< > Δημήτριος Ραμαδάνης

 

- Art Gallery -

 

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

 

.

O Δημήτριος Ραμαδάνης (1665/1670-1735/1745))ήταν ιστοριογράφος και αξιωματούχος στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και έζησε τον 18ο αιώνα.

Βίος

Ο ‘’’Δημήτριος Ραμαδάνης’’’ γεννήθηκε μεταξύ 1665 και 1670.[1] Καταγόταν από οικογένεια που έλαβε σε όλη τη διάρκεια του 17ου αιώνα διάφορα υψηλά αξιώματα στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Όταν ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος έγινε ηγεμόνας της Βλαχίας (1719-1730), απέδωσε τον τίτλο του ‘’Μεγάλου Σπαθάρη’’ στον Δημήτριο Ραμαδάνη. Με το αξίωμα αυτό εντοπίζεται στις πηγές στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1720 και 1733.[2] Ο γιος και διάδοχος του Νικόλαου Μαυροκορδάτου, Κωνσταντίνος το διατήρησε στο αξίωμα αυτό και του ανέθεσε να συντάξει ιστοριογραφικό έργο. Μας είναι άγνωστες άλλες πληροφορίες για τη ζωή του και του τέλους του. Ο θάνατός του πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ 1735 και 1745.[3]
Το συγγραφικό έργο του

Ο Δημήτριος Ραμαδάνης συνέταξε κατόπιν εντολής του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου έργο με τίτλο, ‘’ Ιστορία των συμβάντων’’. Σε αυτό περιγράφει γεγονότα που έλαβαν χώρα ανάμεσα στα 1648 και 1704 τόσο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όσο και στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.[4] Το έργο πρέπει να συντάχθηκε ανάμεσα στα 1730, οπότε ο Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος γίνεται Ηγεμόνας και στα 1735 με 1745,περίοδο οπότε πέθανε ο Ραμαδάνης. Η προχωρημένη ηλικία του δεν του επέτρεψαν να το ολοκληρώσει-κλήνει απότομα την αφήγησή του- και πιθανώς το υπαγόρευσε: έτσι ερμηνεύεται το ‘’Από φωνής Δημητρίου Ρμαδάνη’’ το οποίο σημειώνεται στα χειρόγραφα του έργου. [5]
Παραπομπές

↑ Μάχη Παΐζη- Αποστολοπούλου, «Δημήτριος Ραμαδάνης. Ένας ιστοριογράφος του 18ου αιώνα σε αφάνεια», Ο Ερανιστής, τομ. 20 (1995), σελ. 30
↑ Μάχη Παΐζη- Αποστολοπούλου, «Δημήτριος Ραμαδάνης. Ένας ιστοριογράφος του 18ου αιώνα σε αφάνεια», Ο Ερανιστής, τομ. 20 (1995), σελ. 29
↑ Μάχη Παΐζη- Αποστολοπούλου, «Δημήτριος Ραμαδάνης. Ένας ιστοριογράφος του 18ου αιώνα σε αφάνεια», Ο Ερανιστής, τομ. 20 (1995), σελ. 34
↑ Μάχη Παΐζη- Αποστολοπούλου, «Δημήτριος Ραμαδάνης. Ένας ιστοριογράφος του 18ου αιώνα σε αφάνεια», Ο Ερανιστής, τομ. 20 (1995), σελ. 30
↑ Μάχη Παΐζη- Αποστολοπούλου, «Δημήτριος Ραμαδάνης. Ένας ιστοριογράφος του 18ου αιώνα σε αφάνεια», Ο Ερανιστής, τομ. 20 (1995), σελ. 34

Πηγή

Μάχη Παΐζη- Αποστολοπούλου, «Δημήτριος Ραμαδάνης. Ένας ιστοριογράφος του 18ου αιώνα σε αφάνεια», Ο Ερανιστής, τομ. 20 (1995), σελ.20-35

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License