> Μάξιμος Αγγελιανός

 

- Art Gallery -

 

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

 

.

Ο Μάξιμος Αγγελιανός ήταν βιβλιογράφος του 18ου αιώνα.

Η καταγωγή του ήταν από την Αθήνα. Έγραψε τον κώδικα που φυλάγεται στην βιβλιοθήκη της Δημητσάνας με αύξοντα αριθμό 41. Ο κώδικας γράφτηκε στα μέσα του 18ου αιώνα σε χαρτί και αποτελείται από 204 φύλλα. Περιέχει τα έργα «Λογική τεχνολογική» και «Περί επιστολικών τύπων» του Θεοφίλου Κορυδαλλέως, και το ατελές έργο «Τα καθ’ Υσμίνην και Υσμινίαν» του Ευσταθίου Μακρεμβολίτου.

Πηγές

* Σπυρίδων Π. Λάμπρος, επιμ. (1902). Αθηναίοι Βιβλιογράφοι και Κτήτορες Κωδίκων κατά τους Μέσους Αιώνας και επί Τουρκοκρατίας. Αθήνα: Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρης, Τυπογραφείον "Εστία". http://www.archive.org/details/athaioibibliogr00lampgoog. Ανακτήθηκε την 10 Απριλίου 2010.

 

 

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License