.


Ετυμολογία

ααα < αύξων αριθμός απορρήτου

Συντομομορφή

α.α.α. αρσενικό άκλιτο αρκτικόλεξο

ημειώσεις

ο συντάκτης διαβαθμισμένου εγγράφου ή σήματος, οφείλει να συμπεριλάβει σε ένδειξη α.α.α. τον αριθμό αντιτύπων, συμπληρώνοντας προς κάθε αποδέκτη σε παρένθεση, (α.α.) τον αριθμό του αντιτύπου που διαβιβάζει.

Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την Creative Commons Attribution/Share-Alike License· μπορεί να ισχύουν και πρόσθετοι όροι. Δείτε τους Όρους Χρήσης για λεπτομέρειες.

Hellenica World

Index