> Γεωργάκης Παπαηλιόπουλος

 

- Art Gallery -

 

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

 

.

Ο Γεωργάκης Παπαηλιόπουλος ή Γεώργιος Παπαηλιόπουλος ή Γεώργιος Παππά Ηλιόπουλος από τα Σάλωνα ήταν αγωνιστής και πολιτικός της ελληνικής επανάστασης και των μετέπειτα χρόνων.

Έλαβε μέρος στην Α' Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου το 1821-22 ως πληρεξούσιος της Ανατολικής Ελλάδας[1][2], ήταν μέλος του Βουλευτικού (1822-), στην Β' Εθνοσυνέλευση Άστρους το 1823 (ένας από του πληρεξουσίους της Στερεάς Ελλάδας) και ήταν γερουσιαστής στη Γερουσία, πριν από το 1854[3] και μέχρις ότου αυτή καταργήθηκε το 1864[4].
Αναφορές

↑ Απομνημονεύματα συνταχθέντα υπό του Ν. Σπηλιάδου δια να χρησιμεύσωσιν στην Νέαν Ιστορίαν της Ελλάδος, εκδίδονται δε υπό Χ. Ν. Φιλαδελφέως εις πέντε τόμους. Τόμος Α. Αθήνα 1851, σελ. 271
↑ «Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος», Ανδρέου Ζ. Μαμούκα, Τόμος Β', Πειραιάς, Τυπογραφία Ηλίου Χριστοφίδου, Η αγαθή τύχη, 1839, σελ. 84-85 (από τα Πρακτικά της Συνέλευση των Σαλώνων, 17 Νοεμβρίου 1821 του Οργανισμού της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας)
↑ Πρακτικά των Συνεδριάεων τηε Γερουσίαςκατά την Πρώτην Σύνοδον της Τέταρτης Βουλευτικής Περιόδου, εκ του Δημοσίου Τυπογραφείου, Αθήνα, 1854, σελ. 82
↑ Κ. Μ. Γράψας (Δεκέμβριος 1948). Ελληνική Πολιτική Εγκυκλοπαίδεια, τεύχος Β', Η εν Αθήναις Β΄των Ελλήνων Συνέλευσις (1862-1864), Μέρος 1ον, άνευ Βασιλέως. Αθήνα. σελ. 12.

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License