ART

 

Buy Fine Art

Art Image

Dreams. Dolce far niente. Jozef Israëls

signed J Israels (lower right)
oil on canvas
50 5/8 by 79 1/4 in.
128.5 by 201.2 cm
Provenance
Gimbel Brothers, Philadelphia, October 1927, no. 121 (as Sunset)
Private Collector (acquired from the above)
Thence by descent
Acquired from the above
Exhibited
The Hague, Tentoonstelling van werken van Levende Meesters (Exhibition of Works by Living Masters), 1859, no. 294 (as Droomen)
Ghent, Salon, 1859, no. 264 (as Rêverie)
Groningen, Tentoonstelling van werken van Levende Meesters, Pictura, 1860, no. 87 (as Droomen der jeugd)
Amsterdam, Tentoonstelling van werken van Levende Meesters, 1860, no. 188 (as Luchtkasteelen)
Literature
"Brieven over de’s Gravenhaagsche Tentoonstelling. II’, Algemeen Handelsblad, June 8, 1859
Rd. v. W, "l’Exposition de la Haye," Journal des Beaux-Arts, 1859, vol. 1, p. 92
W. Bürger [T. Thoré], "Exposition à la Haye," Gazette des Beaux-Arts, 1859, vol. 3, pp. 104-5
"Le Salon de Gand," Journal des Beaux-Arts, 1859, vol. 1, p. 138
"Exposition des Beaux-Arts de Gand," l’Indépendance Belge, August 19, 1859
"Exposition des Beaux-Arts de Gand," Le Précurseur, August 1, 1859
"Tentoonstelling van Schilderijen, vanwege het genootschap Pictura, te Groningen," Provinciale Groninger Courant, June 2, 1860
"De tentoonstelling van schilder- en andere kunstwerken van Levende Meesters in de kunstzalen van ‘Arti et Amicitiae’ te Amsterdam," Kunstkronijk, 1860, N.S. 1, p. 63
[J.A. Alberdingk Thijm], "De Amsterdamsche Ten-toon-stellingen van 1860 […]," De Dietsche Warande, 1859, vol. 5, p. 589, note 13
"Stedelijke tentoonstelling van schilder- en andere werken van levende kunstenaars te Amsterdam. II," Algemeen Handelsblad, September 12, 1860
Carel Vosmaer, "Jozef Israëls," Onze Hedendaagsche schilders, Gravenhage, 1881-85, p. 3
Hendrik Willem Mesdag, "Jozef Israels," Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1895, Groningen, 1894, p. 115
M. Eisler, "Zandvoort 1855," Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, (1911), vol. 42, p. 285
Dieuwertje Dekkers, ‘De Kinderen der Zee. De samenwerking tussen Jozef Israëls en Nicolaas Beets’, Jong Holland, (1986), no 1, pp. 42-3
Dieuwertje Dekkers, Jozef Israels, een succesvol schilder van het vissersgenre, Phd. diss. University of Amsterdam 1994, cat. no. 7
Dieuwertje Dekkers, with contributions by Martha Kloosterboer, Ronald de Leeuw, Judy Schagen, et. al, Jozef Israëls 1824-1911, exh. cat., Groninger Museum, Jewish Historical Museum, Amsterdam, 1999-2000, pp. 22-3

Fine Art Prints | Greeting Cards | Phone Cases | Lifestyle | Face Masks | Men's , Women' Apparel | Home Decor | jigsaw puzzles | Notebooks | Tapestries | ...

----

Artist, Netherlands

Paintings, List

Zeichnungen, Gemälde

World

Index

Hellenica World - Scientific Library