- Art Gallery -

 

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

Ο Σεμπιτκού ή Σαμπατκά ήταν ο τρίτος Φαραώ της 25ης δυναστείας της Αιγύπτου ή δυναστείας των Χουσιτών από το 706 π.Χ. ως το 690 π.Χ.. Ήταν γιος του Πιανκί ιδρυτή της 25ης δυναστεία της Αιγύπτου Πιανκί και διάδοχος του θείου του Σαμπακά. Το όνομα του μεταφράζεται ως "η διάρκεια είναι η ψυχή του Ρά". Το 1999 μια μεγάλη Ασσυριο - Αιγυπτιακή αρχαιολογική ομάδα ανακάλυψε την μεγάλη επιγραφή του βασιλιά της Ασσυρίας Σαργών Β΄ που χρονολογείται την περίοδο 707 π.Χ./706 π.Χ. την περίοδο που ο Σεμπιτκού διαδεχόταν τον θείο του Σαμπακά. Σύμφωνα με την επιγραφή ο Σεμπιτκού παρέδωσε από το Σουδάν στα χέρια του ίδιου του Ασσύριου βασιλιά τον επαναστάτη υποτελή βασιλιά του Ιαμαννί του Ασδώδ. Πιθανότατα να μην είχε διαδεχθεί τότε ακόμα τον θείο του και να είχε τοποθετηθεί από αυτόν κυβερνήτης της Νουβίας. Την τρίτη χρονιά της βασιλείας του επιβεβαιώνεται μια μεγάλη γιορτή που έγινε στην Αίγυπτο λόγω πλημμύρας του Νείλου. Την ίδια χρονιά απο καταρρακτώδεις βροχές, την εποχή που ήταν ακόμα κυβερνήτης της Νουβίας άνοιξε η Αίγυπτος φιλικές σχέσεις διπλωματίας με τον Σαργών Β΄. Οι σχέσεις της χώρας του με τους Ασσύριους ήταν πολύ καλές στην αρχή της βασιλείας του μέχρι την δολοφονία του Σαργών Β΄ το 705 π.Χ., αλλά στη συνέχεια με τον γιο και διάδοχο του Σενναχειρείμ άλλαξαν δραματικά προς το χειρότερο. Σύμφωνα με μια στήλη στην Κάβα ο στρατό του βάδισε από τη Νουβία βόρεια στη Θήβα για να αντιμετωπίσει τους Ασσυρίους στη μάχη του Ελτέκη το 701 π.Χ.. Σύμφωνα με άλλη στήλη την ίδια χρονιά το βασίλειο του Ιούδα ζήτησε τη βοήθεια του για να αντιμετωπίσει την σχεδιαζόμενη επίθεση του Σενναχειρείμ στα Ιεροσόλυμα. Ο Σεμπιτκού έστειλε στρατό υπό την ηγεσία του μικρότερου αδελφού του Τιρχάκα. Η απόκρουση των Ασσυρίων με τη βοήθεια του Τιρχάκα ήταν επιτυχής, τα Ιεροσόλυμα σώθηκαν την ίδια εποχή που το βασίλειο του Ισραήλ καταστράφηκε οριστικά από τον Σεναχειρίμπ με εκτενείς αναφορές από την βίβλο και τους Έλληνες ιστορικούς που περιγράφουν με την δική τους σκοπιά εκτεταμένα το ιστορικό γεγονός. Ο Σεμπιτκού επισκεύασε τον ναό του Οσίρη στην Θήβα, πέθανε το 690 π.Χ. και τον διαδέχθηκε ο ίδιος ο μικρότερος αδελφός του Τιρχάκα.

Shebitku’s statue (Nubian Museum)


Πηγές

R. Krauss and D.A. Warburton, "Chronological Table for the Dynastic Period" in Erik Hornung, Rolf Krauss & David Warburton (editors), Ancient Egyptian Chronology (Handbook of Oriental Studies), Brill, 2006. p.494
Clayton, Peter A. Chronicle of the Pharaohs: The Reign-by-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt. Thames & Hudson. p.190. 2006. ISBN 0-500-28628-0
Grant Frame, "The Inscription of Sargon II at Tang-i Var," Orientalia Vol.68 (1999), pp.31-57 and pls. I-XVIII
Robin Lane Fox, Travelling Heroes in the Epic Age of Homer, 2008:30, makes a case for Iamani to be simply "the Ionian Greek": "Ionian Greeks were sometimes written in cuneiform script as ia-am-na-a: could this usurping Iamani be a Greek? ...would Assyrian scribes be exact about the name of a lowly rebel?"
Karl Jansen-Winkeln, "The Third Intermediate Period" in Erik Hornung, Rolf Krauss & David Warburton (editors), Ancient Egyptian Chronology (Handbook of Oriental Studies), Brill, 2006. pp.258-259
R. Morkot and S. Quirke, "Inventing the 25th Dynasty: Turin stela 1467 and the construction of history", Begegnungen — Antike Kulturen im Niltal Festgabe für Erika Endesfelder, Karl-Heinz Priese, Walter Friedrich Reineke, Steffen Wenig (Leipzig 2001), pp.349–363
L. Török, The Royal Crowns of Kush: A Study in Middle Nile Valley Regalia and Iconography in the 1st Millennia B. C. and A.D., Cambridge Monographs in African Archaeology 18 (Oxford 1987), p.4

Φαραώ
♀ γυναίκα Φαραώ • αβέβαιο

Προδυναστική περίοδος
(πριν από 3150 π.Χ.)

Κάτω Αίγυπτος

Χσέκιου Κάγιου Τιου Τες Νεχέμπ Γουάζνερ Μεκ Ώρος Σερέκ

Άνω Αίγυπτος

Σκορπιός Α΄ Ώρος Ιρύ Ώρος Κα Σκορπιός Β΄ Νάρμερ/Μήνης

Πρώιμη δυναστική περίοδος
(3150–2686 π.Χ.)

1η Δυναστεία

Νάρμερ/Μήνης Ώρος Αχά Ζερ Ώρος Ζετ Μερνείθ♀ Ντεν Ανετζίμπ Σεμερκέτ Ώρος Κάα Σνεφέρκα Ώρος Πουλί

2η Δυναστεία

Ώρος Χετέπ Σεχεμουί Καιέχως Ώρος Νινουτέρ Μπα Νουμπνεφέρ Ώρος Σα Τλας Ουατζένες Σεθένης Περιψέν Σέσωχρις Νεφερκάρα Α' Νεφερχέτης Χουνττζέφα Α' Χασεχεμουί

Αρχαίο βασίλειο
(2686–2181 π.Χ.)

3η Δυναστεία

Νέμπκα Ζοζέρ Σεχεμχέτ Σανάχτ Χαμπά Καχετντζέντ Ουνί

4η Δυναστεία

Σνεφρού Χέωψ Ρετζεντέφ Χεφρήν Βίχερις Μυκερίνος Σεψεσκάφ Θαμφθίς

5η Δυναστεία

Ουζερκάφ Σαχουρέ Νεφεριρκαρέ Νεφερεφρέ Σεψεσκάρε Νιουζερέ Μενκαουχόρ Ζεντκαρέ Ουνίς

6η Δυναστεία

Τετί Ουσερκαρέ Πεπί Α΄ Μερενρέ Α΄ Πεπί Β΄ Μερενρέ Β΄ Νετζερκαρέ Σιπτά

1η Μεταβατική περίοδος
(2181–2040 π.Χ.)

7η & 8η Δυναστεία

Γουαντζκάρε Κακαρέ Ιμπί

9η & 10η Δυναστεία

Ουακάρε Χέτι Α' Μεργίμπρε Χέτι Μερικάρε Κανεφέρε Νεμπκάουρε Αχτόι

Μέσο βασίλειο
(2040–1782 π.Χ.)

11η Δυναστεία

Μεντουχοτέπ Α΄ Ιντέφ Α΄ Ιντέφ Β΄ Ιντέφ Γ΄ Μεντουχοτέπ Β΄ Μεντουχοτέπ Γ΄ Μεντουχοτέπ Δ΄

12η Δυναστεία

Αμενεμχέτ Α΄ Σέσωστρις Α΄ Αμενεμχέτ Β΄ Σέσωστρις Β΄ Σέσωστρις Γ΄ Αμενεμχέτ Γ΄ Αμενεμχέτ Δ΄ Νεφρουσομπέκ♀

2η Μεταβατική περίοδος
(1782–1570 π.Χ.)

13η Δυναστεία

Ουεγκάφ Αμενεμχέτ Δ' Χορ Σομπεκχοτέπ Β΄ Χενζέρ Σομπεκχοτέπ Γ΄ Νεφερχοτέπ Α' Σομπεκχοτέπ Δ΄ Μερνεφέρε Άϊ Μερχοτέπρε Ίνι

14η Δυναστεία

Νεχέσι Γιακούμπ-Χαρ

15η Δυναστεία

Σακίρ-Χαρ Χιάν Απέπι Χαμούντι

16η Δυναστεία

Ντζεχούτι Σομπεκχοτέπ Η' Νεφερχοτέπ Γ' Μεντουχοτέπ ΣΤ' Νεμπιριράου Α' Νεμπιριάου Β' Σεμένρε Σεουσερένρε Μπεμπιάνχ Σεχέμρε Σεντουάστ

17η Δυναστεία

Ραχοτέπ Σομπεκεμσάφ Α' Σομπεκεμσάφ Β' Ιντέφ Ε' Ιντέφ Ζ' Σεναχτένρε Τάο Καμόσε

Νέο βασίλειο
(1570–1070 π.Χ.)

18η Δυναστεία

Άμωσις Α΄ Αμένωφις Α΄ Τούθμωσις Α΄ Τούθμωσις Β΄ Τούθμωσις Γ΄ Χατσεψούτ♀ Αμένωφις Β΄ Τούθμωσις Δ΄ Αμένωφις Γ΄ Ακενατών Σμενκαρέ Τουταγχαμών Άι Χορεμχέμπ

19η Δυναστεία

Ραμσής Α΄ Σέθος Α΄ Ραμσής Β΄ Μερναφθά Αμενμνέσις Σέθος Β΄ Σιπτάχ Ταουζέρτ♀

20η Δυναστεία

Σετνάχτ Ραμσής Γ΄ Ραμσής Δ΄ Ραμσής Ε΄ Ραμσής ΣΤ΄ Ραμσής Ζ΄ Ραμσής Η΄ Ραμσής Θ΄ Ραμσής Ι΄ Ραμσής ΙΑ΄

3η Μεταβατική περίοδος
(1069–525 π.Χ.)

21η Δυναστεία

Σμένδις Α΄ Αμενεμνέσου Ψουσέννης Α΄ Αμενεμοπέ Οζορκών ο Πρεσβύτερος Σιαμών Ψουσέννης Β΄

22η Δυναστεία

Σωσένκ Α΄ Οζορκών Α΄ Σωσένκ Β΄ Τακελότ Α΄ Οζορκών Β΄ Τακελότ Β΄ Σωσένκ Γ΄ Παμί Σωσένκ Ε΄ Οζορκών Δ΄

23η Δυναστεία

Πετοβάτης Σωσένκ Δ΄ Οζορκών Γ΄ Τακελότ Γ΄ Ρουντιμέν Ιουπούτ

24η Δυναστεία

Τεφνάχτ Βόκχορις

25η Δυναστεία

Πιύ Σαμπάκα Σεμπιτκού Ταχάρκα Τανουταμών

26η Δυναστεία

Ψαμμήτιχος Α΄ Νεχώ Β΄ Ψαμμύτιχος Β΄ Απρίης Άμωσις Β΄ Ψαμμύτιχος Γ΄

Ύστερη περίοδος
(525–332 π.Χ.)

27η Δυναστεία

Καμβύσης Β΄ Δαρείος Α΄ Ξέρξης Α΄ Αρταξέρξης Α΄ Δαρείος Β΄

28η Δυναστεία

Αμυρταίος

29η Δυναστεία

Νεφερίτης Α΄ Ψαμμύθης Άκορις Νεφερίτης Β΄

30η Δυναστεία

Νεκτανεβώ Α΄ Τέως Νεκτανεβώ Β΄

31η Δυναστεία

Αρταξέρξης Γ΄ Άρσης Δαρείος Γ΄

Ελληνιστική περίοδος
(332–30 π.Χ.)

Δυναστεία των Αργεαδών (32η)

Μέγας Αλέξανδρος Φίλιππος Γ΄ Αλέξανδρος Δ΄

Δυναστεία των Πτολεμαίων

τολεμαίος Α΄ Πτολεμαίος Β΄ Πτολεμαίος Γ΄ Πτολεμαίος Δ΄ Πτολεμαίος Ε΄ Πτολεμαίος ΣΤ΄
Πτολεμαίος Ζ΄ Πτολεμαίος Η΄ Πτολεμαίος Θ΄ Πτολεμαίος Ι΄ Πτολεμαίος ΙΑ΄ Πτολεμαίος ΙΒ΄ Βερενίκη Δ΄Κλεοπάτρα Ζ΄♀ Καισαρίων

Γενεολογικά δέντρα δυναστειών: 4η 11η 12η 18η 19η 20η 21η-23η 25η 26η 27η 31η Πτολεμαϊκή

Αιγύπτιοι

Εγκυκλοπαίδεια Αιγύπτου

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

 HellenicaWorld News