- Art Gallery -

 

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

 • Ο Σκορπιός Α΄ ή Hổ Cáp ή Serket ήταν βασιλιάς της Άνω Αιγύπτου στην προδυναστική Άιγυπτο. Το όνομα του πιθανότατα είναι τελετουργικό και όχι το πραγματικό, ίσως παραπέμπει στη θεά Σελκέτ που είχε έμβλημα της τον σκορπιό.
 • Πιστεύεται ότι έζησε στην Θίνη έναν ή δυο αιώνες πριν τον Σκορπιό Α΄. Στην νεκρόπολη της Άβυδου όπου έχουν βρεθεί οι τάφοι όλων των Θινιτών Φαραώ του αποδίδεται ο τάφος U . Ο τάφος αυτός έχει συληθεί ήδη από την αρχαιότητα , από τα λίγα ευρήματα είναι μικρές πλάκες με οπή στη μέση. Επίσης τα ιερογλυφικά πάνω στις πλάκες ήταν μισό κατεστραμμένα και πιστεύεται ότι ήταν κατάλογοι με τα ονόματα πόλεων που έδιναν φόρους. Στις δύο πλάκες αναφέρονται τα ονόματα των πόλεων Βούβαστις και Βούτος που βρίσκονταν στο Δέλτα του Νείλου. Αυτό δείχνει ότι η επικράτεια του Σκορπιού είχε φτάσει μέχρι το δέλτα του Νείλου και την Κάτω Αίγυπτο. Από αυτή την περίοδο άρχισε η τήρηση αρχείων με ιερογλυφική γραφή.
 • Ο Σκορπιός κατάφερε να ενώσει τα μικρά βασίλεια στην Άνω Αίγυπτο , ενώ κατέκτησε εδάφη στη Νουβία και Παλαιστίνη[1].
 • Ο Τζον Νταρνέλ του πανεπιστημίου του Γέιλ ανακάλυψε τοιχογραφία, 5.000 ετών, με απεικόνιση του Σκορπιού και αναφέρεται σε νίκη του επί άλλου προδυναστικού βασιλιά, ίσως του Ναρμάντα. Υπάρχει και η άποψη ότι οι δύο Φαραώ με το όνομα Σκορπιός ήταν το ίδιο πρόσωπο[2].

 • Παραπομπές
 • *Ιστορία της Αρχαίας Αιγύπτου 0 Δυναστείας (XXXII XXXIV ° ° π.Χ.) (στα Γαλλικά)
 • Channel 5 TV program Secrets of Egypt 2/8 Scorpion King, 8pm to 9pm Thu 20 November 2008
 • Άμωσις Α΄
  ♀ γυναίκα Φαραώ • αβέβαιο

  Προδυναστική περίοδος
  (πριν από 3150 π.Χ.)

  Κάτω Αίγυπτος

  Χσέκιου Κάγιου Τιου Τες Νεχέμπ Γουάζνερ Μεκ Ώρος Σερέκ

  Άνω Αίγυπτος

  Σκορπιός Α΄ Ώρος Ιρύ Ώρος Κα Σκορπιός Β΄ Νάρμερ/Μήνης

  Πρώιμη δυναστική περίοδος
  (3150–2686 π.Χ.)

  1η Δυναστεία

  Νάρμερ/Μήνης Ώρος Αχά Ζερ Ώρος Ζετ Μερνείθ♀ Ντεν Ανετζίμπ Σεμερκέτ Ώρος Κάα Σνεφέρκα Ώρος Πουλί

  2η Δυναστεία

  Ώρος Χετέπ Σεχεμουί Καιέχως Ώρος Νινουτέρ Μπα Νουμπνεφέρ Ώρος Σα Τλας Ουατζένες Σεθένης Περιψέν Σέσωχρις Νεφερκάρα Α' Νεφερχέτης Χουνττζέφα Α' Χασεχεμουί

  Αρχαίο βασίλειο
  (2686–2181 π.Χ.)

  3η Δυναστεία

  Νέμπκα Ζοζέρ Σεχεμχέτ Σανάχτ Χαμπά Καχετντζέντ Ουνί

  4η Δυναστεία

  Σνεφρού Χέωψ Ρετζεντέφ Χεφρήν Βίχερις Μυκερίνος Σεψεσκάφ Θαμφθίς

  5η Δυναστεία

  Ουζερκάφ Σαχουρέ Νεφεριρκαρέ Νεφερεφρέ Σεψεσκάρε Νιουζερέ Μενκαουχόρ Ζεντκαρέ Ουνίς

  6η Δυναστεία

  Τετί Ουσερκαρέ Πεπί Α΄ Μερενρέ Α΄ Πεπί Β΄ Μερενρέ Β΄ Νετζερκαρέ Σιπτά

  1η Μεταβατική περίοδος
  (2181–2040 π.Χ.)

  7η & 8η Δυναστεία

  Γουαντζκάρε Κακαρέ Ιμπί

  9η & 10η Δυναστεία

  Ουακάρε Χέτι Α' Μεργίμπρε Χέτι Μερικάρε Κανεφέρε Νεμπκάουρε Αχτόι

  Μέσο βασίλειο
  (2040–1782 π.Χ.)

  11η Δυναστεία

  Μεντουχοτέπ Α΄ Ιντέφ Α΄ Ιντέφ Β΄ Ιντέφ Γ΄ Μεντουχοτέπ Β΄ Μεντουχοτέπ Γ΄ Μεντουχοτέπ Δ΄

  12η Δυναστεία

  Αμενεμχέτ Α΄ Σέσωστρις Α΄ Αμενεμχέτ Β΄ Σέσωστρις Β΄ Σέσωστρις Γ΄ Αμενεμχέτ Γ΄ Αμενεμχέτ Δ΄ Νεφρουσομπέκ♀

  2η Μεταβατική περίοδος
  (1782–1570 π.Χ.)

  13η Δυναστεία

  Ουεγκάφ Αμενεμχέτ Δ' Χορ Σομπεκχοτέπ Β΄ Χενζέρ Σομπεκχοτέπ Γ΄ Νεφερχοτέπ Α' Σομπεκχοτέπ Δ΄ Μερνεφέρε Άϊ Μερχοτέπρε Ίνι

  14η Δυναστεία

  Νεχέσι Γιακούμπ-Χαρ

  15η Δυναστεία

  Σακίρ-Χαρ Χιάν Απέπι Χαμούντι

  16η Δυναστεία

  Ντζεχούτι Σομπεκχοτέπ Η' Νεφερχοτέπ Γ' Μεντουχοτέπ ΣΤ' Νεμπιριράου Α' Νεμπιριάου Β' Σεμένρε Σεουσερένρε Μπεμπιάνχ Σεχέμρε Σεντουάστ

  17η Δυναστεία

  Ραχοτέπ Σομπεκεμσάφ Α' Σομπεκεμσάφ Β' Ιντέφ Ε' Ιντέφ Ζ' Σεναχτένρε Τάο Καμόσε

  Νέο βασίλειο
  (1570–1070 π.Χ.)

  18η Δυναστεία

  Άμωσις Α΄ Αμένωφις Α΄ Τούθμωσις Α΄ Τούθμωσις Β΄ Τούθμωσις Γ΄ Χατσεψούτ♀ Αμένωφις Β΄ Τούθμωσις Δ΄ Αμένωφις Γ΄ Ακενατών Σμενκαρέ Τουταγχαμών Άι Χορεμχέμπ

  19η Δυναστεία

  Ραμσής Α΄ Σέθος Α΄ Ραμσής Β΄ Μερναφθά Αμενμνέσις Σέθος Β΄ Σιπτάχ Ταουζέρτ♀

  20η Δυναστεία

  Σετνάχτ Ραμσής Γ΄ Ραμσής Δ΄ Ραμσής Ε΄ Ραμσής ΣΤ΄ Ραμσής Ζ΄ Ραμσής Η΄ Ραμσής Θ΄ Ραμσής Ι΄ Ραμσής ΙΑ΄

  3η Μεταβατική περίοδος
  (1069–525 π.Χ.)

  21η Δυναστεία

  Σμένδις Α΄ Αμενεμνέσου Ψουσέννης Α΄ Αμενεμοπέ Οζορκών ο Πρεσβύτερος Σιαμών Ψουσέννης Β΄

  22η Δυναστεία

  Σωσένκ Α΄ Οζορκών Α΄ Σωσένκ Β΄ Τακελότ Α΄ Οζορκών Β΄ Τακελότ Β΄ Σωσένκ Γ΄ Παμί Σωσένκ Ε΄ Οζορκών Δ΄

  23η Δυναστεία

  Πετοβάτης Σωσένκ Δ΄ Οζορκών Γ΄ Τακελότ Γ΄ Ρουντιμέν Ιουπούτ

  24η Δυναστεία

  Τεφνάχτ Βόκχορις

  25η Δυναστεία

  Πιύ Σαμπάκα Σεμπιτκού Ταχάρκα Τανουταμών

  26η Δυναστεία

  Ψαμμήτιχος Α΄ Νεχώ Β΄ Ψαμμήτιχος Β΄ Απρίης Άμωσις Β΄ Ψαμμήτιχος Γ΄

  Ύστερη περίοδος
  (525–332 π.Χ.)

  27η Δυναστεία

  Καμβύσης Β΄ Δαρείος Α΄ Ξέρξης Α΄ Αρταξέρξης Α΄ Δαρείος Β΄

  28η Δυναστεία

  Αμυρταίος

  29η Δυναστεία

  Νεφερίτης Α΄ Ψαμμύθης Άκορις Νεφερίτης Β΄

  30η Δυναστεία

  Νεκτανεβώ Α΄ Τέως Νεκτανεβώ Β΄

  31η Δυναστεία

  Αρταξέρξης Γ΄ Άρσης Δαρείος Γ΄

  Ελληνιστική περίοδος
  (332–30 π.Χ.)

  Γενεολογικά δέντρα δυναστειών: 4η 11η 12η 18η 19η 20η 21η-23η 25η 26η 27η 31η Πτολεμαϊκή

  Αιγύπτιοι

  Εγκυκλοπαίδεια Αιγύπτου

  Κόσμος

  Αλφαβητικός κατάλογος

  Hellenica World - Scientific Library

  Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License

   HellenicaWorld News