Γεγονότα, Hμερολόγιο

 

.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που μερικές φορές ονομάζονται τραπεζικά ιδρύματα, είναι επιχειρηματικές οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες ως μεσάζοντες για διαφορετικούς τύπους χρηματοοικονομικών νομισματικών συναλλαγών. Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων:[1][2] Καταθετικά ιδρύματα – ιδρύματα λήψης καταθέσεων που δέχονται και διαχειρίζονται καταθέσεις και χορηγούν δάνεια, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, οικοδομών, πιστωτικών ενώσεων, καταπιστευματικών εταιρειών και εταιρειών στεγαστικών δανείων. Συμβατικά ιδρύματα - ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία Επενδυτικά ιδρύματα - επενδυτικές τράπεζες, ασφαλιστές και άλλοι διαφορετικοί τύποι χρηματοοικονομικών οντοτήτων που διαχειρίζονται επενδύσεις.

Εγκυκλοπαίδεια Οικονομίας

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License