- Art Gallery -

 

- Γεγονότα, Hμερολόγιο -

ΕλλάδαΕλλάδα

Οι Ιπποτομάδες ή Ιπποταμάδες (αρχαία ελληνικά: Ἱπποτομάδαι ή Ἱπποταμάδαι), (ο δήμος: Ιπποτομαδών ή Ιπποταμαδών) ήταν αρχαίος οικισμός και δήμος της Οινηίδας (περιοχή της Αρχαίας Αττικής και φυλή της αρχαίας Αθήνας). Με το ίδιο όνομα ονομάζονταν και οι δημότες του δήμου αυτού.

Τοποθεσία των αρχαίων Ιπποτομαδών

Ο δήμος των Ιπποτομαδών, ήταν μικρός δήμος, πιθανώς του άστεως.[1] Η τοποθεσία του δήμου είναι άγνωστη,[2] αλλά πιστεύεται ότι ήταν στην κοιλάδα του ποταμού Κηφισού, όπως οι περισσότεροι από τους δήμους του Άστεως της Οινηίδας φυλής. Εάν αυτή η θεώρηση αληθεύει, οι Ιπποτομάδες, πιθανώς να βρίσκονταν στα βορειοανατολικά της Ελευσίνας.

Ο ερευνητής του 19ου αιώνα Διονύσιος Σουρμελής, πίστευε ότι το όνομα Ιπποταμάδαι μετατράπηκε διαδοχικά σε Ιπποδαμή (σύμφωνα και με τον Φώτιο),[3] Ποδάμη και Ποδάροι. Τοποθετούσε τελικά τον δήμο στην περιοχή Ποδάροι, ενώ ο δήμος είχε, σύμφωνα με τον ίδιο, «όρια προς άρκτον τον χείμαρρον Ποδονίφτην, και προς μεσημβρίαν τα Πατίσια».[4]
Η συμμετοχή του δήμου στην αρχαία Βουλή

Ο δήμος, η ύπαρξη του οποίου επιβεβαιώνεται και από διάφορες επιγραφές,[5] ως μέλος αρχικά της Οινηίδας φυλής, συμμετείχε με 1 βουλευτή στην αρχαία Βουλή των 500, κατά την πρώτη περίοδο (508 – 307/306 π.Χ.). Κατά τη δεύτερη περίοδο (307/306 – 224/223 π.Χ.). ο δήμος μεταφέρθηκε στην «μακεδονική» Δημητριάδα φυλή, αντιπροσωπευόμενος και πάλι από 1 βουλευτή στη Βουλή των 600 και κατά την τρίτη περίοδο (224/223 – 201/200 π.Χ.). Μετά την κατάργηση και διάλυση των «μακεδονικών φυλών» (Αντιγονίς και Δημητριάς) επέστρεψε εκ νέου στην Οινηίδα φυλή για την επόμενη τέταρτη περίοδο (201/200 π.Χ. – 126/127), καθώς και την πέμπτη περίοδο (126/127 – 3ος αιώνας) με άγνωστο αριθμό βουλευτών–αντιπροσώπων.
Οι κάτοικοι των Ιπποτομαδών

Ο δημότης των αρχαίων Ιπποτομαδών ονομαζόταν Ιπποτομάδης ή Ιπποταμάδης.[6] Οι Ιπποτομάδες ήταν από τους μικρότερους δήμους και είχε πολύ λίγους κατοίκους.
Δείτε επίσης

Αρχαία Αθήνα
Οινηίδα φυλή
Δημητριάδα φυλή

Παραπομπές - σημειώσεις

[...] "Hippotomadae: (Ἱπποτο/αμάδαι; Hippoto/amádai). Attic asty?-deme of the phyle Oeneis, from 307/6 BC until 201/200 BC of Demetrias, with one bouleutḗs. Location unknown". Lohmann, Hans (Bochum), Hippotomadae Αρχειοθετήθηκε 2016-03-04 στο Wayback Machine.
John S. Traill: Demos and trittys. Epigraphical and topographical studies in the organization of Attica. Athenians Victoria College, Toronto 1986, p. 133.
Πατριάρχης Φώτιος Α´, «Λέξεων Συναγωγή», "Φωτίου του Πατριάρχου Λέξεων συναγωγή". / E codice Galeano descripsit Ricardus Porsonus. Excudit A. J. Valpy, Sumptibus Collegii Trinitatis Cantabrigiae, veneunt apud J. Mawman, Londini M.DCCCXXII (1822) & Lexeōn synagōge[νεκρός σύνδεσμος]", vol. 1, Sumptibus Collegii Trinitatis Cantabrigiæ, veneunt apud J. Mawman, Londini, 1822, τόμος 1ος, σελ. 111, λήμμα: Ιπποδαμή[νεκρός σύνδεσμος].
Διονύσιος Σουρμελής, "Αττικά: ή περί δήμων Αττικής εν οις και περί τινων μερών του Άστεως". Υπό Διονύσιου Σουρμελή. Έκδοσις πρώτη. Τύποις Αλεξάνδρου Κ. Γκαρπολά, Εν Αθήναις 1854 και "Attika hē peri dēmōn Attikēs en hois kai peri tinōn merōn asteōs", Dionysios Surmelēs, Gkarpola, 1854, σελ. 106: [...] "Ιπποταμάδαι, και κατά τον Φώτιον Ιπποδαμή• είνε άδηλον πόθεν ωνομάσθη ο δήμος ούτος. Το γνήσιον όνομα του δήμου είνε το πρώτον, το δε του Φωτίου είνε εσφαλμένον, ήτοι της παρακμής. Είνε περίεργον ότι ο χρόνος αφαιρέσας της Ιπποδαμής την πρώτην συλλαβην ιπ. αφήκε να προφέρεται ποδάμη• επομένως κατολισθαίνων εις την παραφθοράν αφαίρεσε το μ. και αντ' αυτού έθεσε το ρ. και έκτοτε μέχρι σήμερον καλούσιν οι Αθηναίοι αυτόν Ποδάροι εις αριθμόν πληθυντικόν. Ο δήμος ούτος έχει όρια προς άρκτον τον χείμαρρον Ποδονίφτην, και προς μεσημβρίαν τα Πατίσια. Και ο Ποδονίφτης αυτός από της ιπποδαμής έχει την αρχήν του". [...]
Ιπποτομ[νεκρός σύνδεσμος] και Ιπποταμ[νεκρός σύνδεσμος], στην ιστοσελίδα: epigraphy.packhum.org

Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Ιπποταμάδαι, δήμος [της] Οινηίδος φυλής. ο δημότης Ιπποταμάδης. τα τοπικά εξ Ιπποταμαδών, εις Ιπποταμαδών, εν Ιπποταμαδών". [...], σελ. 148.

Πηγές – βιβλιογραφία

Πρωτογενείς πηγές

Πατριάρχης Φώτιος Α´, «Λέξεων Συναγωγή», λήμμα: Ιπποδαμή.
Ελληνικές επιγραφές - IG Ιπποτομ[νεκρός σύνδεσμος] και Ιπποταμ[νεκρός σύνδεσμος].

Δευτερογενείς πηγές

Hippotomadae, στην ιστοσελίδα: referenceworks.brillonline.com,
John S. Traill: The political organization of Attica: a study of the demes, trittyes, and phylai, and their representation in the Athenian Council,“Attica”, (9, 19, 49, 62, 70, 110 no. 56, table 6, 12.). Princeton: American School of Classical Studies at Athens (ASCSA), 1975, ISBN 978-0-87661-514-0
John S. Traill: Demos and trittys. Epigraphical and topographical studies in the organization of Attica. Athenians Victoria College, Toronto 1986, p. 133.
Peter Siewert, "Die Trittyen Attikas und die Heeresreform des Kleisthenes", C.H. Beck, München 1982, ISBN 3406080634, ISBN 9783406080630

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

«Hippotomadai». www.ancientworlds.net. Ανακτήθηκε στις 22 Απριλίου 2015.[νεκρός σύνδεσμος]
Traill, J. «Places: 585917 (Hippotomadai)». Pleiades. Ανακτήθηκε στις 31 Μαρτίου 2017.
Hippotomadai[νεκρός σύνδεσμος], Lexicon of Greek Personal Names (LGPN).
Hippotomadai, Attic Inscriptions Online.

Δήμοι της Οινηίδας φυλής
Τριττύς των Μεσογείων

Αχαρναί

Τριττύς της Παραλίας
Κοθωκίδαι Όη Θρία Φυλή
Τριττύς του Άστεως
Βουτάδαι Επικηφισιά Ιπποτομάδαι Λακιάδαι Λουσία Περιθοίδαι Πτελέα Τυρμείδαι
Δήμοι της Δημητριάδας φυλής
Τριττύς των Μεσογείων

Αγνούς

Τριττύς της Παραλίας
Ατήνη Θοραί Κοθωκίδαι Οινόη Πόρος Φυλή
Τριττύς του Άστεως
Δαιδαλίδαι Διόμεια Ιπποτομάδαι Οίον Κεραμεικόν Κοίλη Μελίτη Ξυπέτη Υπένερθεν Ποταμός

Γεωγραφία της Ελλάδας

Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος

Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω

Χώρες της Ευρώπης

Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία

Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν

1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License