- Art Gallery -

 

.

Κύπρος

Η Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α.) ήταν οργάνωση των Ελληνοκυπρίων που έδρασε κατά την χρονική περίοδο 1955-1959 για την ανεξαρτησία της Κύπρου από την Βρετανική κυριαρχία και την ένωση της με την Ελλάδα.

Αρχηγός

Στρατιωτικός αρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α. ήταν ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας, ένας ελληνas στρατιωτικός που πολέμησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των ναζί, δημιουργώντας την οργάνωση "Χ" (φασιστική οργάνωση) και στον ελληνικό εμφύλιο. Έγινε ευρέως γνωστός με το ψευδώνυμο «Διγενής», από τον Βυζαντινό θρύλο του Διγενή Ακρίτα. Πολιτικός αρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α. ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο οποίος μετά την απελευθέρωση διετέλεσε πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ
Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδας ότι:
Θα αγωνιστώ με όλας μου τας δυνάμεις δια την απελευθέρωσιν της Κύπρου από τον Αγγλικόν ζυγόν, θυσιάζων και αυτήν την ζωήν μου.
Δεν θα εγκαταλείψω τον αγώνα υπό οιονδήποτε πρόσχημα, παρά μόνον όταν διαταχθώ υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως και αφού εκπληρωθεί ο σκοπός του αγώνος.
Θα πειθαρχήσω απολύτως εις τας διαταγάς του Αρχηγού της Οργανώσεως και μόνο τούτου. Συλλαμβανόμενος θα τηρήσω απόλυτον εχεμύθειαν τόσο επί των μυστικών της Οργανώσεως όσον και επί των ονομάτων των συμμαχητών μου, έστω και εάν βασανισθώ δια να ομολογήσω.
Δεν θα ανακοινώ εις ουδένα την διαταγήν της Οργανώσεως ή μυστικόν το οποίον περιήλθεν εις γνώσιν μου, παρά μόνον δι’ όσους έχω εξουσιοδότησιν υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως.
Τας πράξεις μου θα κατευθύνει μόνον το συμφέρον του αγώνος και θα είναι απηλλαγμέναι πάσης ιδιοτελείας ή κομματικού συμφέροντος.
Εάν παραβώ τον όρκο μου θα είμαι ΑΤΙΜΟΣ και άξιος πάσης τιμωρίας.»

Ελληνική στήριξη

Η Ε.Ο.Κ.Α. υποστηρίχθηκε από την Ελληνική κυβέρνηση με όπλα και χρήματα και ραδιοφωνικούς σταθμούς που εξέπεμπαν από την Αθήνα. Η εκστρατεία του ξεκίνησε στις 1 Απριλίου 1955 με επίθεση σε κυβερνητικά κτίρια, αστυνομικούς σταθμούς, τον ραδιοσταθμό και σε βρετανικό στρατόπεδο της Αμμοχώστου.

Δραστηριότητα

Η δραστηριότητα της Ε.Ο.Κ.Α. συνεχίστηκε με παρόμοιο τρόπο – επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κυβερνητικά κτίρια, ενέδρες σε βρετανικά οχήματα και εκτελέσεις Βρετανών αλλά και Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων συνεργατών των Βρετανών οι οποίοι κρίθηκαν από την Οργάνωση ως προδότες. Μεταξύ των Ελληνοκυπρίων που εκτελέστηκαν από την Ε.Ο.Κ.Α. ήταν και μέλη του ΑΚΕΛ, του κυπριακού κομμουνιστικού κόμματος[1]. Το ΑΚΕΛ δε στήριξε τον αγώνα για ένωση με την Ελλάδα και κατηγορήθηκε ότι συνεργαζόταν με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες (Ιντελιτζενς Σερβις) για να τον σαμποτάρει. Το ΑΚΕΛ αμφισβητεί αυτές τις κατηγορίες και αμφισβητεί ότι τα μέλη του που σκοτώθηκαν από την Ε.Ο.Κ.Α. ήταν όντως προδότες [2][3]. Περισσότερα από 30.000 αγγλικά στρατεύματα χρησιμοποιήθηκαν για να καταστείλουν την εξέγερση ενώ σκοτώθηκαν 104 άτομα. Σύμφωνα όμως με άλλες εκτιμήσεις λέγεται ότι ο αριθμός αυτός ήταν τριπλάσιος.

Ανεξαρτησία

Η δραστηριότητα της Ε.Ο.Κ.Α. έληξε στις 24 Δεκεμβρίου 1959 όταν επήλθε παύση του αγώνα μετά την συμφωνία της Ζυρίχης. Τελικώς η ανεξαρτησία από τους Άγγλους επήλθε στις 16 Αυγούστου 1960. Η αρχή είχε γίνει αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τους αγωνιστές του Ε.Ο.Κ.Α. Η ένωση με την Ελλάδα ήταν ο απώτερος στόχος. Αν και η ανεξαρτησία έφερε τελικώς (και προσωρινώς) την ειρήνη στο νησί, η πολύπλοκη μορφή του νέου συντάγματος καθιστούσε εγγυήτριες δυνάμεις και τις τρεις εμπλεκόμενες χώρες την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Με την βοήθειαν του Θεού, με πίστιν εις τον αγώνα μας, με την συμπαράστασιν ολοκλήρου του Ελληνισμού και με την βοήθειαν των Κυπρίων, αναλαμβάνομεν τον αγώνα δια την αποτίναξιν του Αγγλικού ζυγού, με σύνθημα εκείνο το οποίον μας κατέλιπαν οι πρόγονοί μας ως ιεράν παρακαταθήκην:
Ή ταν ή επί τας.
Αδελφοί Κύπριοι. Από τα βάθη των αιώνων μας ατενίζουν όλοι εκείνοι οι οποίοι ελάμπρυναν την Ελληνικήν ιστορίαν διά να διατηρήσουν την ελευθερίαν των: οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι Τριακόσιοι του Λεωνίδα και οι νεώτεροι του Αλβανικού έπους. Μας ατενίζουν οι αγωνιστές του 1821, οι οποίοι και μας εδίδαξαν ότι η απελευθέρωσις από ζυγόν δυνάστου αποκτάται πάντοτε με το αίμα. Μας ατενίζει ακόμη σύμπας ο Ελληνισμός, ο οποίος και μας παρακολουθεί με αγωνίαν, αλλά και με εθνικήν υπερηφάνειαν. Ας απαντήσωμεν με έργα, ότι θα γίνωμεν “πολλώ κάρρονες” τούτων. Είναι καιρός να δείξωμεν εις τον κόσμον ότι εάν η διεθνής διπλωματία είναι άδικοςκαι εν πολλοίς άνανδρος, η Κυπριακή ψυχή είναι γενναία. Εάν οι δυνάσται μας δεν θέλουν να αποδώσουν την λευτεριά μας, μπορούμε να την διεκδικήσωμεν με τα ίδια μας τα χέρια και με το αίμα μας. Ας δείξωμεν εις τον κόσμον ακόμη μίαν φοράν ότι και του “σημερινού Έλληνος ο τράχηλος ζυγόν δεν υπομένει”. Ο αγών θα είναι σκληρός. Ο δυνάστης διαθέτει τα μέσα και τον αριθμόν. Ημείς διαθέτομεν την ψυχήν, έχομεν το δίκαιον με το μέρος μας. Γι’ αυτό και θα νικήσωμεν.
Διεθνείς διπλωμάται, ατενίσατε το έργον σας. Είναι αίσχος εν εικοστώ αιώνι, οι λαοί να χύνουν το αίμα των δια να αποκτήσουν την λευτεριά των, το θείον αυτό δώρον, για το οποίον και εμείς επολεμήσαμεν παρά το πλευρόν των λαών σας, και για το οποίον σεις τουλάχιστον διατείνεσθε ότι επολεμήσατε εναντίον του ναζισμού και του φασισμού.
Έλληνες, όπου και αν ευρίσκεσθε, ακούσατε την φωνήν μας: Εμπρός, όλοι μαζί για την λευτεριά της Κύπρου μας.

Ε.Ο.Κ.Α
Ο Αρχηγός Διγενής

Κύπρος , ΕΟΚΑ

Οι ήρωες του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959, Δήμος Ηροδότου και Ευστάθιος Ξενοφώντος. Φοινί – Λεμεσός , Αυγούστα Στυλιανού, ζωγράφος

Γρηγόρης Αυξεντίου

Αβρααμίδης Ανδρέας (17 Οκτωβρίου 1918 Παλαιχώρι - 25 Ιανουαρίου 1957 Μερσίνια Τεμβριάς)

Αλεξάνδρου Βασίλης (1925 Λιμνάτης - 21 Νοεμβρίου 1958 στρατόπεδο Πολεμίου)

Αναξαγόρου Κώστας ( 20 Ιουνίου 1935 Σπήλια - 20 Ιουνίου 1958 Κούρδαλι)

Αναστάση Γεώργιος (1933 Νέο Χωριό Πάφου - 4 Νοεμβρίου 1956 Νέο Χωριό Πάφου)

Αναστάση Γιακουμής. (1903 Καλογραία - 18 Νοεμβρίου 1958 Χάρκεια)

Αναστάση Δημητράκης (28 Ιουλίου 1936 Λύση - 23 Αυγούστου 1958 Λύση )

Αυξεντίου Γρηγόρης

Βλάμης Ανδρέας ( 1940 Βουνί - 20 Νοεμβρίου 1956 Λεμεσός )

Γεωργάλλας Μιχαήλ ( 6 Νοεμβρίου 1936 Μαραθόβουνος - 31ης Δεκεμβρίου 1956 Ζωοπηγή)

Γεωργιάδης Παναγιώτης ( 15 Δεκεμβρίου 1929 Λειβάδια - 20 Ιουνίου 1958 Κούρδαλι)

Γεωργίου Ανδρέας ( 1939 Διερώνα - 27 Σεπτεμβρίου 1955 Λεμεσός)

Γεωργίου Ανδρέας ( 1937 Αναρίτα - 30 Οκτωβρίου 1956 Αναρίτα )

Γεωργίου Νίκος ( 17 Οκτωβρίου 1918 Παλαιχώρι - 25 Ιανουαρίου 1957 κρατητήρια Πλατρών)

Γιάγκου Νικόλαος (1934 Ζώδια - 9 Οκτωβρίου 1958 αστυνομικός σταθμός Λεύκας )

Γιάλλουρος Πετράκης ( 29 Αυγούστου 1938 Ριζοκάρπασο - 7 Φεβρουαρίου 1956 στην Αμμόχωστος)

Δημητριάδης Δημητράκης ( Λάρνακα 1949 - 14 Μαρτίου 1956 Λάρνακα ) , μαθητής

Δημητρίου Ανδρέας (18 Σεπτεμβρίου 1934 Άγιος Μάμας 18 Σεπτεμβρίου 1934 - 10 Μαΐου 1956 Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας)

Δράκος Μάρκος ( 24 Σεπτεμβρίου 1932 Λευκωσία - 18 Ιανουαρίου 1957 Ευρύχου)

Επιφανίου Ανδρέας (26 Δεκεμβρίου 1938 Πηγή - 27 Δεκεμβρίου 1957 )

Ευαγόρου Νίκος ( 29 Μαρτίου 1941 Παλώδια 5 Οκτωβρίου 1958 Φασούλα)

Ζάκος Ανδρέας ( 12 Νοεμβρίου 1931 Λινού - 9 Αυγούστου 1956 Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας)

Ζάνου Σάββας ( 1922 Λευκόνοικο - 6 Οκτωβρίου 1958 Λευκόνοικο )

Ζαχαρία Παναγιώτης (1913 Αυγόρου - 5 Ιουλίου 1958 Αυγόρου )

Ζήνωνος Θεόδωρος (8 Ιουλίου 1937 Χολέτρια - 30 Ιουλίου 1958 Χολέτρια)

Ηλιάδης Πέτρος ( 1932 Αγρός - 15ης Ιουνίου 1956 Λευκωσία )

Ηροδότου Δήμος (1923 Φοινί - 21 Ιανουαρίου 1957)

Θεοφάνους Νίκος ( 6 Δεκεμβρίου 1936 Κάιρο Αιγύπτου - 11 Σεπτεμβρίου 1956)

Ιωάννου Νικόλας (1936 Ιορδανία - 17 Ιουλίου 1958 Πάνμπουρι Αγγλίας )

Καϊλή Μιχαήλ (Σιάλος). ( 13 Απριλίου 1933 Λύση - 23 Αυγούστου 1958 Λύση )

Καλαϊτζής Χαράλαμπος ( 1918 Κάθικας - 13/14 Σεπτεμβρίου 1958 Κάθικας)

Καννάουρος Χριστόδουλος ( 1908 Κυπερούντα - 18 Νοεμβρίου 1958 Κυπερούντα )

Καραντώνης Νίκος (1934 Τρίκωμο - 24 Οκτωβρίου 1958 Τρίκωμο )

Καραολής Μιχαλάκης.(13 Φεβρουαρίου 1933 Παλαιχώρι - 10 Μαΐου 1956 Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας)

Κάρυος Ανδρέας ( 16 Ιουλίου 1926 Αυγόρου - 2 Σεπτεμβρίου 1958 μάχη του Αχυρώνα στο Λιοπέτρι )

Κάρυος Γεώργιος ( 1930 Αυγόρου - 28 Οκτωβρίου 1958 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας)

Κάσπης Παναγιώτης ( 23 Μαρτίου 1939 Ριζοκάρπασο - 13 Οκτωβρίου 1958 Ριζοκάρπασο )

Κατελάρης Παντελής( 24 Δεκεμβρίου 1932 Επισκοπειό - 18 Ιανουαρίου 1958 Άγιος Ιωάννης Μαλούντας)

Κκέλης Χρίστος ( 17 Οκτωβρίου 1934 Κισσόνεργα - 7 Μαρτίου 1957 Τάλα / Κισσόνεργα )

Κόκκινος Πάτροκλος ( 1937 Λύση - 10 Φεβρουαρίου 1957 Λύση )

Κολοκάσης Κυριάκος ( 4 Φεβρουαρίου 1934 Γέρι - 31 Αυγούστου 1956 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας )

Κουκκής Μιχαήλ (10 Αυγούστου 1922 Πραστιό - 7 Οκτωβρίου 1958 Άρσος )

Κουτσόφτας Μιχαήλ (12 Νοεμβρίου 1934 Παλαιομέτοχο - 21 Σεπτεμβρίου 1956 Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας )

Κυπριανού Πετράκης (29 Ιουνίου 1939 Λάρνακα - 21 Μαρτίου 1957 Ορά)

Κωνσταντίνου Αλέκος ( 6 Οκτωβρίου 1936 Κακοπετριά - 20 Ιουνίου 1958 Κούρδαλι)

Λένας Στυλιανός ( 1932 Χανδριά - 28 Μαρτίου 1957 αγγλικό νοσοκομείο Ακρωτηρίου)

Λοΐζου Κώστας ( 7 Σεπτεμβρίου 1935 Μαραθόβουνος - 26 Οκτωβρίου 1958 Κάμπος )

Λουκά Λουκάς ( 10 Αυγούστου 1941 Αγία Νάπα - 3 Οκτωβρίου 1958 Αμμόχωστος )

Μάτσης Κυριάκος (23 Ιανουαρίου του 1926 Παλαιχώρι - 19 Νοεμβρίου 1958 Δίκωμο)

Μαυρομμάτης Στέλιος ( 15 Νοεμβρίου 1932 Λάρνακας της Λαπήθου - 21 Σεπτεμβρίου 1956 Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας)

Μιχαήλ Γεώργιος (26 Οκτωβρίου 1939 Κισσόνεργα - 13 Μαρτίου 1956 Κισσόνεργα )

Μιχαήλ Χαράλαμπος (12 Οκτωβρίου 1938 Καλοψίδα - 16 Μαρτίου 1956 Καλοψίδα )

Μιχαήλ Χαρίλαος ( 9 Φεβρουαρίου 1935 Γαληνή - 9 Αυγούστου 1956 Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας)

Μούσκος Χαράλαμπος ( 19 Μαΐου 1932 Παναγιά - 15 Δεκεμβρίου 1955)

Μυλωνάς Χρύσανθος (1939 Γαλάτα - 8 Οκτωβρίου 1957)

Νικολάου Γεώργιος ( 1930 Κάτω Πύργος- 12/13 Νοεμβρίου 1956)

Νικολάου Ιωνάς (10 Αυγούστου 1937 Γέρι - 31 Αυγούστου 1956 μάχη του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας)

Νικολάου Μιχαήλ (1934 Μεσόγη - 21 Σεπτεμβρίου 1958 Μεσόγη )

Ξενοφώντος Ευστάθιος (28 Σεπτεμβρίου 1933 Φοινί - 22 Μαρτίου 1957 στρατιωτική βάση Ακρωτηρίου)

Ξενοφώντος Πρόδρομος ( 1941 Αγριδάκι - 12 Νοεμβρίου 1958 κρατητήριο Ζέφυρος )

Ονησιφόρου Ανδρέας ( 1934 Κολόσσι - 13 Φεβρουαρίου 1956 Κολόσσι )

Παλληκαρίδης Ευαγόρας ( 27 Φεβρουαρίου 1938 Τσάδα - 14 Μαρτίου 1957 Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας)

Παναγή Βάσος ( 17 Φεβρουαρίου 1929 Νέο Χωρίο - 4 Νοεμβρίου 1956 Νέο Χωρίο )

Παναγίδης Ανδρέας (14 Νοεμβρίου 1934 Παλαιομέτοχο - 21 Σεπτεμβρίου 1956 Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας)

Παναγίδης Χριστοφής (1939 Λύση- 2 Αυγούστου 1958 Λύση)

Παναγιώτου Ανδρέας (1928 Πολύστυπος - 19 Νοεμβρίου 1956)

Παντελή Μόδεστος (16 Δεκεμβρίου 1923 Λιοπέτρι - 31 Μαρτίου / 1η Απριλίου 1955)

Παπαβερκίου Γεώργιος ( 30 Ιουνίου 1938 Αρόδες - 7 Φεβρουαρίου 1957 Προδρόμι - Ανδρολίκου)

Παπαγεωργίου (Λαουτάρη) Λουκία. ( 23 Μαρτίου 1926 Αυγόρου - 5 Ιουλίου 1958 Αυγόρου )

Παπακυριακού Ηλίας (25 Ιανουαρίου 1938 Λυθράγκωμη - 2 Σεπτεμβρίου 1958 μάχη του Αχυρώνα στο Λιοπέτρι)

Παπαχριστοφόρου Ευαγόρας (20 Νοεμβρίου 1937 Κάτω Αμίαντος - 8 Οκτωβρίου 1957)

Παρασκευά Ανδρέας (30 Νοεμβρίου 1940 Κώμα του Γιαλού - 2 Ιουλίου 1956)

Παρίδης Μιχαλάκης (2 Ιουνίου 1933 Αναφωτίδα - 27 Αυγούστου 1958 Βάβλα )

Πατάτσος Ιάκωβος ( 1 Ιουλίου 1934 Λευκωσία - 9 Αυγούστου 1956 Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας)

Πατσαλίδης Ανδρέας (14 Αυγούστου 1930 Καννάβια - 20 Ιουνίου 1958 Κούρδαλι )

Πεττεμερίδης Χαράλαμπος (21 Ιανουαρίου 1934 Καννάβια - 6 Οκτωβρίου 1958 Σαράντι )

Πίττας Φώτης (28 Φεβρουαρίου 1935 Φρέναρος - 2 Σεπτεμβρίου 1958 μάχη του Αχυρώνα / Λιοπέτρι)

Ροτσίδης Σάββας (18 Ιανουαρίου 1935 Μάμμαρι - 25 Νοεμβρίου 1958 )

Σακκά Καλλής ( 8 Δεκεμβρίου 1931 Λύση - 23 Αυγούστου 1958 Λύση )

Σαμάρας Χρίστος ( 12 Φεβρουαρίου 1925 Λιοπέτρι - 2 Σεπτεμβρίου 1958 μάχη του Αχυρώνα στο Λιοπέτρι )

Σουρουκλής Ανδρέας ( 6 Οκτωβρίου 1933 Τρούλλοι - 1η Αυγούστου 1958 μάχη των Τρούλλων)

Σουρουλλάς Αναστάσιος (2 Μαρτίου 1932 Λύση - 2 Αυγούστου 1958 Λύση )

Σοφοκλέους Τάκης ( 26 Δεκεμβρίου 1941 Ξερός - 7 Φεβρουαρίου 1957 )

Στυλιανίδης Σταύρος (21 Μαρτίου 1927 Γιαλούσα - 18 Αυγούστου 1957 Επισκοπειό )

Στυλιανού Γεώργιος ( 7 Νοεμβρίου 1938 Νέο Χωριό Πάφου - 4 Νοεμβρίου 1956)

Στυλιανού Μιλτιάδης ( 16 Ιουνίου 1937 Τάλα - 7 Μαρτίου 1957 Τάλα / Κισσόνεργα)

Στυλιανού Πλάτων (26 Οκτωβρίου 1922 Βουνί - 4 Αυγούστου 1958 Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού)

Συμεού Παναγιώτης ( 8 Σεπτεμβρίου 1936 Πάχνα - 25 Νοεμβρίου 1958 Λεμεσός)

Τουμάζου Παναγιώτης ( 12 Ιουλίου 1939 Αμμόχωστος - 22 Οκτωβρίου 1958 Κακοπετριά )

Τουμάζου Τουμάζος ( 1934 Αθιένου - 24 Αυγούστου 1956 Αθιένου )

Τριταίος Στέλιος ( 1930 Πύργος Τηλλυρίας, - 17 Ιουνίου 1958 Λονδίνο)

Τσαγκάρης Σωτήριος (1925 Πελένδρι - 17 Φεβρουαρίου 1957 Πελένδρι)

Τσιάρτας Χρίστος (1931 Πολύστυπος - 16 Μαρτίου 1956 Χανδριά)

Φιλιππίδης Χαράλαμπος ( 1939 Αρόδες - 11 Οκτωβρίου 1958 Πάφος )

Φραντζέσκου Αρτέμος ( 1931 Αθιένου - 11/12 Αυγούστου 1956)

Χαραλάμπους Αριστείδης ( 19 Σεπτεμβρίου 1936 Πεδουλάς - 11 Μαρτίου 1956 Πεδουλάς )

Σάββα Μιχαλάκης ( 30 Ιανουαρίου 1932 Ακάκι- 11 Μαρτίου 1957 Ακάκι)

Στυλλή Γιαννής (3 Μαΐου 1929 Τρίκωμο - 24 Οκτωβρίου 1958 Τρίκωμο)

Χαραλάμπους Γεώργιος (1938 Κυπερούντα - 4 Μαρτίου 1956 Λεμεσός)

Χαραλάμπους Γεώργιος (16 Μαρτίου 1932 Άγιος Επιφάνιος Σολέας - 16 Μαρτίου 1932 - 5 Νοεμβρίου 1955 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας)

Χαραλάμπους Δημήτριος (1925 Λιμνάτης - 13 Οκτωβρίου 1958 Κοκκινόγια Λιμνάτης)

Χατζηγιακουμής Σπύρος (1932 Κυθρέα - 16 Οκτωβρίου 1958 )

Χατζηθεοδοσίου Γιασουμής ( 1940 Άχνα - 2 Αυγούστου 1958 Άχνα )

Χατζηθεοδοσίου Θεοδόσης (4 Αυγούστου 1923 Στύλλοι - 18 Δεκεμβρίου 1957)

Χατζηιωνάς Γεώργιος ( 26 Οκτωβρίου 1938 Λύση - 2 Αυγούστου 1958 Λύση )

Χριστοδουλίδης Ιάκωβος ( 1939 Αρόδες - 15 Σεπτεμβρίου 1958 Αρόδες)

Χριστοδούλου Δημήτριος (5 Αυγούστου 1936 Δερύνεια - 17 Φεβρουαρίου 1957 Ποταμίτισσα/Πελένδρι)

Χριστοφόρου Γεώργιος ( 30 Νοεμβρίου 1940 Έμπα - 20 Νοεμβρίου 1958 )

Xρυσοστόμου Παναγιώτης (1921 Στύλλοι - 3 Οκτωβρίου 1958 στην Αμμόχωστος)

Ανδρέας Δημητρίου, Μιχαήλ Κούκκης,

Εξωτερικές Συνδέσεις

EOKA 1955-59

Παραπομπές

  1. ↑ Nancy Crawshaw, The Cyprus Revolt
  2. ↑ Άρθρο του Μακάριου Δρουσιώτη στην ιστοσελίδα του
  3. ↑ Οι δύο όψεις της ιστορίας για τους εκτελεσθέντες. Τι υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Αγωνιστών ΕΟΚΑ και τι το ΑΚΕΛ, αναφορικά με το θάνατο των 23 αριστερών την περίοδο εκείνη

Επαρχίες της Κύπρου

Αμμόχωστου | Κερύνειας | Λάρνακας | Λεμεσού | Λευκωσίας | Πάφου

Κατάλογος δήμων και κοινοτήτων Κύπρου

Χάρτης Κύπρου

Εγκυκλοπαίδεια Ιστορίας

Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License