> Αισχρίων (γιατρός)

 

- Art Gallery -

 

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

 

.

Ο Αισχρίων ήταν Έλληνας εμπειρικός γιατρός από την Πέργαμο. Ανήκε στην εμπειρική σχολή και ήταν μαθητής του Κόιντου. Ήταν εκείνος που δίδαξε στον Γαληνό φαρμακολογία. Ο Γαληνός τον αποκάλεσε «φαρμάκων εμπειρικότατον». Στις πληγές που είχαν προκληθεί από δάγκωμα λυσσασμένου ζώου, έβαζε στάχτη από ποτάμιους καρκίνους (δηλαδή καβούρια), λέγοντας: «ὥρᾳ θέρους μετὰ τὴν κυνὀς ἐπιτολὴν, ἡνίκα λέοντι ἥλιος ἦν, ἡ σελήνη δὲ οκτωκαιδεκαταία». Αν ο άρρωστος ερχόταν αμέσως μόλις είχε δαγκωθεί, του έδινε να πιεί το φάρμακο με νερό σ' ένα μεγάλο κουτάλι για σαράντα μέρες. Αν δεν ερχόταν αμέσως, η δόση ήταν δυο κουταλιές. Πάνω στην πληγή έβαζε εμπλαστικό φάρμακο φτιαγμένο από το φυτό οποπάναξ ο ανατολικός «διά Βρυττίας πίσσης» και από ξίδι. Ο Γαληνός αναφέρει αυτή τη θεραπεία που είχε εφεύρει ο Αισχρίων με την παρατήρηση ότι την παρουσιάζει, ώστε να «ἵνα θαρρῶσι τῷ φαρμὰκῳ» οι άρρωστοι «μηδὲνας μηδὲποτε ἀποθανὸντας τῶν χρησαμὲνων αὐτῷ».


Πηγή

Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Πυρσός, τόμος 2, σελ. 870

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License