Ούγος Α' της Βουργουνδίας


Ο Ούγος Α' της Βουργουνδίας (1057 - 1093) ήταν δούκας της Βουργουνδίας (1076 - 1079). Υιός του Ερρίκου της Βουργουνδίας, εγγονός και διάδοχος του Ροβέρτου Α' δουκός της Βουργουνδίας. Σε τρία χρόνια παραιτήθηκε απο τον θρόνο για λογαριασμό του αδελφού του Εύδη Α'.

Πολέμησε τους Μαυριτανούς στην Ισπανία με τον Σάντσο της Αραγωνίας. Στην συνέχεια αποσύρθηκε σε μοναστήρι, έγινε μοναχός και τέλος ηγούμενος του Αββαείου του Κλάνι. Πέθανε χωρίς απογόνους.

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License