Κωνσταντίνος Μανασσής


Ο Κωνσταντίνος Μανασσής ήταν Μητροπολίτης Ναυπάκτου κατά το 12ο αιώνα. Με προτροπή της σεβαστοκρατόρισσας Ειρήνης Κομνηνής έγραψε έμμετρη χρονογραφία από κτίσεως κόσμου μέχρι το 1081, με τον τίτλο «Σύνοψις-Χρονική».

Βυζαντινή ιστοριογραφία

    Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License