Γεγονότα, Hμερολόγιο

 

.

* Πάθηση του οργάνου της γλώσσας που επιφέρει βραδύτητα ομιλίας και που προέρχεται από σύμφυση του χαλινού της γλώσσας. Θεραπεύεται με μικρή χειρουργική επέμβαση.

* Η ελληνική έκφραση "τον έπιασε γλωσσοδέτης" λέγεται σε περίπτωση τρακ, κατηγορίας ή αποκάλυψη ενοχής.

* Στην ελληνική λαογραφία ο όρος γλωσσοδέτης ή γλωσσολύτης ή και "καθαρογλώσσημα" αποτελεί συνήθως παιδιά κατά την οποία πρέπει κανείς να επαναλάβει ή να επαναλαμβάνει συνεχώς ταχύτερα, λέξεις που μοιάζουν μεταξύ τους, περισσότερο όμως πλαστές, και που καθίστανται έτσι δυσπρόφερτες προκαλώντας τα γέλια με τους αποτυχόντες την ορθή επανάληψη.

Παλαιότερα αποτελούσε και "τεστ" προφορικών εισαγωγικών εξετάσεων στις στρατιωτικές Σχολές.

Παραδείγματα γλωσσοδέτη της ελληνικής λαογραφίας

Δοκιμάστε να πείτε τρεις φορές συνεχόμενες καθένα από τους παρακάτω γλωσσοδέτες:

Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι' απ' τον ήλιο ξεξασπρότερη, σπάει σε σκύρα ξέξασπρα κι' απ' τον ήλιο ξεξασπρότερα.
Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;
Μια πάπια, μα ποια πάπια; Μια πάπια με παπιά.
Μπάμια μπαμιόμπαμια.
Κούπα Κουπακόκουπα.
Ανέβηκα στην τζιτζιριά - στην μιτζιριά - στην τζιτζιμιτζιχοτζιριά
να κόψω τζίτζιρα - μίτζιρα - τζιτζιμιτζιχότζιρα
κι έπεσα από την τζιτζιριά - την μιτζιριά - την τζιτζιμιτζιχοτζιριά
κι έχασα και τα τζίτζιρα - τα μίτζιρα - τα τζιτζιμιτζιχότζιρα.

Παράδειγμα γλωσσοδέτη της αγγλικής γλώσσας

Η φράση στα ελληνικά: Τρεις Ελβετίδες μάγισσες πόρνες οι οποίες επιθυμούν εγχείριση αλλαγής φύλου, κοιτάζουν τρία κουμπιά Swatch ρολογιού. Ποια Ελβετίδα μάγισσα πόρνη, η οποία επιθυμεί εγχείριση αλλαγής φύλου κοιτάζει ποιο κουμπί Swatch ρολογιού;

Μετάφραση στα αγγλικά: Three Swiss witch bitches which wish to be switched, watch three Swatch watch switches. Which Swiss witch bitch which wishes to be switched, watches which Swatch watch switch?

Η φράση στα ελληνικά:

Μετάφραση στα αγγλικά: Moses supposes his toeses are roses,
But Moses supposes erroneously,
Moses he knowses his toeses aren't roses,
As Moses supposes his toeses to be!

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License