ART

Η Γ΄ Συνέλευση της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος ήταν τοπική συνάντηση πού έγινε από τις 17 Δεκεμβρίου έως τις 22 Δεκεμβρίου 1824 στο Ανατολικό[1][2][3][4][5][6]. Ο Κασομούλης την αναφέρει σαν Β' τοπική συνέλευση του Αιτωλικού[6] και ο Βακαλόπουλος σαν Β' τοπική συνέλευση των οπλαρχηγών στο Αιτωλικό[7], ο Καλσούλης ως συνέλευση των παραστατών της Δυτικής Ελλάδος[2]. Στην συνέλευση πήραν μέρος οι επαρχίες δυτικά των Σαλώνων όπου αποτελούσαν την Δυτική Χέρσο Ελλάδα. Η συνέλευση έγινε στον ναό της Παναγίας της πόλης[8][5][9].

Στην πρώτη σύναξη των πληρεξούσιων εκλέχτηκαν πρόεδρος ο Γεώργιος Τζώγκας[2] και γραμματέας ο Κωνσταντίνος Πολυχρόνης[5]. Από τον Κασομούλη αναφέρεται ότι γραμματέας της συνέλευσης διετέλεσε ο ίδιος,[6].

Η τοπική παράδοση του Αιτωλικού σχετίζει την συνέλευση με την καθιέρωση της Πανηγύρις της Αγίας Αγάθης[10].

Σκοποί της Συνέλευσης

Οι σκοποί για την διεξαγωγή της συνέλευσης, οι οποίοι διαβάστηκαν κατά την πρώτη ημέρα της διεξαγωγής της, την 17 Δεκεμβρίου, ήταν οι εξής[11] :

Να εξετάσει εάν εφαρμόστηκαν οι αποφάσεις της Β΄ Συνέλευσης του 1823 (του προηγούμενου έτους), ποιες εφαρμόστηκαν και ποιες όχι.
Να ερευνήσει πόσα εισοδήματα είχαν από την συνέλευση του προηγούμενου έτους έως την ημερομηνία αυτή, πόσα δόθηκαν στην ελληνική διοίκηση, και πόσα ξοδεύτηκαν.
Να δημιουργηθεί κάποια επιτροπή που να αναλάβει τους μισθούς και την διατροφή των στρατιωτών.
Να ακουστούν σκέψεις και να βρεθεί τρόπος για να διορθωθούν τα "εθνικά πράγματα" από τα οποία κρέμεται η τοπική ευτυχία.
Να ακουστούν απόψεις και σκέψεις που αφορούν το εθνικό καλό και αποφασίσει η συνέλευση για αυτές.

Μετά την ανάγνωση αυτών των πέντε σκοπών της συνέλευσης εγγυήθηκαν για αυτούς οι στρατιωτικοί και οι πληρεξούσιοι των επαρχιών. Έπειτα η "προκαταρκτική αυτή σύνοδος" έκλεισε[11]. Την επόμενη 18 Δεκεμβρίου θα άρχιζε η πρώτη τακτική συνεδρίαση που είχε οριστεί να διαρκέσει 4 ώρες[11].
Διεξαγωγή της συνέλευσης

Την πρώτη μέρα, 18 Δεκεμβρίου, της τακτικής συνέλευσης οι πληρεξούσιοι ασχολήθηκαν με τις αποφάσεις της προηγούμενης συνελεύσεως και κατά πόσο αυτές εφαρμόστηκαν[12].

Την δεύτερη ημέρα, 19 Δεκεμβρίου, συζητήθηκαν και γεγονότα σχετικά με τον εμφύλιο πόλεμο που μαινόταν, και κυρίως με τους Ζαΐμηδες που είχαν διαφύγει εκεί και ζητούσαν άσυλο[13]. Διαβάστηκε γράμμα του Ζαΐμη και του δόθηκε η απάντηση, με τον ίδιο τρόπο, πως η συνέλευση αποφάσισε να μεσολαβήσει υπέρ του στην διοίκηση[13]. Επίσης αποφασίστηκε ότι δεν συμφωνούν με κανένα ένοπλο κίνημα κατά της Διοικήσεως[13]. Τέλος τους δόθηκε άσυλο με τον όρο όποτε η Διοίκηση τους ζητήσει θα την υπακούσουν και θα πάνε[13][14]. Στο τέλος διαβάστηκαν διάφορες αναφορές στρατιωτικών.

Την τρίτη μέρα, 20 Δεκεμβρίου, έγινε συζήτηση σχετικά με το λόγο της συνέλευσης όπως αναφέρεται παραπάνω. Επίσης υπήρξε και η σκέψη να σταλούν στρατιώτες υπέρ τη διοίκησης[15]. Στις 21 Δεκεμβρίου συζητήθηκαν διάφορα οικονομικά θέματα και διαβάστηκαν αναφορές[15]. Την Πέμπτη ημέρα, 22 Δεκεμβρίου, διαβάστηκαν διάφορα έγγραφα και επιστολές. Ανάμεσα στα έγγραφα ήταν και ο διορισμός από την ανώτατη διοίκηση του Αινιάν ως έφορου στρατευμάτων ο οποίος και την έκανε αποδεκτή[16].
Πληρεξούσιοι

Στην συνέλευση πήραν μέρος οι εξής εκπρόσωποι των επαρχιών, (ακολουθείται η ορθογραφία του κειμένου)[17].
Στρατιωτικοί
Στρατηγοί

Γεώργιος Τζώγκας
Νότης Μπότσαρης
Νικόλαος Στουρνάρης
Αλεξάκης Βλαχόπουλος
Δημήτριος Μακρή
Γιαννάκης Ράγκος
Χρήστος Μακρής
Κώνστας Σαδήμας

Αντιστράτηγοι

Γεωργάκης Κώστα Βελή
Δήμος Τζέλιος

Χιλίαρχοι

Γρηγόριος Λιακατάς
Σπύρος Κοντογιάννης
Κώνστας Βλαχόπουλος
Χρήστος Νιάφας
Αποστολάκης Κουσουρής
Αναγνώστης Καρπούζης
Βασίλις Κασάπης
Κωνσταντής Λεπενιώτης
Σωτήρις Κοντζαμάνης
Σωτήρις Γιότη
Λαμπρούσης Φωτομάρα
Κίτσος Κώστα
Σπύρος Λάμπρου
Αναγνώστης Καραγιάννη
Κωνσταντής Ντεληγιάννη
Στάθης Κατσαρός

Καπετάνιοι

Γιάννης Σούκας
Δημήτριος Σύψας
Βαγγέλις Κίτσου Κοντογιάννης
Αλέξις Μορελλάς
Κώνστας Οικονόμου

Πληρεξούσιοι επαρχιών
Ανατολικού

Σπύρος Κουρκουμέλη
Κωνσταντίνος Τζιάλας
Μήτσος Φρανγκούλης
Ανδρέας Οικονομόπουλος
Ευθύμιος Βασιλάκης
Αθανάσιος Παλικουσουριάς
Αναγνώστης Κίτσου


Μεσολογγίου

Αλέξιος Τζιμπουράκης
Σπύρος Τρικούπης
Νικόλαος Καρπούνης
Αποστόλης Καψάλης
Δημήτριος Πλατύκας
Νικολάκης Δροσίνης

Ζυγού

Γρηγόριος Λαδάς
Τσάτσης Φίλου
Αποστόλης Καρατσογιάννης
προσωρινός : Κωνσταντής Σταυρόπουλος
προσωρινός : Παναγιώτης Κούτας

Ξηρομέρου

Πέτρος Γεροκώνστα
Τάτσης Κ. Μαγγίνας
Γιαννάκης Μπάλμπη
Επαμινώνδας Μαυρομάτη
Παντολέων Μαγγίνας
Αναγνώστης Χαροκόπος
Γιάννος Γκόρκας
προσωρινός : Γεροδημάκης
προσωρινός : Γεωργάκης
προσωρινός : Κεχροθανάσης

Βονίτσης

Γεωργάκης Σουλτάνας
Δημήτρις Ντερβέναγας
Γεωργάκης Στράτου

Βάλτου

Κωνσταντίνος Καραγιάννη
Αναγνώστης Μπαρλάς
Θανάσις Χασκόνας
Γιαννάκης Κλιτσοτήρι

Βλοχού

Παππά Σωτήρις Ζελιχωβίτη
Γιαννακός Χαλκιώτης
Παπαδημήτρις Καρκαμπουλιάς
Νικολός Στάικος


Αποκούρου

Βασίλις Βούτυρος
Κωνσταντής Ρούμπος
Γιαννάκης Παπα Γεώργου
Γεώργος Τζακτάνις
Νάσσιος Πλακωτής

Βενέτικου

Θανάσις Μπογάτσιας
Χρήστος Φρανγκάλας
Ιωάννης Βλάχος
Δαμιανός, (μοναχός)
Γεώργιος Καναβός

Κραβάρων

Γιαννάκης Μιχαλόπουλος
Κωνσταντίνος Ζαλεστινός
Τάσσος Στραβομήτης

Καρπενησίου

Ζαχαράκης Μελατζής
Γεώργιος Λέλης
Γιάννης Νταλαμπίρας
Δημήτριος Γκουβέλης

Αγράφων

Καραΐσκος Χρυσιώτης
Θανάσις Σπαλελιώτης
Ζάχος Τριανταφυλλιάς
Γεωργάκης Καναβός Μπουλοβίτσας
Δημ. Παπά Μοναστηριώτης
Γιάννης Χρήστου

Ασπροποτάμου

Χριστόδουλος Χατζη Πέτρου
Νικόλαος Στουρνάρης
Γρηγόριος Λιακατάς

Ελεύθερου Ροδοβητσίου

Αναγνώστης Οικονόμου
Στασινός Βασίλη
Λουκάς Πούντας
Αναστάσιος Μόστρας

Πατρατσικίου

Γεώργιος Αινιάν
Γεωργάκης Γιαννόπουλος
Αναγνώστης Παπα Κωνσταντόπουλος

Παραπομπές

Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία τη Ελλάδος, 1982, Αρχείο Γιαννάκη Ράγκου..., σελ. 210
Γεώργιος Καλσούλης, Οικονομική ιστορία της Ελληνική επαναστάσεως, σελ. 124
Δημήτρης Φωτιάδης, Καραϊσκάκης, σελ. 387
Δημήτρης Φωτιάδης, Η Επανάσταση του 1821 (Τρίτος Τόμος)
Ελληνικά Χρονικά, 104, σελ. 2
Κασομούλης, σελ. νγ΄
Απόστολος Βακαλόπουλος, Τα Ελληνικά στρατεύματα του 1821, σελ. 114
Ιωάννης Μιχαήλ Παναγιωτόπουλος, Ελληνικοί Ορίζοντες ..., εκδόσεις Ίκαρος 1959, σελ. 147
Ναυπακτιακή, Σπυριδούλα Πια
Πανηγύρι της Αγι΄ Αγάθης - Ανατολικόν - Στέγη Πολιτισμού
Ελληνικά Χρονικά 104, σελ. 3
Ελληνικά Χρονικά, 104, σελ. 4
Ελληνικά Χρονικά, 105, σελ. 1
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών 2000, σελ. 360
Ελληνικά Χρονικά, 105, σελ. 2
Ελληνικά Χρονικά, 105 σελ. 3

Ελληνικά Χρονικά, 104, σελ. 2-3

Πηγές

Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, Ελληνικά Χρονικά, αριθμός 104, 24 Δεκεμβρίου 1824
Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, Ελληνικά Χρονικά, αριθμός 105, 27 Δεκεμβρίου 1824
Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, Ελληνικά Χρονικά, αριθμός 106, 31 Δεκεμβρίου 1824
Νικόλαος Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων (1821-1833) - Τόμος Α΄

Εγκυκλοπαίδεια Ιστορίας

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License