- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

 

.

Ο όρος Συνθήκη Κωνσταντινούπολης ή Συνθήκη Κωνσταντινουπόλεως μπορεί ν΄ αναφέρεται στις ακόλουθες επιμέρους συνθήκες:

* Συνθήκη Κωνσταντινούπολης (1479)
* Συνθήκη Κωνσταντινούπολης (1482)
* Συνθήκη Κωνσταντινούπολης (1502)
* Συνθήκη Κωνσταντινούπολης (1738)
* Συνθήκη Κωνσταντινούπολης (1783)
* Συνθήκη Κωνσταντινούπολης (1800)
* Συνθήκη Κωνσταντινούπολης (1819)
* Συνθήκη Κωνσταντινούπολης (1840)
* Συνθήκη Κωνσταντινούπολης (1854)
* Συνθήκη Κωνσταντινούπολης (1878)
* Συμφωνία Κωνσταντινούπολης (1881) (διμερής μεταξύ Ελλάδας - Οθωμαμικής αυτοκρατορίας)
* Συνθήκη Κωνσταντινούπολης (1881) ή Σύμβαση Κωνσταντινούπολης (1881)
* Συνθήκη Κωνσταντινούπολης (1897)
* Συνθήκη Κωνσταντινούπολης (1913)

Επίσης δείτε

* Διάσκεψη Κωνσταντινούπολης (1832)
* Διεθνής Διάσκεψη Κωνσταντινούπολης (1876-1877)

Εγκυκλοπαίδεια Ιστορίας

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License