> Ιωάννης Ταρχανιώτης

 

- Art Gallery -

 

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

 

.

Ο Ιωάννης Ταρχανιώτης ήταν Έλληνας λόγιος του 16ου αιώνα.

Βιογραφικά στοιχεία

Γεννήθηκε στα τέλη του 15ου αιώνα στην Γαέτα από επίσημους γονείς, συγγενείς των Παλαιολόγων. Μετά την καταστροφή του Βυζαντίου οι γονείς του κατέφυγαν πρόσφυγες στην Νεάπολη.

Ζώντας στην φτώχεια και την δυστυχία ο Ιωάννης αναγκάστηκε να διδάσκει για να τα βγάζει πέρα. Πολλές φορές επιχείρησε να εμπλουτίσει τις γνώσεις του πηγαίνοντας στην Νεάπολη, την Σικελία, και σε άλλα μέρη της Ιταλίας, και διέτριβε για μερικά χρόνια στην Βενετία. Από εκεί μετακόμισε στην Φλωρεντία, όπου το όνομά του δεν ήταν άγνωστο. Στην Φλωρεντία έμενε ο συγγενής του Μάρουλος Ταρχανιώτης. Εκεί τον δέχτηκε ευμενώς ένας γραμματέας του Κόσμου Μέδικου και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έτυχε της ηγεμονικής μεγαλοδωρίας προς έναρξη των ερευνών του. Διότι, προ πολλού είχε συλλάβει την τολμηρή για την εποχή του ιδέα, να συγκεντρώσει και να εκδώσει όλα τα διασπαρμένα μνημεία της ιστορίας όλων των λαών.

Απεβίωσε στην Αγκώνα το 1566.

Συγγράμματα

* L' Adone. Βενετία 1550. Συλλογή ποιήσεων
* Del ..., e delle cose più degne altrone ne' medesimi tempi. Νάπολι, 1566
* Del' Istorie del mondo, le quali con tutte qusile ... quanto del principio del mondo fin a tempi nostri e successo. Βενετία 1562. Ανατυπώυηκε το 1573, 1585, 1592, 1598, 1606.
* Μετέφρας από τα Ελληνικά πολλά έργα


Πηγές

* Κωνσταντίνος Σάθας, επιμ. (1868). Νεοελληνική Φιλολογία: Βιογραφία των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821). Αθήνα: Τυπογραφείο των τέκνων Ανδρέου Κορομηλά. http://www.archive.org/details/neoellnikphilol01sathgoog. Ανακτήθηκε την 15 Οκτωβρίου 2009.

 

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License