξάνδρου Βάλα (1921)
Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ. (1921)
Ο Δημάρατος (1921)
Εκόμισα εις την Τέχνη (1921)
Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου (1921)
Τεχνουργός Κρατήρων (1921)
Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες (1922)
Προς τον Αντίοχον Επιφανή (1922)
Σ’ ένα βιβλίο παληό — (1922)
Εν απογνώσει (1923)
Επιτύμβιον Αντιόχου, βασιλέως Κομμαγηνής (1923)
Θέατρον της Σιδώνος (400 μ.Χ.) (1923)
Ο Ιουλιανός, ορών ολιγωρίαν (1923)
Πριν τους αλλάξει ο Χρόνος (1924)
Ήλθε για να διαβάσει (1924)
Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια (1924)
Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει (1924)
Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία (1924)
Τέμεθος, Αντιοχεύς· 400 μ.Χ. (1925)
Από υαλί χρωματιστό (1925)
Το 25ον έτος του βίου του (1925)
Εις Ιταλικήν παραλίαν (1925)
Στο πληκτικό χωριό (1925)
Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω (1925)
Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς (1926)
Η αρρώστια του Κλείτου (1926)
Εν δήμω της Μικράς Ασίας (1926)
Ιερεύς του Σεραπίου (1926)
Μέσα στα καπηλειά (1926)
Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών (1926)
Σοφιστής απερχόμενος εκ Συρίας (1926)
Άννα Δαλασσηνή (1927)
Μέρες του 1896 (1927)
Παλαιόθεν Ελληνίς (1927)
Μέρες του 1901 (1927)
Δύο νέοι, 23 έως 24 ετών (1927)
Ουκ έγνως (1928)
Ένας νέος, της Τέχνης του Λόγου - στο 24ον έτος του (1928)
Εν Σπάρτη (1928)
Εικών εικοσιτριετούς νέου καμωμένη από φίλον του ομήλικα, ερασιτέχνην (1928)
Εν μεγάλη Ελληνική αποικία, 200 π.Χ. (1928)
Εν πορεία προς την Σινώπην (1928)
Μέρες του 1909, '10, και '11 (1928)
Κίμων Λεάρχου, 22 ετών, σπουδαστής Ελληνικών γραμμάτων (εν Κυρήνη) (1928)
Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης (1928)
Μύρης· Αλεξάνδρεια του 340 μ.Χ. (1929)
Αλέξανδρος Ιανναίος, και Αλεξάνδρα (1929)
Ωραία λουλούδια και άσπρα ως ταίριαζαν πολύ (1929)
Στον ίδιο χώρο (1929)
Άγε, ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων (1929)
Ο καθρέπτης στην είσοδο (1930)
Ρωτούσε για την ποιότητα (1930)
Ας φρόντιζαν (1930)
Στα 200 π.Χ. (1931)
Κατά τες συνταγές αρχαίων Ελληνοσύρων μάγων (1931)
Μέρες του 1908 (1932)
Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας (1933)

Αποκηρυγμένα

Βακχικόν (1886)
Ο Ποιητής και η Μούσα (1886)
Κτίσται (1891)
Λόγος και Σιγή (1892)
Σαμ ελ Νεσίμ (1892)
Αοιδός (1892)
Vulnerant Omnes, Ultima Necat (1893)
Καλός και Κακός Καιρός (1893)
Τιμόλαος ο Συρακούσιος (1894)
Η Ψήφος της Αθηνάς (1894)
Το Καλαμάρι (1894)
Φωναί Γλυκείαι (1894)
Ελεγεία των Λουλουδιών (1895)
Ώραι Μελαγχολίας (1895)
Ωδή και Ελεγεία των Οδών (1896)
Ο Οιδίπους (1896)
Πλησίον Παραθύρου Ανοικτού (1896)
Ένας Έρως (1896)
Μνήμη (1896)
Ο Θάνατος του Αυτοκράτορος Τακίτου (1897)
Τα Δάκρυα των Αδελφών του Φαέθοντος (1897)
Τα Βήματα των Ευμενίδων (1897)
Η Αρχαία Τραγωδία (1897)
Ο Οράτιος εν Αθήναις (1897)
Φωνή απ’ την Θάλασσα (1898)
Οι Ταραντίνοι Διασκεδάζουν (1898)
Η Κηδεία του Σαρπηδόνος (1898)

Ανέκδοτα

Ο Βεϊζαδές προς την Ερωμένην του (1884)
Dünya Güzeli (1884)
Όταν, φίλοι μου, αγαπούσα... (1885)
Το Νιχώρι (1885)
Αλληλουχία κατά τον Βωδελαίρον (1891)
«Nous n’osons plus chanter les roses» (1892)
Ινδική Εικών (1892)
Πελασγική Εικών (1892)
Το Μετέπειτα (1892)
Οι Μιμίαμβοι του Ηρώδου (1892)
Κυανοί Οφθαλμοί (1892)
Οι Τέσσαρες Τοίχοι της Κάμαράς μου (1893)
Έμπορος Αλεξανδρεύς (1893)
Λαγίδου Φιλοξενία (1893)
Εν τω Κοιμητηρίω (1893)
Πριάμου Νυκτοπορία (1893)
Επιτάφιον (1893)
Θεατής Δυσαρεστημένος (1893)
Όποιος απέτυχε (1894)
Το Πιόνι (1894)
Τρόμος (1894)
Στο Σπίτι της Ψυχής (1894)
Βροχή (1894)
La Jeunesse blanche (1895)
Γνωρίσματα (1895)
Αιωνιότης (1895)
Σύγχυσις (1896)
Σαλώμη (1896)
Χαλδαϊκή Εικών (1896)
Ο Ιουλιανός εν τοις Μυστηρίοις (1896)
Η Τράπεζα του Μέλλοντος (1897)
Αδύνατα (1897)
Πρόσθεσις (1897)
Ανθοδέσμαι (1897)
Λοεγκρίν (1898)
Η Υποψία (1898)
Η Επέμβασις των Θεών (1899)
Ο Βασιλεύς Κλαύδιος (1899)
Η Ναυμαχία (1899)
Στρατηγού Θάνατος (1899) ;
Όταν ο Φύλαξ είδε το Φως (1900)
Οι Εχθροί (1900)
Τεχνητά Άνθη (1903)
Θεόφιλος Παλαιολόγος (1903) ;
Δυνάμωσις (1903) ;
Ο Σεπτέμβρης του 1903 (1904)
Ο Δεκέμβρης του 1903 (1904)
Ο Γενάρης του 1904 (1904)
Στες Σκάλες (1904)
Στο Θέατρο (1904)
Ποσειδωνιάται (1906)
Το Τέλος του Αντωνίου (1907)
27 Ιουνίου 1906, 2 μ.μ. (1908)
Κρυμμένα (1908)
Έρωτος Άκουσμα (1911)
«Τα δ' άλλα εν Άδου τοις κάτω μυθήσομαι» (1913)
Έτσι (1913)
Επάνοδος από την Ελλάδα (1914)
Φυγάδες (1914)
Κι ακούμπησα και πλάγιασα στες κλίνες των (1915)
Μισή Ώρα (1917)
Σπίτι με Κήπον (1917)
Μεγάλη Εορτή στου Σωσιβίου (1917)
Συμεών (1917)
Ο Δεμένος Ώμος (1919)
Νομίσματα (1920)
Πάρθεν (1921)
Απ'το Συρτάρι (1923)

Πεζά

Εις το φως της ημέρας (1895-1896)

Κείμενα

Hellenica World