> Αγάπιος Λάνδος

 

- Art Gallery -

 

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

 

.

Ο Αγάπιος Λάνδος ήταν Έλληνας λόγιος του 17ου αιώνα.

Βιογραφικά στοιχεία

Γεννήθηκε στην Κρήτη στις αρχές του 17ου αιώνα. Κατά κόσμο λεγότανε Αθανάσιος. Πήγε στο Άγιο Όρος και έγινε μοναχός έχοντας μόνη ασχολία την προσευχή και την μελέτη. Ήξερε πολύ καλά ελληνικά, ιταλικά και αραβικά, και διέθετε το χρόνο του μεταφράζοντας διάφορα βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου. Περιόδευσε πολύ και προσέφερε τη βοήθειά του προς ωφέλεια των συμπατριωτών του. Άφησε πολυάριθμα συγγράμματα, τα οποία επί δυο αιώνες ήταν το μοναδικό ανάγνωσμα των υπόδουλων Ελλήνων. Απεβίωσε γύρω στα 1664 με 1667.

Έργα του

Το «Βιβλίον ωραιότατον, καλούμενον Αμαρτωλών Σωτηρία / Συντεθέν εις κοινήν των Γραικών διάλεκτον παρά Αγαπίου Μοναχού του Κρητός» υπήρξε δημοφιλές βιβλίο που διαβάζεται ακόμα και σήμερα.

* Αγαπίου μοναχού του Κρητός (1620). Βιβλίον καλούμενον Γεωπονικόν. http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/8/2/metadata-459-0000002.tkl. Ανακτήθηκε την 6 Ιανουαρίου 2011.
* Αγαπίου μοναχού του Κρητός (1641). Βιβλίον ωραιότατον καλούμενον Αμαρτωλών Σωτηρία. http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/e/6/1/metadata-155-0000083.tkl. Ανακτήθηκε την 6 Ιανουαρίου 2011.
* Αγαπίου μοναχού του Κρητός (1641). Νέος Παράδεισος :Ήτοι λόγοι διάφοροι και βίοι αγίων. http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/0/f/d/metadata-39-0000412.tkl. Ανακτήθηκε την 6 Ιανουαρίου 2011.
* Αγαπίου μοναχού του Κρητός (1644). Βιβλίον καλούμενον Εκλόγιον : τουτέστιν οι ωραιότεροι Βίοι των αγίων. http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/d/5/metadata-165-0000020.tkl. Ανακτήθηκε την 6 Ιανουαρίου 2011.
* Αγαπίου μοναχού του Κρητός (1643). Το ψυχοσωτήριον ψαλτήριον Δαβίδ του προφήτου και βασιλέως.. http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/4/0/metadata-155-0000168.tkl. Ανακτήθηκε την 6 Ιανουαρίου 2011.
* Αγαπίου μοναχού του Κρητός (1643). Θεοτοκάριον ωραιότατον και χαρμόσυνον. http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/9/b/metadata-86-0000434.tkl. Ανακτήθηκε την 6 Ιανουαρίου 2011.
* Αγαπίου μοναχού του Κρητός (1643). Εγχειρίδιον καλούμενον Θηκαράς. : Εν ω εισί γεγραμμένοι Ύμνοι τε και ευχαί εις δόξαν της υπερυμνήτου, και αδιαιρέτου Τριάδος, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος.. http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/1/7/f/metadata-272-0000001.tkl. Ανακτήθηκε την 6 Ιανουαρίου 2011.
* Τριαδική Οκτώηχος (1656)
* Αγαπίου μοναχού του Κρητός (1657). Βιβλίον καλούμενον Κυριακοδρόμιον: ήγουν Διδαχαί, και ομιλίαι εις τας Κυριακάς όλου του Ενιαυτού. http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/8/2/metadata-155-0000141.tkl. Ανακτήθηκε την 6 Ιανουαρίου 2011.
* Αγαπίου μοναχού του Κρητός (1664). Βιβλίον καλούμενον Παράδεισος : εκ των λόγων του οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Σημεώνος του Μεταφραστού. http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/8/0/d/metadata-155-0000018.tkl. Ανακτήθηκε την 6 Ιανουαρίου 2011.
* Χριστιανών Οδηγία (1685)
* Αγαπίου μοναχού του Κρητός (1819). Ακολουθία και βίος του αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Μοδέστου, αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων του θαυματουργού. http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/f/6/metadata-465-0000000.tkl. Ανακτήθηκε την 6 Ιανουαρίου 2011.
* Αγαπίου μοναχού του Κρητός. Βίβλος καλουμένη Καλοκαιρινή : περιέχουσα Βίους Αγίων τινών, τους ωραιοτέρους του Καλοκαιρίου, από την α' του Μαρτίου, έως ταις ύστεραις του Αυγούστου.. http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/4/4/metadata-155-0000039.tkl. Ανακτήθηκε την 6 Ιανουαρίου 2011.


Πηγές

* Κωνσταντίνος Σάθας (1868). Νεοελληνική Φιλολογία: Βιογραφία των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821). Αθήνα: Τυπογραφείο των τέκνων Ανδρέου Κορομηλά. http://www.archive.org/details/neoellnikphilol01sathgoog. Ανακτήθηκε την 15 Οκτωβρίου 2009.

 

 

 

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License