Οίκος Αγγέλων


Βυζαντινή Οικογένεια απο την Φιλαδέλφεια της Μικράς Ασίας που ήλθε στο προσκήνιο χάρις στον Κωνσταντίνο Άγγελο που παντρέυτηκε την κόρη του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αλεξίου Ά Θεοδώρα. Τον 12ον αιώνα αρκετά μέλη του Οίκου διακρίθηκαν ως Στρατιωτικοί Διοικητές,ενώ στις 12 Σεπτεμβρίου του 1185 ένα μέλος τους, ο Ισαάκιος Άγγελος έγινε Αυτοκράτορας του Βυζαντίου με το όνομα Ισαάκιος Β΄ ιδρύοντας την τελευταία δυναστεία μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης απο τους Σταυροφόρους το 1204. Μετά το 1204 ο Οίκος των Αγγέλων επέβαλε την εξουσία του στην Ήπειρο και στη Θεσσαλονίκη.

Μέλοι του ανωτέρω Αυτοκρατορικού Οίκου υπήρξαν:

* Κωνσταντινούπολη

o Ισαάκ Β΄Άγγελος

o Αλέξιος Γ΄Άγγελος

o Αλέξιος Δ΄Άγγελος

o Αλέξιος Ε΄ (Ο επονομαζόμενος και Μούρτζουφλος)

* Δεσποτάτο της Ηπείρου

o Μιχαήλ Α΄Άγγελος

o Θεόδωρος Α΄Άγγελος

o Μιχαήλ Β΄ Άγγελος

o Νικηφόρος Ά Άγγελος

o Θωμάς Ά Άγγελος

* Δεσποτάτο της Θεσσαλίας

o Ιωάννης Α΄Άγγελος

o Κωνσταντίνος Α΄Άγγελος

o Ιωάννης Β΄Άγγελος

* Βασίλειο της Θεσσαλονίκης

o Μανουήλ Α΄ Άγγελος

o Ιωάννης Α΄ Άγγελος

o Δημήτριος Α΄Άγγελος

Με την κατάκτηση του ελλαδικού χώρου απο την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ό Οίκος δεν έπαψε να επηρεάζει τον Βαλκανικό και Διεθνή χώρο, συνέχεια του Οίκου αποτελεί ο Οίκος Μπούα, με λαμπρή στρατιωτική δράση στην Φεουδαρχική Ευρώπη διαπρέψαν επίσης και ως Αξιωματούχοι της Πατριαρχικής αυλής του Φαναρίου.Σήμερα διάδοχος του Οίκου των Αγγέλων αποτελεί ο Οίκος Στύλου

Βιβλιογραφία

"Η Δυναστεία των Αγγέλων του Ελληνικού Έθνους Αθήνα 1979, Η Δυναστεία των Αγγέλων του Γεώργιου Παπαδόπουλου Θεσ/νίκη

Βυζαντινές Αριστοκρατικές Οικογένειες

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License