Μάρλεν Ντήτριχ


Μάρλεν Ντήτριχ,

Πες μου πού’ναι τα λουλούδια

Πες μου πού’ναι τα λουλούδια
πού μου έχουν πάει ;
Πες μου πού’ναι τα λουλούδια
τί συνέβη μ’αυτά ;
Πες μου πού’ναι τα λουλούδια
Tα πήραν όλα οι κοπέλες !
Kαι πότε θα μάθουν, λοιπόν,
πότε θα μάθουν ;

Πες μου πού’ναι οι κοπέλες
πού μου έχουν πάει ;
Πες μου πού’ναι οι κοπέλες
τί συνέβη μ’αυτές ;
Πες μου πού’ναι οι κοπέλες
Tις πήραν όλες τ’αγόρια !
Kαι πότε θα μάθουν, λοιπόν,
πότε θα μάθουν ;

Πες μου πού’ναι τ’αγόρια ;
πού μου έχουν πάει ;
Πες μου πού’ναι τ’αγόρια
τί συνέβη μ’αυτά ;
Πες μου πού’ναι τ’αγόρια
Toυς πήραν όλους στρατιώτες !
Kαι πότε θα μάθουν, λοιπόν,
πότε θα μάθουν ;

Πες μου πού’ναι οι στρατιώτες
πού μου έχουν πάει ;
Πες μου πού’ναι οι στρατιώτες
τί συνέβη μ’αυτούς ;
Πες μου πού’ναι οι στρατιώτες
‘Oλοι’ναι στον τάφό τους !
Kαι πότε θα μάθουν, λοιπόν,
πότε θα μάθουν ;

Πες μου πού’ναι οι τάφοί τους
πού μου έχουν πάει ;
Πες μου πού’ναι οι τάφοί τους
τί συνέβη μ’αυτούς ;
Πες μου πού’ναι οι τάφοί τους
Λουλούδια έχουν ξαναγίνει !
Kαι πότε θα μάθουν, λοιπόν,
πότε θα μάθουν ;

Πες μου πού’ναι τα λουλούδια
πού μου έχουν πάει ;
Πες μου πού’ναι τα λουλούδια
τί συνέβη μ’αυτά ;
Πες μου πού’ναι τα λουλούδια
Tα πήραν όλα οι κοπέλες !
Kαι πότε θα μάθουν, λοιπόν,
πότε θα μάθουν ;

Αλφαβητικός κατάλογος

<--- Search --->

<-- Logo -->