- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

 

.

Ο Πόμπος ήταν ο 18ος μυθικός βασιλιάς της αρχαίας Αρκαδίας.

Ήταν γιος του Σίμου και διάδοχος του στον Αρκαδικό θρόνο. Σύμφωνα με τον Παυσανία κατά την βασιλεία του άνοιξε εμπορικές σχέσεις με τους Αιγινήτες. Οι Αιγινήτες μετέφεραν τα εμπορεύματα με πλοία στο λιμάνι της Κυλλήνης και από εκεί τα φόρτωναν σε υποζύγια και τα πήγαιναν στην Αρκαδία. Γιος και διάδοχος του ήταν ο Αιγινήτης που τον ονόμασε έτσι προς χάρη της εμπρικής συμφωνίας που είχε συνάψει.

[1]

Αναφορές

1. ↑ Πόμπου δὲ ἐκδεξαμένου τοῦ Σίμου τὴν ἀρχήν, Αἰγινῆται κατὰ ἐμπορίαν ἐσέπλεον ναυσὶν ἐς Κυλλήνην, ἐκεῖθεν δὲ ὑποζυγίοις τὰ φορτία ἀνῆγον παρὰ τοὺς Ἀρκάδας. ἀντὶ τούτου ἐτίμησεν ὁ Πόμπος μεγάλως, καὶ δὴ καὶ ὄνομα Αἰγινήτην τῷ παιδὶ ἔθετο ἐπὶ τῶν Αἰγινητῶν τῇ φιλίᾳ.Παυσανίας Αρκαδικά

Βασιλείς της αρχαίας Αρκαδίας

Λυκάων · Νύκτιμος · Αρκάς · Αζάν · Κλείτωρ · Αίπυτος Α΄ · Αλέος · Λυκούργος ·
Έχεμος · Αγαπήνωρ · Ιππόθους · Αίπυτος Β΄ · Κύψελος · Όλαϊς · Βουκολίων · Φιάλος ·
Σίμος · Πόμπος · Αιγινήτης · Πολυμήστορ · Αίχμις · Αριστοκράτης Α΄ · Ικέτας · Αριστοκράτης Β΄

Ελληνική μυθολογία

Ελλάδα

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License