> Εμμανουήλ Αγγέρετος

 

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

 

.


Αγγέρετος, Εμμανουήλ . Ενεκλείσθη υπό τών Τούρκων ώς όμηρος εις τήν σκοτεινήν φυλακήν τοΰ Κάστρου τής Χίου τη 10η Μαΐου 1821 και τη 23η Απριλίου 1822 απηγχονίσθη μετά 69 άλλων προκρίτων Χίων εις θέσιν «Βουνάκι».

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World

Index